Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeimos vaidmenų kitimas. Moterų požiūrio analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šeimos vaidmenų kitimą ir moterų požiūrį į šį reiškinį. Šeimos vaidmenys. Šeima – kaip ugdymo institucija. Skirtinga šeimos funkcijų klasifikacija. Šeimos dinamika. Šeimos struktūra ir lyčių vaidmenų pokyčiai šeimoje. Šeiminių vaidmenų struktūra. Moters ir vyro vaidmenų šeimoje ir visuomenėje santykio problema. Moterų požiūrio analizė į vaidmenų kitimą šeimoje. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-19
 • Šeimos, auginančios vaiką, su elgesio problemomis, problemų sprendimo būdai

  Įvadas. Tėvų ir vaikų bendravimas, konfliktai. Vaikas ir šeima. Blogo elgesio su vaiku pasekmės. Ribos vaikų auklėjime. "Probleminiai", "sunkūs" vaikai. Vaikas, jo nusikalstamumas ir šeima. Iširę namai, nepilnos šeimos. Nusikalstamumas namuose. Smurtas prieš vaikus. Dirbančios motinos ir nepilnamečių nusikalstamumas. Vaikas, narkotikai ir šeima. Agresyvus vaikas šeimoje. Praktinė dalis. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-11
 • Šeimos, vaikų ir jaunimo rėmimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Paramos šeimai politikos samprata. Paramos šeimai politikos formavimo etapai. Paramos šeimai politikos priemonių tipai. Paramos šeimai politikos plėtra Lietuvoje. Šiuolaikinės paramos šeimai politikos Lietuvoje formavimo patyrimas. Paramos šeimai poreikį Lietuvoje sąlygojantys veiksniai. Statistikos duomenys. Vaikus auginančių šeimų rėmimo programos – tikslai, principai, struktūra. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje. Vaikus remiančios organizacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-17
 • Šešėlinė ekonomika

  Nelegalioji, neapskaitoma ekonomika. "Šešėlinė ekonomika" - legenda ir tikrovė. Mėginimai apibrėžti ir įvertinti šešėlinę ekonomiką. Nuo ekonominių sistemų nepriklausantys skiriamieji požymiai. Šešėlinė ekonomika rinkos sąlygomis. Pereinamojo etapo šešėlinė ekonomika. Šešėlinės ekonomikos potencialas ir motyvacija. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Disbalansas prekių ir paslaugų rinkoje. Ekonominės sistemos neelastingumas. Struktūrinės paskirstymo problemos. Skolų problema. Darbo rinkos asimetrijos. Infliacija. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Grėsmingi ekonomikos šešėliai. Šešėlinė mokesčių teisė. Kas penktas pajamų litas - šešėlinis. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Lietuva atvira nelegaliems pinigams. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-06-09
 • Šešėlinė ekonomika (6)

  Įvadas. Tikslas: aptarti ir susipažinti su šešėline ekonomika. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinė ekonomika deskriptyviniu ir bihevioristiniu požiūriu. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinė ekonomika: veiklos ir dinamiškumas. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo padariniai. Neapskaitomos ekonomikos patamsiai. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-11-26
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje

  Įvadas. Neapskaitomos ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Nepaskaitomos ekonomikos įvertinimas legaliose veiklose. Nuslėptų pajamų įmonėse įvertinimas. Nedeklaruojamos pajamos pagal įmonių rūšis. Neapskaitomos mažmeninės prekių apyvartos įvertinimas. Neapskaitomo darbo užmokesčio įvertinimas. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. BVP patikslinimas remiantis neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatas. BVP įvertinimas gamybos metodu. BVP įvertinimas naudojant atsiskaičiusių įmonių duomenis pagal veiklas. Neatsiskaičiusių statistikos departamentui įmonių veiklos rodiklių įvertinimas. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje problemos. Nelegalioji ekonomika ir BNP sumažėjimas. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys ir tendencijos. Šešėlinės ekonomikos raidos pasaulyje XX amžiaus analizė. Neapskaitytos ekonomikos tyrimų rezultatų panaudojimas vertinant šalies bendrąjį vidaus produktą. Šešėlinės ekonomikos raidos tendencijos. Šešėlinės ekonomikos poveikis ekonomikai. Šešėlinės ekonomikos lygį galima veikti. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-30
 • Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje (2)

