Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo ciklo papročiai: tradicijų kaita. Vestuvės

  Įvadas. Rimtas požiūris į vestuves. Senosios lietuviškos vestuvės. Piršlio vaidmuo vestuvėse. Svočios vaidmuo vestuvėse. Nuotaka. Jaunikis. Jaunosios atsisveikinimas su namais. Jaunikio išleistuvės. Durų, namų puošimas. Susėdimas už stalo. Piršlio korimas. Rūtų vainiko prasmė. Vestuvių muzika, šokiai, dainos. Šiuolaikinis vestuvių folkloras. Vestuvių apeigų pokyčiai. Išnykę apeigų elementai. Šiuolaikinių apeigų sandaros naujovės. Išvados.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-11-14
 • Gyvenimo karjeros planavimo ypatumai: studentų nuomonių tyrimas

  Įžanga. Karjeros modeliai. Karjeros planavimo etapai. Karjeros planavimas. Karjera ir poreikiai. Karjera ir vertybės. Karjera ir gyvenimo tikslai. Karjeros inkarai. Sprendimo priėmimas. Vyrų ir moterų karjeros planavimo ypatumai. Tyrimas. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-12-02
 • Gyventojai pasauliniame ūkyje: darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos

  Įvadas. Darbo tikslas – paaiškinti darbo jėgos naudojimo ir pasaulinės migracijos sampratą, įgyvendinimo būdus, apžvelgti (darbo jėgos naudojimą ir pasaulines migracijas Lietuvai tapus ES nare) grėsmes, pasekmes, bei galimybes. Darbo jėgos naudojimas ir pasaulinės migracijos. Darbo išteklių rinkos samprata. Darbo jėgos rinkos struktūra. Darbo jėgos rinkos vystymasis. Pasaulinės migracijos priežastys. Bendra migracijos apžvalga. Pereinamieji laikotarpiai. Ekonominė migracija. Migracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje. Masinės emigracijos veiksniai. Masinės emigracijos pasekmės. Gyventojų skaičiaus kitimas. Protų nutekėjimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Gyventojai, plėtra ir aplinka: kiek žmonių gali išmaitinti Žemė?

  Įžanga. 1 skyrius: gyventojų skaičiaus augimas pasaulyje. Dabartinės situacijos įvertinimas ir prognozės. Didėjantis vartojimas išsivysčiusiose šalyse. Vartojimas, ligos bei epidemijos besivystančiose šalyse. 2 skyrius: žmogaus sąveika su aplinka: kaip gyventojai įtakoja gamtos išteklius? Sausumos ištekliai ir žmogaus santykis su žeme. Ryšys tarp žmogaus veiklos ir senkančių gėlo vandens išteklių. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempas ir senkantys energetiniai ištekliai. Žmonių populiacija – pagrindinė griaunamoji jėga, naikinanti aplinkoje egzistuojančią biologinę organizmų įvairovę. 3 skyrius: diskusijos, skirtingi požiūriai į gyventojų skaičiaus augimą ir su juo susijusius reiškinius. Tomo Roberto Maltuso teorija ir neo - maltusistų požiūris. Anti - maltusistai ir jų optimistinis požiūris. Tvari ir subalansuota plėtra. Modeliai, aprašantys gyventojų ir aplinkos tarpusavio priklausomybę. Išvados. Priedai (6).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-25
 • Gyventojų namų turto draudimo taisyklės: AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda"

  Gyventojų namų turto draudimo taisyklės: AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" Įvadas. Namų turto draudimas. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. Draudimo išmokos. Draudimo vertė. Draudimo išmokos už vertybes apribojimai UAB "Drauda". Draudimo išmokos nemokėjimas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" bei draudimo grupių analizė pagal pasirašytas tiesioginio draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" veiklos analizė pagal draudimo įmokas. AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" turto draudimo duomenų analizė pagal draudimo įmokas. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-06-25
 • Gyventojų pajamų ir įmonių pelno mokesčio našta Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Teoriniai mokesčių naštos aspektai. Mokesčių naštos samprata. Mokesčių naštos rūšys ir jų mažinimo būdai. Mokesčių naštos įvertinimas. Mokesčių našta Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio našta 2002-2007 metais. Įmonių pelno mokestis. Įmonių pelno mokesčio našta 2002-2007 metais. Lietuvos gyventojų pajamų bei įmonių pelno mokesčių naštos palyginimas Europos sąjungos (ES) šalių kontekste. Gyventojų pajamų mokesčio našta Europos sąjungoje (ES). Pelno mokesčio našta Europos sąjungoje (ES). Išvados. Santrauka.
  Mokesčiai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-05-07
 • Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) analizė

