Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokytojas kūrybingos asmenybės menų kūrėjas, panaudojant krepinio popieriaus galimybes

  Santrauka. Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Darbo tikslas: išsiaiškinti, kaip krepinio popieriaus pagalba atskleidžiamas mokinių kūrybiškumas. Darbo uždaviniai, objektas, metodai. Popierius visuomenės ugdymo procese. Įrankiai, reikmenys ir darbo vieta. Krepinio popieriaus galimybės ir savybės. Darbeliai iš krepinio popieriaus. Mokytojas kūrybinio proceso saugotojas. Mokytojo vaidmenys. Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese. Visuomenės keliami reikalavimai mokytojui. Mokytojo asmenybė jos pažinimas. tyrimo metodika. tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (5psl.)
  Dailė, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-08-04
 • Mokytojas savo ir mokinių akimis

  Mokytojo profesijos specifiškumas, Mokytojo samprata, Mokytojo vaidmenys, Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese, Visuomenės keliami reikalavimai mokytojui, Pažinti save ir mokinį, Mokytojo asmenybė – jos pažinimas, Mokinio asmenybė – jos pažinimas, Mokytojo darbo įprasminimas, Mokytojo darbo klaidos, Mokytojų savybės ir gebėjimai pedagoginiame darbe (tyrimas), Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-04-05
 • Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas

  Įvadas. Mokytojas, kaip priskirtinis ugdytojas. Mokytojo veikla. Pageidaujamos savybės. Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas. Etimologinė pašaukimo kilmė. Pašaukimo požymiai. Pašaukimo struktūra. Pašaukimo sandai. Pedagoginis autoritetas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-07
 • Mokytojų ir mokinių-paauglių efektyvus bendravimas

  Teorinė dalis. Įvadas. Ankstyvoji paauglystė. Būdingiausi bruožai. Fizinis brendimas paauglystėje. Paauglio asmenybės raida. Paauglio moralinė raida. Paauglio pažintinė raida. Paauglio poreikiai. Jaunesniojo paauglio psichologiniai sunkumai. Mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė ugdymo procesui paauglystėje. Netinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Tinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Praktinė dalis. Anketiniai duomenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-12-30
 • Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybės ir jų tobulinimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Bendradarbiavimo samprata. Bendravimas – bendradarbiavimo pagrindas. Bendradarbiavimo samprata pradinio ugdymo bendrojoje programoje. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo reikšmė ir organizavimo principai. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo būdai ir formos. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybių tobulinimo pradinėje mokykloje empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo reikšmė, būdai ir formos. Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo galimybių tobulinimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2012-04-06
 • Mokomojo vairuojamojo automobilio įrengimo tyrimas

  Įvadas. Referatyvinės ir patentinės medžiagos apžvalga ir analizė. Mokomasis automobilis. Sankabos paskirtis, klasifikacija, veikimo principas. Sankabų techninė priežiūra. Stabdžių sistema. Stabdžių paskirtis ir klasifikacija. Stabdžių mechanizmai, jų vertinimo kriterijai ir veikimo principai. Stabdžių lempos daviklis. Patentinės medžiagos apžvalga. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Principinės schemos sudarymas. Mokomojo automobilio pedalų veikimo principas. Detalių medžiagų ir sujungimų parinkimas. Sujungimų tolerancijų ir sujungimų skaičiavimas. Numatomos suvirinimo siūlės. Projektuojamo mazgo geometrinio modelio sudarymas. Suvirinimo siūlių stipruminis patikrinimas. Pakabos svirties analizė BEM. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos.
  Mechanika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2007-03-27
 • Moksleivių mityba Lietuvos mokyklose

  Įvadas. Moksleivių mitybos problemos mokyklose. Mokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai. Lietuvos vaikų mityba mokykloje. Jodo trūkumas. Vaiko priešpiečiai mokykloje. Maitinimo organizavimas mokyklose. Moksleivių žinios apie sveiką mitybą bei fizinį aktyvumą. Mokinių sveika mityba. Sveikatos mitybos piramidė. Maisto medžiagų energinė vertė. Rekomenduojami energijos poreikiai. Maitinimosi rėžimas. Tiriamoji dalis. Išvados. Pasiūlymai.
  Fiziologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-10-31
 • Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių analizė

