Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švietimo reformos ypatumai: Vengrija, Rumunija, Lenkija

  PowerPoint pristatymas. Vengrijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo valdymo pokyčiai. Mokytojų rengimas. Mokymo programos. Egzaminai. Socialinės pedagogikos reiškiniai Vengrijoje. Edukaciniai moksliniai tyrinėjimai. Rumunijos švietimo sistema. Šalies apibūdinimas. Bendros žinios apie švietimą. Dabartinė švietimo sistema. Pedagogų rengimas. Švietimo reforma. Pagrindiniai reformos tikslai. Lenkijos švietimo reformos ypatumai ir atsinaujinimo bruožai. Šalies apibūdinimas. Lenkijos švietimo istorinė apžvalga. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo programos. Mokytojų rengimas. Švietimo sistemos institucijos. Švietimo reforma Lenkijoje. Pagrindiniai reformos bruožai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-10-06
 • Švietimo sistema ir jos problemos Lietuvoje

  Švietimo sistema. Švietimo tikslai. Švietimo sistemos problemos. Bendrojo lavinimo mokyklos. Bendrojo lavinimo mokyklos uždaviniai. Mokyklų problemos. Per dideli krūviai mokyklose. Mokslas tampa mokamas. Dirba nepakankamai kvalifikuoti mokytojai. Korupcija švietimo įstaigose. Aukštosios mokyklos. Aukštųjų mokyklų problemos. Aukštųjų mokyklų auditorijose dauguma pagyvenusių dėstytojų?! Korupcija ir kyšininkavimas. Lietuvoje magistrantūros studijos prastos. Per didelis studentų skaičius universitetuose. Neįgalūs studentai aukštosiose mokyklose. Profesinis bakalauras – perspektyvu ar lengvas kelias į aukštąjį mokslą? Švietimo sistema užsienyje. Švedijos švietimo sistema. Jungtinės Karalystės švietimo sistema. Švietimo sistema Suomijoje. Švietimo sistema Vokietijoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(19 puslapių)
  2008-01-24
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose

  Įvadas. Aukštasis mokslas JAV. Stojimas į aukštąsias mokyklas. Studentų vertinimo sistema. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-14
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (2)

  Įvadas. Vidurinis išsilavinimas JAV. JAV mokyklų pagrindinė pedagoginės minties raida. JAV mokyklų socialinės ir pedagoginės funkcijos. Vidurinis išsilavinimas JAV (high school). Vidurinio išsilavinimo tikslai. Ugdymo turinio veiksniai. Aukštasis išsilavinimas JAV. Koledžai ir universitetai: klasifikacija ir skirtumai. Studijų kokybė. Aukštojo mokslo finansavimas. Bakalauro studijos (bachelor's). Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka. Magistrantūra (master's). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sudedamoji dalis

  Ikimokyklinio ugdymo reikšmė. Šeimos ir pradinės mokyklos sąveika ugdymo procese. Švietimo sistemos dalys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Švietimo sistema struktūriniu aspektu

  PowerPoint pristatymas. Švietimo tikslai. Lietuvos Švietimo sistema. Švietimo sistema. Švietimo sistemos principai. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. Aukštesniosios studijos. Aukštojo mokslo studijos. Doktorantūros studijos. Specialusis ugdymas. Neformalusis vaikų švietimas. Savišvieta. Informacinė pagalba. Psichologinė pagalba. Socialinė pedagoginė pagalba. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Sveikatos priežiūra mokykloje. Pagalba mokyklai ir mokytojui. Švietimo teikėjų tinklas. Mokyklų grupės ir tipai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(41 skaidrė)
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos finansavimas

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistema. Finansinis ekonomiškumas. Moksleivio krepšelis. Čekis. Kur šis metodas taikomas pasaulyje?
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-12-15
 • Švietimo sistemos Lietuvoje analizė

  Įvadas. Švietimo ideologija. Švietimo lygmenys. Aikos informacinė sistema. Švietimas ir demografija. Gyventojų tankumas. Švietimas ir skurdas. Moksleivių sveikata. Valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimas. Uždaviniai, kuriuos švietimui kelia darbo rinka. Profesinio mokymo efektyvumas. Gyventojų aktyvumo ir užimtumo lygiai. Išsimokslinimo įtaka nedarbui. Lietuvos universitetų prestižas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra (22).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-09-19
 • Švietimo sistemos pokyčiai

  Švietimo sistema. Pokyčiai Lietuvos mastu ir atskiruose regionuose. Švietimas. Besimokantieji pagal švietimo lygmenis. Bendrieji švietimo rodikliai. Ikimokyklinio ugdymo rodikliai. Bendrojo mokyklinio ugdymo rodikliai. Profesinio mokymo rodikliai. Aukštesniojo mokslo rodikliai. Neuniversitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Universitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2009-03-30
 • Švietimo sistemos skirtingose epochose

