Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES): problemų, naudos ir pasekmių įvertinimas

  Įvadas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Integracijos samprata. Integracijos principai. Ekonominės integracijos lygiai. Europos sąjunga. Teigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Ekonominės pasekmės. Bendrojo vidaus produkto pokyčiai. Užsienio prekyba. Nedarbas ir užimtumas. Gyventojų pajamos. Tiesioginės užsienio investicijos. Euro įvedimas. Pasekmės saugumui. Politinės pasekmės. Neigiamos Lietuvos integracijos į Europos sąjungą pasekmės. Kainos. Maisto produktų perviršis. Ignalinos atominės elektrinės uždarymas. Migracija. Prekyba žmonėmis. Aukšti akcizai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-26
 • Lietuvos integravimasis į tarptautinę ekonomiką

  Lietuvos tarptautinės prekybos politika. Lietuva - pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) narė. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą (ES) strategija. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominiai ryšiai ir prekybos sąlygos. Lietuvos ekonominė politika, integruojantis į Europos sąjungą. Europos sąjungos vieningosios rinkos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Lietuvos situacija rengiantis narystei Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos situacija įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką pagrindiniai aspektai. Ekonominės integracijos skatinimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginės kryptys. Prielaidų integracijai į vieningąją rinką sudarymas. Institucinių gebėjimų naujose viešojo administravimo srityse plėtra. Informacijos rinkos dalyviams teikimas. Ekonomikos konkurencingumo kėlimas. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką skatinimo strateginių krypčių įgyvendinimas. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) vieningąją rinką gairės 2004-2010 metais.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-11-28
 • Lietuvos ir Baltarusijos santykiai

  Įžanga. Baltarusijos ir Lietuvos politinės sistemos. Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas įvairiose srityse. Diplomatiniai santykiai. Bendradarbiavimas kultūros ir švietimo srityje. Euroregionai. Ekonominis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas transporto srityje. Lietuvos pozicija Baltarusijos Prezidento rinkimuose. Apibendrinimas.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-23
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo rinkos teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo jėgos ištekliai. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Nedarbo priežastys. Nedarbo tipai. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Statistiniai metodai. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio analizė. Nedarbo lygio dinamika. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) nedarbo lygio prognozė 2006, 2007 metais. Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) netolygumų analizė. Nedarbo ir jį įtakojančių veiksnių ryšys. Nedarbas ir infliacija. Nedarbas ir bendrasis vidaus produktas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-03-07
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) valstybių mokesčių sistemų lyginamieji aspektai

  Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Kiti mokesčiai. Lietuvos mokesčių sistemos reforma. Lietuvos mokesčių sistemos struktūriniai aspektai. Europos Sąjungos (ES) šalių mokesčių sistemų pagrindiniai bruožai. Danija. Švedija. Olandija. Prancūzija. Mokesčių sistemų lyginamieji aspektai. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-03-20
 • Lietuvos ir Latvijos bankų palyginamieji aspektai

  Įvadas. Bankų sistemos raida. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos raida (nuo 1990 metų). Bankų sistemos struktūra. Lietuvos bankų sistemos struktūra. Latvijos bankų sistema. Lietuvos ir Latvijos bankų sistemos palyginimas. Šalių bankų sektoriaus panašumai. Centriniai bankai, jų veikla ir funkcijos. Lietuvos bankas. Latvijos bankas. Lietuvos ir Latvijos centrinių bankų palyginimas. Komercinių bankų atliekamos operacijos. Lietuvos komercinių bankų atliekamos operacijos. Latvijos bankų atliekamos operacijos. Lietuvos ir Latvijos komercinių bankų atliekamų operacijų palyginimas. Centrinių ir komercinių bankų priežiūros institucijos. Išvados. Priedai (7).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-23
 • Lietuvos ir Latvijos turistinės infrastruktūros ir išteklių palyginimas

