Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Psichologija (63)

  Medžiaga pedagogikos ir psichologijos egzaminui. Konfliktų samprata, klasifikacija, sprendimo strategijos. Grupės psichologija, struktūra, raida, rūšys, psichologinis klimatas. Vaiko pažintinė ir psichosocialinė raida. Pirmieji gyvenimo metai. Motyvacijos samprata. Motyvų hierarchija. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacija, jos prigimtis, tipai. Motyvacijos rūšys. Psichoanalitinė raidos samprata. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Paauglystės laikotarpio psichologinė charakteristika, šiuolaikinės paauglystės problemos. Gabių vaikų psichologinė charakteristika. Atminties samprata. Atminties rūšys ir procesai. Atminties raidos ypatumai ir individualūs skirtumai. Atminties lavinimo būdai. Aš - vaizdo samprata, turinys, formos, įtaka bendradarbiavimui, aš raida. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Psichikos raidos samprata, būtinos psichikos raidos sąlygos; bendrieji psichikos raidos dėsningumai, psichikos raidos ir mokymosi santykis. Socialinio suvokimo samprata, ypatumai, veiksniai. Bendravimo procesas kaip komunikacija, aktyvaus klausymosi reikšmė komunikacijos procese. Humanistinės, kognityvinės ir biheivioristinės krypties atstovų požiūris į asmenybės ugdymą. Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandūra). Humanistinė teorija (C. Rogers). Sugebėjimai, jų rūšys. sugebėjimų raida, individualūs mąstymai, skirtumai. Grupės psichologija, struktūra, raida, rūšys, psichologinis klimatas. Moralės raidos teorijos (Piaget ir Kohlbergo). Jutiminiai pažinimo procesai, jų rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai ir suvokimo ypatybės. Dėmesys. Jo rūšys ir ypatybės. Dėmesio raidos ypatumai ir individualūs skirtumai. Atminties samprata. Atminties rūšys, procesai. atminties raidos ypatumai. Mąstymo kaip pažinimo proceso samprata, jo rūšys ir tipai. Asmenybės raida ir ugdymas. Trys vaiko vystymosi lemiantis veiksniai. Kokiam veiksniui teikti pirmenybę ir kodėl? Asmenybės emocinė sfera, jos raida. Emocijos ir jausmai, jų rūšys. Moralinės raidos teorijos (J. Piaget, L. Kohlberg). Bendrosios raidos, pedagoginės, socialinės psichologijos objektai, tyrimo metodai. Mąstymo kaip pažinimo proceso samprata, jo rūšys ir tipai. Asmenybės tipologijos: temperamentas ir charakteris.
  Psichologija, konspektas(27 puslapiai)
  2008-04-25
 • Psichologija (64)

  Psichika. Psichika yra subjektyvi. Psichologija. Psichologijos dalykas. Psichologijos šakos. Asmenybės psichologija. Socialinė psichologija nagrinėja. Amžiaus tarpsnių psichologija. Darbo ir inžinerinė psichologija. Kūrybos psichologija. Medicininė psichologija. Pedagoginė psichologija. Homeras. Platonas. Aristotelis. Rene Dekartas. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Geštaltinė psichologija. Psichoanalitinė. Kognityvinė psichologija. Humanistinė Psichologija. Metodas bendriausia reikšme. Metodika. Metodai klasifikuojami. Stebėjimo metodo variantai. Eksperimentas. Priklausomas kintamasis. Koreliaciniai tyrimai. Duomenų rinkimo būdai. Asmenybės samprata. Buitinė asmenybės samprata. Filosofija nagrinėja. Psichologija. Individas. Žmogaus individas. Atskira būtybė. Asmuo. Asmenybė. Individualybė. Asmenybės modelio blokų komponentai. Aktyvumas. Poreikis. Interesas. Nuostata. Vertybinė orientacija. Motyvas. Motyvacija. Temperamentas. Charakteris. Asmenybės modelis. Psichiniai reiškiniai. Psichinės būsenos. Psichinės asmenybės. Psichinių reiškinių tarpusavio ryšys. Laiko trukmės suvokimas. Psichiniai procesai. Pojūčiai. Dirgikliai. Dirginimas. Vidiniai analizatoriai. Jautrumas. Adaptacija. Pojūčių tarpusavio sąveika. Jautrumas atsiranda ir lavėja. Suvokimas. Daiktiškumas ir įprasminimas. Visybyškumas ir struktūriškumas. Struktūriškumas. Suvokimo konstantiškumas. Iliuzija. Laiko suvokimas. Laiko trukmės suvokimas. Judėjimo suvokimas. Suvokimas. Dėmesys. Nevalingas dėmesys. Valingas dėmesys. Savaiminis (povalinis) dėmesys. Dėmesio savybės. Dėmesio platumas. Dėmesio apimtis. Dėmesys paskirstomas. Dėmesio patvarumas. Dėmesio perkėlimas. Dėmesio perkėlimo ypatumai. Dėmesio sutrikimai. Atmintis. Atmintyje laikoma. Užmiršimas. Atsiminimas. Atpažinimas. Atgaminimas. Atkūrimas. Atminties veiksniai. Mąstymas. Mąstymą tiria kelios mokslo šakos. Mąstymą galima nagrinėti. Mąstymą sudaro. Mąstymo rūšys. Mąstymo procesas. Euristinis ieškojimas. Įžvalga. Veiksniai turintys įtakos neracionalių sprendimų priėmimui. Individualūs mąstymo skirtumai. Kalbos rūšys. Vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai. Vaizduotės rūšys. Pagal naujų vaizdų kūrimo savarankiškumą vaizduotė gali būti. Žmonių vaizduotės. Emocijos. Universalios emocijos. Emocijų skirstymas. Įgimtos. Nulemtos. Festingerio kognityvinė disonanso teorija. Džeimso - Langes periferinė jausmų teorija. P. Simonovo informacinė emocijų teorija. Savimonė. Aš-vaizdas. Žinios apie save. Kas neįsisamoninta ar neaiškiai įsisamoninta. Aš-vaizdo turinys. Savigarba. Simpatija. Savęs vertinimo veiksniai. Adekvatus savęs vertinimas. Neadekvatus. S. Freud (Freudo) asmenybės teorijos pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra. Asmenybės raidos psichoseksualinės stadijos. Analinė. Falinė. Gynybos būdai. Psichinė. Jungo teorijos pagrindiniai principai. Asmenybės struktūra. Asmenybės tipologija. Nuostatos. Funkcijos. Transcendencinė funkcija. Adler (Adlerio) teorijos pagrindiniai principai. Menkavertiškumo jausmo atsiradimo priežastys. Menkavertiškumo kompleksas. Pranašumo siekis. Pranašumo kompleksai. Gyvenimo stilius. Socialinis jausmas. Brandžios asmenybės bruožai. H. Aizenko (H. Eysenk) asmenybės tipai. Asmenybės struktūros hierarchinio modelio fragmentas. Melancholikas. Cholerikas. Flegmatikas. Sangvinikas. A. Maslou teorijos pagrindiniai principai. Stokos motyvacija. Būties motyvacija. Asmenybės tipologija. Stokos motyvuoti. Saviaktualizacija ir asmenybės branda. Saviaktualizacija. Brandžios asmenybės bruožai. Brandi asmenybė.
  Psichologija, špera(10 puslapių)
  2008-05-19
 • Psichologija (65)

  Psichologija. Psichologijos tikslas. Pagrindinės psichologijos šakos. Psichikos filogenezė ir ontogenezė. Psichika ir smegenys. Didžiųjų pusrutulių funkcinė asimetrija. Valia. Dėmesys. Psichologijos metodai. Aprašomasis tyrimo būdas. Koreliacinis tyrimo būdas. Eksperimentinis tyrimo būdas. Psichikos rūšys. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Emociniai išgyvenimai. Emocijų teorijos. Asmenybės samprata. Temperamentas. Charakteris. Intelektas ir sugebėjimai.
  Psichologija, konspektas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Psichologija (66)

