Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kita

Kita (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teritorijų planavimas (2)

  Miesto sąvoka, kriterijai. Kaimo sąvoka, kriterijai. Miestas kaip sistema. Miestas, regionas, aglomeracija. Lietuvos administracinio padalinimo sistema. Lietuvos miestų sistema (gyvenviečių sistema). Miestų reikšmė. Urbanizacijos etapai. Gyventojų skaičiaus augimo šaltiniai. Socialinė, demografinė struktūra ir planavimo ypatumai. Gyventojų struktūros teritorinė diferenciacija. Gyventojų užimtumas, nedarbas. Gyventojų sveikata. Ekonominė bazė, ekonomikos plėtra. Mobilumas. Saugumas mieste. Aplinkos tarša. Eismo sauga. Energijos naudojimas. Triukšmas. Žemės poreikis. Prognozės metodai. Imitacinis modeliavimas. Urbanistinės plėtros koncepcijos. Plėtros būdai. Darnioji plėtra. Plėtros valdymas. Funkcinis zonavimas. Personali erdvė. Funkcinės ir fizinės struktūros elementai. Struktūrų formavimas, principai. Atvira, uždara struktūra (pvz). Monocentrinė, policentrinė struktūra (pvz). Kompaktinė, diskrecinė struktūra (pvz). Susisiekimo sistemų ir miesto evoliucija. Integruota struktūra. Linijinė struktūra. Decentralizuota koncentracija. Susisiekimo būdas ir plėtros galimybės. Susisiekimo sistemos sąvoka. Susisiekimo poreikis ir galimybės. Susisiekimo būdai. Susisiekimo planavimo bendrieji tikslai. Funkciniai tikslai. Socialiniai tikslai. Aplinkosauginiai tikslai. Saugaus eismo tikslai. Specialūs tikslai. Ekonominiai tikslai. Būdai realizuoti susisiekimo tikslus. Teritorijų ir erdvių poreikis susisiekimui. Teritorijų ir erdvių paskirtis. Gatvių tinklo reikalavimai. Gatvių, aikščių ir zonų klasifikavimas. Tranzitinis eismas. Aplinkkeliai. Užmiesčio keliai. Automobilių transporto infrastruktūra. Geležinkelio infrastruktūra. Oro transporto infrastruktūra. Vandens transporto infrastruktūra. Gyvenamoji teritorija, jos funkcinė struktūra. Fizinė struktūra. Būsto tipai, poreikis. Naudotojų zonos. Gyvenamojo namo sklypo ploto skaičiavimas. Minimali sklypo struktūra. Gyvenamoji teritorija miesto struktūroje. Pramonės teritorijų (PT) dydžiai. PT funkcinė struktūra. PT fizinė struktūra. Sanitarinės zonos. Apsaugos zonos. Miesto centras (MC). Centrų sistema. MC planavimo tikslai. MC miesto struktūroje. Želdynų paskirtis. Želdynų sistemos. Vilniaus gyvenamosios teritorijos. Vilniaus pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos. Vilniaus želdynų sistema. Vilniaus socialinė ekonominė raida. Vilniaus ekonomikos plėtra.
  Kita, špera(22 puslapiai)
  2006-10-18
 • Teritorijų planavimas (3)