  Įvadas. Turizmo ištekliai. Lietuvos turizmo ištekliai. Rekreaciniai turizmo ištekliai. Lietuvos specialaus (dalykinio) intereso objektai. Latvijos turizmo ištekliai. Rekreaciniai turizmo ištekliai. Latvijos specialaus (dalykinio) intereso objektai. Turizmo infrastruktūra. Lietuvos turizmo infrastruktūra. Latvijos turizmo infrastruktūra. Turizmo infrastruktūros ir išteklių palyginimas. Priedai (2).
  Turizmas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-04-02
 • Lietuvos ir užsienio šalių mokesčių sistemų palyginamoji analizė

  Įvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių savybės. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių sistemos analizė. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Europos sąjungos (ES) mokesčių politika. Mokesčių naštos ir makroekonominių rodiklių palyginimas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pajamų mokestis. Akcizai. Įvairių mokesčių tarifų dydžio Lietuvoje bei kitose Europos sąjungos (ES) valstybėse palyginimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokesčiai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-22
 • Lietuvos ir Vokietijos mokesčių sistemų palyginimas

  Įvadas. Tikslas - susipažinti su dviejų valstybių, Lietuvos ir Vokietijos mokesčių sistemų ypatumais, juos išanalizuoti bei palyginti. Valstybės mokesčių reikšmė. Mokesčiai. Mokesčių turinys. Mokesčių rūšys. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Vokietijos respublikos mokesčių sistema. Praktinė dalis. Lietuvos ir Vokietijos gyventojų pajamų mokesčio palyginimas. Išvados. Priedai (1).
  Mokesčiai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-01-21
 • Lietuvos ir Vokietijos švietimo sistemos palyginimas

  Įvadas. Šalies apibūdinimas. Lietuva. Vokietija. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Pradinis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Lietuvoje. Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo palyginimas. Specialusis ugdymas Lietuvoje ir Vokietijoje. Profesinis mokymas. Profesinis mokymas Lietuvoje. Profesinis mokymas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos profesinio mokymo palyginimas. Aukštasis mokslas. Aukštasis mokslas Lietuvoje. Aukštasis mokslas Vokietijoje. Lietuvos ir Vokietijos aukštojo mokslo palyginimas. Kitų Lietuvos ir Vokietijos švietimo sistemos sričių ypatumai. Išvados. Summary. Priedai (2).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-02-19
 • Lietuvos jaunimo (15 – 20 metų) futbolo rinktinių gimimo datų analizė

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Somatinis vystymasis. Paveldėjimo įtaka. 6–11 metų amžiaus vaiko vystymasis. Vaikų ir paauglių funkcinių sistemų bendri ypatumai. Centrinės nervų sistemos funkcijų tobulėjimas vaikystėje ir paauglystėje. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai. Jaunųjų futbolininkų psichofiziologiniai organizmo vystymosi ypatumai 11–12 ir 13–14 metų. Judėjimo aparatas. Raumenų sistema. Širdies kraujagyslių sistema. Kvėpavimo sistema. Psichomotorinės funkcijos. Psichologiniai sportinės veiklos ypatumai. Psichinės savybės. Sportinės veiklos motyvacija. jaunųjų futbolininkų psichinės raidos ypatumai. tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Sportas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-05-26
 • Lietuvos kaimyninių valstybių geopolitinės charakteristikos XX amžiuje

  Įvadas. Lietuvos geopolitinės padėties bruožai. Lietuvos santykiai su Rusijos federacija. Okupacinės kariuomenės padaryta žala. Rusakalbių teisių problema Lietuvoje. Kaliningrado sritis. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Lietuva ir Lenkija. Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Lietuva ir Baltijos valstybės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-01-25
 • Lietuvos kelionių agentūros: "Novaturas" ir "Alfaturas"

