Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kita

Kita (478 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ofsetinės spaudos ant neįgeriančių paviršių technologijos analizė

  Įvadas. Pakuočių ant neįgeriančių medžiagų dizaino sprendimai. Spausdinimo ant neįgeriančių medžiagų technologija. Ofsetinė spauda UV dažais ir lakais. Spausdinimo UV dažais ir lakais medžiagos. Spausdinimo medžiagos. UV dažai. UV lakai. Pakuočių ant neįgeriančių medžiagų apdaila. Išvados.
  Kita, referatas(16 puslapių)
  2010-04-16
 • Ofsetinės spaudos mašinos

  Įvadas. Ofsetinės spaudos mašinos. Ofsetinės spaudos mašinos. Spausdinimo mašinos aparatai. Spausdinimo aparatas. Dažų aparatas. Drėkinimo aparatas. Džiovinimo aparatas. Spausdinimo procesas.
  Kita, rašinys(4 puslapiai)
  2006-10-11
 • Operatoriaus darbinių judesių analizė

  Techninės estetikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo zonos ir vietos rengimo (ergonominiai) reikalavimai. Judesio subjektas – raumenų sistema (sandara, jėgos vaidmuo, greitis). Darbo judesių charakterizavimas. Darbo judesių efektyvumo prielaidos. Darbinių judesių tikslumas. Darbinių judesių jėgos efektyvumas. Energijos sąnaudos atliekant judesius. Apibendrinančios išvados.
  Kita, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-02-23
 • Optinis tankis fleksografinėje spaudoje

  Laboratinio darbo nr. 3. Teorinė dalis. Darbo tikslas: išmatuoti optinį tankį. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
  Kita, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-11-19
 • Oras ir sveikata

  Įvadas. Oro sudėtis. Oro teršalų charakterisktika. Oro teršalai ir jų poveikis žmogaus sveikatai. Oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Oro užterštumas anglies monoksidu. Oro užterštumas sieros dioksidu. Oro užterštumas ozonu. Oro užterštumas angliavandeniliais. Oro užterštumas azoto oksidais. Oro užterštumas formaldehidais. Žmogaus apsauga nuo oro teršalų. Išvados.
  Kita, referatas(12 puslapių)
  2011-09-19
 • Organizacinė elgsena (6)

  Darbuotojų motyvacija. Teisingumo teorija. Adams teorija teigia. Poreikių teorijos. A. Maslow poreikių hierarchiją skirsto dar į du lygius. Alderfer poreikių teorija. McClelland poreikių teorija. Murray akivaizdžių poreikių teorija. Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Pasitenkinimas darbu. Tikslų nustatymo arba iškėlimo teorija. Tikslinio valdymo ir tikslų iškėlimo teorijos rūšys. Darbuotojų pripažinimo programos. Darbuotojų įtraukimo į valdymą programos. Kintamo atlygio programos. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Vadovavimas ir organizaciniai pasikeitimai. Bruožų teorija. Elgsenos teorijos. Vadovo autoritetas. Darbuotojų dalyvavimas grupinės veiklos situacijose. Darbuotojų dalyvavimo ypatumai. Būtinos sąlygos pasiekti darbuotojų dalyvavimo. Darbuotojų dalyvavimo valdyme sunkumai. Grupės narių narystės ir tarpusavio priklausomybės supratimas. Grupės sudėtis. Vadovavimas pasikeitimams. Vidinės organizacijos aplinka. Grįžtamasis ryšys. Vidinė organizacijos aplinka. Privatumo teisių ir drausmės problemos organizacijoje. Komunikacijos procesų valdymas. Komunikacija gali būti. Neformalūs komunikavimo tinklai.
  Kita, konspektas(23 puslapiai)
  2007-10-26
 • Oro savybės

  Įvadas. Skyriai. Atmosferos oro sudėtis jo teršalai. Fizinės oro savybės, jų poveikis žmogui. Ekotoksikologinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje. Saulės radiacija ir jos įtaka sveikatai. Klimatas ir mikroklimatas. Atmosferos oro monitoringas. Išvados.
  Kita, namų darbas(14 puslapių)
  2008-03-17
 • Paaiškinimai ekspertinėse sistemose

