Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dviejų zonų automatinės klimato kontrolės UML modelis

  Objektiškai orientuota analizė. Įvadas. Projektas. Panaudojimo atvejų diagrama (use case). Klasių diagrama (class). Sekų diagrama (Sequence). Bendradarbiavimo diagrama (collaboration). Būsenų diagrama (activity). Išvados.
  Programos, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Dvigubos pilietybės konstitucinė problema

  Įvadas. Lietuvos Valstybė. Dvigubos pilietybės ribojimo konstitucinė samprata. Teigiami ir neigiami dvigubos pilietybės suteikimo aspektai. Pilietybės įstatymo projektas. Įstatymo projekto pagrindinės nuostatos. Konstitucinio teismo nuomonė dvigubos pilietybės klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos reglamentuojama pilietybė. Dvigubos pilietybės reglamentavimas. Konstitucinio Teismo 2006 11 13 d. nutarimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-20
 • Dvikanalė duomenų surinkimo sistema

  Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Sistemos elementų parinkimas ir principinės schemos sudarymas. Analoginis komutatorius. Išrinkimo saugojimo schema. Analoginis keitiklis. Intel 8255. ISA porto jungtis. Schemos veikimo laikinės diagramos. Algoritmas. Programa. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-12-13
 • Dvirūšio 75% kviečių malimo technologinio proceso analizė

  Santrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Grūdų ir jų produktų reikšmė žmogaus mityboje. Kviečių technologinių savybių įtaka miltų gamybos efektyvumui ir kokybei. Technologinė dalis. Dvirūšio 75% kviečių malimo gamybos technologinio proceso analizė. Išvados.
  Kita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-23
 • Dvitaktis vidaus degimo variklis

  Mechanizmų ir mašinų teorijos kursinis projektas. Kursinio projekto užduotis. Įrenginio schema ir veikimo principas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo sintezė ir analizė. Skriejiko-slankiklio mechanizmo struktūrinė analizė. Skriejiko-slankiklio mechanizmo sintezė. Skriejiko-slankiklio įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio, dydžio ir krypties nustatymas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo dinaminė analizė. Dinaminės analizės tikslas ir uždavinys. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Skriejiko-slankiklio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė ir analize grafiniu būdu. Rezultatų palyginimai. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Skriejiklioo-slankiklio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Rezultatų palyginimas.
  Mechanika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Dvitaktis vidaus degimo variklis (2)

  MMT kursinis projektas. 3-10 variantas. Užduotis: Atlikti DVITAKČIO VIDAUS DEGIMO VARIKLIO, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Duomenys. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Tiriamo mechanizmo kinematinių porų apibūdinimas. Mechanizmo laisvių skaičiaus nustatymas. Mechanizmo pasikartojančių ryšių nustatymas. Mechanizmo klasės ir skyriaus nustatymas. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Svirtinio mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Įėjimo grandies kinematinių charakteristikų nustatymas. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės charakteristikos nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas.
  Mechanika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-02-16
 • Dž. Vašingtonas - žmogus

  Įvadas. Džordžas Vašingtonas 1732-1759 metais. Vaikystė ir jaunystė. Sali. Vestuvės. Gyvenimas nuo 1759 iki 1799 metais. Šeimos sukūrimas. Vašingtonas-plantatorius. Santykiai su kitais žmonėmis. Vergai. Moterys. Paskutinieji gyvenimo metai. Vašingtono portretas. Išvados. Priedai (14).
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2011-12-27
 • E-demokratija

  Įvadas. E-demokratija = IT demokratiniuose procesuose. Istorinės prielaidos lėmusios demokratijos atsiradimą ir evoliuciją. Skaitmeninės demokratijos sąvoka. E-demokratijos poveikio modeliai. E-demokratijos formos. Potencialios skaitmeninės demokratijos grėsmės ir prieštaravimai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-13
 • E-komercija (2)

  Įvadas. Trumpa interneto istorija. Komercializacija. Interneto paslaugos. Pasaulinis voratinklis. WWW charakteristika. WWW versle. Elektroninės komercijos samprata. E-komercijos vystymasis ir jo "stabdžiai". E-komercija Europos Sąjungoje. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas – Verslui (B2B). Elektroninės prekyvietės (E-marketplaces). Verslas – Vartotojui (B2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Elektroninė komercija ir globalizacija. Komercijos augimas pasaulio regionuose. Elektroninio verslo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizė. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2005-08-09
 • E-komercija (6)

  Reziume. Įvadas. Literatūros analizė. E – komercija. Bendra naujos marketingo aplinkos ir e-komercijos apžvalga. E - komercija pasaulyje: kokios prekės ir paslaugos perkamos labiausiai. E - komercijos ciklas. E - komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir pranašumai. E-komercijos formos. Verslas – verslui (B2B). E- tarpininkai. Verslas – vartotojui (B2C). E -komercijos pavyzdžiai. Kodėl e – komercija populiarėja? E- komercijos pranašumai ir trūkumai. Kodėl vartotojai perka internete. E - komercijos įtaka bei ateities perspektyvos. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-02-08
 • E-marketingas