  Miesto sąvoka, kriterijai. Kaimo sąvoka. Aglomeracijos sąvoka. Miesto regionas. Miesto kaip sistemos visuma. Ką reiškia miesto kaip sistemos supratimas. Miestų reikšmė ir prieštaringumas. Bendrosios gyvenviečių problemos. Miestų raidos etapai. Gyvenviečių gyventojų skaičiaus augimo šaltiniai. Socialinės demografinės gyventojų struktūros įtaka planavimui. Gyventojų struktūros teritorinė diferenciacija. Gyvenviečių sistemos sąvoka. Gyvenviečių sistemos pagrindiniai bruožai. Lietuvos gyvenviečių sistema. Gyventojų užimtumas. Ekonominė bazė. Ekonomikos plėtros prielaidos. Gyventojų lokalizacinis mobilumas. Komunikacinis mobilumas. Gyventojų sveikatos urbanistiniai veiksniai. Gyventojų saugumas. Aplinkos taršos problema. Urbanistinės taršos mažinimo priemonės. Eismo saugos problema. Teritorijų planavimo priemonės eismo saugai didinti. Triukšmo problema. Triukšmo slopinimo būdai ir priemonės. Žemės poreikis miestams, miesteliams ir kaimams. Žemės naudojimo intensyvumas. Pagrindinės Žemės naudojimo paskirtys. Valstybės ir savivaldybės pareigos finansavimo ir investicijų sferoje. Privačios investicijos gyvenvietėse. Teritorijų planavimo samprata. Teritorijų planavimo objektai. Planavimo dalyviai. Visuomenės dalyvavimas planavime. Strateginis planavimas. Bendrasis planavimas. Detalusis planavimas. Specialusis planavimas. Imitacinis modeliavimas planavime. Normatyvinis planavimas. Analogų metodas. Strateginiai planavimo tikslai. Fizinio planavimo tikslai. Planavimo normos. Valstybinė planavimo priežiūra. Visuomenės įvertinimas. Finansinis įvertinimas. Politinis įvertinimas. Planavimo apribojimai. Poveikis gyventojams ir aplinkai. Informacinė planavimo bazė. Raidos prognozė. Savaiminė raida. Organizuota plėtra. Darnioji (subalansuota) plėtra. Rekonstravimo sąvoka. Atnaujinimo sąvoka. Konversijos sąvoka. Teritorijų plėtros valdymas. Miesto struktūros elementai. Miesto struktūra, formavimo tikslai. Funkcinio zonavimo principas. Funkcinės integracijos principas. Uždaros ir atviros sistemos. Monocentrinės ir policentrinės struktūros. Kompaktinės ir diskrecinės struktūros. Viešojo susisiekimo reikšmė miesto struktūrai ir raidai. Susisiekimo poreikis ir galimybės. Susisiekimo būdų racionalaus naudojimo ribos. Susisiekimo funkciniai tikslai. Susisiekimo bendrieji tikslai. Susisiekimo aplinkosauginiai tikslai. Susisiekimo ekonominiai tikslai. Stačiakampio gatvių tinklo savybės. Spindulinio žiedinio gatvių tinklo savybės. Gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Pagalbinių gatvių tinklo efektyvumo kriterijai. Greito eismo gatvė (A kat.). Pagrindinė gatvė (B kat.). Aptarnavimo gatvė (C kat.). Būsto poreikis. Būsto tipai. Užstatymo tipai. Gyvenamosios teritorijos fizinė struktūra. Gyvenamosios teritorijos padėtis miesto struktūroje. Pramonės teritorijų dydžiai. Pramonės teritorijų funkcinės struktūros. Pramonės įmonės sanitarinės zonos. Pramonės įmonių apsaugos zonos. Miesto centro ypatumai. Miesto centro sistema. Miesto centro planavimo uždaviniai. Miesto centro plėtra. Želdynų paskirtis. Želdynų schemos miesto struktūroje. Techninės infrastruktūros tikslai. Techninės infrastruktūros objektas. Priemiestinės zonos nauda miestui. Miesto nauda priemiestinei zonai. Užmiesčio kelių reikšmės kategorijos. Užmiesčio kelių techninės kategorijos. Aplinkkelių paskirtis. Autobusų keleivių stotys. Krovinių stotys (terminalai). Geležinkelio transporto įranga. Oro uostai. Jūrų uostas. Jūrų terminalas. Gyvenamojo pastato sklypo privalomas minimalus plotas. Gyvenamojo namo sklypo struktūra.
  Kita, špera(35 puslapiai)
  2006-11-09
 • Teritorijų planavimas (4)

  Aiškinamasis raštas. Esamos būklės analizė. Geografinė padėtis. Gyventojai. Gamtinės sąlygos. Inžinerinė infrastruktūra. Norminiai skaičiavimai, pasirinktų pozicijų tikslingumo pagrindimas. Miesto gyventojų skaičius. Pramonės zona. Gyvenamoji zona. Socialinių infrastruktūros objektų teritorijos. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalingų teritorijų skaičiavimas. Susisiekimo sistema. Plėtros teritorijos.
  Kita, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Teritorijų planavimas (5)

  Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Normaliniai skaičiavimai, pasirinktų pozicijų tikslingumo pagrindimas. Planuojamos teritorijos tikrosios būklės analizė. Situacijos analizė. Teritorijų, reikalingų pramonei, gyvenamajai statybai bei želdynams skaičiavimas. Socialinių infrastruktūros objektų, jiems reikalingų teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų skaičiavimai. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalingų teritorijų skaičiavimas. Miesto susisiekimo sistemos planavimas, ryšių su užmiesčiu projektavimas. Svarbiausių gatvių tinklas, kategorijos. Sutartiniai žymėjimai. Situacijos planas.
  Kita, namų darbas(19 puslapių)
  2007-06-22
 • Teritorijų planavimas (8)

  Teritorijų planavimas kaip kraštotvarkos. Lietuvos respublikos teritorijų planavimo. Teritorijų planavimas ir jo tikslai. Teritorijų planavimo rūšys ir lygmenys. Teritorijų planavimo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Teritorijų planavimo dokumentai. Planavimo sąlygų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimas. Teritorijų planavimo viešumas. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikimo tvirtinti tvarka. Teritorijų planavimo informacinė sistema. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra. Bendrasis teritorijų planavimas. Lietuvos respublikos teritorijos bendrasis planas. Apskrities teritorijos bendrasis planas. Savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Miestų ir miestelių teritorijų bendrieji planai. Specialusis teritorijų planavimas. Žemėtvarkos planavimo dokumentai – specialiojo teritorijų planavimo dalis. Žemėtvarkos schemos. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
  Kita, špera(10 puslapių)
  2009-12-07
 • Teritorijų planavimas: Pasvalio, Biržų rajonų bendrojo plano sprendiniai

  Užduotis: išnagrinėti Biržų ir Pasvalio rajonų bendruosius sprendinius. Panevėžio apskrities dalies apžvalga. Biržų rajono bendrojo plano sprendiniai. Pasvalio rajono bendrojo plano sprendiniai. Išvada.
  Kita, namų darbas(19 puslapių)
  2011-03-31
 • Terminologija

  Apibrėžimai. Intencionalieji apibrėžimai. Ekstencionalieji apibrėžimai. Principai. Pagrindiniai terminų norminimo principai. Mokslo kalba. Terminas. Vienetinės sąvokos. Bendrosios sąvokos. Požymiai. Nehierarchiniai santykiai. Santrumpa. Lietuviški terminai (ar jų dėmenys) trumpinami pagal šias taisykles. Sudėtiniai terminai. Šliejimas. Derinimas. Valdymas. Veiksmų pavadinimai. Įrankių pavadinimai. Veikėjų pavadinimai. Veiksmo rezultato pavadinimai. Ypatybių pavadinimai. Žmonių veiklos, mokslo ar kitų sričių pavadinimai. Vardažodinės ypatybės turėtojų ir profesiniai asmenų pavadinimai. Vietų pavadinimai. Veiksmažodžių abstraktų arba veiksmų pavadinimai. Skiriami keturi pagrindiniai terminų tvarkybos būdai. Terminografija. Terminų žodynai. Tekstinė terminų tvarkyba. Homonimai. Polisemija. Sinonimija. Terminas. Termino paskirtis. Profesionalizmai. Terminija. Terminologija. Leksika. Savieji žodžiai. Skoliniai. Svetimybės arba barbarizmai. Vertinys. Terminizavimas. Determinizacija. Klasifikacija.
  Kita, špera(7 puslapiai)
  2009-04-14
 • Termotransferinės spaudos gamybos analizė

  Darbo tikslas: Parinkti termotransferinei spaudai atvaizdo gamybos būdą. Apskaičiuoti termotransferinių atspaudų paruošimo ir pernešimo ant paviršiaus laiką bei parinkti reikalingą įrangą. Darbo užduotis. Darbo atlikimas. Išleidžiamos produkcijos charakteristikos. Gamybinė užduotis produkcijos spausdinimui. Skenavimo ir maketavimo darbų trukmės skaičiavimas. Termotransferinių atspaudų metinės gamybos apimties skaičiavimas. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-02-09
 • Tiesioginiai ir retoriniai kreipiniai ir klausimai viešosiose kalbose

  Įvadas. Retorinis klausimas. Retorinis kreipinys.
  Kita, referatas(11 puslapių)
  2007-01-24
 • Tikimybiniai samprotavimai

