Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Schools in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Lietuvos mokyklos. Apibūdinti Lietuvos mokyklų sistemą. In a few key-words - the main objectives/tasks of pre-school/school in your country. School starting age, number of years in compulsory school. Content in preschool and/or school. Subjects. Teaching methods. Describe a typical day. Organisation of classes. How many pupils in a class, age-groups etc.? The relationship between parents and preschool/school. How are issues of diversity dealt with? Second language learning? Mother tongue instruction? In recent years or currently: Which are the biggest changes in the educational system? Which are the biggest challenges?
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-12-30
 • Sinchroninis mokymas Lietuvoje

  Moksleiviai norėtų mokytis nuotoliniu būdu. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Nuotolinės studijos. Nuotolinių studijų formos. Kaip organizuojamos nuotolinės studijos. Mokymosi visą gyvenimą principai. Nuotolinės studijos ir informacinės technologijos. Vaizdo konferencijos. Nuotolinių studijų sistema. Vaizdo konferencijų sistemos galimybės. Nuotolinės studijos Lietuvoje.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Skandinavijos šalių švietimo sistemos (Danija, Suomija, Norvegija, Islandija)

  Danijos švietimo sistema. Pradinės ir žemesniosios vidurinės mokyklos tikslai. Bendrasis aukštesnysis išsilavinimas. Aukštasis išsilavinimas. Neformalus lavinimas. Internatai. Vakarinės mokyklos. Švietimo sistemos finansavimas. Švietimo valdymas. Suomijos švietimo sistema. Suomijos švietimo sistemos reformavimas. Norvegijos švietimo sistema. Islandijos švietimo sistema.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-06-09
 • Slovakijos švietimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Slovakijos faktai. Bendroji informacija. Trumpai apie švietimą. Ekonomikos apžvalga Slovakijoje. Švietimo ir mokyklų sistema Slovakijoje. Darželis Slovakijoje. Pradinės mokyklos Slovakijoje. Vidurinė mokykla. Vidurinis Technikumas. Universitetai Slovakijoje. Romų vaikai (4). Mokytojų atlyginimai Slovakijoje.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-04-16
 • Socrates programa

  Įvadas. Kas yra Socrates programa? Apibrėžimas. Tikslai. Veiklos formos. Kokios yra Socrates programos. Kas gali dalyvauti Socrates programoje? Dalyvaujančios šalys. Asmenys ir įstaigos, galinčios dalyvauti programoje. Kas vykdo programas ir joms vadovauja? Europos komisija ir Socrates komitetas. Centralizuotos ir decentralizuotos veiklos formos. Nacionalinės agentūros. Atrankos kriterijai ir prioritetai. Kokią finansinę paramą numato programos? Priimtinos išlaidos. Teikiamos paramos dydžiai. Kalbinis parengimas. Parengiamieji vizitai ir parengiamieji seminarai. Kaip gauti papildomos informacijos apie Socrates programas? Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-24
 • Specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendencijos

  Darbo tikslas – įvertinti specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendenciją. Žmogaus gyvenimo stilius. Profesijos pasirinkimas. Profesijos pasirinkimo kriterijai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai. Sporto pedagogas kūno kultūros mokytojas. Trenerio dorovinės brandos bruožai. Visuomeninis kryptingumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams. Sąžiningumas. Pagarba kiekvienam auklėtiniui. Jautrumas. Nuoširdumas. Darbštumas. Pareigingumas. Reiklumas sau. Kuklumas. Gerumas. Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas. Asmeninės atsakomybės jausmas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Anketinė apklausa. Matematinė statistika. Tyrimo organizavimas ir tiriamųjų kontingentas. Gauti rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-18
 • Sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas šiuolaikinėje ugdymo institucijoje

  Įvadas. Mokyklos samprata. Bendrojo lavinimo mokyklos paskirtis. Gyvenimas mokykloje. Bendrojo lavinimo mokyklų pertvarkymas. Mokyklose įgyvendintos programos. Problemos švietimo plėtros sistemoje. Neatidėliotinai spręstinos problemos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-01-10
 • Studiensystem in Litauen

