Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kita>Patentologija

Patentologija

  
 
 

Aprašymas

Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Dizaino naujumo sąvoka. Pramonės dizaino savininko teisės. Apsauga, remiantis kitais Lietuvos Respublikos (LR) įstatymais ir teisėmis. Pramoninio dizaino tarptautinė klasifikacija. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Neregistruojami ženklai. Prekių ir paslaugų ženklų paraiškos gavimas. Ženklo savininko teisės. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo registracija. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinio patikėtinio kvalifikaciniai reikalavimai. Patentinio patikėtinio atestavimas ir peratestavimas. Patentinio patikėtinio registravimo procedūros žingsniai. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacijos. Prekių ir paslaugų klasifikacija pagal Nicos sutartį. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nicos sutartis ir jos ypatumai. Nicos sutarties šalys. Nicos klasifikacija. Prekių klasifikacija. Paslaugų klasifikacija. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Bendrieji nuostatai. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžiu klasifikacija. Nicos prekių ir paslaugų patentinė klasifikacija. Prekės. Paslaugos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Ekspertizė. Patento išdavimas. Tarptautinės patentinės paraiškos parengimas, padavimas ir nagrinėjimas. Patentinių patikėtinių nuostatai. Patentinės klasifikacijos. Priedai. Kas yra patentas? Patento registravimo procedūra. Patentinės informacijos paieška. Pirminiai informacijos šaltiniai. Antriniai informacijos šaltiniai. Tiesioginio ryšio patentų duomenų bazės (Online Patent Databases). Patentų duomenų bazės kompaktiniuose diskuose (CD-ROM). Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Klasifikacijos. Pramoninės nuosavybės apsauga. Išradimai. Prekių ženklai. Pramoninis dizainas. firmų vardai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacija ir jos bendradarbiavimo programa. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai, funkcijos. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos veikla. Normos, apsaugančios intelektualinę nuosavybe tarptautiniu mastu. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos pagalba besivystančioms šalims. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymai. Atsakymai. Patento pripažinimas negaliojančiu. Tarptautinė patentinė paraiška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Tarptautinė patentinė paieška. Europos patentų galiojimo išplėtimas. Tarptautiniai susitarimai. Nesąžiningos konkurencijos draudimas. Patentinė klasifikacija. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Europos patentų organizacijos susitarimas. Tarptautinės daugiašalės ir dvišalės sutartys. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo. Patentinės kooperacijos sutartis. Patentinės klasifikacijos. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų klasifikacija prekių ir paslaugų ženklams registruoti. Nuosavybės teisės pakeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patentinės klasifikacijos. Nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pakeitimas. Patentinės paraiškos ar patento pripažinimas kito asmens nuosavybės teise. Patentinės paraiškos ar patento bendrosios nuosavybės teisės pasikeitimas. Licencinė sutartis. Vieša licencija. Licencinė sutartis. Licenciato teisės. Licenciaro teisės. Vieša licencija. Priverstinė licencija. Ginčų nagrinėjimas. Teisių gynimas. Institucijos, nagrinėjančios ginčus dėl išradimų teisinės apsaugos. Teisių gynimas. Muitinės priežiūros priemonių taikymas. Patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymas. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pakeitimai. Patento atsisakymas. Patento pripažinimas negaliojančiu. Patento pripažinimo negaliojančiu pasekmės. Patentinės klasifikacijos. Prekių klasifikacijos. 1 klasė. 2 klasė. 3 klasė. 4 klasė. 5 klasė. 6 klasė. 7 klasė. 8 klasė. 9 klasė. 10 klasė. 11 klasė. 12 klasė. 13 klasė. 14 klasė. 15 klasė. 16 klasė. 17 klasė. 18 klasė. 19 klasė. 20 klasė. 21 klasė. 22 klasė. 23 klasė. 24 klasė. 25 klasė. 26 klasė. 27 klasė. 28 klasė. 29 klasė. 30 klasė. 31 klasė. 32 klasė. 33 klasė. 34 klasė. Paslaugų klasifikacijos. 35 klasė. 36 klasė. 37 klasė. 38 klasė. 39 klasė. 40 klasė. 41 klasė. 42 klasė. 43 klasė. 44 klasė. 45 klasė. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Priedai. Lietuvos Respublikos patentų įstatymas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Išradimų apsauga. Patentų išdavimas. Patento galiojimas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacija: istorija ir paskirtis. Nicos sutarties šalys. Tarptautinės Nicos klasifikacijos klasės. Tarptautinė išradimų klasifikacija: istorija ir paskirtis. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija: istorija ir paskirtis. Naujų augalų veislių apsauga ir patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentinė klasifikacija. Naujų augalų veislių apsauga ir veislės naujumas. Paraiška suteikti veislei teisinę apsaugą. Paraiškos pateikimas. Paraiškos pirmenybės teisė. Veislės teisinės apsaugos suteikimas, trukmė ir panaikinimas. Veislės teisinės apsaugos įsigaliojimas. Teisinės apsaugos veislei nesuteikimas. Veislių teisinės apsaugos galiojimo laikas. Veislės teisinės apsaugos pripažinimas negaliojančia. Veislės teisinės apsaugos panaikinimas. Valstybės rinkliava. Selekcininko teisės ir pareigos. Selekcininko teisės. Selekcininko teisių taikymas iš esmės išskirtoms ir kai kurioms kitoms veislėms. Selekcininko teisių išimtys. Veiksmai, kai netaikoma veislės apsauga. Selekcininko teisių perėjimas. Selekcininko pareigos. Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklės. Patentinių paraiškų parengimas ir padavimas. Patentabilūs išradimai. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai. Išradimo naujumas. Technikos lygis. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Lengvatinis terminas. Išradėjo nurodymas. Išradimo vienumas. Prioriteto teisė. Atskirta paraiška. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinės paraiškos dokumentai. Patentinės paraiškos kalba. Patentinės paraiškos padavimo datos suteikimas. Prašymas išduoti patentą. Išradimo aprašymas. Išradimo apibrėžtis. Pareiškimas dėl autorystės. Dokumentas apie biologinės medžiagos deponavimą. Įgaliojimas atstovui arba patentiniam patikėtiniui. Patentinės paraiškos dokumentų įforminimas. Ekspertizė. Pateiktų dokumentų formali ekspertizė. Patentinės paraiškos grąžinimas. Patentinės paraiškos ekspertizė. Trūkumų ir netikslumų pašalinimas. Patentinės paraiškos taisymas. Patentinės paraiškos atšaukimas. Ekspertizės sprendimas atmesti paraišką. Patentinės paraiškos skelbimas. Susipažinimas su patentinės paraiškos dokumentais. Patento išdavimas. Išradimo įtraukimas į patentų registrą. Patento dokumento forma ir turinys. Patento galiojimo terminas ir metų mokestis. Ginčų nagrinėjimas. Apeliacijos padavimas. Apeliacijos nagrinėjimas. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas. Patentinė klasifikacija. Nicos klasifikacija. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Nicos klasifikacijos pataisos. Nicos klasifikacijos redakcijos. Nicos sutarties šalys. Prekės. Paslaugos. Pramoninio dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino sąvoka ir jo apsauga. Pramoninio dizaino registracija. Pramoninio dizaino registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Prekių ir paslaugų ženklų apsauga. Ženklo sąvoka ir jo apsauga. Ženklo registracija. Registruoto ženklo galiojimo terminas ir jo pratęsimas. Registravimo suteikiamos teisės. Ženklo perdavimas ir licencijos jį vartoti suteikimas. Ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia ir jos panaikinimas. Ginčų nagrinėjimas ir teisių gynimas. Firmų vardų apsauga. Firmos vardo sąvoka ir jo apsauga. Firmų vardų registras ir firmos vardo registravimas. Tarptautinė patentų klasifikacija. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino klasifikacija. Tarptautinė prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Reikalavimai firmos vardui ir jo apsauga. Pramonės dizaino pavyzdžių apsauga. Pramoninio dizaino apsaugos įstatymas. Patentinės klasifikacijos. Nicos klasifikacijos istorija ir paskirtis. Tarptautinė išradimų klasifikacija. Išradimų klasifikacijos skirstymo pavyzdžiai. Tarptautinė pramonės dizaino pavyzdžių klasifikacija. Pramonės dizaino klasifikacijos pavyzdžiai. Prekių ir paslaugų ženklų klasifikacija. Klasių antraštės.