  Psichologijos pagrindai: psichologijos samprata, tikslas, objektas, šakos, vieta kitų mokslų sistemoje, reikšmė. Psichologijos tyrimo metodai (stebėjimas (aprašomasis tyrimas), koreliacija, eksperimentas). Psichologijos mokslo raida. Psichologija Lietuvoje. Psichikos samprata: biologiniai psichikos ir elgesio pagrindai. Psichinių reiškinių struktūra: sąmonė, pasąmonė. Sąmonės būsenos. Dėmesys: apibūdinimas, dėmesio funkcijos, rūšys, ypatybės. Pažinimo procesai. Jutimai. Jutimo ir pojūčio apibūdinimas. Pojūčių klasifikacija. Jutimų ribojimas. Suvokimas. Suvokimo apibūdinimas. Suvokimo ypatybės. Suvokimo iliuzijos. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Atminties apibūdinimas. Atminties procesai. Trikomponentė atminties teorija (jutiminė atmintis, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis). Atsiminimo rūšys (atpažinimas, atgaminimas, atkūrimas). Vaizduotė, apibūdinimas. Vaizduotės vaizdinių kūrimo būdai. Vaizduotės rūšys. Atminties ir vaizduotės vaizdinių skirtumas. Mąstymo samprata. Mąstymo operacijos. Mąstymo rūšys. Mąstymas kaip problemų sprendimas, kliūtys. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Intelekto teorijos. Intelekto matavimas. Intelekto kitimas. Genų ir aplinkos įtaka intelektui. Motyvacijos samprata. Poreikių apibūdinimas. Poreikių rūšys. Poreikių hierarchija. Emocijos ir jausmų apibūdinimas, funkcijos. Emocijų teorijos. Emocijų klasifikacija. Valios apibūdinimas. Asmenybės valios ypatybės.
  Psichologija, konspektas(33 puslapiai)
  2008-06-10
 • Psichologija (67)

  Kam reikia žinoti psichologiją? O kas yra psichologas? Kas yra ta psichologija? Psichologijos mokslas. Todėl pradėsime nuo psichologijos istorijos. Psichoanalitinis požiūris. Bihevioristinis požiūris. Humanistinė psichologija. Svarbiausios psichologijos šakos. Psichologijos metodai. Vystymosi psichologija. Psichoanalitinė vystymosi teorija. Kolbergo moralės raidos teorija. Sąmonės būsenos. Miegas ir sapnai. Sapnai. Psichoaktyvios medžiagos. Meditacija. Hipnoze.
  Psichologija, konspektas(19 puslapių)
  2008-11-17
 • Psichologija (68)

  Psichologijos sąvoka ir objektas. Psichologijos atsiradimas ir raida. Pagrindinės psichologijos šakos. Pagrindinės psichologijos mokslo kryptys. Psichologijos vieta mokslų sistemoje. Psichologijos metodai. Psichikos ir elgsenos ontogenezė ir filogenezė. Asmenybės samprata psichologijoje, brandos kriterijai. Charakteris ir temperamentas. Psichoanalitinės krypties asmenybės teorija. Bruožų krypties asmenybės teorijos. Bihevioristinės (elgesio) krypties asmenybės teorijos. Humanistinės krypties asmenybės teorijos pojūčiai: rega, klausa, lyta, uoslė, skonis. Pojūčių adaptacija, absoliutus dirglumo slenkstis, sinestezija. Suvokimas(suvokimo konstantiškumas, formos, erdvės suvokimo ypatumai, suvokėjo įtaka, iliuzijos, dėmesio ypatumai). Atmintis. Vaizduotė ir kūrybiškumas. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Sąmonė ir jos būsenos (sąmonė, pasąmonė, miegas, sapnai, hipnozė, narkotizuojančių medžiagų poveikis). Motyvai ir motyvacija (motyvacijos teorijos, poreikiai). Emocijos. Profesijos psichologija. Žmogaus raida (psichofiziologinė, psichosocialinė raida, jų etapai, vystymosi užduotys, veikimo mechanizmai).
  Psichologija, konspektas(29 puslapiai)
  2008-12-24
 • Psichologija (69)

  Emocijos ir jausmai, jų pažinimo reikšmė žmogaus gyvenime. Komunikacijos rūšys. Komunikaciją lengvinantys ir sunkinantys veiksniai. Pateikti struktūros pavyzdžių. Konfliktų tipai, jų pasekmės. Elgesio stiliai konfliktinėje situacijoje. Pateikti konfliktinės situacijos pavyzdžių.
  Psichologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-01-04
 • Psichologija (7)