  Paaiškinimai ekspertinėse sistemose. Pirmieji paaiškinimų formavimo mechanizmai. Paaiškinimų formavimas žinių pagrindais. Paaiškinama ekspertinė sistema. Rekonstruktyvus paaiškinimų generatorius. Žinių bazės paaiškinimams formuoti. Paaiškinimų generavimo problemos ir jų sprendimas. Išvados ir paaiškinimų formavimo metodų tolimesnių tyrimų perspektyvos.
  Kita, konspektas(8 puslapiai)
  2007-01-24
 • Palydovinė navigacija

  Globalūs laiko matavimo vienetai. Efemeridinis laikas. Neastronominis laikas. Palydovinėse navigacijos sistemos laikas ir sinchronizacija laike. Koordinačių sistemos, naudojamos palydovinės navigacijos sistemose. Navigacinės palydovų charakteristikos. Navigacinės palydovinės sistemos navigacinis uždavinys.
  Kita, konspektas(5 puslapiai)
  2010-06-30
 • Pareigybiniai nuostatai

  Įvadas. Darbuotojų pareiginių nuostatų teisinė galia ir reikšmė. Darbo funkcijų aprašymas. Pareiginių nuostatų turinys. Pareigų reikšmė. Išvados.
  Kita, referatas(11 puslapių)
  2006-01-19
 • Paruošiamieji spaudos darbai

  Anotacija. Mokslinio tyrimo dalis. CtP įrenginių principinių konstrukcinių sprendimų palyginimas. CtP įrenginių eksponavimo sistemų palyginimas. Skaitmeninių spaudos formų ofsetinei spaudai palyginimas. Išvados. Technologinis projektavimas. Paruošiamųjų spaudos darbų technologiniai procesai. Skenavimas. Skaitmeninių bylų ruošimas spaudai. Skaitmeninis montažas. Spalvų skaidymas, ripavimas. Eksponavimas. Ryškinimas. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė ir vadybos dalis. Technologijos diegimo etapai. Darbuotojų parinkimas. Darbo sąnaudų įvertinimas.
  Kita, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-01-02
 • Pastato ir automatinės gaisrinės signalizacijos įdiegimas

  Įvadas. Pastato ir automatinės gaisrinės signalizacijos aprašymas. Priešgaisrinių jutiklių charakteristikos. Sutartiniai ženklai.
  Kita, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-03-16
 • Patentinė informacija

  PowerPoint pristatymas. Patentinė informacija. Patentinės informacijos dokumentai. Signaliniai. Originalieji. Pagalbiniai. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija. Patentų fondai. Išradimo aprašas.
  Kita, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-01-22
 • Patentologija

  Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Dizaino naujumo sąvoka. Pramonės dizaino savininko teisės. Apsauga, remiantis kitais Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir teisėmis. Pramoninio dizaino tarptautinė klasifikacija. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Neregistruojami ženklai. Prekių ir paslaugų ženklų paraiškos gavimas. Ženklo savininko teisės. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo registracija. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinio patikėtinio kvalifikaciniai reikalavimai. Patentinio patikėtinio atestavimas ir peratestavimas. Patentinio patikėtinio registravimo procedūros žingsniai. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacijos. Prekių ir paslaugų klasifikacija pagal Nicos sutartį. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nicos sutartis ir jos ypatumai. Nicos sutarties šalys. Nicos klasifikacija. Prekių klasifikacija. Paslaugų klasifikacija. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Bendrieji nuostatai. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžiu klasifikacija. Nicos prekių ir paslaugų patentinė klasifikacija. Prekės. Paslaugos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės patentinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinės klasifikacijos. Priedai. Kas yra patentas? Patento registravimo procedūra. Patentinės informacijos paieška. Pirminiai informacijos šaltiniai. Antriniai informacijos šaltiniai. Tiesioginio ryšio patentų duomenų bazės (Online Patent Databases). Patentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose (CD-ROM). Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Klasifikacijos. Pramoninės nuosavybės apsauga. Išradimai. Prekių ženklai. Pramoninis dizainas. firmų vardai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacija ir jos bendradarbiavimo programa. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai, funkcijos. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos veikla. Normos, apsaugančios intelektualinę nuosavybe tarptautiniu mastu. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos pagalba besivystančioms šalims. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymai. Atsakymai. Patento pripažinimas negaliojančiu. Tarptautinė patentinė paraiška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Tarptautinė patentinė paieška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Patentinė klasifikacija. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimas. Tarptautinės daugiašalės ir dvišalės sutartys. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Patentinės kooperacijos sutartis. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patentinės klasifikacijos. Nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento pripažinimas kito asmens nuosavybės teise. Patentinės paraiškos ar patento bendrosios nuosavybės teisės pasikeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Licencinė sutartis. Licenciato teisės. Licenciaro teisės. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl išradimų teisinės apsaugos. Teisių gynimas. Muitinės priežiūros priemonių taikymas. Patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Patentinės klasifikacijos. Prekių klasifikacijos. 1 klasė. 2 klasė. 3 klasė. 4 klasė. 5 klasė. 6 klasė. 7 klasė. 8 klasė. 9 klasė. 10 klasė. 11 klasė. 12 klasė. 13 klasė. 14 klasė. 15 klasė. 16 klasė. 17 klasė. 18 klasė. 19 klasė. 20 klasė. 21 klasė. 22 klasė. 23 klasė. 24 klasė. 25 klasė. 26 klasė. 27 klasė. 28 klasė. 29 klasė. 30 klasė. 31 klasė. 32 klasė. 33 klasė. 34 klasė. Paslaugų klasifikacijos. 35 klasė. 36 klasė. 37 klasė. 38 klasė. 39 klasė. 40 klasė. 41 klasė. 42 klasė. 43 klasė. 44 klasė. 45 klasė. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Priedai. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacija: istorija ir paskirtis. Nicos sutarties šalys. Tarptautinės Nicos klasifikacijos klasės. Tarptautinė išradimų klasifikacija: istorija ir paskirtis. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija: istorija ir paskirtis. Naujų augalų veislių apsauga ir patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentinė klasifikacija. Naujų augalų veislių apsauga ir veislės naujumas. Paraiška suteikti veislei teisinę apsaugą. Paraiškos pateikimas. Paraiškos pirmenybės teisė. Veislės teisinės apsaugos suteikimas, trukmė ir panaikinimas. Veislės teisinės apsaugos įsigaliojimas. Teisinės apsaugos veislei nesuteikimas. Veislių teisinės apsaugos galiojimo laikas. Veislės teisinės apsaugos pripažinimas negaliojančia. Veislės teisinės apsaugos panaikinimas. Valstybės rinkliava. Selekcininko teisės ir pareigos. Selekcininko teisės. Selekcininko teisių taikymas iš esmės išskirtoms ir kai kurioms kitoms veislėms. Selekcininko teisių išimtys. Veiksmai, kai netaikoma veislės apsauga. Selekcininko teisių perėjimas. Selekcininko pareigos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentabilūs išradimai. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai. Išradimo naujumas. Technikos lygis. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Lengvatinis terminas. Išradėjo nurodymas. Išradimo vienumas. Prioriteto teisė. Atskirta paraiška. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Patentinės paraiškos kalba. Patentinės paraiškos padavimo datos suteikimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Pareiškimas dėl autorystės. Dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą. Įgaliojimas atstovui arba patentiniam patikėtiniui. Patentinės paraiškos dokumentų įforminimas. Ekspertizė. Pateiktų dokumentų formali ekspertizė. Patentinės paraiškos grąžinimas. Patentinės paraiškos ekspertizė. Trūkumų ir netikslumų pašalinimas. Patentinės paraiškos taisymas. Patentinės paraiškos atšaukimas. Ekspertizės sprendimas atmesti paraišką. Patentinės paraiškos skelbimas. Susipažinimas su patentinės paraiškos dokumentais. Patento išdavimas. Išradimo įtraukimas į patentų registrą. Patento dokumento forma ir turinys. Patento galiojimo terminas ir metų mokestis. Ginčų nagrinėjimas. Apeliacijos padavimas. Apeliacijos nagrinėjimas. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas. Patentinė klasifikacija. Nicos klasifikacija. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Nicos klasifikacijos pataisos. Nicos klasifikacijos redakcijos. Nicos sutarties šalys. Prekės. Paslaugos. Pramoninio dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino sąvoka ir jo apsauga. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Ženklo sąvoka ir jo apsauga. Ženklo registracija. Registruoto ženklo galiojimo terminas ir jo pratęsimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo perdavimas ir licencijos jį vartoti suteikimas. Ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo sąvoka ir jo apsauga. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Tarptautinė patentų klasifikacija. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino apsaugos įstatymas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Išradimų klasifikacijos skirstymo pavyzdžiai. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Pramonės dizaino klasifikacijos pavyzdžiai. Prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Klasių antraštės.
  Kita, konspektas(417 puslapių)
  2006-01-23
 • Patentologija (2)

