Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nekilnojamojo turto sandoriai

  Įvadas. Sandorio samprata. Sandorių rūšys. Sandorių dalyviai. Nekilnojamojo turto sandoriai. Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas. Nekilnojamojo turto nuoma. Nekilnojamojo turto dovanojimas. Nekilnojamojo turto mainai. Nekilnojamojo turto renta. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-02
 • Nekilnojamojo turto vertinimo metodai

  Įvadas. Verčių žemėlapis. NT rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Gama tikimybinis skirstinys. Weibull’o tikimybinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-25
 • Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai

  Įvadas. Paukščių organizmas ir grėsmę jam keliantys veiksniai. Paukščių produktyvumas. Nekrakmolo polisaharidų ir fitatų įtaka paukščių produktyvumui ir juos skaidantys fermentiniai preparatai. Išvados.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-27
 • Nelegalios migracijos grėsmės bei jų prevencija

  Nelegalios migracijos grėsmės Lietuvos Respublikai. Terorizmo, kaip nelegalios migracijos grėsmės apžvalga Lietuvoje. Organizuoto nusikalstamumo kaip nelegalios migracijos grėsmė Lietuvai. Prekyba žmonėmis. Nelegali migracija ir kitos susijusios grėsmės. Nelegali emigracija kaip grėsmė Lietuvai. Nelegalios migracijos grėsmių samprata ir prevencija Europos Sąjungoje (ES) bei NVS. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Europos Sąjunga. Nelegalios migracijos bei pabėgėlių srauto keliamų grėsmių samprata bei jų prevencija. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga. Nelegalios migracijos problemos sprendimas Lietuvoje. Pajėgų sistema, siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VSAT). Užsieniečių registracijos centras (URC). Migracijos departamentas prie VRM. Teisinės priemonės kovai su nelegaliais migrantais. Užsienio piliečių sulaikymas (Teisinis sulaikymo pagrindas). Lietuvos pasirašytos sutartys dėl grąžinimo. Neįsigaliojusios ratifikuotos sutartys. Neratifikuotos sutartys. Lietuvos kova su nelegalia imigracija. Nelegalios imigracijos pobūdis, priežastys ir mastai. Su nelegalia imigracija susijusios institucijos ir jų veiklos rezultatai.
  Psichologija, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-01-19
 • Nematerialaus turto grupavimas, teoriniai ir praktiniai apskaitos aspektai

  Įvadas. Nematerialaus turto esmė, rūšys, judėjimo apskaitos aktualijos. Turto priskyrimo nematerialiajam turtui kriterijai, šio turto grupavimas. Nematerialaus turto pripažinimas, dokumentavimas. Nematerialaus turto įsigijimo savikainos nustatymas ir šio turto įvertinimas, ir apskaita. Nematerialaus turto sukūrimo (pasigaminimo) savikainos nustatymas ir apskaita. Nematerialaus turto amortizacija ir apskaita. Nematerialaus turto eksploatavimo išlaidų apskaita. Nematerialaus turto vertės sumažėjimas ir nurašymas. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Priedai.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-03-16
 • Nematerialiojo turto apskaita

  Įvadas. Nematerialusis turtas. Įvertinimas ir apskaita. Informacijos atskleidimas metinėje finansinėje atskaitomybėje. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto samprata, jo klasifikavimas ir įvertinimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto samprata ir paskirstymo jam kriterijai. Išlaidų pripažinimo nematerialiuoju turtu kriterijai. Ilgalaikio nematerialiojo turto klasifikavimas apskaitoje. Nematerialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio nematerialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita buhalterinėse sąskaitose. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas. Perkamo nematerialiojo turto, įsigyto perkant, įsigijimo savikainos nustatymas. Apskaitos dokumentai ir registrai, naudojami įsigyto nematerialiojo turto apskaitai įmonėje. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudų registravimas apskaitoje. Apskaitos dokumentai, naudojami ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos apskaitai. Praktinė dalis. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2012-02-08
 • Nemokama teisinė pagalba (2)

  Anotacija. Šiame kursiniame darbe bus pateikti bei analizuojami Telšiuose atliktų anketų apie nemokamą teisinę pagalbą duomenys. Taip pat bus pateiktos problemos, dėl kurių žmonės mažai naudojasi teisine pagalba. Darbe susisteminti ir pateikti Telšių gyventojų atliktų anketų rezultatai, teorinė medžiaga, statistiniai duomenys bei jų analizė. Įvadas. Apklausa. Anketinė apklausa. Anketinės apklausos rūšys. Anketinės apklausos dalys. Pirminė teisinė pagalba. Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba. Viešųjų įstaigų teikiama teisinė pagalba. Pirminė teisinė pagalba neteikiama. Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi dokumentai. Antrinė teisinė pagalba. Įstatyme yra nustatyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba. Teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Antrinė teisinė pagalba neteikiama. Lietuvos respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Dokumentai antrinei teisinei pagalbai gauti. Asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti. Nustatymas. Nemokama advokato pagalba per 2007 – ų metų pirmą pusmetį pasinaudojo 23 tūkst. Gyventojų. Gyventojų apklausos apie nemokamą teisinę pagalbą analizavimas. Išvados. Priedai (10 psl.) Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-04-16
 • Neokonservatizmas ir konservatizmas