  Įmonės finansų kursinis darbas. Terminų sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas: analizės metodu aptarti gyventojų pajamų mokesčio administravimą. Literatūros apžvalga. Gyventojų pajamų mokesčio analizė. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiavimas ir mokėjimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. 15 procentų pajamų mokestis. 24 procentų pajamų mokestis. Pajamų mokestis turint verslo liudijimą. Gautų prizų ir laimėjimų apmokestinimas. Neapmokestinamų pajamų dydis. Apmokestinamųjų pajamų deklaravimo tvarka. Gyventojų pajamų skirstymas į klases. Sumokėtas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pagal ekonomines veiklas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-02-13
 • Gyventojų pajamų mokesčio nuo su darbo santykiais susijusių pajamų apskaičiavimas

  Gyventojų pajamų mokestis ir jo mokėtojai. Gyventojų pajamų mokesčio objektas. Apmokestinamos ir natūra gautos gyventojų pajamos. Neapmokestinamas pajamų dydis. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo, mokėjimo, deklaravimo ir įskaitymo tvarka. Metinės pajamų deklaracijos pateikimas. Pajamų mokesčio nuo a klasės pajamų deklaracijų pildymo taisyklės. Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos pildymo taisyklės. Mėnesinės pajamų mokesčio nuo a klasės pajamų deklaracija. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-06-02
 • Gyventojų pajamų mokestis

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. GPM istorija. Gyventojų pajamų mokestis. GPM skaičiavimas ir mokėjimas. Pajamos, gautos iš veiklos su verslo liudijimu. Mokesčių mokėtojai. Neapmokestinamų pajamų dydis ir GPM lengvatos. Darbo metodai ir priemonės. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. 15 procentų pajamų mokestis. 27 procentų pajamų mokestis. Pajamų mokestis už verslo liudijimą. Gautų prizų ir laimėjimų apmokestinimas. Darbų rezultatai ir jų aptarimas. Apmokestinamųjų pajamų deklaravimo tvarka. Gyventojų pajamų skirstymas į klases. GPM nemokumo problemos. Nemokėjimo "tradicija". Mokesčių mokėtojų atsakomybė. GPM tarifų mažinimas. Išvados ir rekomendacijos. Pagrindinės sąvokos.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-26
 • Gyventojų pajamų mokestis ir tobulinimo galimybės

  Įvadas. Institucijos vykdančios mokesčio surinkimą ir administravimą Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokesčio analizė. Gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimas ir mokėjimas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Procentų pajamų mokestis. 20 procentų pajamų mokestis. Pajamų mokestis turint verslo liudijimą. Gautų prizų ir laimėjimų apmokestinimas. Neapmokestinamų pajamų dydis. Apmokestinamų pajamų deklaravimo tvarka. Gyventojų pajamų skirstymas į klases. Sumokėtas gyventojų pajamų mokestis valstybės mokestinėse pajamose pagal ekonomines klases. Gyventojų pajamų mokesčio tobulinimo galimybės. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-14
 • Gyventojų senėjimo procesas

  Gyventojų senėjimo sąvoka. Gimstamumo mažėjimas. Mažėjančio gimstamumo priežastys. Žmonių ilgaamžiškumas. Gyvenimo trukmės ilgėjimo priežastys. Migracija. Padėtis valstybėse. Europa. Lietuva. Kinija. Japonija. Valstybių planai visuomenės senėjimo padariniams sumažinti. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-05-05
 • Gyventojų skaičius mieste ir kaime: Lietuvos Respublika ir Kauno apskritis

  Įvadas. Šio darbo ekonominės statistikos tyrimo tikslas yra ištirti Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių gyventojų skaičių mieste ir kaime nuo 2005 iki 2008 metų, įvertinant jų pokytį. Gyventojų skaičiaus Lietuvos Respublikoje ir Kauno apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindas. Lentelės naudojamos statistiniame tyrime. Grafikai naudojami statistiniame tyrime. Formulių naudojimas statistiniame tyrime. Santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Moda. Mediana. Kvartilis. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilutės. Vidutiniai dinamikos eilučių kitimo rodikliai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Lietuvos Respublikos ir Kauno apskrities ir jos savivaldybių vidutinio gyventojų skaičiaus mieste ir kaime statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (4 psl.)
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2009-02-05
 • Gyventojų turto draudimas