  PowerPoint pristatymas. Antika. Jaunųjų mokymasis. Vyresniųjų mokymasis. Viduramžiai. Viduramžių švietimo pradžia. Kodėl būtent bažnyčia? Pirmosios mokyklos. Universitetų atsiradimas. Universitetai. Studentų gyvenimo sąlygos universitete. Studentų elgesys. Žymiausi viduramžių universitetai. Šių laikų švietimo sistema. Darželis. Mokykla. Mokinių mintys apie mokyklą. Universitetai.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-01-23
 • Švietimo sistemos vadybos santykis su bendrąja vadyba. Vadybos teorijų apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Švietimo sistemos vadybos esmė ir sampratos. Vadybos funkcijos. Sistemų vadyba. Organizacijos, kaip atviros sistemos, ryšiai su aplinka (pagal E.Kast ir I.E.Rozenzweig). Socialinės sistemos ir jos elementų sąveika (W.Hoy, C.Miskel, 1991). Vadybos teorijų apžvalga. Poreikių hierarchijos teorija (Maslow, 1954). Dviejų veiksnių teorija F.Herzberg (1959). Teorija X ir teorija Y (D. McGregor, 1960). Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Švietimo sistemos funkcijos. Švietimo vadybos vieta edukologijos mokslų sistemoje.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(35 skaidrės)
  2006-12-15
 • Švietimo vadyba (2)

  Švietimo vadybos kilmė, vadybos pradininkai. Švietimo vadybos raida Lietuvoje. Mokyklos ir kitų organizacijų vadybos skirtumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-05
 • Švietimo vadyba (3)

  Įvadas. Švietimo vadybos apibrėžimas. Bendrosios vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos skirtumai nuo klasikines vadybos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Švietimo vadybos sistemos Vokietijoje ir Švedijoje

  Įžanga. Vokietijos švietimo sistema. Švedijos švietimo sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Teatro vaidmuo formuojant jaunąją kartą

  Įvadas. Šiame referate nagrinėsiu teatro įtaką jauno žmogaus gyvenime, taip pat nepamiršiu ir taip vadinamo "probleminio" jaunimo, nes teatras, netgi ir Lietuvoje, kartais naudojamas kaip prevencinė priemonė suvaldyti tokiam jaunimui. Teatro vaidmuo vaikystėje. Teatro stovyklos. Teatriniai renginiai vaikams ir jaunimui. LTSR valstybinis jaunimo teatras. Šiuolaikinių teatrų jaunimui tematika. Tarptautinis festivalis "Bildučiai". Tarptautinis universitetų teatrų forumas. "Teatro fantomas". Pasaulinė teatrų vaikams ir jaunimui diena. Teatro įtaka kurčiųjų pasauliui. Forum teatro metodika. Nusikalstamumo prevencija mokyklose ir globos namuose, taikant forumo teatro metodą. Forumo teatras nusikalstamumo ir narkomanijos prevencijoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-20
 • Teisės mokymas pirmuose Vakarų Europos universitetuose

  Įžanga. Priešistorė. Universitetas. Subarbarinta romėnų teisė. Teisės mokymas. Pradžia. Bolonijos teisės mokykla. Mokymo programa ir metodas. Scholastinis analizės ir sintezės metodas. Lietuviškoji teisės mokymo tradicija. Vilniaus Universiteto įkūrimas. Teisės fakultetas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-08
 • Tyrimo metodai (2)

  Mokslinis ir kasdieninis žinojimas. Pažinimo procesas. Pažinimo samprata. Pažinimo būdai. Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo samprata. Mokslo prielaidos ir funkcijos. Mokslo klasifikacija. Tyrimai. Moksliniai tyrimai. Mokslinio metodo žingsniai. Tyrimo samprata. Tyrimo eiga. Tyrimo tipai. Tyrimo duomenų šaltiniai. Tyrimo tipai ir jų tyrimo objektai. Duomenų rūšys. Tyrimo plano sudarymas. Užduotys, kurias reikia atlikti planuojant tyrimą. Tyrimų etika. Etikos problemos. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Terminai. Tyrimo procesas. Tyrimo principai. Literatūros studijavimas. Apklausa. Apklausos vedėjui keliami reikalavimai bei elgesio taisyklės. Klausimai. Anketa. Interviu. Apklausų metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų samprata. Kiekybinių ir kokybinių tyrimų palyginimas. Imties tūris ir jo pasirinkimo būdai. Imties tūrio nustatymas. Imties tūrio pasirinkimo būdai. Tikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai. Netikimybiniai tiriamųjų grupių pasirinkimo būdai.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(24 puslapiai)
  2007-03-15
 • Tyrimo proceso planavimas: metodologija, resursai, struktūra

  Įvadas. Mokslinis tyrimas ir jam keliami reikalavimai. Mokslinio tyrimo planavimas. Planų rūšys ir požymiai. Tyrimo proceso planas. Mokslinio tyrimo programa. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-07-17
 • Ugdymas renesanso laikotarpiu

  PowerPoint pateiktis. Renesansas. Svarbiausi Renesanso bruožai. Ugdymas Renesanso laikotarpiu . Vaikų auklėjimas. Mokymas paauglystėje. Auklėjimas jaunystėje . Naujų estetinių ir pedagoginių idėjų paieškos . Humanizmas. Spaudos atsiradimas. Renesanso mokykla. Moderniosios pedagogikos bruožai. Universitetų plitimas. Mokyklų steigimas Lietuvoje. Kulviečio mokykla. Kolegijos renesanso laikotarpiu. Švietimo sistemos sukūrimas. 1929 metų Kėdainių aukštesniosios mokyklos pamokų tvarkaraštis. Edukologijos idėjų ištakos Lietuvoje. Aukštojo mokslo ugdymo turinys.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-12-23
 • Ugdymas senovės Graikijoje

  Ugdymas senovės Graikijoje. Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai. Antikos pedagogikos teorijos pradininkai (Sokratas, Platonas ir kt.) ir jų pedagoginės idėjos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-09
Puslapyje rodyti po