Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) analizė Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. PVM vystymasis Lietuvoje. PVM objektas. PVM mokėtojas. PVM tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo apmokestino ir momentas. Pridėtinės vertės mokesčio neapmokestinimo momentas. Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinimo momentas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. PVM mokesčio bendrosios nuostatos. Pridėtinės vertės mokesčio problemos Lietuvoje. PVM skaičiavimas. Pridėtinės vertės mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Europos sąjungos valstybėse. PVM objekto pasikeitimai Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Sumažinto Pridėtinės vertės mokesčio eksperimentas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM problema Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) valstybėse. PVM Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-29
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įgyvendinimo teisinės nuostatos

  Įvadas. Mokesčių struktūra Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. Kas gi moka PVM Lietuvoje? PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. Apskaičiavimo metodai. PVM atskaita. PVM mokesčio mokėjimas ir deklaravimas. PVM deklaracijų rūšys. PVM mokėjimo sankcijos. PVM nagrinėjimas iš praktinės pusės. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-01
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) momento taikymas įmonėje: UAB "Perkūno namai"

  Įvadas. Darbo tikslas - susipažinti, išanalizuoti, susisteminti ir apibendrinti apmokestinimo momentą, apmokestinamąją vertę, PVM tarifus, kada kokie tarifai taikomi. Literatūros analizė apmokestinimo momento, apmokestinamosios vertės ir PVM tarifų tema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Prekės ir paslaugos apmokestinimas 5 % tarifu. Prekės, paslaugos apmokestinimas 9 % tarifu. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Prekės ir paslaugos, apmokestinamos 0 % tarifu. Apie UAB "Perkūno namai". PVM skaičiavimo momentas, atsiskaitant su prekių tiekėjais ir teikiamų paslaugų gavėjais. Apmokestinamosios vertės nustatymas. PVM tarifų taikymas už pateiktas prekes ir klientui suteiktas maitinimo paslaugas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-12-07
 • Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pakeitimo įtaka valstybės biudžetui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti PVM mokesčio pakeitimo įtaką valstybės biudžetui. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. PVM atsiradimas. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM mokėtojai. Privalomas registravimas PVM mokėtojų tvarka. Padidinto pvm perspektyva. Surinkta mokesčių iš PVM į biudžetą. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2011-01-04
 • Pridėtinės vertės mokesčio apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento nustatymo ypatumai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis, jo reikšmė. PVM reikšmė nacionaliniame biudžete. PVM instrumentarijus Lietuvos sąlygomis. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM apmokestinamosios vertės ir apmokestinimo momento schema. Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. Išvados. Priedas.
  Mokesčiai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-02-03
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymas Lietuvoje

  Įvadas. PVM ir jo vaidmuo. Užsienio šalių praktika. PVM ypatumai Lietuvoje. PVM taikymo praktikoje problemos. PVM privalumai. Praktinis PVM apskaičiavimas. PVM deklaracija ir etikos sąžiningumo scenarijus. PVM deklaracijos pildymas. Etikos sąžiningumo scenarijus. Išvados. Pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-07
 • Pridėtinės vertės mokesčio taikymo ypatumai privatiems poreikiams tenkinti ir reprezentacinėms sąnaudoms

  Įvadas. Privatūs poreikiai pagal PVM įstatymą. Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Prievolė apskaičiuoti PVM už prekę, paslaugą suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti suteiktų paslaugų apmokestinimas. Atvejai kai už PVM mokėtojo asmeniniais tikslais panaudotą turtą neskaičiuojamas pardavimo PVM. Labdaros ir paramos apmokestinimas PVM pritaikant privačių poreikių tenkinimo nuostatas. Reprezentacijos sąvoka. Reprezentacinių sąnaudų apmokestinimo principai pagal PVM įstatymą. Reprezentacijos priemonių pirkimo PVM atskaita. Reprezentacinių sąnaudų pripažinimas. Reprezentacinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos. Reprezentacijos sąnaudų dokumentavimas. Reprezentacijos sąnaudų pripažinimas, dokumentavimas finansinėje apskaitoje. Reprezentacinės dovanos, prizai. Reprezentacinės išlaidos nelaikomos dovanų dovanojimu (prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti). Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. PVM apmokestinamų dovanų apmokestinamosios vertės nustatymas. Nemokamas prekių pavyzdžių atidavimas bandymams, tyrimams nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Neatlygintinas prekių atidavimas nelaikomas PVM apmokestinamu prekių tiekimu už atlygį. Kaip susigrąžinti užsienio valstybėje sumokėtą PVM?. Išvada.
  Mokesčiai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-04
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) šalyse

