Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teismų sistema (2)

  Teisminės valdžios paskirtis ir samprata. Teismų organizavimo ir veiklos principai. Bendros kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Teismų veiklos principai. Teismo sprendimo apskundimo tvarka. Specialiosios kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-26
 • Teismų sistema (3)

  Įvadas. Lietuvos teismų istorija. Teismai Lietuvos Respublikoje. Bendros nuostatos. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Bendri reikalavimai keliami teisėjams. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teismų klasifikacija. Lietuvos respublikos apylinkių teismai. Lietuvos respublikos apygardų teismai. Apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo teisėjų paskyrimas. Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiojo teismo teisėjų skyrimas. Teisėjų senatas. Konstitucinis teismas. Administraciniai teismai. Apygardų administraciniai teismai. Vyriausiasis administracinis teismas. Bylų nagrinėjimas teisme. Teisėjų atleidimas, pašalinimas, drausminė atsakomybė. Teismų taryba ir visuotinis teisėjų susirinkimas. Teismų tarybos kompetencija ir sudėtis. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-10-16
 • Tekinimo staklių elektros pavaros skaičiavimas

  Tekinimo staklių elektros pavaros skaičiavimas. Siurblio skaičiavimas. Ventiliatoriaus skaičiavimas. Konvejerių elektros pavaros skaičiavimas. Švaistiklinis kalimo – štampavimo presas. Kėlimo mechanizmo pavaros elektrinės dalies skaičiavimas. Slėgimo mechanizmas presas, jo paskirtis. Preso elektros pavarų valdymas. Presavimo mašinų elektros pavarų ypatybės. Apsaugos aparatų parinkimas, skaičiavimas ir tikrinimas. Maitinimo tinklo parinkimas. Darbo saugos instrukcija. Grafiniai darbai.
  Elektronika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-15
 • Teksto šifravimas

  Asemblerinio programavimo kursinis darbas. Įvadas. Pamėginta sukurti programą skirta duomenų kodavimui (šifravimui). Teorinė dalis. Trumpai apie koduotę. Koduoti duomenis. Trumpai iš istorijos. Praktinė dalis. Išvados. Programos kodas (asemblerinis programavimas. Teksto šifravimas Griunsfeldo šifru).
  Programavimas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-06-11
 • Teledemokratija

  Įvadas. Dalyvaujamoji demokratija: elektroninės demokratijos idėjos evoliucija. Teledemokratija. Optimistinis požiūris. Pesimistinis požiūris. Teledemokratijos perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-28
 • Telekomunikacijų teorija: 2 PSK moduliatoriaus modelis

  Darbo tikslas: Sumodeliuoti 2-PSK moduliatorių, ryšio kanalą ir demoduliatorių. Ištirti fazinių moduliacijų atsparumą triukšmams ir interferencijai. Ištirti, kaip šie faktoriai įtakoja klaidingai priimtų bitų srautus. Įvadas. Sprendimas. Nuoseklus darbo aprašymas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2010-05-07
 • Telekomunikacijų tinklų projektavimas

  Skaitmeninės komutacijos sistemų kursinis darbas. Tikslas: Suprojektuoti telekomunikacijų tinklą, leidžiantį vartotojams naudotis balso, duomenų, video paslaugomis. Duota. Užduotis. Telekomunikacijų technologijų lyginamoji analizė. AXE-10. AXE-10 kaip vietinė stotis. Centrinis abonentinis komutatorius CSS. Nuotolinis abonentinis komutatorius RSS. Nuotolinis abonentinis multiplekseris RSM. Keletas pagrindinių prisijungimo mazgų savybių. EWSD. DLU, DLUB, DLUG blokai. Signalizacija. EWSD ir AXE – 10 techninių charakteristikų palyginimas. Abonentinė prieiga. V5.1 sąsaja. V5.2 sąsaja. DSL. ISDN. Skaičiavimai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-12-13
 • Telekomunikacinių tinklų projektavimas

