Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogus kaip mokslo tema: prasmės klausimas

  Įvadas. Johanas Gotlybas Fichtė. Kaip žmogus pažįsta pasaulį. Žinojimas. Gyvenimas. Būties prasmė. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-10
 • Žmogus kaip ugdytinis

  Įvadas. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Ugdytinių skirtybės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-11
 • Žmogus kaip ugdytinis (2)

  Įvadas. Ugdymo samprata, reikšmė. Ugdymo subjektas- žmogus. Žmogus kaip ugdytinis. Žmogaus dvasios ugdymas. Žmogus - asmenybė ir individualybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-26
 • Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijoje

  Ė.Fromo gyvenimas bei veikalai, jo filosofinė kryptis. Asmenybė, visuomenė, religija, gamtos ir socialinės sąlygos, įtakojančios žmogų. Kūrybiškumas. Produktyvusis mąstymas. Meilė.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(15 puslapių)
  2005-10-01
 • Žmogus kaip vertybė Ėricho Fromo filosofijoje (2)

  Ė. Fromo biografija. Filosofinės Ė. Fromo idėjos. Žmogiškumo kriterijus. Produktyvumas. Individo ryšiai su kitais.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2006-04-10
 • Žmogus Platono filosofijoje

  Apie Platono gyvenimą ir veiklą. Žmogus Platono filosofijoje. Žmogus – tai kūnas, protas ir siela. Trejybinė žmogaus sielos struktūra. Protingas žmogaus gyvenimo sutvarkymas. Žmonių grupės pagal sielos pradus. Valstybės įtaka žmogui. Laimė ir meilė žmogaus gyvenime. Apibendrinimas. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-05
 • Žmogus Platono filosofijoje (2)

  Įvadas. Platono filosofija – ugdyti žmogų. Etika - mokslas apie moralę. Klasikinė keturių dorybių teorija. Poezija - Platono dieviškoji aistra. Platonas – idealistinės teorijos Europoje pradininkas. Platono Dialogai, "Sokrato apologija". Sokratas ir Meletas. Gėris - žmogaus prigimtinių savybių priežastis ir tikslas. Teisingumas – atitikimas pasaulio tvarkai. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-05
 • Žmogus socialinių santykių sistemoje

  Įvadas. Žmogus ir visuomenė. Konflikto tarp žmogaus ir visuomenės esmė. Individo pareigos valstybei. Valstybės pareigos individui ir visuomenei. Socialinis teisingumas. Socialinio teisingumo lygybė. Dalinis socialinis teisingumas. Žmogaus moraliniai principai. Žmogus šeimoje. Žmogus bendruomenėje. Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-07-02
 • Žmogus socialinių santykių sistemoje (2)

  Įvadas. Socialinių santykių raida. Pagrindiniai pirmykštės visuomenės bruožai. Pagrindiniai klasinės visuomenės bruožai. Žmogaus visuomeniškumo teorijos esmė. Teisingumo ir neteisingumo sąvokos (pagal Aristotelį). Teisingumo ir dorybės santykis. Teisingumas ir lygybė. Konfliktai ir neteisingumas. Žmogaus ir visuomenės santykių prieštaringumas. Susvetimėjimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2007-12-14
 • Žmonės patys teršia ir patys saugo

  Polimerai. Monomerai. Katalizatoriai, iniciatoriai. Plastifikatoriai. Užpildai. Tirpikliai. Pesticidai. Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-19
 • Žmonių aprangos raida

  Drabužis, kostiumas ir mada. Pirmykštė bendruomenė. Akmens, bronzos ir geležies amžiai. Senovės Egiptas. Maždaug nuo 3000 iki 30 metų prieš Kristų. Senovės Graikija. Senovės Roma. Viduramžiai. Bizantijos kostiumas. Romaninio stiliaus kostiumas. Gotikos stiliaus kostiumas. Renesansas. Italų kostiumas. Ispanų kostiumas. Barokas. Prancūzų kostiumas. Ispanų kostiumas. Rokokas. Klasicizmas. Ampyras. Restauracija. Bydermejerio stilius ir romantizmas. 1870-1890 m. mada. Modernas. XX amžiaus drabužiai. Išvada.
  Mada ir drabužiai, referatas(23 puslapiai)
  2007-07-02
 • Žmonių baimės