  Litauen. Hochschullandschaft. Hochschulen. Universitäten. Colleges. Fernstudium. Studiensystem. Universitäres Grundstudium. Weiterführendes universitäres Studium. Doktoranden-Studiengänge. Informationen zum Studium. Sprachvoraussetzungen. Unterkunft. Studiengebühren. Anerkennung von Ausbildungs- und Studienabschlüssen. Weiterbildung. Zulassung und Bewerbung. Finanzierung. Jobs & Praktika. Zugang zum Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkttrends. Wenn Sie arbeiten... Löhne und Lebenshaltungskosten. Bewerbung. Soziale Absicherung. Kurzer Blick auf das Sozialversicherungssystem. Zulassung.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Studium in Deutschland und in Litauen

  Vokiečių kalbos referatas apie studijas Lietuvoje ir Vokietijoje. Studium in Deutschland. Universitäten. Studium in Litauen. Studium in Deutschland. Stipendien. Studium an anderen Instituten.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Suaugusiųjų švietimas (2)

  Įvadas. Suaugusiųjų tęstinis mokymasis. Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir tikslai informacinėje visuomenėje. Nuotolinių studijų samprata, ypatumai ir organizavimas. Nuotolinių studijų sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-12
 • Suaugusiųjų švietimas Suomijoje

  PowerPoint pristatymas. Suomijos švietimo sistema. Suomijoje suaugusiųjų švietimas teikiamas. Liberalusis švietimas. Liaudies aukštesniosios mokyklos. Vasaros universitetai. General upper secondary schools. Profesinis mokymas. Politechninis suaugusiųjų švietimas. Universitetai. Atvirieji universitetai. Kvalifikacijos kėlimas. Kvalifikacijos kėlimas (In-service Training). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-01
 • Suomijos ir Vokietijos švietimo sistemų lyginamoji analizė

  Šalių apibūdinimas. Švietimo sistemos ir jų istorinė raida. VDR sistema. VFR švietimo sistema. Šiuolaikinė švietimo sistema. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymas. Pedagoginiai kadrai ir jų rengimas. Švietimo finansavimas. Apibendrinimas.
  Mokslas ir švietimas, analizė(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Šeduvos gimnazijos įvertinimas apklausos metodu

  Santrauka. Įvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimo misija, tikslai ir uždaviniai. Švietimo sistema Lietuvoje. Švietimo finansavimas. Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimas. Pagrindiniai teisiniai aktai. Švietimo valdymas. Pagrindinės švietimo sistemos problemos. Šeduvos gimnazijos mokinių, bei jų tėvų apklausa. Mokinių apklausos rezultatai. Mokinių tėvelių apklausos rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-07
 • Šiandieninė Lietuvos švietimo sistema

  Darbe aptariama šiandieninė (2000 m.) Lietuvos švietimo sistema, jos padėtis. Pagrindiniu aspektu bus švietimo sistemos reforma, kuri pradėta vykdyti atkūrus nepriklausomybę. Kaip vykdoma reforma, kas jau padaryta, kokie pasiekimai, kokios vyraujančios problemos ir kas dar bus bandoma įgyvendinti.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-17
 • Šiaulių miesto švietimo įstaigos ir jų įvertinimas

  Santrauka. Įvadas. Švietimo sistema. Švietimo įstaigos Lietuvoje. Švietimas Lietuvoje. Mokyklų tinklo pokyčiai 2000–2005 metais Šiaulių mieste. Pagrindinės mokyklų problemos, kurias įvardijo švietimo sistemos dalyviai. Mokinių ir mokytojų apklausa. Mokinių apklausos rezultatai ir jų analizė. Mokytojų apklausos rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai. Anketa mokytojams. Anketa mokiniams. Šiaulių miesto švietimo įstaigos.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-12-17
 • Švedijos švietimas

  Švedijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Privalomoji bendrojo lavinimo mokykla. Aukštesnioji vidurinė mokykla. Aukštasis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(7 puslapiai)
  2008-02-21
 • Švietimas Lietuvoje

