Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų referatai

Kalbų studijų referatai (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prūsai: istoriniai duomenys, etnonimai, geolingvistika

  Įvadas. Istoriniai duomenys. Geolingvistiniai faktai. Etnonimas. Išvadiniai teiginiai.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2008-11-13
 • Prūsų kalba

  Įvadas. Pažintis su prūsais ir jų kalbos kilme. Fonetikos sąvoka. Prūsų tarmės bei jų ypatybės. Prūsų kalbos tarmės. Prūsų kalbos fonetikos palyginimas su lietuvių kalba. Pagrindiniai panašumai bei skirtumai. Prūsų kalbos fonetikos ypatybės. Kirtis ir priegaidės. Pirmykščiai balsių ir dvibalsių trumpumai bei ilgumai. Asimiliacija. Priebalsių junginiai su garsu j. Priebalsiai ir tautosilabinės nosinės. Išvados. Prūsų kalbos tarmių bei fonetikos ypatybių apibendrinimas.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Raštas ir jo raida

  Įvadas. Seniausieji bendravimo ženklai. Daiktų raštas. Kipu. Rašto pradžia. Piešinių raštas arba piktografija. Ideografija. Trys ideografinio rašto tipai. Dantiraštis. Egiptietiški hieroglifai. Kinietiški hieroglifai. Kitos ideografinio rašto sistemos. Raidė. Finikiečių raidynas. Aramėjai. Europa. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2006-05-29
 • Raštas ir jo raida (2)

  Įvadas. Raštas ir jo raida. Rašto raidos etapai. Piktografija. Ideografija. Fonografija. Grafika. Alfabetas. Ortografija. Transkripcija ir transliteracija. Išvados. Santrauka.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2006-12-25
 • Raštas ir jo raida (3)

  Įvadas. Seniausieji bendravimo ženklai. Rašto pradžia. Piešinių raštas- piktografija. Ideogramos. Ideografinio rašto tipai. Dantiraštis. Senovės Egipto hieroglifai. Kinų hieroglifai. Kitos ideografinio rašto sistemos. Raidžių raštas. Finikiečių rašmenys. Aramėjų raštas. Rašto atsiradimas Europoje. Specialiosios rašto atmainos. Raidė – skaitmuo. Transkripcija. Brailio raštas. Daktilinė abėcėlė. Morzės abėcėlė. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2010-10-13
 • Rašto kilmė ir raida

  Įvadas. Rašto kilmė ir raida. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-27
 • Retorikos ir kalbos estetikos svarba, vaidmuo kuriant asmeninį ir profesinį įvaizdį

  Įvadas. Retorika ir kalbos estetika. Retorika. Retorika šiandien. Kalbos estetika. Žmogaus įvaizdis. Įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Įvaizdis ir sėkmingas bendravimas. Klausymas. Kalba – žmogaus veidrodis. Kalbėk, kad aš galėčiau tave matyti. Retorika ir kalbos estetika kasdienybėje. Retorika, kalbos estetika ir profesija. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2008-11-11
 • Sangrąžinių veiksmažodžių raiška ir reikšmė lietuvių ir rusų kalbose

  Sangrąžiniai veiksmažodžiai lietuvių ir rusų kalbose. Lietuvių kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Rusų kalbos sangrąžiniai veiksmažodžiai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės būdingos lietuvių ir rusų kalboms. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik lietuvių kalbai. Sangrąžinių veiksmažodžių reikšmės, būdingos tik rusų kalbai. Beasmenių sangrąžinių veiksmažodžių vartosena lietuvių kalboje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2007-02-22
 • Semantiniai žodžių tipai

  Įžanga. Semantiniai žodžių tipai. Homonimai. Antonimai. Paronimai. Sinonimai. Jų pavyzdžiai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-26
 • Sintaksė

  Įvadas. Sintaksė. Sintaksė anglų kalboje (keletas sakinių modelių). Sintaksinio nagrinėjimo tvarka (lietuvių kalboje). Vientisinis sakinys. Nagrinėjimas žodžiu. Tiesioginė kalba. Sudėtinis sakinys. Sakinių su tiesiogine kalba sintaksinė sandara. Bendrinė kalba (anot Alekso Girdenio). Sakinys prancūzų kalboje. Vientisinis sakinys. Vientisinis sakinys. Pagrindinės sakinio dalys. Veiksnys. Tarinys. Žodžių tvarka.
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2006-06-13
 • Slang

