Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Lietuvos geografija

Lietuvos geografija (217 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos vardo kilmė

  Pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas. Slaviška Lietuvos vardo forma ir jos kilmė. Lietuva ar Lietauka. Lietuva - tai kariauna. Lietuviai ir leičiai. Leitė:išsiliejanti ar molinga upė? Nuo molio iki lietuvio. Lietuva ir Italija.
  Lietuvos geografija, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-09-14
 • Lietuvos vidaus vandenys ir Baltijos jūros pakrantė

  Įvadas. Sausumos vandenys. Upės. Nemunas. Ežerai. Tvenkiniai. Kauno marios. Pelkės. Požeminiai vandenys. Baltijos jūra. Kuršių marios. Draustiniai. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(15 puslapių)
  2005-10-06
 • Lietuvos visuomeninė geografija

  Dabartinė Lietuvos ekonominė būklė. Lietuvos vieta pasaulyje pagal socialinės raidos indeksą. Valstybės skolos, jų atsiradimo priežastys. Bendras vidaus produktas (BVP) ir Lietuvos vieta pagal bendrą vidaus produktą (BVP). Svarbiausi eksporto partneriai, jų kaitos tendencijos. Svarbiausios eksporto prekės ir jų grupės. Svarbiausi importo partneriai, jų kainos tendencijos. Svarbiausios importo prekės ir jų grupės. Lietuvos ūkio struktūra feodalizmo laikais. Lietuvos ūkio struktūra carizmo metais. Nepriklausomos Lietuvos ūkio struktūra. Tarybinių metų ūkio struktūra. Lietuvos ūkio struktūriniai pokyčiai Atgimimo metais. Paslaugų geografijos struktūra, kaitos tendencijos. Paslaugų geografijos raidos istoriniai bruožai. Geležinkelių transportas, praeitis, dabartis, perspektyva. Sauskeliai, jų svarba krašto išvystyme. Oro transporto, jo kaitos tendencijos, perspektyva. Vandens ir vamzdžių transportas, perspektyva. Ryšiai, jų sistemos, vaidmuo, ateities perspektyva. Lietuvos kaip tranzitinės valstybės privalumai. Statybų geografija, dabartinė statybų būklė. Sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo geografija. Švietimo ir mokymo geografija. Buitinio gyventojų aprūpinimas, jo būklė, perspektyva. Mažmeninė ir didmeninė prekyba, jos būklė, perspektyvos. Finansų ir kreditų sistema. Bankai ir jų vaidmuo. Turizmo geografija: išvažiuojamasis ir įvažiuojamasis turizmas. Lietuvos turizmo ištekliai, jų paplitimas. Rekreacinė geografija, jos struktūra, ištekliai. Lietuvos elektroenergetika, perspektyva. Kuro balansas ir jo kaita. Energetinė sistema: praeitis, dabartis, ateitis. Hidroenergetika, jos perspektyvos. Vietiniai kuro ištekliai, jų panaudojimo galimybės. Mėsos pramonė: praeitis, dabartis, perspektyvos. Pieno pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Cukraus pramonė, jos perspektyva. Alaus ir kitų gėrimų pramonė, dabartinė padėtis. Vaisių – daržovių konservų pramonė. Konditerijos ir duonos pramonė. Žuvies pramonė: praeities, dabartis, ateitis. Lengvosios pramonės raidos apžvalga. Tekstilės pramonė, jos dabartinė būklė. Trikotažo pramonė, svarbiausios įmonės. Odos ir kailių pramonė, dabartinė būklė. Siuvimo pramonė, svarbiausios įmonės, ateitis. Miško ir medžio apdirbimo pramonė (išskyrus baldų). Baldų pramonė: jos dabartinė būklė. Arklininkystė, jos vaidmuo, dabartinė padėtis, perspektyva. Stiklo ir cemento pramonė, dabartinė būklė. Mašinų ir metalo apdirbimo pramonės struktūra. Elektrotechnikos ir radiotechnikos pramonė, problemos, ateitis. Žemės ūkio mašinų pramonė: praeitis, dabartis, ateitis. Laivų statyba, aviacijos ir automobilių pramonė. Chemijos pramonės struktūra, istorinė apžvalga. Naftos pramonė, dabarties problemos, ateitis. Trąšų pramonės, dabartinė padėtis, perspektyva. Formacijos pramonė, jos svarba, ateitis. Biochemijos pramonė, gaminama produkcija, perspektyva. Žemės ūkio vieta Lietuvos ūkio struktūroje. Žemės ūkio raidos istoriniai bruožai. žemės ūkio struktūra, kaitos tendencijos. Augalininkystė; jos struktūra, kaitos tendencijos. Svarbiausios grūdinės kultūros, paplitimas, derlingumas. Cukriniai runkeliai – svarbiausia techninė kultūra. Linai – prioritetinė žemės ūkio šaka. Rapsas – paplitimas, panaudojimas, derlingumas. Bulvės – kaip techninė ir pašarinė kultūra. Svarbiausios pašarinės kultūros, jų paplitimas. Daugiametės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Vienmetės pašarinės kultūros, jų paplitimas. Pagalbinės augalininkystės šakos, jų svarba. Šiltnamių ūkis, jo perspektyva, auginama produkcija. Gyvulininkystė – svarbiausia žemės ūkio šaka. Galvijininkystė, jos istorinė raida, perspektyvos. Melžiamų karvių ūkis, problemos, perspektyvos. Kiaulininkystė, jos ateities perspektyva. Paukštininkystė, dabartinė padėtis, problemos. Statybinių medžiagų pramonė (išskyrus stiklo ir cemento pramonę). Avininkystė ir ožkininkystė, jų perspektyva. Bitininkystė, kailinių žvėrelių auginimas. Žemės ūkio naudmenos, jų paskirstymas. Dabartiniai žemės naudotojai, jų kaitos tendencijos. Agrarinė reforma, jos esmė, vykdymo eiga, problemos. Medžio perdirbimo pramonė, struktūra, problemos. Pagalbiniai miško verslai, jų reikšmė. Medžioklė kaip pagalbinė ūkio šaka. Strateginės žemės ūkio raidos kryptys. Žemės ūkio finansavimo galimybės. Europos Sąjungos (ES) reikalavimai žemės ūkiui.
  Lietuvos geografija, špera(22 puslapiai)
  2006-05-22
 • Litauen