  Psichologijos samprata. Psichologijos apibrėžimas, tikslai, uždaviniai. Psichologijos objektas. Psichologijos šakos. Su kokiais mokslais siejasi psichologija? Psichologijos raida. Demokritas. Platonas. Aristotelis. Tomas Akvinietis. Renė Dekartas. Džonas Lokas. Zigmundas Froidas. A. Maslou. Psichologijos tyrimo metodai. Tyrimų etika.
  Psichologija, konspektas(6 puslapiai)
  2005-10-19
 • Psichologija (70)

  Pagrindinės psichologijos šakos. Psichologija ir teisė. Psichologijos metodai. Aprašomasis tyrimo būdas. Koreliacinis tyrimo būdas. Eksperimentinis tyrimo būdas. Psichikos rūšys. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas.Pagrindinės mąstymo operacijos. Atmintis. Dėmesys. Vaizduotė. Motyvacija. Emociniai išgyvenimai. Emocijų teorijos. Asmenybės samprata. Temperamentas. Charakteris. Liudytojo parodymų psichologija. Dabartiniai psichologinio liudininkų parodymų tyrimo metodai. Liudininkų parodymus veikiantys situacijos veiksniai. Liudininko asmenybė ir jo parodymai. Vyresnio amžiaus liudininkas. Policijos pareigūnas kaip liudininkas. Liudininkas vaikas. Liudininkas, sakantis netiesą. Subjektyvios tiesos išaiškinimas. Melo nustatymas poligrafu. Kognityvinis interviu kaip liudytojų psichologijos žinių taikymo būdas. Apklausa susideda iš 4 etapų. Kaltinamojo būsena nusikaltimo situacijoje ir staigus didelis susijaudinimas. Skiriama keletas afekto vystymosi stadijų. Psichologinio poveikio struktūra. Legalus ir nelegalus psichologinis poveikis. Psichologinio poveikio metodai. Spontaniško ir nespontaniško poveikio metodai. Spontaniško poveikio metodai.
  Psichologija, konspektas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Psichologija (71)