  Pirmųjų Lietuvos švietimo veikėjų idėjos (Roizijus, Rapalionis, Kulvietis, Mažvydas, Liauksminas, Daukša). Švietimas Lietuvoje XVIII amžiaus I–osios Edukacinės komisijos veikla. Švietimas Lietuvoje XIX amžiaus I-oje pusėje. II-osios Edukacinės komisijos veikla. Žymiausi XIX amžiaus I-os pusės Lietuvos švietėjai. Švietimas Lietuvoje XIX amžiaus II-oje pusėje. Žymiausi XIX amžiaus II-os pusės švietėjai. Nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemos kūrimas (1918–1940). Švietimas Lietuvoje 1940–1945 metais. Švietimas Lietuvoje 1945-1990 metais. Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos ir naujovės. Prigimties ir aplinkos poveikio teorija Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Eksperimentinė pedagogika Lietuvoje ir jos atstovų veikla. Kultūros pedagogikos kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Naujojo auklėjimo kryptis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Socialinės ir humanistinės krypties pedagoginė mintis Lietuvoje ir jos atstovų idėjos. Diferencijuoto, individualizuoto, probleminio ugdymo sistemos. Montesori, Valdorfo, "Geros pradžios" ugdymo sistemos.
  Mokslas ir švietimas, špera(10 puslapių)
  2007-04-20
 • Švietimas Lietuvoje XIX amžiuje

  Edukacinė komisija. Struktūra. Tikslas. Mokomieji dalykai. Mokytojai. Kontrolės sistema. Lietuvos mokyklos. Lietuvos mokykla (1803 – 1904). Pradinė mokykla. Vidurinis mokslas. Aukštasis mokslas. Bausmės. Pokutnica. Prieš lietuvišką liežuvį. Slaptosios mokyklos. Baudos už slaptąsias mokyklas. Mūsų švietėjos. Prisiminimai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Švietimo ekonomika

  Švietimo ekonomikos vystymasis. Švietimo politika. Švietimo principai. Švietimo samprata ir jos apibūdinimas. Aukštojo mokslo atsiradimas. Švietimo ekonomikos objektas ir pagrindinių problemų grupės. Švietimo produkcija. Švietimo vystymo prognozavimas. Mokymosi visa gyvenimą memorandumo pagrindines gairės. Švietimo sistema. Pagrindiniai aukštosios mokyklos uždaviniai. Lietuvos gyventojų pagal išsilavinimą struktūra procentais. Mokymo proceso organizavimo būdai. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė. Studijų pakopos. Švietimo kokybės rodikliai. Švietimo reforma ir jos problemos. Švietimo finansavimas Lietuvoje. Švietimo sistemos valdymo bruožai. Švietimo strategija.
  Mokslas ir švietimas, špera(8 puslapiai)
  2008-05-21
 • Švietimo ekonomika (2)

  Švietimo ekonomika. Ekonomika. Ekonomiškumo principas. Paradigmos liečiančios Lietuvos ekonomikos vystymąsi. Švietimo metodologija. Švietimo kategorijos. Švietimo produkcija. Mokomojo proceso organizavimo būdai. Švietimo politika Lietuvoje. Švietimo principai. Teisinė aukštojo mokslo bazė ir reguliavimas. Mokymosi visą gyvenimą memorandumai. Švietimo vystymosi prognozavimas. Metodai prognozuojant švietimo sferą. Švietimo reforma. Švietimo reformos problemos. Švietimo ekonomikos efektyvumo rodikliai. Rodikliai. Skyriai. Negauti mokesčiai. Švietimo nauda gali būti. Nauda, kurią suteikia švietimas. Intelektualus kapitalas. Mikro intelektualaus kapitalo vertiniai rodikliai. Japonijos sistema. Švietimo finansavimas. Aukštojo mokslo studijų finansavimas. Valstybinis studijų finansavimas pagal kriterijus. Aukštųjų mokyklų finansavimo alternatyvos. Čekis, krepšelis. Čekio dydis įvairiose šalyse skiriasi. Teigiama pusė.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(17 puslapių)
  2009-09-29
Puslapyje rodyti po