Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia

  Dešimties klausimų lietuvių kalbos testas. Teisingi atsakymai.
  Kalbų studijos, testas(2 puslapiai)
  2006-05-12
 • Lietuvių kalbos skaitinių atsakymai

  Klausimai ir atsakymai. Kalbos reikšmė ir kilmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba.
  Kalbų studijos, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-22
 • Lietuvių kalbos tarmės

  Žemaičių, dzūkų, suvalkų ir kitos tarmės. Skirstymai, žodžių sutrumpėjimai, asimiliacijos.
  Kalbų studijos, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-01
 • Lietuvių kalbos tarmės (2)

  Įvadas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Vakarų žemaičiai.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Lietuvių kalbos tarmės (3)

  Įvadas. Ar senos mūsų tarmės. Tarmių tyrinėjimas. Tarmių klasifikavimas. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-06-09
 • Lietuvių kalbos žodynai

  Įvadas. Lietuvių kalbos žodynas. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Tarptautinių žodžių žodynas. Sinonimų žodynas. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. Lietuvių kalbos antonimų žodynas. Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-28
 • Lietuvių rašytinės kalbos nuosmukis XVIII amžiuje

  Lietuvių rašytinės kalbos nuosmukis XVIII amžiuje (18 amžiuje). Įžanga. Istorinė situacija XVIII amžiaus (18 amžiaus) Lietuvoje. Baroko ir Švietimo epochos amžius. Rašomosios kalbos sunykimas. Lietuvių kalbos puoselėtojai 18 a. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2007-04-05
 • Lietuvių rašomosios kalbos istorija

  Rašomojo laikotarpio lietuvių kalbos istorija: to meto rašyba, 3 rašomosios kalbos variantai, fonologinės, morfologinės kalbos ypatybės, stiliai, Didžiosios ir Mažosios Lietuvos rašto kūrėjai, jų veikalai, kalbiniai darbai, bendrinės kalbos susiformavimo istorija.
  Kalbų studijos, špera(12 puslapių)
  2006-01-26
 • Lietuvių vardų bei pavardžių kilmė ir pagrindiniai bruožai

  Įžanga. Vardai. Senieji lietuvių (baltų) vardai. Krikštavardžiai. Naujieji vardai. Pavardžių atsiradimas. Išvada.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lingvistika

  Kalbotyra Romos laikais. F. De Saussure – indoeuropeistas. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Kalbotyra senovės Indijoje. XX (20) amžiaus kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų atstovai. XIX (19) amžiaus kalbotyros apžvalga: svarbiausios lingvistinės mokyklos ir jų atstovai. Europietiškoji kalbotyra viduramžiais. Jaunagramatikiai. Lingvistinės geografijos mokykla. Aprašomoji graikų kalbotyra. Kalbotyros objektas. Teorinė graikų kalbotyra ir jos atstovai. Komparatyvizmas. Arabų ir hebrajų kalbų tyrinėjimai. Neolingvistika (geografinė, arealinė lingvistika). Renesanso kalbotyros uždaviniai. Nacionalinių kalbotyrų srityje ir tų uždavinių įgyvendinimas. Renesansiniai bandymai suklasifikuoti kalbas ir jų tęsinys XVIII (18) amžiuje. XVII ir XVIII (17 ir 18) amžiaus kalbotyros tendencijos. Natūralizmo ištakos ir jų atspindys kalbininkų natūralistų darbuose. Prancūzų lingvistinė mokykla: kitų sričių tyrinėtojai. Kalbos mokslo atsiradimo prielaidos. Šiuolaikinės kalbotyros sudėtinės dalys. Marizmas. Ženevos lingvistinė mokykla. V. Von Humbolto nuopelnai. Psichologizmas. "Žodžių ir daiktų" mokykla. Prancūzų lingvistinė mokykla: A. Meillet sosiūriškosios dichotomijos. Kazanės lingvistinė mokykla. Maskvos lingvistinė mokykla. Estetinis idealizmas.
  Kalbų studijos, konspektas(36 puslapiai)
  2005-09-22
 • Lithuanian and English gradable adjectives

  Darbas anglų kalba. Tiriamoji kalbų tipologijos esė. Introduction. Development. Null comparative. The comparative form. The superlative form. Conclusion. Similarities and differencies.
  Kalbų studijos, esė(6 puslapiai)
  2007-01-11
 • Lituanistiniai Antano Salio darbai