  Turizmas. Turistinių kelionių tipai. Kelionės organizavimo paslaugų tyrimas. Kelionės organizavimo paslaugų teisinis reglamentavimas. Kelionių agentūra "Novaturas". Bendra informacija keliautojams apie dokumentus. Informacija apie aviakompanijų veiklą. Informacija apie viešbučius. Informacija apie kelionių vadovus. Informacija apie sveikatą. Informacija apie kelionės sutarties sąlygas. Kelionių agentūra "Alfaturas". "Alfaturo" tikslai. Naudinga informacija. Lentelės, diagramos.
  Turizmas, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lietuvos kelių transporto verslas ir jo perspektyvos

  Įvadas. Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai ir reguliuojančios įstaigos. Pagrindiniai Lietuvos kelių transporto verslą reglamentuojantys dokumentai. Įstaigos reguliuojančios Lietuvos kelių transporto verslą. Lietuvos kelių transporto verslo dabartis. Lietuvos kelių transporto verslo perspektyvos. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Lietuvos komerciniai bankai

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti didžiausių Lietuvos komercinių bankų 2005-2008 m. Finansinių rezultatų palyginamąją analizę, susietą su dabartine ekonomikos būkle. Bankų sistema. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos ir veiklos principai. Komercinių bankų veikla 2005-2008 metais. Finansinės ataskaitos. Bankų kreditavimo sistema. Indėliai "Swedbank" ir SEB banke. Bankų turto bei įsipareigojimų dydžio kitimas 2005-2008 metais. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-03-04
 • Lietuvos komercinių bankų internetinės reklamos ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindines reklamos internete formas ir aptarti jų panaudojimo galimybes Lietuvos bankų rinkoje. Internetinio marketingo samprata. Internetinis marketingas ir jo svarba. Internetinio marketingo komunikacija. Internetinio marketingo atsiradimo priežasčių analizė. Reklama internete. Reklamos vaidmuo internete. Reklamos internete tikslai. Interneto vartotojai. Reklamos internete formos. Skirtumai tarp reklamos internete ir kitų reklamos formų. Reklamos efektyvumas internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2009-06-16
 • Lietuvos komercinių bankų išduotos paskolos 2001-2005 metais

  Įvadas. Paskolų samprata ir rūšys. Namų ūkiai. Verslo įmonės. Vyriausybė. Palūkanų norma. Palūkanų normos teorijos. Komerciniai bankai ir jų plėtra 2001 – 2005 metais Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų išduotų paskolų struktūra ir dinamika (2001 – 2005 metais). Paskolos 2001 metais. Paskolos 2002 metais. Paskolos 2003 metais. Paskolos 2004 metais. Paskolos 2005 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-24
 • Lietuvos konstitucinės teisės ištakos

  Įvadas. Darbo tikslas – pristatyti Lietuvos konstitucinės teisės ištakas. Lietuvos Statutų kodifikacija. Statutų kodifikavimo priežastys. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. Civilinės teisės bruožai pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas. Šeimos teisė Lietuvos Statutuose. Baudžiamosios teisės bruožai Lietuvos Statutuose. Baudžiamasis procesas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-12-08
 • Lietuvos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribos

  Įvadas. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Konstitucinio Teismo jurisdikcijos ribų problemos. Negaliojančių teisės aktų teisėtumo tyrimas. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-23
 • Lietuvos kraštovaizdžių turistinis įvertinimas ir turizmo infrastruktūra

  Įvadas. Darbo tikslai, uždaviniai. Darbo metodika. Lietuvos kraštovaizdžio analizė. Kraštovaizdžio samprata ir skirstymas. Lietuvos kraštovaizdžiai. Lietuvos žemėvaizdžių tipų paplitimas. Pajūrio lygumos. Molingosios lygumos. Smėlingosios lygumos. Kalvotos moreninės lygumos. Upių slėniai. Žemėvaizdžių plotai. Lietuvos turizmo infrastruktūra. Pagrindinis priemonės tikslas ir uždaviniai. Trumpa turizmo informacijos centrų lankomumo apžvalga 2006 m. sausio - rugsėjo mėn. Remiamos veiklos sritys. Kraštovaizdžio turistinis įvertinimas. Kelių tinklas kraštovaizdyje. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-06-06
Puslapyje rodyti po