  PowerPoint pristatymas vokiečių kalba. Lietuva. Geographie. Physische Geographie. Politische Geographie. Klima. Regionen. Bevölkerung. Religion. Sprachen. Politisches System. Verwaltungsgliederung. Parteienlandschaft. Außenpolitik. Militär. Recht. Gerichtswesen. Infrastruktur. Energie.
  Lietuvos geografija, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-11-15
 • Litauen (4)

  PowerPoint pristatymas vokiečių kalba. Lietuva. Litauen. Geografie. Das Land. Klima. Sehenswürdigkeiten in Litauen. Vilnius - Hauptstadt von Litauen. Gediminas-Turm. Wasserburg Trakai. Berg der Kreuze. Kaunas. Palanga. Nida.
  Lietuvos geografija, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-11
 • Lithuania (21)

  General facts about Lithuania. The Capital of Lithuania. National Parks. Culture and Art. From the History of Lithuania. Festivals, Customs and traditions. Lithuanian Food and Entertainment Traditions.
  Lietuvos geografija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-05
 • Mano krašto vaizdelis

  Rašinėlis tema "Mano krašto vaizdelis". Aprašomos Kupiškio apylinkės.
  Lietuvos geografija, rašinys(1 puslapis)
  2005-05-16
 • Mažeikiai ir rajonas

  Miesto istorija bei nūdiena, žymūs žmonės, miesto bei rajono lankytinos vietos su išsamiais aprašymas, padavimai, įdomūs faktai.
  Lietuvos geografija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-04
 • Merkio upės ir jos baseino morfometriniai rodikliai bei geografinės sąlygos