  Skirtumas tarp dedukcinių ir nededukcinių samprotavimų. Dedukcija. Nededukcija. Indukcija. Indukcijos rūšys. Indukcija parengtinio tardymo procese. Analogija. Analogijos išvados patikrinimas. Hipotezė. Teisinė versija. Versijos sukūrimas. Versijos patikrinimas.
  Kita, referatas(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Toksikologija

  Metalų toksiškumas. Perdirbimo įtaka maisto produktų saugai. Kenksmingi junginiai susidarantys maisto produktus apdorojant ir laikant. Nitrozoaminai ir kiti nitrojunginiai. Policikliai aromatiniai angliavandeniliai. Bakterinės kilmės pavojai. Mikrobinių maistinės kilmės ligų apibūdinimas. Salmonelės (salmonella) maiste ir šios mikroorganizmo sukeltos ligos. Auksiniai stafilokokai (stafilococcus) ir jų sukelti apsinuodijimai. Botulizmas. Closstridium perfrigens. Kitų mikroorganizmų sukeliamos ligos. Virusinės maisto infekcijos. Kovos su mikrobinėmis maisto produktų ligomis priemonės. Galvijų spongioforminė encefalopatija (GSE) (smegenų kempinligė). Maisto produktų teršalai. Žemės ūkio chemizavimo medžiagos. Nitratai ir mineralinių trąšų įtaka jų kiekiui maisto produktuose. Pesticidai. Gyvulininkystės chemizavimo liekanos. Maisto priedai ir jų toksikologinis įvertinimas. Maisto priedų apibūdinimas. Mitybiniai priedai. Skonio ir aromato priedai. Kvapiosios medžiagos. Skonį stiprinančios medžiagos. Saldikliai.
  Kita, špera(15 puslapių)
  2005-10-31
 • Toksikologija (3)

  Toksikologijos mokslas: nagrinėjimo sritys, ryšiai su kitais mokslais, reikšmė apsinuodijimų prevencijai. Aplinkos cheminės taršos šaltiniai, aplinkos oro teršalai, jų norminimas. Specifinis ir nespecifinis pavojingų cheminių medžiagų poveikis. Cheminių medžiagų poveikio gyviesiems organizmams bendrieji principai. Apsinuodijimų priežastys Lietuvoje. Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikacija pagal jų pavojų sveikatai ir aplinkai. Aplinkos kancerogenai, cheminių medžiagų ir preparatų kancerogeniškumo kriterijai. Aplinkos mutagenai, teratogenai ir embriotoksiškos medžiagos, jų identifikavimo kriterijai bei skiriamosios savybės. Jautrinančios cheminės medžiagos ir preparatai, jų jautrinančių savybių požymiai, nustatymo būdai. Ūmūs ir lėtiniai apsinuodijimai, jų priežastys ir skiriamieji požymiai. Aplinkos cheminių teršalų toksikologinių tyrimų tikslai. Aplinkos cheminių teršalų norminimo principai, cheminių medžiagų nekenksmingumo sveikatai kriterijai. Toksikologinių tyrimų metodai ir jų taikymas, tiriant aplinkos teršalų kenksmingumą sveikatai ir pavojingumą aplinkai. Augalų apsaugos produktų toksikologija ir apsinuodijimų profilaktika. Cheminių medžiagų poveikis vandens organizmams. Pagrindinių aplinkos oro teršalų: azoto oksidų, sieros dioksido, anglies monoksido poveikis žmonių sveikatai. Sunkiųjų metalų toksikologija ir ekotoksikologija. Švino ir jo junginių toksikologija ir ekotoksikologija. Gyvsidabrio ir jo junginių toksikologija ir ekotoksikologija. Chromo ir jo junginių toksikologija ir ekotoksikologija. Paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens cheminės taršos šaltiniai, geriamojo vandens cheminiai teršalai, jų norminimas. Atliekų sąvoka, šaltiniai, klasifikacijos principai. Atliekų pavojai žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekų klasifikacija pagal kenksmingumą, panaudojimo ir šalinimo būdus.
  Kita, špera(8 puslapiai)
  2006-10-26
 • Trafaretinės spaudos technologinė įranga