Rašto darbo duomenys
DalykasKita konspektas
KategorijaKita
TipasKonspektai
Apimtis417 puslapių 
Literatūros šaltiniai57
Dydis622.95 KB
AutoriusVaida
Viso autoriaus darbų3 darbai
Metai2006 m
Klasė/kursas2
Mokytojas/DėstytojasEF - Verslo katedra
Švietimo institucijaVilniaus Universitetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word naujas [speros.lt].doc
Microsoft Word patenktologija 6 [speros.lt].doc
Microsoft Word patentologija 7,8,9,17 [speros.lt].doc
Microsoft Word patentologija [speros.lt].doc
Microsoft Word patentologija 1 [speros.lt].doc
Microsoft Word Patentologija 3 [speros.lt].doc
Microsoft Word Patentologija 4 [speros.lt].doc
Microsoft Word patentologija 5 [speros.lt].doc
Microsoft Word Patentologija 7 [speros.lt].doc
Microsoft Word patentologija 8 [speros.lt].doc
Microsoft Word patent 2 [speros.lt].doc
Microsoft Word patent 9 [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

  • 2007-04-06 IP: 83.171.11.253
    sperininkas sako

    na ziauriai daug informacijos. labai daug ka pritaikiau savo kursiniui

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Konspektai
  • 417 puslapių 
  • Vilniaus Universitetas / 2 Klasė/kursas
  • EF - Verslo katedra
  • 2006 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą