Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • J. Eugenides "Middlesex": gender and sex issues

  Darbas anglų kalba. Lyties ir dvilytiškumo nagrinėjimas J. Eugenides knygoje "Midilseksas". Introduction. Gender and sex. Story of the stephanides family. The oldest generation. The middle generation. The youngest generation. The life of calliope stephanides. In quest of self identity. Transformation period. "Monsters" in our society. Conclusions.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-08-25
 • Japoniškas verslo kultūros modelis: verslo ryšių kultūros ypatumai

  Įžanga. Darbo tikslas: susipažinti ir apibūdinti japoniškąjį verslo kultūros modelį. Kas yra kultūra? Kultūrų skirtumai. Japonija. Japonų komunikacija. Vidinė komunikacija Japonijoje. Neverbalinė komunikacija. Japonų verslo etiketas. Verslo kontaktų užmezgimo aspektai. Dovanos. Dažniausiai užmezgant kontaktus su japonais daromos klaidos. Verslo susitikimai Japonijoje. Verslo susitikimai anglų kalba. Verslo susitikimai japonų kalba. Apsikeitimas vizitinėmis kortelėmis. Esminiai derybų su japonais ypatumai. Keturių bruožų palyginimas japoniškoje bei vakarietiškoje kultūrose. Išvados. Išnašos.
  Etiketas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-04-17
 • Japoniškoji motyvacinė sistema

  Įvadas. Personalo motyvavimo sistemos esmė, tikslai ir turinys. Japoniškoji vadyba. "Samda iki gyvos galvos". Japonų kultūra. William G. Ouchi ir Z teorijos priešistorė. Esminiai Japonijos pramonės organizacijų bruožai. Z teorija. Naujas vadybos modelis. Kaip pritaikyti Z teoriją Amerikos įmonėse. W. Ouchi Z teorija – priešprieša D. Mcgregoro X ir Y teorijai. Realūs z teorijos pritaikymo pavyzdžiai. "Toyota Canada". "Sony". Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-03
 • Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės ypatumai

  Įvadas. Bendras vaizduotės apibūdinimas. Vaizduotė. Vaizdinių pertvarkymo vaizduotėje būdai. Vaizduotės rūšys. Individualūs vaizduotės skirtumai. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės bendroji charakteristika. Psichologinė jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės charakteristika. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotė. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės lavėjimo sąlygos. Jaunesnio mokyklinio amžiaus mokinių vaizduotės tyrimas. Vaizduotės tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2).
  Kognityvinė psichologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-10-12
 • Jaunesniojo paauglio jausmai

  Įvadas. Trumpa bendroji pedagoginė - psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Bendroji psichologinė jaunesniojo paauglio charakteristika. Formalus operacinis mąstymas. Abstraktus mokslinis mąstymas. Hipotetinis-dedukcinis mąstymas. Teoretinis samprotavimas. INRC grupė. Binarinė propozicinė logika. Paauglio idealizmas ir egocentrizmas. Paauglio psichosocialinė raida. Bendraamžių įtaka. Grupių raida. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Bendroji pedagoginė jaunesniojo paauglio charakteristika. Paauglio jausmų tyrimas. Jausmų apibūdinimas. Jaunesniojo paauglio jausmų tyrimas.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-05-04
 • Jaunesniųjų paauglių mokymosi motyvacija

  Įvadas. Bendroji psichologinė–pedagoginė jaunojo paauglio charakteristika. Paauglystės amžiaus ribos. Bendra jaunesniųjų paauglių charakteristika. Paauglių santykiai su tėvais. Paauglių santykiai su bendraamžiais. Paauglių santykis su mokykla. Kiti aplinkos veiksniai lemiantys asmenybės formavimąsi. Žiniasklaidos poveikis žmogui. Kultūros įstaigų ugdomoji galia. Mokinių mokymosi motyvaciją įtakojantys veiksniai. Tyrimas "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija" rezultatų suvestinė. Tyrimo "Jaunesniųjų mokinių mokymosi motyvacija". Rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-01-23
 • Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimas

  Įvadas. Jaunesniųjų paauglių charakteristika. Fizinis brendimas. Jaunesniųjų paauglių psichiniai procesai. Savęs vertinimo reikšmė. Jaunesniųjų paauglių savęs vertinimo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-06-14
 • Jaunimo darbo rinkos ypatybės

  Įvadas. Darbo rinka. Jaunimo padėtis darbo rinkoje. Jaunų bedarbių socialinė demografinė charakteristika. Darbo netekimo ir neįsidarbinimo priežastys. Jaunimo nedarbo problemos kaimo regionuose. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-15
 • Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos

  Įvadas. Mokymosi prieinamumas. Aukštojo ir profesinio mokslo prieinamumas. Dabartinė aukštojo mokslo finansavimo padėtis Lietuvoje. Lietuvos aukštosios ir aukštesniosios mokyklos. Jaunimo nedarbo didėjimas 1997- 2005 metais. Profesinio pasirengimo ir darbo rinkos poreikio atitikimas. Miesto ir kaimo užimti gyventojai pagal išsilavinimą. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Nepakankama mokymosi motyvacija ir bendrojo išsilavinimo stoka. Jaunimo integracijos į darbo rinką sprendimo būdai. Jaunimo nedarbas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2007-04-11
 • Jaunimo kavinės miltinio cecho darbo organizavimas

  Įvadas. Gamybinės programos sudarymas. Valgiaraščio planavimas. Lankytojų skaičiaus pagrindimas. Gamintinų patiekalų skaičius. Gamintinų patiekalų skirstymas. Žaliavų skaičiavimas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbuotojų kvalifikacijos pagrindimas. Darbo grafikas. Įrengimų parinkimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis miltiniame ceche. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-08
 • Jaunimo migracijos į užsienį priežastys