  Įvadas. Žmonių baimės. Baimių kilmė. Ataskaita. Respondentų charakteristika. Tyrimų rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Priedas (anketa).
  Sociologija, referatas(21 puslapis)
  2009-03-20
 • Žmonių didžiųjų rasių biologiniai ypatumai

  Įvadas. Skirstymas į rases. Fenotipiniai skirtumai. Odos spalva. Kūno sudėjimas. Kūno masės didėjimas. "Išsikišusių" kūno dalių didėjimas (ilgėjimas). Akių forma.
  Biologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-01
 • Žmonių gyvenamojoje aplinkoje girdimas triukšmas bei triukšmo įtaka sveikatai

  Įvadas. Darbo tikslas: paanalizuoti sąsajas tarp buitinio triukšmo ir žmonių sveikatos. Triukšmo istorija. Lietuvos ir Europos gyventojų nuomonė apie triukšmo poveikį. Lietuvos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Europos gyventojų nuomonė apie triukšmą. Triukšmo poveikis sveikatai. Triukšmo poveikio specifikacija. Specifinis triukšmo poveikis sveikatai. Nespecifinis triukšmo poveikis sveikatai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-09-16
 • Žmonių grupės. Asmenybės ir grupės santykiai

  Grupių klasifikacijos. Mikro ir makro grupės. Formalios (oficialios) ir neformalios (neoficialios). Grupių raida. Psichologinis darnumas . Psichologinė atmosfera grupėje. Asmenybės ir grupės santykiai. Statusų hierarchija grupėje. Lyderių rūšys. Tarpasmeniniai santykiai.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-15
 • Žmonių grupių socialinės ypatybės

  Įvadas. Žmogus kaip grupinė būtybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Socialiniai vaidmenys. Sąlyginės ir realios grupės. Makro- ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Klikos. Referentinės grupės. Asociacijos ir korporacijos. Asmenybės ir grupės santykiai. Asmenybės autonomija ir grupės įtaka. Konformizmas. Lyderis ir lyderiavimas. Lyderiavimo stilių samprata. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-23
 • Žmonių išteklių valdymas

  Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. UAB "Palink", IKI prekybos centro apklausos tyrimų analizė. Apibendrinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Žmonių išteklių valdymas organizacijoje

  Žmonių išteklių valdymas. Tradicinis požiūris. Žmonių išteklių planavimas. Planavimo procedūros. Verbavimas. Darbo ir pareigybių aprašymai. Verbavimo šaltiniai. Atranka. Atrankos proceso etapai. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Neformalus vertinimas. Formalus sisteminis vertinimas. Kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Pareigų paaukštinimas. Perkėlimas į kitas pareigas. Bausmės, pažeminimai ir atleidimai iš pareigų.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-03-21
 • Žmonių išteklių valdymo proceso etapai organizacijoje

  Įvadas. Žmonių išteklių planavimas. Verbavimas. Atranka. Orientavimas, arba socializacija. Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas ir kompensavimas. Paaukštinimas, perkėlimas, pažeminimas ir atleidimas iš pareigų. Žmonių išteklių valdymas ir strategija. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-02-20
 • Žmonių išteklių valdymo svarba

  Įvadas. Žmonių išteklių valdymo procesas. Žmonių išteklių valdymas (HMR). Žmonių išteklių politika. Poreikių planavimas. Darbuotojų verbavimas. Atranka. Socializacija (orientavimas). Mokymas ir tobulinimas. Veiklos vertinimas. Pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas. Žmonių išteklių auditas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-02-08
Puslapyje rodyti po