  Namų turto draudimas: draudimo objektai, draudimo vieta, draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai, draudėjo sutarties sudarymas, draudėjo pareigos įvykio atveju, draudėjo išmokos, AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Drauda" bei draudimo grupių analizė pagal pasirašytas tiesioginio draudimo įmokas.
  Draudimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-03-08
 • Gyventojų turto draudimas: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Draudimo brokerių veikla (Įstatymas). Draudimo brokeris. Trumpai apie praktiką. AB "Lietuvos draudimas". Akcininkai. AB "Lietuvos draudimas" rinka. Įvadinis straipsnis apie gyventojų turtą. AB "Lietuvos draudimas" gyventojų turto draudimo privalumai. Užduotis. Įmokų apskaičiavimas. Išvados.
  Draudimas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-11-23
 • Gyventojų užimtumas Lietuvoje

  Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Darbo sąvokos raida, darbo reikšmė įvairiose teorijose. Užimtumo apibrėžimai bei gyventojų klasifikacija. Užimtumą sąlygojantys veiksniai. Užimtumo statistinė analizė. Gyventojų užimtumas mieste ir kaime. Gyventojų užimtumas valstybės ir privačiame sektoriuje. Užimtumo pasiskirstymas pagal lytį. Užimtųjų skaičiaus santykiniai dydžiai. Vidutinis dydis. Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis didėjimo (mažėjimo ) tempas. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Koreliacijos skaičiavimas 20 Lorenzo kreivė ir Gini koeficientas. Prognozavimas. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Sociologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-20
 • Gyventojų užimtumo paslaugose statistinis tyrimas Kauno apskrityje

  Įvadas. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant užimtumo paslaugose statistinį tyrimą Kauno apskrityje. Grafikas kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje tyrimo eiga ir instrumentai. Užimtumo paslaugose statistinio tyrimo Kauno apskrityje rezultatai. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-26
 • Gyventojų užimtumo prognozavimas

  Įžanga. Pagrindinės sąvokos. Užimtumo didinimo prielaidos. Makroekonominė politika. Tikslai ir uždaviniai. Bendrieji rezultatai. Prognozės. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Nedarbas. Apibendrinančios išvados ir prognozės. Lietuvos tikslai Europos Sąjungos (ES) užimtumo strategijos nuostatoms įgyvendinti. Pagrindiniai tikslai ir priemonės. Svarbiausi siekiami tikslai. Visiškas užimtumas. Darbo kokybės ir našumo gerinimas. Socialinės sanglaudos ir aprėpties stiprinimas. Užimtumą skatinančios priemonės. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-07
 • Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas

  Įvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita. Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Demografinė padėtis. Darbo rinka ir užimtumas. Struktūriniai užimtumo pokyčiai. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Išvados. Priedai (5).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-04-12
 • Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas (2)

  Gyventojų užimtumo statistinis tyrimas. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodyklių apskaičiavimas. Užimtų gyventojų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Gyventojų užimtumo prognozavimas naudojant trendą. Užimtų gyventojų tarpusavio ryšio analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-20
 • Gyvybės draudimo paslaugų reklamos rinka: Lietuva, Latvija ir Estija

  Gyvybės draudimo paslaugų reklamos rinkų Baltijos šalyse specifikos tyrimas. Įvadas. Šio darbo pagrindinis tikslas remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis susipažinti su trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) draudimo paslaugų reklama, išanalizuoti kiekvienos šalies reklamos privalumus ir trūkumus remiantis Lietuvos Respublikos nustatytais reklamos įstatymais, įvertinti tų reklamų poveikį vartotojui, aptarti konkrečius reklaminius klipus. Teorinė dalis: reklamos samprata ir jos teoriniai aspektai. Reklamos apibūdinimas ir jos esmė. Reklamos savybės ir tipai. Reklamos poveikio aspektai. Reklamos reguliavimo formos. Reklamos reguliavimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalyse. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, draudimai ir apribojimai. Reklamos kodeksai ir kontrolė. Bendrieji reklamos principai ir reikalavimai. Analitinė dalis: Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklamos specifikacijos tyrimas. Baltijos šalių gyvybės draudimo paslaugų reklama. Lietuvos Respublikos (LR) draudimo įstatymas ir jo paskirtis. Lietuvoje, Latvijos ir Estijos gyvybės draudimo reklamos specifikos tyrimas. Draudimo įmonių reklama internete. Lietuvos Gyvybės draudimo produktų reklamos tyrimas. Projektinė dalis: gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Gyvybės draudimo reklamos paslaugų perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Baltijos šalių gyvybės draudimo reklamos paslaugų įvertinimas ir poveikis vartotojams. Klaidinančios draudimo paslaugų reklamos ypatumai remiantis Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po