  Pažinimo psichologija. Jutimas ir pojūtis. Pojūčių rūšys. Bendrieji jutimo dėsniai. Adaptacija, sensibilizacija ir sinestezijos. Suvokimas. Suvokimo savybės. Suvokimo rūšys. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Suvokimo iliuzijos. Pažinimo procesais vadinami tie psichikos reiškiniai, kuriais žmogus gauna informaciją apie išorinę tikrovę bei patį save. Atmintis. Atminties rūšys ir formos. Jutiminė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Vaizdinė, emocinė, verbalinė, motorinė atmintis. Atminties procesai: įsiminimas, saugojimas ir užsimiršimas, atsiminimas. Vaizdinis, žodinis – abstraktus ir mišrus atminties tipai. Atminties lavinimo galimybės. Pagrindiniai atminties procesai. Individualūs atminties skirtumai. Kaip pagerinti atmintį. Mąstymas. Mąstymo ir jutiminio pažinimo ryšys ir sąveika. Mąstymo ir kalbos santykis. Mąstymo lygiai: iki sąvokinis ir sąvokinis mąstymas. Veiksminis, vaizdinis ir sąvokinis mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo operacijos. Mąstymas ir problemų sprendimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Vaizduotės rūšys: pasyvioji ir aktyvioji, kuriamoji ir atkuriamoji.vaizduotė ir emocijos. Vaizdinių kūrimo būdai. Vaizdinių pertvarkymo būdai. Dėmesys. Dėmesio rūšys, funkcijos: atrankos, fono slopinimas ir kontrolė. Dėmesio veiksniai. Dėmesio savybės: apimtis, paskirstymas, perkėlimas, intensyvumas, patvarumas ir svyravimai. Individualūs dėmesio skirtumai. Dėmesio rūšys. Dėmesio ypatybės. Individualūs dėmesio skirtumai. Asmenybė. Asmenybės samprata, struktūra. Požiūrių į asmenybės struktūrą įvairovė (Z. Freudas, A. Maslow, K. Rodžersas ir kt.).Asmenybė, individas, individualybė. Asmenybės aktyvumas. A. Maslou poreikių hierarchija. Gabumai, sugebėjimai, gebėjimai. Aš – vaizdas (Aš – koncepcija). Aš – vaizdo samprata. Aš – vaizdo turinys ir formos. Aš – realusis, idealusis, parodomasis. Aš – pažinimas. Savęs vertinimas. Veidrodinio atspindžio ir socialinio palyginimo teorijos. Aš – vaizdo įtaka bendravimui. Socialinis suvokimas. Socialinio suvokimo (socialinės percepcijos) apibūdinimas. Socialinio suvokimo etapai ir ypatumai. Socialinio suvokimo veiksniai: santykio tarp suvokiančiojo ir suvokiamojo įtaka socialiniam suvokimui, socialinio konteksto įtaka socialiniam suvokimui. Aureolės efektas. Priežasčių priskyrimas (kauzalinė atribucija). Priežastingumo lokusas. Socialinis suvokimas. Priežastingumo lokusas. Bendravimo psichologija. Bendravimo apibūdinimas, funkcijos, struktūra. Bendravimas ir komunikacija. Klausymosi funkcijos, barjerai. Aktyvaus ir pasyvaus klausymosi reikšmė. Aktyvaus klausymosi būdai. Bendravimas ir sąveika. Žmogaus egzistencinės pozicijos, psichologiniai žaidimai. Nežodinio bendravimo apibrėžimas, funkcijos. Gestų interpretavimas. Sėkmingo bendravimo veiksniai ir ypatumai. Klausymas. Bendravimas ir komunikacija. Aktyvus klausimas. Kada pasitelkti aktyvų klausymą? Bendravimo menas. Žmonių grupės. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Grupė ir asmenybė. Bendrasis grupės apibūdinimas. Mikrogrupės ir makrogrupės, sąlyginės ir realios grupės, formalios ir neformalios grupės, referentinės grupės. Grupių raida. Tarpasmeninių santykių samprata. Statusų hierarchija grupėje. Psichologinis darnumas. Psichologinis klimatas grupėje. Grupė ir asmenybė: konformiškumas, paklusnumas ir kt. Asmenybės statusas grupėje. Statusų hierarchija grupėje. Grupė ir asmenybė. Konfliktų psichologiniai ypatumai. Konflikto samprata, klasifikacija. Tarpasmeninių konfliktų tipai, struktūra, dinamika. Tarpasmeninių konfliktų sprendimo strategijos. Bendradarbiavimo (laimėti – laimėti) strategijos pagrindiniai žingsniai. Konfliktų sprendimo taktikos. R.Želvys knygoje "Bendravimo psichologija" pateikia septynių žingsnių planą, kaip išspręsti konfliktą abi puses tenkinančiu būdu. Psichinės žmogaus raidos teorijos. Psichoanalitinė teorija (S. Freud). Psichosocialinė teorija (Ericsson). Kognityvinė teorija (J. Piaget, J. Bruner). Bihevioristinė teorija (J. Watson, B. Skinner, A. Bandura). Informacinė teorija (R. Atkinson). Humanistinė teorija (C. Rogers). Atologinė teorija (J. Bowlby). L. Vygotskij teorija. J. Piaget moralinės raidos teorija. L. Kohlberg moralinės raidos teorija. Antroji vaikystė. Psichofizinė raida antrojoje vaikystėje. Pažinimo raida: konkretusis operacinis mąstymas (tvermės dėsniai, klasifikacija ir serijacija, operacijų atvirkštinumas). Kalbos raida, kalbos ir sąvokinio mąstymo santykis. Psichosocialinė raida: pradinukų santykiai su mokytojais, vaikų tarpusavio santykiai, vaikų visuomenė. Savimonės raida: kitų ir savęs pažinimas, savęs vertinimas. Emocinė ir moralinė raida antrojoje vaikystėje. Pažintinių procesų raida. Psichosocialinė raida. Paauglystė. Paauglystės periodo trukmė. Psichofizinė raida. Paauglystės krizių problema. Pažinimo raida: formalaus operacinio mąstymo ypatumai. Psichosocialinė raida paauglystėje: savarankiškumo poreikis, autonomijos siekimas, santykiai su tėvais, mokytojais, bendraamžiais. Bendraamžių grupių struktūra, funkcijos, pripažinimo poreikis, draugystės ypatumai. Savimonės raida paauglystėje. Savęs vertinimas. Tapatumo raida. Moralės raida paauglystėje. Individualūs raidos skirtumai. Pažintinė raida. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacija ir jos rūšys, mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Išorinė motyvacija. Motyvacijos samprata. Įvairūs požiūriai į motyvaciją. Mokymosi motyvacijos rūšys (vidinės ir išorinės). Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai: Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai (bendrieji ir specialieji), jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų vaikų (gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių vaikų) ugdymas. Individualūs mokymo/si skirtumai. Įvairių amžių grupių besimokančiųjų psichologiniai ypatumai. Sugebėjimai, jų vystymas mokymosi procese. Ypatingų (t.y. gabių ir mokymosi sutrikimų turinčių) vaikų ugdymas. Mokymosi ir išmokimo teorijos. Bihevioristinė kryptis. I. Pavlovo klasikinio sąlygojimo teorija, jos taikymas ugdymo procese. F. Skinerio (Skinner) operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija, pastiprinimų schemos. Išmokimas stebint (A. Bandura). Premack‘o principas. Piaget teorijos taikymas mokymo/si procese. Humanistinė kryptis. K. Rodžerso (C. Rogers) nedirektyvaus mokymo principai. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija ir jos taikymas ugdymo procese.
  Psichologija, konspektas(45 puslapiai)
  2009-03-06
 • Psichologija (72)