  Įvadas. Nuo informacinės visuomenės – į interneto visuomenę. Virtualių bendruomenių raida. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Visuomenės virtualizavimas. Virtualių bendruomenių kūrimas ir formavimas. Virtualių bendruomenių susitikimo vieta. Pašto konferencijos. Forumai. Bendravimas realiame laike – chat. Atvira informacijos visuomenė. Virtualių bendruomenių ateities perspektyvos. Populiariausios Lietuvos svetainės. Naršymo internete tikslai. Netradicinė karjera bendruomenėse. Elektroninių bendruomenių tyrimas. Virtualių bendruomenės narių tipai. Virtualių bendruomenių nauda visuomenei. Virtualių bendruomenių žala visuomenei. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-04-17
 • E-verslo modelio pritaikymas TNT kompanijai

  Įvadas. Įmonės pristatymas. E-verslo modelio parinkimas. Bendrojo elektroninio verslo modelio pritaikymas. Elektroninio verslo modelio pritaikymas. Sukuriama modelio vertė. Laiko sąnaudos. Paslaugų kokybė. Kaštų mažinimas. Konkurencinis pranašumas.
  Ekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-06-14
 • E-vyriausybė: teorija ir praktika

  Įvadas. Viešųjų sprendimų internetinės paramos teoriniai aspektai. Elektroninės vyriausybės samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų samprata. Viešųjų elektroninių paslaugų poreikis. Elektroninė demokratija. E-vyriausybė atskirose valstybėse: bruožai ir strategija. Bendroji apžvalga. Šalių, diegiančių e-vyriausybės projektus, analizė. E-vyriausybė Lietuvoje. E-vyriausybė Naujojoje Zelandijoje. E-vyriausybė Didžiojoje Britanijoje. E-vyriausybė Jungtinės Amerikos Valstijose. E-vyriausybė Švedijoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-14
 • E–komercijos vystymosi tendencijos ir galimybės

  Įvadas. Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos dalyviai ir tipai. Elektroninės komercijos rūšys. Elektroninės komercijos taikymo galimybės. Elektroninės komercijos poveikis įmonių veiklai. Elektroninės komercijos vystymasis. Elektroninės komercijos vystymasis užsienyje. Elektroninė komercija Europoje atsigauna. Elektroninės komercijos vystymasis Lietuvoje. Elektroninė komercija Lietuvoje: atsilikimas ar persilaužimas. Lietuviai retai perka internete, bet vis dažniau jame ieško informacijos apie prekes. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-28
 • E. Berne asmenybės teorija

  Įvadas. Transakcinė analizė. Ego būsenos. Elgesio motyvacija. Asmenybės vystymasis. Pozicijos. Sveika asmenybė. Terapija.
  Asmenybės psichologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-12-22
 • Echinokokozė

  Įvadas. Cistinė echinokokozė. Echinokokų šeimininkai. Sukėlėjo vystymasis. Patogenezė. Klinikiniai požymiai. Epizootiniai duomenys. Arklių kamienas. Diagnozavimas. Gydimas. Profilaktika. Alveolinė echinokokozė. Sukėlėjo vystymasis. Epizootiniai duomenys ir profilaktika.
  Veterinarija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-06-03
 • Efektyvios derybos

  Įvadas. Pasirengimas deryboms. Derybų eiga. Derybų užbaigimas. Būdai deryboms užbaigti. Pravartu žinoti. Priedas. Testas №1. Priedas. Testas №2.
  Komunikacija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Efektyvios klientų aptarnavimo sistemos kūrimas įmonėje

  Įžanga. Paslaugų samprata. Paslaugų kategorijos. Paslaugų klasės. Paslaugų rūšys. Produktai ir paslaugos. Paslaugų diferencijavimas. Personalo diferencijavimas. Paslaugų esmė. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekybos įmonės paslaugų grupės. Paslaugos kokybės esmė ir jos matavimas. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Pardavimų organizavimo principai. Orientacija į vartotoją. Rinkodaros koncepcija. Potencialaus kliento minčių analizė. Ryšys su pirkėju. Pirkėjų aptarnavimas. Pateikimas. Pateikimo kanalų dalyviai. Naudos vartotojams nustatymas. Klientų lūkesčių valdymas ir pranokimas. Vartotojų pasitenkinimas. Veidu į klientą? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Išvados. Priedai (6).
  Mikroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-03-14
 • Efektyvus pranešimas organizacijoje: galimybės ir problemos

  Dalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti pagrindinius efektyvaus pranešimo parengimo aspektus, problemas ir galimybes. Pranešimas organizacijoje. Efektyvaus pranešimo rašymas. Efektyvaus pranešimo sakymas. Pranešimo pradžia. Pranešimo eiga. Pranešimo užbaigimas. Grįžtamasis ryšys. Auditorijos (pakylos) baimė, jos nugalėjimas. Vaizdinės priemonės pranešimuose. Nežodinis bendravimas. Anketinės apklausos analizė. Išvados.
  Komunikacija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-10-18
 • Egipto apskaitos sistema

  Santrauka. Įvadas. Pradinė struktūra. Įstatyminė sistema. Profesija. Profesinis mokymas ir praktika. Apskaitos ir audito standartų diegimas. Projektuojami ir praktikuojami apskaitos standartai. Finansinių ataskaitų kokybės suvokimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-03-27
Puslapyje rodyti po