  Įvadas. Reikia suprojektuoti telekomunikacinį tinklą pagal pateiktą užduotį. Duota vietovėje išsidėsčiusių įrenginių struktūra. ATS stočių lyginamoji analizė. EWSD. Tinklo struktūros Exe ir EWSD stotims panaudojant tik PDH sistemas bei su SDH elementais (su vienu žiedu bei su dviem žiedais). Išvados. Abonentų sukuriamų apkrovų skaičiavimas. Apkrovos intensyvumų kurie turi būti paskirstyti vidaus ir tarpmiestiniam ryšiui skaičiavimas. Apkrovos intensyvumų tenkančių vidaus ir tarpstotiniams ryšiams skaičiavimas. Apkrovų skirstymas kryptimis. Reikalingų kanalų skaičiaus tarpstotiniam ryšiui ir ryšiui su nutolinta įranga skaičiavimas. Reikalingų kanalų skaičiaus skaičiavimas PDH atveju. Reikalingo kanalų skaičius SDH vieno žiedo atveju. Reikalingo kanalų skaičius SDH dviejų žiedų atveju skaičiavimas. Komutacinio lauko struktūra, jungiami įrenginiai. Į kotmutacinį lauką jungiami įrenginiai. Reikalingo pajungti į komutacinį lauką LTG kiekio skaičiavimas. Komutacinio lauko struktūros parinkimas. SDH tinklo sudarymas ir elementų parinkimas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2011-01-05
 • Televizijoje demonstruojamo smurto įtaka vaikų elgesiui

  Įvadas. Asocialaus elgesio formavimasis. Instrumentinio išmokimo teorija. Paskatinimai agresyviai elgtis. Banduros socialinio išmokimo teorija. Agresyvaus elgesio įgijimas. Pastiprinimai ir imitavimas. Agresyvų elgesį provokuojančios sąlygos. Vidinių veiksnių įtaka stebimam smurtui. Asmenybės bruožai ir temperamentas. Lyčių skirtumai. Jautrumo sumažinimas. Identifikacija su vaizduojamais veikėjais. Aplinkos veiksnių įtaka stebimam smurtui. Bausmės ir pastiprinimai. Šeima. TV versus kompiuteriniai žaidimai. Aktyvus įsitraukimas į smurtinius video žaidimus. Aktyvaus įsitraukimo į video žaidimus tyrimai. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-09-07
 • Telšių apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių žieminių javų plotų, grūdų derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Žemės ūkio statistikos kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius javus šaltiniai ir analizės būdai. Žieminių javų pasėlių plotų statistinė analizė. Žieminių javų derliaus statistinė analizė. Žieminių javų derlingumo statistinė analizė. Žieminių javų auginimo perspektyvos. Išvados. Priedai (3).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-04-15
 • Telšių apskrities ūkininkų ir šeimos ūkių linų plotų, pluošto išeigos ir pluošto išeigos iš hektaro statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie linus šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Linų statistinės analizės metodai ir būdai. Linų plotų, linų pluošto derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Linų plotų statistinė analizė. Linų pluošto derliaus statistinė analizė. Linų pluošto derlingumo statistinė analizė. Linų plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-04
 • Telšių apskrities visų ūkių rugių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie rugius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistinių duomenų apie rugius šaltiniai. Rugių statistinės analizės metodai bei būdai. Rugių auginimo rezultatų statistinė analizė. Rugių plotų statistinė analizė. Rugių derliaus statistinė analizė. Rugių derlingumo statistinė analizė. Rugių auginimo rezultatų prognozavimas. Išvados. Priedai (5). Darbas iliustruotas paveikslėliais ir grafikais.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-05-09
 • Telšių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų klasifikavimo ir paskirstymo analizė

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto sandara. Savivaldybių biudžetų samprata ir jų sudarymo principai. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios (ribotai savarankiškos) savivaldybių funkcijos. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos. Savivaldybių biudžeto formavimo principai ir metodai. Savivaldybės biudžeto formavimo metodai. Vietos savivaldybių biudžetų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. Savivaldybių skolinimosi galimybės. Telšių savivaldybės biudžeto išlaidos, bei jų struktūra. Biudžeto išlaidų klasifikavimas. Biudžetinės įstaigos, jų steigimo tvarka. Biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų, finansavimas. Telšių rajono savivaldybės asignavimų apžvalga, programų tikslai. Telšių rajono 2007-2008 metų biudžeto išlaidų analizė. Telšių savivaldybės 2007-2008 metų biudžeto išlaidų palyginimas. Išvados. Priedas (2 psl.).
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-05-28
 • Telšių Žemaitės dramos teatras

  Įvadas. Telšių Žemaitės teatras nuo susikūrimo iki R. Juknevičiaus pasirodymo. Žemaičius globoja jėzuitai. Laikotarpis nuo teatro susikūrimo iki "Kanklių" draugijos pradžios. Teatro veikla nuo "Kanklių" iširimo iki R. Juknevičiaus pasirodymo. Romualdo Juknevičiaus indėlis Telšių Žemaitės dramos teatre. Teatro veikla nuo R. Juknevičiaus išėjimo iki šių dienų. Laikotarpis nuo 1949 – ųjų metų iki Nepriklausomybės atkūrimo. Žemaitės teatras nuo 1990 – ųjų iki šių dienų. Jaunimo studija "Aglija". Išvados.
  Teatras, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-10
 • Teminio vakarėlio organizavimas: "Flamenko - ugnies šokis"