  Psichologijos objektas. Psichologijos samprata. Psichologijos mokslo tikslai. Psichologinio įvertinimo (tyrimo) metodai. Tyrimo technikos. Klinikinis metodas. Apklausa. Papildomos klinikinio metodo formos. Psichikos struktūra. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti psichiniai reiškiniai. Pilnai įsisąmoninti. Nepilnai įsisąmoninti. Svarbiausios psichologijos kryptys. Psichoanalizė. Psichoanalizė kaip gydymo metodas. Biheviorizmas. Humanistinė psichologija. Asmenybė. Individualių skirtumų problema. Asmenybės savybių (bruožų) teorijos (E. Kretschmer, H. Eysenck). Hipokrato teorija. Krečmerio teorija. Aizenko teorija. Didysis penketas (Big five). Asmenybės samprata psichoanalitinėje ir humanistinėje psichologijoje. Asmenybės gynybiniai mechanizmai. Intelektas. Intelekto samprata. Sugebėjimų ir intelekto ryšys. Sugebėjimų ir intelekto ryšys. Įgimti ir įgyti intelekto komponentai. Intelekto įvertinimas. Išmokimas. Išmokimo samprata. Išmokimo tipai. Klasikinės sąlyginės reakcijos. Instrumentinis išmokimas. Mokymasis stebint. Motyvai ir emocijos. Motyvų samprata. Motyvų konfliktai. Motyvai ir poreikiai. Biologiniai ir socialiniai poreikiai. Motyvų hierarchija (A. Maslow). Motyvų ir emocijų sąsajos. Emocijų samprata. Emocijų komponentai. Emocijų teorijos. Emocinės būsenos. Jų formos. Stresas. Fiziologinio streso teorija. Emocinis stresas. Streso priežastys. Stresas ir sveikata. Psichinė savireguliacija. Elgsenos savireguliacija. Psichinių funkcijų bei fiziologinių procesų savireguliacija. Atsipalaidavimas, biogrįžtamasis ryšys.
  Psichologija, špera(15 puslapių)
  2009-05-20
 • Psichologija (73)

  Pritaikomoji psichikos esmė. Evoliucinė psichikos kilmė. Du aktyvumo reguliacijos būdai. Tikslingos elgsenos problema. Fenomenologiniai psichikos ypatumai. Visybiškumas. Objektinė raiška ir išorinė lokalizacija. Atrenkamumas. Refleksinė psichikos koncepcija. Orientaciniai subjektai. Subjekto problema.
  Psichologija, konspektas
  2010-02-19
 • Psichologija (74)

  Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Atmintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Emocijų teorijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Analitinė psichologija. Socialinės Psichologijos prigimtis. Privalomas skaitymas.
  Psichologija, konspektas(12 puslapių)
  2010-06-21
 • Psichologija (8)