  Įvadas. A.Salio išsilavinimas. Kultūrinė situacija XX amžiaus viduryje. Svarbiausi A. Salio lituanistiniai darbai. A.Salio mintys apie kalbą. Išvados. Priedai (2).
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-25
 • LOB tekstynas

  Įžanga. Tekstyno sąvoka. Trumpa tekstynų raidos istorija. LOB tekstynas. Pagrindinė informacija apie tekstyną. Kodavimas. Duomenų organizavimas. Įtraukti/neįtraukti teksto duomenys. Žymėtasis LOB tekstynas. Žymėtojo ir nežymėtojo LOB tekstyno skirtumai. LOB tekstyno žymių komplektas. LOB tekstyno vertė. Gramatiškai nagrinėtas LOB tekstynas. Išvados. Priedai (7).
  Kalbų studijos, referatas(27 puslapiai)
  2008-01-03
 • Lotynų kalba ir jos istorija

  Lotynų kalba ir jos istorija. Lotynų kalbos vieta indoeuropiečių kalbų šeimoje. Lotyniški tarptautiniai žodžiai ir lotynų kalbos poveikis lietuvių kalbai. Lotynų kalbos įtaka Europos kalboms. Vakarų romanų kalbos. Prancūzų kalba. Frankai. Langue d’Oïl. Lotynų kalbos įtaka prancūzų kalbai. Šiuolaikinė prancūzų kalbos gramatika. Ispanų kalba. Kalbos istorija. Lotynų kalbos įtaka ispanų kalbai. Ispanų ar kastilų kalba? Katalonų kalba. Portugalų kalba. Italų kalba. Šiaurės Dunojaus kalbos. Rumunų kalba. Kalbos sandara. Moldavų kalba. Kalbinė diferenciacija. Pietų Dunojaus kalbos.
  Kalbų studijos, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-10
 • Medis lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje: ąžuolas, beržas

  Įvadas. Nagrinėjami medžių pavadinimai lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje. Ąžuolas. Beržas. Santrauka.
  Kalbų studijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-05-18
 • Mirusios indoeuropiečių kalbos

  Įžanga. Mirusi kalba. Baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba. Slavų kalbos. Senoji slavų kalba. Germanų kalbos. Senoji saksų kalba. Gotų kalba. Trakų-frigų kalbos. Trakų kalba. Frigų kalba. Dakų-mezų ir Ilyrų kalbos. Dakų-mezų kalba. Ilyrų kalba. Keltų kalbos. Galų kalba. Italikų kalbos. Oskų-umbrų kalbos. Lotynų kalba. Liaudies Lotynų kalba ir Romanų kalbos. Graikų kalba. Koinė. Indoiranėnų kalbos. Vedų kalba. Sanskritas. Anatolų kalbos. Luvių kalba. Palų kalba.
  Kalbų studijos, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Naujažodžiai, jų vartojimas spaudoje

  Įvadas. Naujažodžių klasifikacija pagal kilmę. Savieji naujadarai. Skoliniai. Hibridai. Naujažodžių klasifikacija pagal darybos būdus. Darybiniai naujadarai. Vediniai. Dūriniai. Semantiniai naujadarai. Išvados. Sutrumpinimų sąrašas.
  Kalbų studijos, referatas(24 puslapiai)
  2007-01-03
 • Naujieji lietuvių kalbininkai

  Naujieji lietuvių kalbininkai. Vincas Urbutis, Vytautas Ambrazas, Kazimieras Musteikis, Asta Kupčinskaitė – Ryklienė, Regina Koženiauskienė, Laimutis Valeika.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-31
 • New technology best practice in language teaching

  Darbas anglų kalba. Naujausios technologijos praktiniam kalbos išmokimui. Introduction. Language teaching methodology over the centuries. Grammar-Translation Method. Direct Method. Reading Method. Audio-lingual Method. Approaches used in the last quarter of the 20th century. Cognitive Approach. Affective-humanistic Approach. Comprehension-based Approach. Communicative Approac. Technical devices used in language teaching. Their advantages and disadvantages. Flip Charts or Posters. Slides. Videos. Overhead Transparencies. Bit and Pieces. The Language Laboratory. Computer. Samples, Examples and Mock-ups. Online Programs. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-11
 • Paradigminė ir sintagminė žodžio "šerti" analizė

  Įvadas. Žodžio analizė. Žodyninis aprašas. Paradigminiai santykiai. Sintagminiai santykiai.
  Kalbų studijos, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-10-26
Puslapyje rodyti po