  Įvadas. Pobūvis, kurį iš dalies aptarnauja padavėjas (rusiškasis aptarnavimo stilius). Banko darbuotojų teminis vakarėlis. Salės planas. Svečių susodinimo planas. Svečių sutikimas. Svečių aptarnavimo sudarymo planas. Valgiaraščio sudarymas. Patalpų paruošimas. Stalų serviravimas. Dekoratyviniai elementai. Svečių aptarnavimo plano sudarymas. Svečių aptarnavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Maisto technologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-03-23
 • Temperatūros reguliavimo sistema

  Darbo santrauka. Įvadas. Šildymų ir vėdinimų sistemų veikimo principai ir jų apžvalga. Temperatūros reguliavimo sistemos projektavimas su Altium Designer 6.5 programa. Temperatūros reguliavimo sistemos struktūra. Sistemoje esančių elementų parametrų parinkimas. Sistemos matematinio modelio sudarymas. Sistemoje vykstančio proceso kintamieji. Sistemoje vykstančio proceso balanso lygties sudarymas. Matematinio modelio realizavimas Matlab programa. Gauti suprojektuoto matematinio modelio rezultatai. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-11-09
 • Tempuswechsel in litauischen Märchen

  Darbas vokiečių kalba. Laikų kaita lietuvių kalbos pasakose. Einleitung. Tempusgebrauch in litauischen Märchen. Unterschied zwischen Präsen und Präteritumsverwendung. Tempuswechsel. Wechsel vom Präteritum zum Präsens. Wechsel vom Präsens zum Präteritum. Mehrfache Tempuswechsel zwischen Präteritum und Präsens. Tempuswechsel zwischen drei Haupttempora. Vielfältigkeit des Tempora innerhalb eines Märchens. Sinn des Tempuswechsels. Anwendungsbereiche für Tempuswechsel. Tempuswechsel im Verbindung mit bestimmt Verben. Tempora in direkter Rede. Tempuswechsel in indirekten Fragesätzen. Tempusanwendung im Dialogen. Tempusverwendung in Einschüben. Andere Anwendungsgebiete für Tempuswechsel. Resümee.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-11-30
 • Temų ir motyvų bendrumas Charles'io Baudelaire'o "Les fleurs du mal" ir "Petits poèmes en prose"

  Įžanga. Dėstymas. Netaisyklingumo estetikos raiška rinkiniuose. Rinkinių pavadinimų reikšmės ir struktūra. Pagrindinės temos ir motyvai. Moterys. Kvapas ir plaukai. Kelionė. Laikas. Senos moterys. Smulkesnės temos ir motyvai. Išvados. Resume.
  Visuotinė literatūra, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-01-11
 • Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija

  Įžanga. Sandorių kaštų teorija ("transaction costs theory") ir firmos prigimties klausimas. Sandorių kaštų teorijos tobulinimas ir raida. R. Coase teoremos kritika. Suvaržytas racionalumas ("bounded rationality")arba RPT. Simon Herbert požiūris į racionalumą. Racionalaus sprendimo skaičiavimas. Šiuolaikinė firmos teorija ("theory of the firm"). Vadybos ir elgesio teoremos (Managerial and behavioural theories). Elgesio požiūris (Behavioural approach). Komandos gamybos teorija (Team production). Kiti požiūriai, modeliai, kurie yra šiuolaikinės firmos teorijos dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija (2)

  Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai ("Transaction costs"), suvaržytas racionalumas ("Bounded rationality"), šiuolaikinė firmos teorija ("Theory of the firm"). Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti, kokie yra teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai, aptariant sandorių kaštus, suvaržyto racionalumo problemą bei išskiriant šiuolaikinę firmos teoriją. Sandorio kaštų požiūris. Išsivystymo istorija. Sandorio kaštai. Paprastas pavyzdys. Informacinių technologijų įtaka sandorio kaštams. Efektyvumo naudojimas, kaip pagrindas priežastiniam ryšiui. Suvaržytas racionalumas. Suvaržyto racionalumo pasekmės, įeinantiems į rinką. Šiuolaikinė firmos teorija. Pelno maksimizavimas arba tradicinė firmos teorija. Elgesio modelis. Cyert ir March modelis. Tradicinės ir elgesio firmos teorijų palyginimas. Coca-Cola ir Pepsi pasiskirstymo kaita: sandorio kaštų aiškinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-17
Puslapyje rodyti po