  Įvadas. Klasikinio konservatizmo idėjos. Tradicija, religija, protėviai ir istorija. Žmogus, bendruomenė, tauta. Valstybė, autoritetas ir valdžia. Neokonservatizmas, kaip klasikinio konservatizmo minties tąsa. Neokonservatizmo atsiradimas ir raida. Neokonservatizmo politinė, socialinė ir užsienio politikos idealogija. Lietuva ir konservatoriškos idėjos. Konservatizmas tarpukario Lietuvoje. Konservatizmo ideologija "modernioje" Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-17
 • Nepakaltinamumas

  Įvadas. Nusikalstamos veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Pakaltinamumo sąvoka. Nepakaltinamumo sąvoka. Medicininis nepakaltinamumo kriterijus. Juridinis nepakaltinamumo kriterijus. Nepakaltinamumas ir apsvaigimas nuo alkoholio ar kitų medžiagų. Nepakaltinamumas ir ribotas pakaltinamumas. Nepakaltinamumas ir neveiksnumas. Nepakaltinamumo įrodinėjimo ypatumai. Išvados. Summary.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-20
 • Nepasitikėjimo valdžia priežastys Lietuvoje ir vakaruose

  Įvadas. Nepasitikėjimas valdžios institucijomis: faktai ir statistiniai duomenys. Prezidentas. Parlamentas. Vyriausybė. Nepasitikėjimo valdžia priežastys. Ekonomika. Ar tikrai? Visuomenės informavimo priemonės. Partijų problema? Postsovietinis sindromas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-10-08
 • Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai: teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės pagrindinės sampratos. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės samprata. Nepilnamečio samprata. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų reglamentavimas. Baudžiamosios atsakomybės reglamentavimas. Vaiko teisių gynyba. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Auklėjamojo poveikio priemonės. Nepilnamečiams skiriamų bausmių ir jų skyrimo ypatumai. Nepilnamečių nusikalstamumo statistikos apžvalga. Išvados. Santrauka.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-18
 • Nepilnamečių nusikalstamumas: socialinė problema ir prevencinės galimybės

  Nepilnamečių nusikalstamumo problemos aktualumas. Dabartinės nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Teisinių aktų analizė. Nepilnamečių nusikalstamumas – socialinė problema. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencinės galimybės. Institucijos, dirbančios su nusikaltusiais nepilnamečiais. Darbas su vaiku mokykloje. Jauni žmonės, kaip teigiami modeliai. Bendraamžių švietimas. Darbas su šeima ir vaiku "šeimos namuose. Partnerystės grupių kūrimas bendruomenėje. Alternatyvios mokyklos. Šeimos pasitarimai. Jaunimo teisingumo komitetai. Išvados ir apibendrinimas.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-11-02
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Nusikalstamumo samprata. Nepilnamečių nusikalstamumas dabartinėje visuomenėje. Veiksniai, turintys didžiausią įtaką nepilnamečių nusikalstamumui. Nepalankios asmenybės raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama visuomenės informavimo priemonių įtaka. Individualios asmens savybės. Pagalbos nepilnamečiams struktūra Lietuvoje. Bausmė ir ugdymas: įkalinimo bei priežiūros įstaigų misijų prieštaringumas. Anketinė pedagogų apklausa, tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Objektų sąrašas. Abėcėlinė rodyklė.
  Sociologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumo problemos Lietuvoje (2)

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka nepilnamečiams. Mokyklų įtaka nepilnamečiams. Neformalių grupių įtaka nepilnamečiams. Neužimtumas. Žiniasklaidos įtaka nusikalstamam elgesiui. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencijos. Nepilnamečių nusikalstamumas didėja. Vaikų padaryti (pakartotiniai, sunkūs) nusikaltimai. Nepilnamečių nusikalstamumo tendencija – mažėjantis nusikaltėlio amžius. Vaikų padarytų nusikaltimų viešose vietose. Nedirbančių ir nesimokančių vaikų padaryti nusikaltimai. Socialinės institucijos teikiančios pagalbą paaugliams. Narkotikai - nusikaltimų įrankis. Narkotinių medžiagų įtaką nepilnamečių nusikaltimams. Ankstyvosios nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos esmė. Vaikų užimtumas ir prevencinė veikla. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-27
 • Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai, prevencija