  Sausumos hidrologijos kursinis projektas. I dalis. Gamtinės sąlygos. Trumpas fizinių – geografinių sąlygų aprašymas. Merkio upės baseino geografinė padėtis, jo dydis, forma ir kiti duomenys. Merkio upės priklausomumas Nemuno baseinui. Upės, jos intakų ir ežerų hidrografinis aprašymas. Reljefas. Dirvožemiai ir geologinės sąlygos. Augmenija (žemės ūkio naudmenų ir miškų plotai). Trumpa baseino klimatinė charakteristika. Vagos morfometrinės charakteristikos. Dabartinis upės ūkinis panaudojimas (esami hidrotechnikos statiniai, jų paskirtis). Hidrologiniai duomenys. Esami vandens matavimo postai. Hidrologiniai duomenys. II dalis. Debitų kreivės q = f(h) sudarymas. Vandens debitų hidrogramos sudarymas. Daugiamečio laikotarpio pagrindinių hidrologinių charakteristikų skaičiavimas. Upės - analogo skaičiavimas. Nuotėkio pasiskirstymas per metus, skaičiavimai turint ilgalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Išvados.
  Lietuvos geografija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-29
 • Metelių regioninis parkas

  Regioninio parko funkcinės zonos. Svarbiausios gamtos vertybės. Svarbiausios kultūros paveldo vertybės ir lankytinos vietos. Galimybės poilsiauti. Metelių regioninio parko augalija ir gyvūnija.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-01
 • Migracija Lietuvoje XX amžiuje

  Įvadas. Literatūros analizė. Migracijos samprata. Gyventojų migracija 1900–1918 metų. Gyventojų migracija tarpukariu (1918–1939 metai). Gyventojų migracija Antrojo pasaulinio karo ir pokario metu (1940–1990 metai). Gyventojų migracija atkūrus Nepriklausomybę (1990–2000 metai). XX amžiaus Lietuvos gyventojų migracijos priežastys. XX amžiaus Lietuvos gyventojų migracijos pasekmės. Priemonės XX amžiaus emigracijai stabdyti bei reemigracijai skatinti. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Miškai, jų ištekliai ir jų naudojimo gerinimas, miškų apsauga

  Įvadas. Planetos miškai. Miškai Lietuvoje vakar, šiandien ir rytoj. Miškų ūkio specializacija. Miško išteklių naudojimas. Šalutinis miško naudojimas. Miško kategorijos. Miškų gaisrai. Miško įtaka aplinkos užterštumui. Miškų apsauga. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-12
 • Miško muziejai

  Įvadas. Muziejai. Druskininkų Miško muziejus. Kazlų Rūdos Miško muziejus. Nalšios kraštotyros muziejus. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Nacionaliniai parkai: Kuršių Nerijos ir Trakų nacionalinių parkų palyginimas

  Įvadas. Kuršių Nerijos NP ir Trakų NP kultūrinių išteklių vertinimas ir palyginimas. Išvados. Palyginimai.
  Lietuvos geografija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-20
 • Nafta ir dujos Lietuvoje

  Įvadas. Kaip susidaro nafta ir dujos? Nafta ir dujos Lietuvoje. Gavyba ir panaudojimas. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Nationalpark Žemaitija

  PowerPoint pristatymas (vokiečių kalba). Nationalpark Žemaitija. Die Gründung des Parks und seine Ziele. Die Ziele des Parks. Park in Zahlen. Die Landkarte des Nationalpark Žemaitija. Die Funktionalzonen des Nationalpark Žemaitija. Einteilung in die Funktionalzonen. Einwohner.
  Lietuvos geografija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-02-23
 • Nemuno delta

  Anotacija. Įvadas. Nemuno deltos susidarymas. Nemuno deltos reljefo ypatumai. Nemuno deltos upės ir ežerai. Nemuno deltos pelkės. Nemuno deltos dirvožemiai, augalija, gyvūnija. Nemuno deltos gyvenvietės. Nemuno deltos regioninis parkas. Regioninio parko tikslai. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Gamtinės vertybės. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-06
 • Nemuno Delta Regional Park

  Darbas anglų kalba. Values. Visitors. Vocabulary.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-09-06
 • Neries regioninis parkas

  Geografinė padėtis ir parko steigimo tikslai, Gamtinės ir kultūrinės vertybės, Kraštovaizdis, Augalija, Gyvūnija, Lankytinos vietos, Aplinkosaugos ir naudojimo problemos.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2005-03-08
 • Neris

  Neris. Neries pakrančių įžymybės. Neries regioninis parkas. Kraštovaizdis. Neries vaizdai.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-28
Puslapyje rodyti po