Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elgetavimas kaip socialinė problema

  Terminai ir sąvokos. Įvadas. Skurdas kaip socialinė problema. Elgetos ir visuomenė XVIII amžiaus pabaigoje – XIX amžiaus pradžioje Švietimo idėjos ir visuomenės pastangos eliminuoti elgetavimą. Valdžios politika elgetų atžvilgiu. Visuomenės požiūris į elgetas. Socialinė globa parapijose. Parapijos prieglauda ir jos gyventojai elgetos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-17
 • Embargas, jo taikymo priežastys ir atvejai pasaulio ekonomikoje

  Tarptautinių ekonominių santykių kursinis darbas. Įvadas. Kas yra embargas? Autarkija. Embargo aktas. Embargo taikymo priežastys. Žinomiausi embargo atvejai pasaulio ekonomikoje. JAV embargas kubai. Arabų naftos embargas. JTO embargas Irakui. Išvados.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2012-03-23
 • Emigracijos pasekmės Lietuvos Resupublikai (LR)

  Emigracijos Lietuvos Resupublikai pasekmės. Įvadas. Emigracijos analizė teoriniu aspektu. Migracijos samprata ir esmė. Emigraciją lemiantys veiksniai. Gyventojų emigracijos pasekmės. Teigiamos emigracijos pasekmės. Neigiamos emigracijos pasekmės. Emigracijos pasekmių ir masto tarpusavio ryšių analizė 2002-2008 metais. Emigracijos mastas. Emigracijos pasekmės vidutiniam darbo užmokesčiui. Emigracijos pasekmės nedarbo lygiui. Emigracijos pasekmės bendrajam vidaus produktui. Emigracijos pasekmės nacionalinio biudžeto pajamoms. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-05-17
 • Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimas ikimokyklinio muzikos pedagogo veikloje

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Metodas. Emocinio imitavimo metodo esmė. L. Navickienės (2001) emocinio imitavimo metodo kūrimo prielaidos. Ikimokyklinis muzikinis ugdymas. Praktinis emocinio imitavimo metodo taikymas. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus, diegimo lygmenis ir objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal diegimo lygmenis. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo priežastys. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo strategija. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo barjerai. Emocinio imitavimo, kaip novacijos vertinimas pagal sėkmingų novacijos savybes. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos imlumo veiklos diegiant novaciją. Įgijimas. Priėmimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-16
 • Empatijos ugdymas šeimoje

  Šeimos pedagogikos pagrindų kursinis darbas. Įžanga. Empatija. Empatijos sąvoka. empatijos pamatai. Aktyvaus ir empatiško klausymosi reikšmė. Empatijos plėtojimas šeimoje. Emocinio nederėjimo žala. Empatija etikos požiūriu. Bendravimas šeimoje. Kodėl jis manęs nesupranta ir kaltina? Neverbalinio bendravimo svarba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-09
 • Energetikos produktų bendroji rinka Lietuvoje

  Įvadas. Kursiniame darbe tiriami duomenys nuo 2000 metų sausio pirmos dienos iki 2007 rugsėjo pirmos dienos. Tyrimo tikslas – nustatyti kaip keisis bendroji rinka per artimiausius 10 mėnesių. Pirminė duomenų statistinė analizė. Duomenų transformacija. Statistinio modelio parinkimas. Geriausio modelio parinkimas. Modelių ir jo parametrų įverčių tyrimas realizacijų aibėje naudojant pasirinkinėtą modelį. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2008-12-19
 • Energetiniai gamtos ištekliai ir jų vertinimas

  Išteklių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Energetinių gamtos išteklių naudojimo teoriniai aspektai. Energetinių gamtos išteklių ypatumai. Energetinių išteklių istorinė raida. Energetinių išteklių naudojimas. Energetinių gamtos išteklių efektyvumo didinimo būtinybė. Lietuvos energetika. Energetinių gamtos išteklių analizė ir vertinimas. Neatsinaujinantys energetiniai ištekliai. Gamtinės dujos. Nafta. Akmens anglis. Atsinaujinanti energija. Lietuvos energetiniai gamtos ištekliai. Energetinių gamtos išteklių perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-04-24
 • Energetinių išteklių kainos pokyčių įtaka Baltijos šalių ekonominiams rodikliams 2004-2009 metais