  Psichologijos mokslo objektas, problemos, uždaviniai. Kas būdinga psichologijai, kaip mokslui? Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybės samprata. Bendroji asmenybės charakteristika. Psichoanalizės teorija. Mokymosi teorija. Augimo teorija. Lauko teorija. Motyvacijos teorija. Savisuderinamumo teorija. Logika ir kūryba. Intuicija ir įpročiai. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija. Pažintinė asmenybės veikla. Jutimai, suvokimas, atmintis, mąstymas. Emocinė asmenybės veikla. Jausmai ir emocijos. Emocijų funkcijos, raiška. Savireguliacijos mechanizmai. Emocinių išgyvenimų formos. Emocijų ir jausmų savybės. Individualūs asmenybės bruožai. Temperamentas, sugebėjimai, intelektas. Asmenybės raida. Amžiaus tarpsnių psichologinės charakteristikos. Brandi asmenybė. Asmenybės aktyvumas ir veikla. Poreikiai, elgesio motyvai, vertybės. Pasiekimų motyvacija. Asmenybės socializacija. Socialiniai vaidmenys. Socialinis suvokimas, adaptacija. Nuostatos. Stereotipai. Asmenybės ir grupės santykiai. Grupių rūšys. Statusų hierarchija. Asmenybės autonomija ir konformizmas. Empatija. Lyderio ir grupės santykiai. Vadovo ir vadovavimo psichologija. Lyderio ir grupės santykiai. Bendravimo procesas. Komunikacija. Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ypatumai. Konfliktai. Jų rūšys, kilmė, eiga. Problemų sprendimo strategijos. Konfliktų prevencija. Psichologinis bendravimo klimatas. Bendradarbiavimas. Tarpininkavimas. Derybos. Asmenybės psichikos sutrikimai. Krizių prevencija. Streso įveikimas. Psichoterapija. Psichologinė pagalba žmonėms. Darbo veiksniai, galintys sukelti stresą. Profesinės veiklos psichologija. Asmenybės socialinės brandos realizavimas. Profesinė karjera ir saviaktualizacija. Gyvenimo stiliaus kūrimas. Gyvenimo prasmės samprata.
  Psichologija, konspektas(31 puslapis)
  2005-10-20
 • Psichologija (9)

  Psichologija. Psichologijos šakos. Psichologijos tyrimo metodai. Asmenybė. Filosofinis žmogaus supratimas. Žmogaus struktūros ryšys su jo savybių raida. Temperamentas. Temperamento nustatymo testas. Atmintis. Mąstymas. Kas trukdo spręsti problemas.
  Psichologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-11-02
 • Psichologija: jutimas ir suvokimas

  Įvadas. Jutimai ir suvokimas. Suvokimas. Jutimai. Pojūčiai. Objektų judėjimas. Spalvų suvokimas. Sensorika. Tikslas. Teorinė apžvalga. Spalvų suvokimas. Ketvirtosios funkcijos sensorika. Subjektinė sensorika (Don Kichotas, Hekslis). Adaptacija ir pripratimas. Šeštasis pojūtis. Jutimai. Kaip mes pažįstame gamtos ir visuomenės reiškinius. Išvados. Jutimo ir suvokimo skirtumas.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-12-14
 • Psichologija. Psichologijos kryptys

  Psichologijos mokslo priešistorė. Poreikių hierarchija. Savimonė. Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Motyvacija. Motyvacija psichologijoje. "Aš" vaizdo apibūdinimas. Psichologijos šakos. Motyvų esmė ir funkcijos. "Aš" vaizdo vystymasis. Psichologijos mokslo samprata. Įsisąmoninti ir neįsisąmoninti motyvai. Savęs vertinimo turinys. Jutiminės sistemos. Motyvų kova ir kaita. Savo vertės jausmas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas. Suvokimas. Emocijos (išraiška). Psichologinės gynybos būdai. Dėmesys ir jo ypatumai. Emocijų valdymas. Grupė. Atminties rūšys. Emocijų funkcijos. Grupės struktūra. Atminties struktūra. Tarpasmeniniai santykiai grupėje. Užmiršimo procesas. Asmenybės samprata. Bendravimo psichologija. Mąstymas ir kalba. Temperamentas. Bendravimo būdai. Charakteris. Mąstymo rūšys. Asmenybės teorijos. Intelektas. Konfliktai. Poreikių apibūdinimas. Paveldimumo ir aplinkos poveikis intelektui. Konfliktų sprendimo būdai.
  Psichologija, špera(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Psichologijos istorija