  Pramonės nuosavybės objektai. Pramonės nuosavybės objektų teisinė apsauga. Istorija. "Valstybinis patentų biuras". Visuomeninės organizacijos. Yra šios paraiškos pateikimo formos. Patentinė informacija.
  Kita, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-20
 • Patentologija (3)

  Išradimas. Euristikos specialistai nustatė šiuos metodus. Išradimo sąvoka. Išradimų klasifikacija. Išradimai gali būti įkūnyti. Išradimo apiforminimas. Išradimo įteisinimas.
  Kita, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-20
 • Patentologija (5)

  Išradimai. Patentabilus išradimas. Išradimais nelaikomi. Išradimo naujumo nenaikina. Išradybinis lygis. Pramoninis pritaikomumas. Išradimo apsauga. Išradimų tipai. Išradimo išaiškinimas. Išradimo patentavimas. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Apibrėžties struktūra. Grafinė dalis. Referatas. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis. Pareiškimas dėl autorystės. Įgaliojimas atstovui (patentiniam patikėtiniui). Bendri reikalavimai patentinės paraiškos dokumentams. Ekspertizės sistemos. Ekspertizė Lietuvoje. Ginčų nagrinėjimas. Patentinės paraiškos skelbimas. Patento išdavimas. Patento savininko teisės. Patento pripažinimas negaliojančiu. Licencinės sutartys. Vieša licencija. Išradimo naudojimas Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės leidimu. Teisių gynimas. Gamybos paslaptys. Inžinerinės paslaugos.
  Kita, konspektas(16 puslapių)
  2007-08-28
 • Patentologija (6)

  Bendrijos prekių ženklo sąvoka, privalumai. Intelektualinės nuosavybės piratavimas: samprata, tarptautinis piratavimo pobūdis, žala. Autorinių teisių pažeidimai Lietuvoje. Autorinių teisių perdavimas, licencijavimas ir sutartys. Pramoninis dizainas: sąvoka, apsaugos ribos, apsauginis dokumentas ir jo galiojimo terminas. Know-how sąvoka, licencijavimas, apsauga.
  Kita, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Patentotyra

  Gelbėjimosi ant vandens priemonės. Technikos lygio tyrimas. Atliekamas tyrimas ir jo tikslai. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė–techninė dokumentacija (10). Išvados. Lietuviškas išradimas. Saugos diržų panaudojimas. Išradimo apibrėžtis.
  Kita, špera(68 puslapiai)
  2006-04-18
 • Patentotyra (2)

  Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė informacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Išvados. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis.
  Kita, namų darbas(12 puslapių)
  2007-03-28
Puslapyje rodyti po