Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos>Kalbų studijų referatai

Kalbų studijų referatai (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Internetinės kalbos kultūra

  Įvadas. Kalba internete. Naujienų portalo "Delfi" komentarų analizė. Bendrinė lietuvių kalba. Žargonas. Žargono įtaka lietuvių kalbai. Žargono kitimas. Trumpųjų (SMS) žinučių kalba. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Kalbų studijos, referatas(19 puslapių)
  2008-05-30
 • Języki słowiańskie

  Slavų kalbos. Referatas lenkų kalba. Początki Słowian. Podobieństwo w budowie gramatycznej języków słowiańskich. Języki zachodniosłowiańskie. Języki wschodniosłowiańskie. Języki południowosłowiańskie.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-12-14
 • Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas

  Įvadas. Biografijos faktai. Kalbos taisymai. Vadovėliai. Gramatikos. Sintaksės darbai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-29
 • Jono Jablonskio darbai

  Jono Jablonskio biografija. Jablonskio nuopelnai lietuvių kalbai: lietuvių kalbos norminimas, terminų kūrimas, kalbos išvalymas nuo negerovių. Jablonskio išleisti veikalai: gramatikos, sintaksės, vadovėlis. Žemaitės raštų redagavimas. Jablonskio straipsniai ir recenzijos.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Jono Jablonskio gyvenimas ir veikla

  Įvadas. Jono Jablonskio gyvenimas. Jono Jablonskio šeima. Ar Jonas Jablonskis yra tikras lietuvis? Kalbininko veikla. Jono Jablonskio sukurti naujadarai.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-01
 • Juozas Balčikonis - leksikografas

  Įvadas. Biografija. Leksikografijos darbas. Istorija. Žodžių rinkimas. Žodyno tobulinimas. Paskutinieji darbai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Juozas Senkus ir jo veikla

  Įvadas. Juozo Senkaus tėviškė, tėvai ir giminės. Juozas Senkus Vilkaviškio gimnazijoje. Studijos Universitete. Darbai studijas baigus. Atsiliepimai apie Juozą Senkų. Okupantų skriaudos. Juozo Senkaus šeima. Ligos ir gyvenimo pabaiga. Juozo Senkaus draugai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-31
 • Kalbos ir kalbininkų samprata seniau ir šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis sovietmečiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nuo 1990 metų iki šiol. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos norma. Bendrinės lietuvių kalbos norminimo pradžia. Bendrinės kalbos norminimo kriterijai šiandien. Kiek kalbos normų kitimą lemia ar gali lemti visuomenė? Kalbos samprata šiandieninėje visuomenėje. Kalba - kaip komunikatorė bei žmogaus ir tautos reprezentatorė. Ką patys lietuviai mąsto apie savo kalbą ir jos ateitį? Kalbininkų samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2006-03-02
 • Kalbos istorija

  Lietuvių kalbos kilmė ir raida. Lietuvių kalbos tarmės. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Svarbiausi skirtumai žemaičių tarmės nuo aukštaičių. Seniausi išlikę lietuviški tekstai. Lietuvių kalbos vartojimas raštu. Lietuvos raštija. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių abėcėlės istorija. Lyginamoji kalbotyra.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-22
 • Kalbos kilmės problema

  Įvadas. Kalbos kilmė. Pirmosios senovės žmonių kalbos kilmės hipotezės. Pirmieji moksliniai kalbos kilmės sprendimai. Šiuolaikinės kalbos kilmės versijos. Kalba ir mąstymas. Lietuvių kalbos kilmės problema ir raida. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Kalbos kilmės problematika

  Kalbos kilmė. Kalbos kilmės tyrinėjimai. Kalba - gamtos dovana, ar dievo įsikišimo reikalas?
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
 • Kalbos stiliai

  Kalbos stiliai. Funkciniai stiliai. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Stilių sąveika.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-20
 • Kazimieras Būga

  Kazimiero Būgos žodyno pradžia. Žodyno sudarymo sąlygos. Kazimiero Būgos žodyno specifika. Kazimiero Būgos gyvenimo pabaiga ir rūpestis žodynu. Išvados. Priedai
  Kalbų studijos, referatas(13 puslapių)
  2006-03-09
 • Kazimieras Būga (2)

  Kazimiero Būgos vaikystė ir mokslo pradžia. Savarankiškas gyvenimas Peterburge. Draugystė su K. Jauniumi. Studijos Peterburgo universitete. Profesoriavimas Rusijos universitetuose. Mokslo darbas Kaune.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Latvių kalba

  Įvadas. Latvių kalba. Latvių kalbos tarmė. Kalbiniai darbai ir tautosaka. Latvių kalbos fonetika ir morfologija. Latvių kalba Lietuvoje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Leksikologija

  Įvadas. Leksikologijos samprata. Leksikologijos uždaviniai. Leksikos sudėtis. Leksikologijos objektas. Žodis kaip ženklas. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Semantiniai žodžių tipai. Sinonimai. Antonimai. Paronimai. Homonimai. Leksikologijos skyriai. Semasiologija. Onomasiologija. Frazeologija. Onomastika. Etimologija. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(28 puslapiai)
  2007-03-05
 • Leksikologijos šakos

  Įvadas. Leksikologija. Etimologija. Leksikografija. Onomastika. Terminologija. Frazeologija. Semasiologija. Išvados. Literatūra. Priedas (1).
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuvių bendrinė kalba

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinė kalba (1973). Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-30
 • Lietuvių kalba (2)

  Pasaulio kalbos ir jų gausa. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių protėvynė. Spėjama indoeuropiečių protėvynės teritorija. Lietuvių kalba. Kilmė ir giminystė. Senoviškumas. Lietuvių kalba Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvių kalba užsienyje.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-19
 • Lietuvių kalba pasaulio universitetuose

  Kalba. Lyginamosios kalbotyros atsiradimas. Lituanistikos židiniai Vokietijoje. Lituanistika Huso šalyje. Lietuvių kalba ateina į Rusijos universitetus. Išvada.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-22
Puslapyje rodyti po