  Psichologijos istorijos dalykas, objektas ir metodai. Senovės indų psichologija. Patandjali jogos psichologija. Ankstyvoji senovės graikų mintis: posūkis nuo poezijos į filosofiją. Pirmieji filosofiniai debatai. Deterministinė juslinio patyrimo teorija. Klasikinė graikų filosofija ir psichologija. Vėlyvieji Platono dialogai. Aristotelio teorija. Hėlenistinio laikotarpio psichologija. Epikūro mokymas. Skeptikai. Kinikai. Neoplatonizmas ir ankstyvoji krikščionybė. Žlungančios Romos imperijos intelektualinis klimatas. Plotino filosofinės ir psichologinės pažiūros. Neoplatonizmas po Plotino. Psichologinės pažiūros viduramžių epochoje. Gnostikai. Ankstyvoji krikščioniškoji filosofija. Aurelijaus Augustino pažinimo teorija. Psichologija viduramžių formavimosi laikotarpiu. Arabų psichologija. Psichologija scholastikos laikotarpiu. Dominikonų ir Pranciškonų vienuolių atradimai. Psichologija renesanso laikotarpiu. Empirinė ispanų psichologija. R. Dekarto dualizmas. Polemika dėl Dekarto fiziologijos ir psichologijos. Irracionalistinė Dekarto dualizmo sprendimas. Racionalistiniai mėginimai išspręsti Dekarto dilemą. Psichofizinis paralelizmas. Empirizmas ir asocianistinė psichologija. Natyvizmas. Neurofiziologijos raida ir eksperimentinės psichologijos pradžia. Eksperimentinės psichologijos ištakos. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Dinaminė psichologija.
  Psichologija, konspektas(59 puslapiai)
  2007-04-20
 • Psichologijos istorija (2)

  PowerPoint pristatymas. Talis Miletietis. Sokratas. Platonas. Aristotelis. Renė Dekartas. J. M. Charcot. Wilhelmas Wundtas. Viljamas Džeimsas. Ivanas Pavlovas. Sigmund Freud. Alfredas Adleris. Karlas Jungas. Džonas Vatsonas. Karlas Rogers. Erikas Eriksonas. B.F. Skinner. J. Bowlby. Abraham Maslow. Erikas Bernas. Albertas Bandura. Vladimiras Raikovas.
  Psichologija, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-10-05
 • Psichologijos istorija (3)

  Psichologijos istorijos svarba. Senovės Indijos psichologinė mintis. Psichologija Senovės Kinijoje. Budizmo psichologija. Čan (Dzen) - budizmas. Pitagoras (apie 570-500 p.m.e.). Mileto mokykla. Anaksimandras (610-546 pr.m.e.). Anaksimenas (585–525 p.m.e.). Herakleitas iš Efeso. (apie 540 – 480 pr.m.e.). Parmenidas apie (540 -470 pr. m. e.). Anaksagoras (500-428 pr. m .e.)). Alkmeonas iš Krotono (apie 500 pr. m.e.). Empedoklis (apytikriai 490-430 pr.m.e.). Hipokratas (gimė apie 460 pr.m.e.). Platonas (427 – 347 pr.m.e.). Sielos sandara. Aristotelis. 384-323 p.m.e. Funkcijos. René Descartes (1596 – 1650). Blaise Pascalis (1623-1662). Asociacionizmas. Johann Friedrich Herbart. (1776-1841). Eksperimentinės psichologijos ištakos. Psichologijos mokyklos (sistemos). W.Wundtas (1832 – 1920). Viurcburgo mokykla. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911). E. Spranger (1882-1963). Asmenybės tipai pagal Sprangerį. W. Stern (1873-1938). W. McDougall (1871 – 1938). Psichoanalizė. Freud (1856-1939). Bendri psichoanalizės principai (postulatai). A. Adleris. (1870-1937). Asmenybės struktūra. Tipologija. C. G. Jungas (1875-1961). Archetipai. Neofroidistai. Karen Horney. Erichas Frommas. Abrahamas Maslow. Carl Rogers.
  Psichologija, konspektas(53 puslapiai)
  2011-04-12
Puslapyje rodyti po