Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbų studijos

Kalbų studijos (169 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ferdinandas de Sosiūras

  PowerPoint pristatymas. Ferdinandas de Sosiūras. Struktūralistinė lingvistika. Žymiklis. Ferdinando de Sosiūro įtaka kalbotyrai.
  Kalbų studijos, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-07-03
 • Finų kalbos. Finų kalbų santykis su baltų kalbomis

  Finų kalbos ir jų santykis su baltų kalbomis. Įvadas. Finų kalbos, jų skirstymas bei istoriniai ryšiai su baltais. Baltų kalbų įtaka finams. Pabaltijo finų kalbos. Pavolgio finų kalbos. Permės finų kalbos. Lapiai. Finų kalbų poveikis baltų kalboms. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2005-10-21
 • Fonema ir alofonas

  Įvadas. Termino istorija. Tolesni fonemos tyrimai. Fonemos požymiai. Fonemos funkcijos. Fonemos įvairiose kalbose. Alofonas.
  Kalbų studijos, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Funkciniai kalbos stiliai, jų požymiai, sąveika

  Įvadas. Funkciniai kalbos stiliai. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Buitinis stilius. Meninis (grožinis) stilius. Funkcinių stilių požymiai. Stilių sąveika. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Funkciniai stiliai

  Įžanga. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius.
  Kalbų studijos, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-10-02
 • Funkciniai stiliai (2)

  Įvadas. Funkcinio stiliaus sąvoka, požymiai. Dabartinės lietuvių kalbos funkciniai stiliai. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Administracinis stilius. Buitinis stilius. Meninis stilius. Mokslinio stiliaus sakinio ilgis ir struktūra. Vientisiniai sakiniai. Sudėtiniai sakiniai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Genealoginė pasaulio kalbų klasifikacija

  Pasaulio kalbos. Genealoginė kalbų klasifikacija. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų (romanų) kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų-iranėnų kalbos. Anatolų kalbos. Tocharų kalbos. Neindoeuropiečių kalbų šeimos. Ugrų-finų kalbų šeima. Tiurkų-totorių kabų šeima. Semitų-chamitų kalbų šeima. Kinų-tibetiečių kalbų šeima. Mongolų kalbų šeima. Tungūzų-mandžiūrų kalbų šeima. Dravidų kalbų šeima. Kaukazo kalbos. Paleoazinės kalbos. Austroazinės kalbos. Indonezinės-polinezinės kalbos. Australų kalbos. Afrikiečių kalbos. Amerikos indėnų kalbos. Eskimų kalbos. Vienišos kalbos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(14 puslapių)
  2005-10-05
 • Germanai

  Fryzų kalba. Anglų kalba (fonetikos ypatumai senojoje anglų kalboje, vokalizmas, konsonantizmas, anglų kalbos vystymosi istorija, rašto paminklai, vartojimas). Olandų kalba (priebalsių poslinkiai, įvardžiuotinės veiksmažodžių formos, silpnoji būdvardžių linksniuotė, priebalsių kamienų grupės, stiprieji nyderlandiškieji veiksmažodžiai). Vokiečių kalba. Islandų kalba, jos leksika, fonetika, rašytiniai šaltiniai. Gotų istorija. Gotų kalbos rašytiniai šaltiniai.
  Kalbų studijos, špera(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Grožinis stilius

  Grožinio stiliaus charakteristika. Grožinio stiliaus tekstų autorinės ir neautorinės kalbos charakteristika. Sintaksinė struktūra. Morfologinė struktūra. Kalbos dalių dažnumas. Giminės formų dažnumas. Skaičiaus formų dažnumas. Linksnių dažnumas. Veiksmažodžio asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų formų dažnumas. Veiksmažodžio laikų dažnumas. Veiksmažodžio nuosakos dažnumas. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Hipertekstų skaitymas

  Iš lingvistikos srities. Carlos Vianos Coscareli lyginamosios studijos apie tekstus ir hipertekstus (skaitmeninius tekstus) vertimas. Semantinio vieneto idėja. Teksto teorijos. Teksto tikslas. Skaitytojas. Hiperteksto skaitymas. Skaitymo sugebėjimai. Hipotezės. Metodika. Galutiniai aptarimai.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2005-09-27
 • Homonimai

  Daugiareikšmiškumo rūšys. Termino apibrėžimas. Homonimai. Homografai, homoformos, homofonai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(11 puslapių)
  2006-01-13
 • Indo-european family of languages

  Darbas anglų kalba. Indoeuropiečių kalbų grupė. The Definition. History. The family tree. The Division. Branches. The Albanian Subfamily. The Armenian Subfamily. The Baltic-Slavic Subfamily. The Celtic Subfamily. The Germanic Subfamily. The Greek Subfamily. The Indo-Iranian Subfamily. The Italic Subfamily. The Anatolian Subfamily.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2007-07-02
 • Indoeuropiečių kalbų šeima

  Įvadas. Indoeuropiečių kalbos. Baltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Rytų baltų kalbų grupė. Germanų kalbų šaka. Vakarų germanų kalbos. Šiaurės germanų kalbos. Rytų germanų kalbos. Italikų kalbos. Keltų kalbų šaka. Graikų kalbų šaka. Naujoji graikų kalba. Albanų šaka. Slavų šaka. Pietų slavų kalbos. Rytų slavų kalbos. Vakarų slavų kalbos. Arijų šaka. Indų kalbos. Iranėnų kalbos. Tocharų šaka. Hetitų šaka. Armėnų šaka. Mirusios kalbos. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-29
 • Indoeuropiečių kalbų šeima (2)

  Indoeuropiečių prokalbės tėvynė ir jos raida. Baltų kalbos. Seniausi lietuvių kalbos paminklai. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų ir Romanų kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų ir Iranėnų kalbos. Tocharų kalbos. Lentelės (12).
  Kalbų studijos, namų darbas(14 puslapių)
  2008-02-07
 • Internetinės kalbos kultūra

  Įvadas. Kalba internete. Naujienų portalo "Delfi" komentarų analizė. Bendrinė lietuvių kalba. Žargonas. Žargono įtaka lietuvių kalbai. Žargono kitimas. Trumpųjų (SMS) žinučių kalba. Išvados. Priedai (2). Išnašos.
  Kalbų studijos, referatas(19 puslapių)
  2008-05-30
 • Japonų raštas

  PowerPoint pristatymas. Japonų raštas. Hieroglifai. Įtakos. Kanji. Hiragana ir katakana.
  Kalbų studijos, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-11
 • Języki słowiańskie

  Slavų kalbos. Referatas lenkų kalba. Początki Słowian. Podobieństwo w budowie gramatycznej języków słowiańskich. Języki zachodniosłowiańskie. Języki wschodniosłowiańskie. Języki południowosłowiańskie.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-12-14
 • Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas

  Įvadas. Biografijos faktai. Kalbos taisymai. Vadovėliai. Gramatikos. Sintaksės darbai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-29
 • Jono Jablonskio darbai

  Jono Jablonskio biografija. Jablonskio nuopelnai lietuvių kalbai: lietuvių kalbos norminimas, terminų kūrimas, kalbos išvalymas nuo negerovių. Jablonskio išleisti veikalai: gramatikos, sintaksės, vadovėlis. Žemaitės raštų redagavimas. Jablonskio straipsniai ir recenzijos.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Jono Jablonskio gyvenimas ir veikla

  Įvadas. Jono Jablonskio gyvenimas. Jono Jablonskio šeima. Ar Jonas Jablonskis yra tikras lietuvis? Kalbininko veikla. Jono Jablonskio sukurti naujadarai.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-06-01
Puslapyje rodyti po