  Įvadas. Trafaretinių spaudos formų gamyba. Tinklelis. Rėmai. Spaudos formos gamybai naudojama įranga. Rakelis. Trafaretinės spaudos procesas. Trafaretinių spaudos mašinų konstrukcijų įvairovė. Vienspalvės ir daugiaspalvės spaudos mašinos. Plokščias, cilindrinis ir rotacinis spaudos aparatai. Lapinės, ruloninės ir spausdinimo ant erdvinių medžiagų mašinos. Specializuotos ir universalios spaudos mašinos. Rankinio veikimo, pusiau automatiniai ir automatiniai įrengimai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. PowerPoint pristatymas (28).
  Kita, referatas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Transporto geografija (7)

  Įvadas. Lietuvos transporto sistemos esamos būklės analizė: tikslai, problemos, plėtros kryptys. Darbo tikslas, uždaviniai. Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos vizija ir misija. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. Lietuvos transporto sistemos pagrindinės problemos. Lietuvos transporto sistemos esama būklė po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos transporto sistemos plėtros kryptys. Išvados.
  Kita, referatas(18 puslapių)
  2009-03-25
 • Transporto priemonių panaudojimas kontrabandiniam pervežimui

  Įvadas. Pirminis automobilio patikrinimas. Teisinga apžiūra. Pirminės apžiūros pradžia. Automobilio pirminio patikrinimo taškai ir rekomendacijos kaip tai atlikti. Variklio skyrius. Išorinis automobilio patikrinimas. Automobilio salonas. Automobilio apžiūra iš apačios. Universalas. Pikapas. Nebortinė krovininio transporto priemonė. Detalus patikrinimas. Atomobilio detalaus patikrinimo taškai ir rekomendacijos kaip tai atlikti. Bagažinė. Variklio skyrius. Išorinė automobilio priekinės dalies apžiūra. Išorinė automobilio užpakalinės dalies apžiūra. Išorinė automobilio šonų apžiūra. Ratai. Automobilio salono patikrinimas. Išvados.
  Kita, referatas(22 puslapiai)
  2011-05-09
 • Traškučiai. Bendrieji reikalavimai

  Įvadas. Įmonės standartas. Traškučiai. Bendrieji reikalavimai. Taikymo sritis. Normatyvinės nuorodos. Terminai ir apibrėžtys. Techniniai reikalavimai. Žaliavos. Traškučių jusliniai rodikliai. Traškučių fizikiniai-cheminiai rodikliai. Higiena. Pakavimas. Ženklinimas. Priėmimas. Tyrimų metodai. Laikymas ir gabenimas. Gamintojo garantija.
  Kita, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Trijų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva, Baltarusija, Argentina

  Užduotis. Įvadas. Kiekvienos šalies apibūdinimas. Lietuva. Baltarusija. Argentina. Pagrindinių ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas. Lietuvos, Baltarusija ir Argentinos bendrojo vidaus produkto (BVP) palyginimas. Šalių palyginimas pagal kuro ir energijos balansą 2003 metais. Išvados.
  Kita, referatas(13 puslapių)
  2007-04-14
 • Trijų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva, Islandija ir Nigerija

  Lietuvos, Islandijos ir Nigerijos energetinių sistemų palyginimas. Įvadas. Lietuva. Nigerija. Islandija. Trijų šalių palyginimas. Išnašos.
  Kita, referatas(27 puslapiai)
  2008-04-14
 • Trijų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva, Kenija, Albanija

  Užduotis. Įvadas. Kiekvienos šalies apibūdinimas. Lietuvos apibūdinimas. Albanijos apibūdinimas. Kenijos apibūdinimas. Pagrindinių ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas. Lietuvos, Albanijos ir Kenijos bendrojo vidaus produkto (BVP) palyginimas. Išvados.
  Kita, referatas(15 puslapių)
  2007-04-14
 • Trijų šalių energetinių sistemų efektyvumo palyginimas: Lietuva, Vokietija, Urugvajus

  Įvadas. Lietuvos, Vokietijos ir Urugvajaus trumpas apibūdinimas. Lietuvos, Vokietijos ir Urugvajaus išskirtinumas. Ekonominis aspektas. Energetinis aspektas. Pirminės energijos balansai. Galutinės energijos balansai. Elektra. Šiluma. Išvados.
  Kita, referatas(14 puslapių)
  2006-09-14
Puslapyje rodyti po