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ypatumai Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) formavimosi raida Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) objektas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifai. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) apmokestinimo momentas. PVM mokestis Europos Sąjungoje (ES). PVM mokestis Europos Sąjungos (ES) šalyse. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) palyginimas. PVM mokesčio analizė Lietuvoje. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) taikymo praktikoje problemos. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) privalumai. PVM mokesčio tobulinimo galimybės Lietuvoje. Išvados. Naudojamasi 1998 metų duomenimis.
  Mokesčiai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Pridėtinės vertės mokestis, jo raida Lietuvoje

  PVM istorija. PVM mokėtojai. PVM objektas. Apmokestinimo momentas ir apmokestinamoji vertė. PVM tarifai. Specialios apmokestinimo PVM schemos. Neapmokestinamos PVM prekės ir paslaugos. PVM mokesčio apskaičiavimas, mokėjimas ir deklaravimas. PVM mokestinis laikotarpis. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracija. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-10
 • Priemonės ir būdai įmonės veiklai pagerinti

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – pateikti priemones ir būdus veiklai pagerinti "N" įmonėje. Valdymo esmė. Vadovas ir valdžia. Vadovavimo stilius. Gamybos veiksniai. Pasirengimas verslui. Įmonės valdymas. Aktyvinimas ir vykdymas. Informacija ir komunikacija. Personalo parinkimas. Darbo sąlygos. Konfliktų valdymas. Darbo įvertinimo ir apmokėjimo sąlygos. Komercinė įmonės veikla. Pardavimų priemonės. Prekės politika. Išskiriamos tokios suteikiamų garantinių įsipareigojimų grupės. Aptarnavimas. Prekių ir paslaugų ženklai. Kainų politika (nustatymas). Gamintojas ar prekybininkas gali pasirinkti vieną ar kelias kainodaros politikas. Kainos dydis. Nuolaidos. Tiekimo sąlygos. Atsiskaitymo sąlygos. Paskirstymo politika. Kontrolė. Tikrinimai. Auditas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2010-09-22
 • Prienų rajono savivaldybės Skriaudžių teritorijos žemės naudojimo planavimas

  Teritorijų planavimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Kauno apskrities, Prienų rajono funkcinį zonavimą naudojantis grafine dalimi ir informacijos šaltiniais. Pateikti aiškinamąją dalį į kurią įeina teritorijos tvarkymo koncepcija, sprendiniai bei išvados. Bendroji Prienų rajono apžvalga. Tikrosios būklės analizė. Teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai pagal dirvožemio tinkamumą prekiniams žemės augalams auginti. Teritorijų raidos erdvinė koncepcija agrarinių teritorijų tvarkymas. Teritorijų planavimo sprendiniai. Išvados.
  Kita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-12-30
 • Priešdėlinių prancūzų kalbos būdvardžių vartojimas ir jų atitikmenys lietuvių kalboje

  Įvadas. Darbo tikslas — nustatyti, kokios yra prancūzų kalbos priešdėlinių būdvardžių vertimo į lietuvių kalbą tendencijos, kokie jų atitikmenys vartojami mechanikos tekstų vertimuose. Priešdėliniai būdvardžiai — būdvardžių vediniai. Svarbiausios sąvokos. Priešdėliniai būdvardžiai prancūzų kalboje. Priešdėliniai būdvardžiai lietuvių kalboje. Priešdėlinių būdvardžių rašyba. Priešdėlinių būdvardžių daryba. Analitinė dalis. Prancūzų kalbos būdvardžių priešdėliai ir jų kiekybinė analizė. Prancūzų kalbos priešdėlinių būdvardžių vertimas ir problematika mechanikos tekstuose. Išvados. Priedai (8).
  Prancūzų kalba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-29
 • Priešraketinis skydas Lenkijoje ir Čekijoje

  Įvadas. Priešraketinio skydo Vidurio Europoje idėjos ištakos. Priešraketinis skydas Lenkijoje ir Čekijoje. Numanomos išorės grėsmės. Priešraketinio skydo efektyvumas. Galimos pasekmės. Alternatyvos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-17
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolių įvykdymas. Prievolių įvykdymo sąvoka ir reikšmė. Prievolės įvykdymo principai. Tinkamo prievolės įvykdymo principas. Realus prievolių įvykdymo principas. Prievolės įvykdymo ekonomiškumo principas. Prievolės šalių bendradarbiavimo principas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas trečiojo asmens naudai. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Abišalių prievolinių pareigų įvykdymas. Piniginės prievolės įvykdymas, sumokant skolą į depozitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys. Netesybos. Netesybų (baudų, delspinigių) rūšys. Įkeitimas, jo rūšys. Laidavimas. Garantijos. Rankpinigiai. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-11-05
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai

  Įvadas. Prievolės įvykdymo užtikrinimo samprata ir būdai. Netesybų formos. Delspinigiai. Netesybų sumažinimas. Rankpinigiai. Garantija. Banko garantija. Laidavimas. Prievolės įvykdymo užtikrinimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-09-08
 • Prievolių vykdymo principai ir jų taikymas teismų praktikoje

  Įvadas. Prievolės vykdymo sąvoka. Prievolės įvykdymo principai ir jų reikšmė. Konkrečių principų turinys ir jų taikymas praktikoje. Tinkamas prievolės vykdymas. Prievolės įvykdymo dalykas. Prievolės įvykdymo kokybė. Prievolės įvykdymo kiekybė. Prievolių įvykdymo terminai. Prievolės įvykdymo vieta. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymo subjektai. Prievolės įvykdymas tinkamam asmeniui. Trečiojo asmens prievolės įvykdymas. Realus prievolės įvykdymas. Bendradarbiavimas. Ekonomiškumas. Principų imperatyvumas. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-05-15
 • Prigimtinės teisės samprata

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Prigimtinės teisės atsiradimas ir raida. Prigimtinės teisės samprata. Prigimtinės teisės vaidmuo Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Primatai (2)

  Įvadas. Būrys. Primatai (Primates). Pobūris. Pusbeždžionės (Prosimiae). Šeimos. Tupajiniai (Tupaiidae). Lemūriniai (Lemuridae). Indriniai (Indridae). Laibapirštiniai (Daubentoniidae). Loriniai (Lorisidae). Galaginiai (Galagidae). Ilgakulniniai (Tarsiidae). Pobūris. Beždžionės (Simiae). Antšeimis. Plačianosės beždžionės (Platyrhina). Šeimos: Voverinės beždžionės (Callithricidae). Kabiauodegės beždžionės (Cebidae). Antšeimis. Siauranosės beždžionės (Catarhina). Šeimos: Šunbeždžionės (Cercopithecidae). Žmoginės beždžionės (Pongidae). Hominidai (Homonidae). Homo sapiens evoliucija.
  Zoologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-03
 • Principles and functions of management: The Way To Success

  Darbas anglų kalba. Vadyba ir vadovavimas. Koks yra geras vadovas darbo vietoje? Koks jis turėtų būti?
  Vadyba, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2007-04-19
 • Prioritetinių srautų aptarnavimas tinkle

  Įvadas. Konceptualus modelis. Darbo algoritmas. Modeliavimas programiniame pakete "Arena". Modeliavimo rezultatai. Agregatinė specifikacija. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-20
Puslapyje rodyti po