  Nepilnamečių nusikaltimų veiksniai (šeima, mokykla, grupės, žiniasklaida, neužimtumas), prevencija (šeima, mokykla, užimtumas, socialinė-psichologinė pagalba, socialinis tarpininkavimas, šalyje įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos nacionalinės programos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Neribotos civilinės atsakomybės įmonių (individualių įmonių ir ūkinių bendrijų) apskaita ir atskaitomybė

  Įvadas. Neribotos civilinės atsakomybės įmonių apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojantys dokumentai. Apskaitos tvarkymas. Bendrieji apskaitos principai. Turtas ir savininkai. Apskaitos dokumentai ir registrai. Kasos operacijos. Atsargos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimas. Valiutinių operacijų apskaita. Savininko nuosavybės apskaita. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės sudarymo reikalavimai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir ataskaitų apibūdinimas. Vertinimo taisyklės ir atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Pelno mokesčio deklaravimas. Avansinio pelno mokesčio deklaravimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-30
 • Neries tarša

  Neries tyrimas hidrologiniu ir mikrobiologiniu požiūriu. Upės užterštumas sulfatais, fosfatais. Bendras upės būklės įvertinimas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimų metodas. Neries baseino schema. Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo azoto (Nb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitratų (NO3-N) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija nežymiai mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitritų (NO2-N) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio amonio azoto (NH4-N) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo fosforo (Pb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DKL). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių fosfatų (PO4-P) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio vandenyje deguonies (O2) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad koncentracija kasmet didėja) ir mažiausia leistina koncentracija (MLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio chloro (Cl) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio silicio (Si) koncentracijos dinamika, ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Kalio permanganato (ChDSmn) ir kalio bichromato (ChDScr) santykio grafikas. Fitoplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/l), saprobiškumo indekso (SI) vidutinė metinė dinamika 1995 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Zooplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/m3), saprobiškumo indekso (SI) kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Makrozoobentoso santykinio oligochetų kiekio – SOK (%) ir biotinio Trento indekso –BI kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Rezultatų aptarimas. N/P sezoninis santykis. N/P daugiametis santykis. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-16
 • Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo intervalus, Nustatyti kaitos tendencijas, Palyginti su DLK (didžiausiomis leistinomis koncentracijomis), Atskleisti organinių medžiagų vandenyje pobūdį, Atlikti parametrų koreliacinę analizę. Duomenys. Neries upės baseinas. Didžiausi intakai. Didžiausi miestai. Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimas. Neries debitai 1995-2002 metais. Neries upėje skendinčių medžiagų. koncentracijos 1995-2002 metais. Neries upės vandens temperatūra 1995-2002 metais. Aktyvi vandens reakcija (pH) Neries upėje 1995-2002 metais. Ištirpusio deguonies koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Biocheminis deguonies sunaudojimas Neries upėje 1995-2002 metais. ChDSmg/ChDScr Neries upėje 1995-2002 metais. Amonio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Niratų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Nitritų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Mineralinio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendrojo azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Fosfatų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendro fosforo koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Kalcio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Natrio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Magnio kiekis vandenyje. Kalio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Hidrokarbonatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Sulfatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Chloro kiekis vandenyje Neries upėje 1995 – 2002 metais. Bendras vandens kietumas Neries upėje 1995-2002 metais. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-09-14
 • Neringos miesto kraštovaizdžio vertinimas

  Kraštovaizdžio architektūros kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo tikslas. Atlikti Neringos miesto kraštovaizdžio tyrimą. Esamos situacijos analizė. Gamtinė aplinka. Kraštovaizdis. Klimatas. Reljefas. Augalija. Gyvūnija. Saugomos teritorijos. Vandens telkiniai. Gamtiniai ištekliai. Išvados. Kultūrinė aplinka. Išvados. Socialinė aplinka. Išvados. Turizmas ir infrastruktūra. Išvados. Kraštovaizdžio vertinimas. Gamtinis karkasas. Keliai. Mazgas. Orientyras. Mikrorajonas (gamtinis, urbanistinis). Riba. Terpė. Pasiūlymai. Priedai (5).
  Turizmas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-08
 • Nervinė anoreksija (2)

  Tikslas. Uždaviniai. Įvadas. Truputis istorijos. Fiziologiniai padariniai sveikatai. Ligos eiga. Statistika. Kas sukelia anoreksiją? Biologiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Šeimos ir visuomenės veiksniai. Psichologiniai anoreksijos aspektai. Visuomeniniai aspektai. Anoreksija sergančiųjų šeima. Perfekcionizmas. Niekas taip nebaugina, kaip buvimas "normalia". Baimė suaugti. Melagės ne savo noru. Patarimai. Ką konkrečiai galima padaryti? Ko tau negalima daryti? Išvados.
  Ligos ir traumos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-06-06
Puslapyje rodyti po