  Darbo tikslas – atskleisti priežastis, dėl kurių moksleiviams atsiranda nenoras lankyti mokyklos. Moksleivių mokyklos nelankymo priežasčių atsiradimo prielaidos ir aplinkybės. Mokyklos nelankymo priežastys. Vaiko asmenybėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Paslaugos iš švietimo sistemos iškritusiems vaikams. Informacijos šaltinių analizės išvados. Tyrimo metodika. Respondentų atrankos pagrindimas. Anketos pagrindimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Moksleivių vengiančių lankyti mokyklą pasiskirstymas pagal lytį. Asmenybinės moksleivio mokyklos nelankymo priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro lankyti mokyklą priežastys. Mokykloje glūdinčios aplinkybės. Moksleivių veikla pabėgus iš pamokų. Išvados ir pasiūlymai.
  Psichologija, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-12-12
 • Moksleivių požiūris į narkotikų vartojimą

  Įvadas. Narkomanija kaip deviantinis elgesys. Deviacijos supratimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmes. Deviacijos priežasčių aiškinimai. Deviacija kaip procesas. Deviacija. Nusikalstamumas ir socialinė kontrolė. Narkomanijos priežastys. Biologinės (genetinės) priežastys. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Šeimos įtaka. Draugų įtaka ir kitos priežastys. Pasekmės. Narkotikų sukeliamos pasekmės žmogaus sveikatai. Asmens priklausomo nuo narkotikų įtaka kitiems žmonėms. Socialinės pasekmės. Faktai apie narkotikų vartojimą. Narkotikų vartojimo prevencija. Prevencijos programos. Moksleivių narkotinių medžiagų vartojimo ir prevencinio ugdymo pagal amžių ypatumai. Narkotikų prevencijos integravimas į ugdymo dalykus. Narkotikų plitimo keliai. Empirinė dalis. Išvados. Priedai (11).
  Sociologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-07
 • Moksleivių teisių ir pareigų vienovė šeimoje

  Moksleivių požiūris į jų teisių ir pareigų vienovę šeimoje. Įvadas. Darbo tikslas - tiriant moksleivių nuomones apie jų teisių ir pareigų svarbą ir įgyvendinimą, įvertinti jų vieningą raišką šeimoje. Teisių ir pareigų vienovė. Išskirtinis dėmesys vaiko teisėms. Vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimas Lietuvoje. Vaiko teisės ir pareigos socialinėje aplinkoje. Vaiko teisių ir pareigų raiška šeimoje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Kaip vaikai susipažinę su jų teises ir pareigas nusakančiais dokumentais. Teisių ir pareigų svarba ir įgyvendinimas namuose. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-03
 • Mokslinio valdymo atstovai: H. ir L. Gilbreth, H. L. Gantt, H. Emerson

  Įvadas. Frankas B.(1868-1924) ir Lilian M. (1878-1972) Gilbrethai. Gilbreth‘ų biografiniai faktai ir pagrindinės idėjos. Darbo našumas. Ciklografinis judesių tyrimo metodas. Terbligai. Henry L. Gantt (1861-1919). Ganto apdovanojimo sistema. Darbo planavimas ir Ganto diagramos. Konkretus Ganto diagramos pavyzdys. H.Emersonas (1853-1931) ir jo idėjos. Dvylika H.Emersono našumo principų. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-18
 • Mokslo tyrimų nacionalinis modelis Lietuvoje

  Įvadas. Tikslai, plėtros politika ir priemonės. Mokslo tyrimų nacionalinis modelis Lietuvoje. Tikslai. Mokslo tyrimų plėtros (MTP) politika Lietuvoje. Dabartinė organizacinė struktūra ir infrastruktūra. Lietuvos mokslo tyrimų modelio organizacinė struktūra. Lietuvos mokslo tyrimų modelio infrastruktūra. Finansavimas ir rezultatai. Lietuvos MTEP išlaidų apimtys. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2004-2006 metais. Dalyvavimas Europos sąjungos mokslo tyrimų ir bendradarbiavimo programose. "Eureka" programa. "COST" programa. 6–oji bendroji programa. 7-oji bendroji programa. Patentų sistema. Patento samprata. Europos Patentų sistema. Europos patento pranašumai. Nacionalinė patentų sistema. Europos sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo kryptingumas. Išvados.
  Mokslinė metodologija, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-08-28
 • Molotovo – Ribentropo pakto galiojimo įvertinimas pagal tarptautinę teisę

  Įvadas. Istorinės aplinkybės paskatinusios sudaryti Ribentropo – Molotovo paktą. Lietuvos respublikos okupacija ir aneksija kaip tarptautinis nusikaltimas. SSRS užsienio politika ruošiantis Lietuvos okupavimui. Molotovo – Ribentropo pakto sudarymo teisinis įvertinimas pagal tarptautinę teisę. Ribentropo – Molotovo pakto pripažinimas niekiniu. Lietuvos vyriausybės sutikimo įsileisti užsienio kariuomenės dalinius ultimatumo sąlygomis neteisėtumas. Pagrindinių tarptautinės teisės principų pažeidimas įgyvendinant Ribentropo – Molotovo paktą. Imperatyvių tarptautinės teisės normų pažeidimai. Argumentų dėl SSRS veiksmų prieš Lietuvą teisėtumo kritika. Išvados.
  Tarptautinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-12
 • Monetarinė politika (8)

  Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Komercinių bankų diskontavimas. Atsargų normos reglamentavimas. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Palūkanų normos traktavimas. Stabdančioji ir skatinančioji monetarinė politikos. Skatinančioji monetarinė politika. Stabdančioji monetarinė politika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-23
 • Monitoriai (4)

  Įžanga. Monitorių apžvalga. Skystųjų kristalų displėjai. Plazminiai monitoriai. Monochroniniai monitoriai. Analoginiai monitoriai. Daugiadažniai monitoriai. CRT monitoriai. Populiariausi kineskopų tipai CRT monitoriuose. Skystųjų kristalų ekranų tipai. Monitorių charakteristikos. RGB monitoriai. Veikimo principai. Spalvoto vaizdo formavimas. Šešėlinė kaukė. "Sony Trinitron" technologija. Trinitron apertūrinės grotelės. Liuminoforinė ekrano danga. Monitoriaus sąsaja. Monitoriaus struktūrinė schema. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais ir schemomis.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-05-16
 • Monolitinės briaunuotos perdangos plokštės skaičiavimas

  Monolitinės briaunuotos perdangos plokštės skaičiavimas. Projektuojama monolitinė perdangos plokštė, kurios lentynos dirbs abiem linkmėm. Medžiagos bus naudojamos tos pačios, kaip tuštymėtajai plokštei. Apkrovos tenkančios perdangos ploto vienetui apskaičiavimas. Monolitinės perdangos plokštės lentynoje veikiančių įrąžų apskaičiavimas. Monolito briaunų veikiančios apkrovos apskaičiavimas.
  Statyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-04-23
 • Monolitinių grindų įrengimo technologija

  Aiškinamasis raštas. Duomenų surinkimas ir apdorojimas. Konstrukcinio sprendimo schemos sudarymas. Konstruktyvų armavimo techninis sprendimas. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas. Statybos darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Betonavimo proceso aprašymas organizavimas. Betono priežiūra. Saugumo technikos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai. Grafikai.
  Statyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-04-02
 • Monopolijų įtaka Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Tikslas – apžvelgus monopolijas teoriniu aspektu pristatyti monopolijų ekonominį vertinima bei numatyti dominuojančių firmų perspektyvas. Monopolijų ir jų įtakos ekonomikai teoriniai aspektai. Monopolija ir rinka. Monopolijų atsiradimo priežastys. Įėjimo į monopolinę rinką kliūtys. Valstybinė monopolijų kontrolė antimonopoliniu įstymu. Monopolijų ekonominiai rodikliai. Monopolinės kainos nustatymas. Monopolinės firmos bendrosios ir ribinės pajamos. Monopolijų maksimalus pelnas. Monopolinių firmų problemos. Valstybinio reguliavimo problema. Monopolinio neefektyvumo problema. Monopolijų privalumai ir trūkumai. Monopolijų privalumai. Monopolijų trūkumai. Lietuvos monopolijos ir jų įtaka šalies ekonomikai. Pirmosios monopolijos Lietuvoje. Lietuvos monopolijų apžvalga. Lietuvos monopolijų ekonominis vertinimas. Monopolijų perspektyvos. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-11-05
 • Monopolinė rinka. Monopolinių rinkų pavyzdžiai ir ypatybės Lietuvos ūkyje

  Įvadas. Darbo tikslas- aptarti monopolinę rinką, rasti pavyzdžių ir ypatybių Lietuvos ūkyje. Monopolizavimo priežastys. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolinės rinkos rūšys. Monopolinės firmos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimalizavimas. Maksimalios kainos nustatymas, mokesčiai ir subsidijos. Diskriminacija kainomis. Monopolinių rinkų ypatybės Lietuvos ūkyje. "Lietuvos geležinkeliai" ir jų veikla. "Lietuvos energija" ir jos veikla. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-30
 • Monopolinės konkurencijos rinka ir jos ekonominis efektyvumas (3)

  Įvadas. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Monopolinės konkurencijos firmos pusiausvyra trumpuoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos pusiausvyra ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinkos ekonominis efektyvumas. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Išvados. Sąvokų žodynėlis.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-13
Puslapyje rodyti po