  Introduction. Origins of slang. Development of slang. Purpose of slang. Formation of slang. Position in the language. Conclusion. Darbas anglų kalba.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Specialybės teksto samprata. Teksto struktūra. Pastraipa — pagrindinis teksto vienetas. Pastraipų kūrimas, sakinių leksinės, gramatinės ir leksinės gramatinės siejimo priemonės. Prasminis sakinių siejimas. Teksto sandara (įvadas, dėstymas, išvados)

  Įvadas. Tekstas. Teksto prasmė. Teksto formos. Teksto komponavimas. Rašymas ir mąstymas. Pagrindinė mintis. Planavimas. Rašymo proceso modelis. Pastraipa. Pastraipos samprata. Pastraipos sandara. Pastraipos kūrimo principai. Sakinys. Sakinio sąvoka. Sakinio kūrimas. Sakinių siejimas. Specialybės kalba. Specialybės kalba ir su ja susijusios sąvokos. Profesinė kalba ir dokumentai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-05-29
 • Standard Lithuanian and its dialects

  Darbas anglų kalba. Bendrinė lietuvių kalbą ir tarmės. Introduction. Development. Conclusion.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-11
 • Šiuolaikinės lietuvių kalbos raida

  Kinta visuomenė – kinta kalba. Kaip kinta šiuolaikinė lietuvių kalba. Žodyno skoliniai ir jų vertinimas. Naujadarai. Enciklopedinė ir žodynų informacija. Agresija kalboje. Naujieji frazeologiniai junginiai. Kalbos mada. Lietuvių kalba globalizacijos sąlygomis: mirti ar išlikti? Kalbinė tolerancija.
  Kalbų studijos, referatas(21 puslapis)
  2009-05-14
 • Tautos pasaulėjautos atspindžiai lietuvių leksikoje ir frazeologijoje

  Įvadas. Lietuvių kalendorinės šventės. Kūčios. Krikštai. Užgavėnės. Rasa. Ilgės. Gimimas, vestuvės, mirtis – pagrindiniai virsmai žmogaus gyvenime. Vestuvės. Gimimas ir mirtis. Svarbiausi žmogaus organai ir jų reikšmė. Plaučiai. Kepenys. Akys. Plaukai. Kaulai. Išvados. Priedas.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2005-12-13
 • Tekstas. Teksto samprata

  Teksto visuma. Teksto samprata. Teksto požymiai ir bruožai. Teksto sandara. Teksto skaidymas ir siejimas. Teksto tobulinimas ir glaudinimas. Teksto pagrindinė mintis. Tekstų rūšys. Rašytinis tekstas (rašiniai). Rašymas ir mąstymas. Rašinio teksto tipai. Rašinio tipai. Rašinio pradmenų mokymas. Vaikai turintys rašymo sutrikimų. Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos mokinių rašomieji darbai. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(21 puslapis)
  2005-06-29
 • Tekstynai

  Įvadas. Tekstyno sąvoka. Tekstyno sąsajos su tekstu. Tekstynų tipai. Lietuvių kalbos tekstynai. Dabartinės Lietuvių kalbos tekstyno ypatybės. Darbas su tekstynu. Tekstynai kitomis kalbomis. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2008-04-29
 • Tipologinė kalbų klasifikacija

  Įvadas. Fleksinės kalbos. Agliutinacinės kalbos. Izoliacinės kalbos. Inkorporacinės kalbos.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-24
 • Tocharų kalbos

  Tocharų kalbos. Tocharų kalbos gramatika. Tocharų kalbos etimologija. Anatolų kalbos. Hetitų kalba. Luvių kalba. Palų kalba. Kitos anatolų kalbos.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2007-01-15
 • Vakarų kalbų naujieji skoliniai

  Įvadas. Skolinių atsiradimo ir paplitimo priežastys. Skolinių įteisinimas. Grafinis skolinių išskirimas tekste. Skolinių klasifikacija. Žodynėlis. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(17 puslapių)
  2006-04-18
Puslapyje rodyti po