  Įvadas. Tikslas: atskleisti šešėlinės ekonomikos mastą Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas, samprata. Šešėlinės ekonomikos sąvoka. Šešėlinės ekonomikos sektoriai. Šešėlinės ekonomikos egzistavimo sąlygos ir priežastys. Šešėlinės ekonomikos tyrimo metodų taikymas. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodai. Šešėlinės ekonomikos paskaičiavimo metodų kritika. Šešėlinės ekonomikos mastas lyginamoji analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Šešėlinė ekonomikos masto Lietuvoje tyrimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-02-22
 • Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti šešėlinės ekonomikos BVP sudėtyje kitimo tendencijas bei jas įtakojančius veiksnius Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse. Šešėlinė ekonomika teoriniu aspektu. Šešėlinės ekonomikos sąvokos aiškinimas. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos padariniai. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos apskaitos palyginimas Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Uždraustų prekių kontrabanda ir nelegalus verslas. Nelegalus verslas statybų sektoriuje. Nelegalaus verslo egzistavimo palyginimas įvairiose veiklos srityse. Prekybos žmonėmis prevencija. Cigarečių kontrabanda. Alkoholinių gėrimų kontrabanda. Nuslėptų pajamų ir korupcijos įmonėse vertinimas. Šešėlinės ekonomikos pasireiškimas vykdant veiklą pagal verslo liudijimus. Garsiųjų "vokelių" padėtis įmonėse. Įvairios korupcijos pasireiškimo formos. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. Šešėlinės ekonomikos dydžio nustatymas. Šešėlinė ekonomika Lietuvos BVP sudėtyje. Šešėlinės ekonomikos dalies BVP sudėtyje palyginimas įvairiose pasaulio šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-10-06
 • Šiaulių apskrities bulvių derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Įvadas. Statistinių duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie bulves šaltiniai. Statistinių duomenų apie bulve analizės būdai. Bulvių plotų derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Bulvių pasėlių plotai Šiaulių apskrities ūkiuose. Plotų struktūros santykinių dydžių analizė. Bulvių pasėlių plotų dinamika. Bulvių derlius statistinė analizė. Bulvių derliaus priklausomybė nuo pasėlių plotų ir derlingumo. Bulvių plotų derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymas. Priedai (2).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-09-17
 • Šiaulių apskrities darbo rinkos palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos elementai. Darbo rinkos konjunktūra ir infrastruktūra. Darbo užmokestis. Darbo pasiūla. Darbo paklausa. Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo rinkos politika. Statistinė duomenų analizė. Šiaulių apskrities nedarbo lygio (%) rodikliai. Dinaminės eilutės rodiklių apskaičiavimas. Vidurkių skaičiavimas. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Bedarbių skaičiaus ir minimalios mėnesinės algos tarpusavio ryšių statistinė analizė. Kiekybinio rodiklio netolygaus pasiskirstymo (netolygiškumo) tyrimas (Lorentzo kreivė). Ryšio tarp dviejų kriterijų nustatymas. Statistinis (kiekybinis) prognozavimas. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-12-15
 • Šiaulių apskrities vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė

  Įvadas. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius šaltiniai. Statistinių duomenų apie vasarinius kviečius analizės būdai. Pasėlių plotų analizės būdai. Pasėlių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų statistinė analizė. Vasarinių kviečių derliaus statistinė analizė. Vasarinių kviečių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (7).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-07-03
 • Šiaulių apskrities viršininko administracijos formuojama švietimo politika Šiaulių regione

  Įvadas. Švietimo politika teoriniu aspektu. Įstatymai ir kiti teisės aktai reglamentuojantys švietimo politiką. Lietuvos švietimo plėtotės strategijos 2003–2012 m. pagrindiniai aspektai. Švietimo politikos vykdymas ir formavimas. Centralizuota ir decentralizuota švietimo politika. Valstybės formuojama švietimo politika. Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas regiono lygmeniu. Švietimo politika Šiaulių regiono pavyzdžiu. Ugdymosi poreikių Šiaulių regione tenkinimo kontekstas. Švietimo politikos Šiaulių regione formavimas ir įgyvendinimas. Šiaulių apskrities švietimo plėtotės prioritetai. Švietimo politikos Šiaulių regione įgyvendinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-09
 • Šiaulių apskrities visų ūkių žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie žieminius kviečius plotus, derlių ir derlingumą šaltiniai. Žieminių kviečių statistinės analizės metodai ir būdai. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų statistinė analizė. Žieminių kviečių derlingumo statistinė analizė. Žieminių kviečių derliaus statistinė analizė. Žieminių kviečių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-13
 • Šiaulių apskrities žemės ūkio bendrovių cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė

  Įvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Statistinių duomenų tyrimo būdai. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė. Cukrinių runkelių derliaus statistinė analizė. Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2008-04-08
 • Šiaulių kolegijos informatikos katedros informacinė sistema: kūrimas ir derinimas

  Verslo tikslų ir poreikių specifikacija. Darbo tema - Šiaulių kolegijos informatikos katedros informatikos katedros informacinė sistema- kūrimas ir derinimas. Įvadas. Programos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Šiaulių kolegijos informatikos studijų proceso analizė. Išorinė Šiaulių kolegijos informatikos katedros informacinės sistemos proceso analizė. Vidinė katedros informacinė proceso analizė. Katedros informacinė tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikių analizė. Sistemos naudojimo scenarijus: paskirtis, struktūra ir turinys. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė: paskirtis, struktūra ir turinys. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Įvykdytų darbų sąrašas žmoniškieji ištekliai. Galutinė projekto kaina. Panaudos atvejų diagramos aprašymas. Sekų diagramos aprašymas. Procesų aprašymas (architektūros pateikimas). Proceso žingsniai. Terminų žodynėlis.
  Informacija ir informacinė visuomenė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-01-22
 • Šiaulių miesto gyventojų demografinės padėties įvertinimas

  Įvadas. Santrauka. Demografinės padėties samprata. Gyventojų skaičius Šiaulių mieste. Šiaulių miesto gyventojų kaita 2000-2005m. Gyventojų tankumas. Atskiros gyventojų grupės. Moterys ir vyrai. Pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Šiauliečių pasiskirstymas pagal tautybes. Gyventojų skaičiaus kitimo priežastys. Migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Šiauliečių pasiskirstymas pagal gyvenamuosius rajonus. Šiauliečių išsilavinimas. Šiaulių miesto gyventojų užimtumas. Nedarbas. Summary. Priedai.
  Statistika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-01-11
 • Šiaulių miesto gyventojų požiūris į donorystę

  Reziumė. Įvadas. Transplantacijos istorija. Kraujo donorystė. Inkstų donorystė. Kaulų čiulpų donorystė. Širdies transplantacija. Kepenų transplantacija. Donoro įvertinimas ir paruošimas transplantacijai. Donoro kortelė. "Balttransplant" organizacija. Nacionalinis organų transplantacijos biuras (NOTB). Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Sociologija, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-04-08
 • Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika

  Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika 2004-2007 metais. Įvadas. Santrauka. Gyventojų, migracijos ir natūralios kaitos sampratos. Šiaulių miesto demografiniai rodikliai. Gyventojų skaičiaus formavimasis Šiaulių mieste. Gyventojų skaičiaus kitimas Šiaulių mieste (2004 – 2007 metai). Santuokų ir ištuokų skaičius Šiaulių mieste (2004-2007 metai). Nedarbas. Šiauliečių pasiskirstymas pagal lytį. Šiauliečių pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys. Išorinė emigracija. Vidinė migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Demografinės elgsenos pasikeitimai. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-25
 • Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos (ES) programose tyrimas vadovų požiūriu

  Įvadas. Projektai. Projekto savybės. Projektų klasifikacija. Projektų valdymo samprata. Projektų valdymo metodai. Europos Sąjungos programos siūlomos Lietuvoje. Leonardo da Vinči programa. Sapard programa. Socrates programa. Phare programa. Šiaulių miesto įmonių dalyvavimo Europos Sąjungos programose tyrimas vadovų pažiūriu. Tyrimo pristatymas. Respondentų apklausos rezultatų analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis (10). Išnašos.
  Vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-14
 • Šiaulių miesto situacijos analizė

  Šiaulių miesto situacijos analizė. Charakteristika. Klimatas. Gyventojai. Demografija. Nusikalstamumas. Sveikata. Išsilavinimas. Pragyvenimas. Nedarbas. Investicijos. Žemės ūkis. Biudžetas. Šiaulių miesto parkai. Šiaulių miesto pramonė. Šiaulių miesto SSGG.
  Statistika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-02-10
Puslapyje rodyti po