  Įvadas. Jaunimo migracija į užsienį. Tyrimo eiga ir rezultatai. Anketinės apklausos metu gautų duomenų analizė. Struktūrizuoto interviu vykdymo metu gautų duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-03
 • Jaunimo nedarbas. Jaunimo integravimasis į darbo rinką

  Įvadas. Jaunimo integracija į darbo rinką. Jaunimo integracijos į darbo rinką proceso ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo. Priemonių sistema. Bendrasis lavinimas. Profesinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas. Profesinis išsilavinimas. Jaunimo verslumo plėtra. Darbo rinkos politikos priemonės. Kompleksinio jaunimo įdarbinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-26
 • Jaunimo nedarbo Lietuvoje analizė

  Įvadas. Teorinė dalis. Pagrindinės sąvokos. Nedarbo priežastys. Pagrindiniai nedarbo rodikliai. Praktinė dalis. Statistinių duomenų analizė. Pagrindinės problemos. Jaunimo integracijos į darbo rinką problemos. Jaunimo nedarbo psichologiniai ir socialiniai aspektai. Darbo reikšmė jaunimui. Nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-16
 • Jaunimo subkultūra

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūros sąvokos atsiradimas. Kultūros esminės charakteristikos. Kultūra ir socializacija. Kultūros elementai. Kultūrų įvairovė. Etnocentrizmas. Kultūrinis reliatyvizmas. Kultūrų vidiniai skirtumai. Subkultūra, jos bruožai. Jaunimo subkultūros bruožai. Jaunimo grupės. Akademinės grupės.. Lietuvos studentų sąjunga. Lietuvos moksleivių sąjunga. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Politinės grupės. Jaunųjų konservatorių lyga. Lietuvos liberalus jaunimas. Religinės grupės. Ateitininkų atsiradimo istorija. Ateitininkų federacija. Laisvalaikio grupės. Autostopas – realus gyvenimo aromatas. Vilniaus autostopo klubas. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-17
 • Jaunystės ir brandaus amžiaus psichologinė analizė

  Įvadas. Jaunystės ir brandaus amžiaus samprata. Asmenybės vystymasis, brendimas. Jaunystės amžiaus vystymosi užduotys ir sunkumai. Vedybos. Vaikų gimdymas, auginimas. Gyvenimo stilius. Brandaus amžiaus užduotys ir sunkumai. Asmenybės brandos kriterijai. Jaunystės ir brandaus amžių palyginimas. Išvados.
  Raidos psichologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-09-28
 • Jaunųjų (8-11 metų amžiaus) stalo tenisininkų techninio parengtumo kontrolė ir vertinimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Pedagoginės kontrolės ir testų samprata. Pedagoginis stebėjimas. Testavimas. Testų patikimumas ir pagrįstumas. Kinų patirtis rengiant ir testuojant jaunuosius stalo tenisininkus. Darbo tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai ir organizavimas. Padavimų testavimas. Kontrsmūgių testavimas. Tarpinio žaidimo testavimas. Tyrimai atlikti pagal pasaulio kinų specialistų testavimo praktiką. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Sportas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-05-17
 • Jaunųjų krepšininkų sportinio rengimo ypatumai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Sportinė forma, jos palaikymas bei reguliavimas. Sporto treniruotė. Sporto treniruotės krūviai. Jaunųjų krepšininkų rengimas. Funkcinis rengimas. Atletinis rengimas. Greitumas ir jo lavinimas. Vikrumas ir jo lavinimas. Jėga ir jos lavinimas. Šoklumas ir jo lavinimas. Ištvermė ir jos lavinimas. Techninis ir taktinis rengimas. Išvados.
  Sportas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-03-21
 • Jaunuolių požiūris į santuoką ir šeimą

  Įvadas. Santuokos ir šeimos instituto ankstyvoji pradžia. Šeimos planavimas. Tradicinė šeima. Santuoka iš "reikalo". Tėvų įtaka jaunuoliams renkantis antrą pusę. Respondentų informacijos analizavimas. Šeimyninė padėtis. Tėvų įtaka jaunuoliui, renkantis antrą pusę. Tradicinė šeima. Dėl kokių priežasčių jaunuoliai tuokiasi ir kuria šeimas. Dažniausiai minimos jaunuolių santuokos nutraukimo priežastys. Išvados. Priedai (anketa).
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-11-07
 • Java programavimas

  Darbo tikslas: Panaudoti per Javos programavimo kursą įgytas žinias ir parašyti programą Java kalba. Darbo užduotis. Savarankiškai sugalvoti užduoties temą ir parašyti programą kuri atliktų tokius veiksmus. Užduoties analizė. Pradinių duomenų failas. Sprendimo būdas. Klasių pavadinimai. Klasių aprašymai. Kintamųjų aprašymai. Veikimo principai. Galutiniai rezultatai. Programos kodas.
  Programavimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2010-10-06
 • Jonas Basanavičius (7)

  Įvadas. Jaunystė ir mokslai. Šeima ir mokslas gimnazijoje. Studijos Maskvos universitete. Profesinė, mokslinė ir politinė veikla Bulgarijoje. Pirmasis emigracijos laikotarpis. Antrasis emigracijos laikotarpis. Jonas Basanavičius ir "Aušra". Viešasis darbas nuo 1905-ųjų metų. J. Basanavičius ir Didysis Vilniaus seimas. J. Basanavičius – Lietuvių tarybos narys ir Nepriklausomybės akto signataras. Visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išvados.
  Lietuvos istorija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-09-19
Puslapyje rodyti po