  Tarptautinių finansinių atsiskaitymų kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti energetinių išteklių kainos pokyčių įtaką Baltijos šalių ekonominiams rodikliniams. Baltijos šalių energetika. Baltijos šalių energetikos sektorius. Energijos sunaudojimas. Energijos kainos. Energetinių išteklių kainos. Elektra. Gamtinės dujos. Dyzelinas. Benzinas. Baltijos šalių energetinių išteklių vartojimas. Benzino ir dyzelino vartojimas. Elektros vartojimas. Gamtinių dujų vartojimas. Ekonominiai rodikliai. Infliacija. Nedarbas. Bendrasis vidaus produktas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-03-22
 • Energijos sąnaudos ir jų mažinimo galimybės krovinių pervežimo įmonėje "Transekspedicija"

  Įvadas. Energetinio ūkio reikšmė. Energijos reikšmė. Priklausomybė nuo energijos šaltinių. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kuro ir energijos taupymo kryptys. UAB "Transekspedicija" apibūdinimas ir veiklos analizė. Apie įmonę "Transekspedicija". Faktiniai UAB "Transekspedicija" energetinio ūkio duomenys. Degalų naudojimo analizė. UAB "Transekspedicija" energijos sąnaudų mažinimo galimybės. Kuro taupymas UAB "Transekspedicija". Įmonės energijos išlaidų ir sąnaudų prognozės. Galimi energijos taupymo būdai UAB "Transekspedicija". Kuro taupymas UAB "Transekspedicija". Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-20
 • Enlargement of European Union (EU)

  Darbas anglų kalba. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Enlargement process of the European Union (EU) (2004.05), Substantial benefits for the European Union (EU), Benefits for New Member States, The "cost" of enlargement, Reaching progress in political and economical criteria, The Baltic States in the European Union (EU), The trade policy in Baltic States, The integration’s impact to Baltic societies, European Union (EU) enlargement is of highest priority, Implementation of structural funds in the Baltic States, Social consequences.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-03-06
 • Epigenetinių mechanizmų pupų vicia faba l. Augalų chlorofilinėse morfozėse tyrimai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Sunkieji metalai augaluose. Sunkieji metalai ir jų sukeliamos chlorozės. Kobalto sukeliamos chlorozės. Epigenetiniai reiškiniai. Tyrimų objektas ir metodai. Morfozių indukavimas. Pigmentų kiekio nustatymas tiriamojoje medžiagoje. Statistinis duomenų įvertinimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Pupų morfozių dažnio ir daigumo analizė. Chlorofilų kiekio analizė įvairių fenotipinių grupių augaluose. Išvados.
  Genetika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-11-26
 • Erdvėlaivio saulės sekimo sistema

  Įvadas. AVS veikimo principo aprašymas. AVS elementų diferencialinės ir operatorinės lygtys. AVS elementų perdavimo funkcijos. Atviros sistemos stiprinimo koeficiento skaičiavimas. Laiko pastoviųjų ir perdavimo koeficientų skaičiavimas. AVS logaritminių-dažninių charakteristikų sudarymas; fazės ir amplitudės stabilumo atsargų radimas. Koregavimo grandies parinkimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas (modeliavimas), atsiradus valdymo (trikdymo) signalo pokyčiui. Kokybiniai pereinamojo proceso rodikliai. Išvados. Projekto grafinė medžiaga.
  Elektronika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-21
 • Ergoterapijos efektyvumas po insulto mokant pacientą kasdienės veiklos elementų

  Ergoterapijos efektyvumas po insulto mokant pacientą kasdienės veiklos elementų. Žodynėlis. Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas: - išsiaiškinti ergoterapijos efektyvumą pacientams po insulto mokant kasdienės veiklos elementų. Uždaviniai. Hipotezė. Literatūros apžvalga: Insultas. Insulto formos. Insulto priežastys. Kas vyksta smegenyse ištikus insultui? Insulto simptomai. Insulto pasekmės (problemos). Paciento kasdienės veiklos elementų mokymas po insulto. Valgymas. Dantų valymas. Prausimasis. Maudymasis. Apsirengimas. Persėdimas iš lovos į vežimėlį ir atgal. Pacientų po galvos smegenų kraujotakos sutrikimo - insulto kasdienės veiklos vertinimas. Išvados.
  Slauga, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-05-12
 • Esminės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos

  Įvadas. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų bendroji charakteristika. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų atskyrimas nuo kitų sąlygų. Sąlygos, laikomos esminėmis pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis, ir jų reikšmė. Sutarties dalykas kaip esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga. Kitos esminės pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Bendroji charakteristika. Kaina kaip esminė kai kurių pirkimo – pardavimo sutarčių sąlyga. Išvados. Santrauka (summary).
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-05
 • Ethics and Management

  Verslo etika. Darbas anglų kalba. Introduction. Ethics in today’s business. Interference between. Companies. Companies and government. Companies and investors. Companies and employees. Ethical issues in different trades. Conclusion.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2007-03-29
 • Etika pagrindinėje mokykloje: teorija ir praktika

  Įvadas. Tyrimo tikslas: ištirti kaip etikos reglamentavimas taikomas mokyklose praktiškai. Etikos teorija. Etikos samprata. Etika ir filosofija. Etikos, kaip mokyklinės disciplinos raida. Etikos, kaip dorinio ugdymo esmė. Etikos tikslas, uždaviniai. Struktūra. Integravimo galimybės. Planavimas, ugdymo organizavimas, vertinimas. Empirinis etikos tyrimas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų apklausa. Mokinių apklausa. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-02-21
 • Etika reklamoje Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių pavyzdžiu

  Etikos reklamoje samprata. Etikos reklamoje vertinimo aspektai. Klaidinanti reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimo formos Europos sąjungos ir Lietuvos atžvilgiu. Moralinė atsakomybė už reklamą. Mobiliojo ryšio operatorių reklamų etiškumo analizė reklaminių kampanijų "Faktas juodu ant balto" ir "Šeima" pavyzdžiu. "Omnitel" reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" aprašas. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis profesionalų išvadomis. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis apklausos duomenimis. "Bitės GSM" reklaminės kampanijos "Šeima" analizė.
  Etika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-12-16
 • Etika šokoladinių gaminių reklamoje

  Įvadas. Etikos samprata bei įtaka marketingo sprendimams. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Reklamos etika ir teisinis reguliavimas. Reklamos samprata, funkcijos, rūšys. Tarptautinis reklamos kodeksas ir reklamos kontrolė. Moralinė atsakomybė reklamoje. Klaidinanti reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas, kai kurių reklamos būdų uždraudimas. Išvados. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-04-16
 • Etikos teorijos

  Įvadas. Etikos teorijos. Deontologija. Teleologija. Utilitarizmas. J. Millo etikos teiginiai. Teisingumo teorija. Situacijos analizė. Situacijos analizė pagal deontologinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal teleologinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal utilitaristinę etikos teoriją. Situacijos analizė pagal teisingumo teoriją. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-02-27
 • Etilo spirito naudojimo varikliuose privalumai ir gamybos apimtys

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Etilo spirito naudojimo varikliuose privalumai ir gamybos apimtys. Etilo spirito gamybos ir jo naudojimo varikliuose perspektyvos Lietuvoje. Benzino ir etilo spirito mišiniais veikiančio variklio darbo ir deginių emisijos rodiklių analizė. Literatūros apžvalgos išvados. Darbo tikslas ir uždaviniai. Analitinė dalis. Variklio šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suslėgimo procesas. Degimo procesas. Specifinių šilumų nustatymas. Projektiniai skaičiavimai. Variklio indikatorinių ir efektyviųjų rodiklių nustatymas. Variklio vardinių dydžių skaičiavimas. Variklio cilindrų skaičiaus, stūmoklio eigos ir cilindro skersmens nustatymas. Konstrukcinė dalis. Benzininio variklio degalų išpurškimo purkštuko kai kurių parametrų nustatymas. Kuro purkštuko pralaidumo ir išpurškimo laiko per vieną ciklą nustatymas. Purkštuko apvijos srovės stiprio nustatymas. Rezultatų vertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados ir rekomendacijos.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-11-28
Puslapyje rodyti po