Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Automobilių remonto baro rekonstrukcija ir jos darbo perspektyvos: UAB "Dizrida"

  Anotacija. Summary. Įvadas. Autoserviso veiklos galimybės ir apribojimai. Autoserviso veiklos analizė. Teikiamų paslaugų charakteristika. Ilgalaikis turtas. Personalas. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Autoserviso tikslai ir uždaviniai. Technologinis autoserviso skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbų imlumų nustatymas. Pagalbinių darbų metinė apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbininkų metinio laiko fondo skaičiavimas. Technologinių įrenginių metinio laiko fondo skaičiavimas. Darbininkų rankiniams darbams skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių-techninių, tarnautojų ir vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės ploto skaičiavimas. Autoserviso rodikliai. Darbų organizavimas autoservise. Struktūra ir valdymas. Paslaugų organizavimas. Automobilių variklių taisymo technologinis procesas. Paslaugų struktūra. Aplinkosauga autoservise. Gamybos atliekų pobūdis ir kiekiai. Nuotekų valymas. Gamybos atliekų surinkimas. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos būklės analizė. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. Patalpų techninis apšviestumas. Technologinio įtaiso konstravimas. Įtaiso pagrindimas. Įtaiso schema. Analogų apžvalga. Įrenginio veikimo principas. Pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai. Ekonominis pagrindimas. Gamybos kaštai, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Išvados. Anketa.
  Kinematika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2006-02-08
 • Automobilių remonto baro rekonstrukcija: UAB "Dizrida"

  Anotacija. Summary. Įvadas. Autoserviso veiklos galimybės ir apribojimai. Autoserviso veiklos analizė. Teikiamų paslaugų charakteristika. Ilgalaikis turtas. Personalas. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Autoserviso tikslai ir uždaviniai. Technologinis autoserviso skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbų imlumų nustatymas. Pagalbinių darbų metinė apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbininkų metinio laiko fondo skaičiavimas. Technologinių įrenginių metinio laiko fondo skaičiavimas. Darbininkų rankiniams darbams skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių-techninių, tarnautojų ir vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės ploto skaičiavimas. Autoserviso rodikliai. Darbų organizavimas autoservise. Struktūra ir valdymas. Paslaugų organizavimas. Automobilių variklių taisymo technologinis procesas. Paslaugų struktūra. Aplinkosauga autoservise. Gamybos atliekų pobūdis ir kiekiai. Nuotekų valymas. Gamybos atliekų surinkimas. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos būklės analizė. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. Patalpų techninis apšviestumas. Technologinio įtaiso konstravimas. Įtaiso pagrindimas. Įtaiso schema. Analogų apžvalga. Įrenginio veikimo principas. Pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai. Ekonominis pagrindimas. Gamybos kaštai, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Išvados. Anketa.
  Vadyba, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-10-26
 • Automobilių variklių remonto technologijų taikymas: J. Ramono įmonė

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Automobilių variklių remonto technologijų teorinis pagrindimas. Automobilių variklių remonto technologijų taikymas J.Ramono įmonėje. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. J.Ramono autoremonto įmonės veiklos analizė. Automobilių remonto įmonės projektavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų apšvietimo, ventiliacijos, šildymo parinkimas. Automobilių variklio dujų skirstymo mechanizmo remonto technologijų sudarymas. Automobilių remonto darbų laiko sąnaudų tyrimas. Nestandartinės įrangos remontui projektavimas. Variklių cilindrų bloko galvutės remonto savikainos skaičiavimas. Automobilių remonto įmonės ekonominis įvertinimas. Įmonės darbų saugos ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Anotacija. Annotation.
  Kinematika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2005-09-21
 • Baldų gamybos cecho projektavimas: UAB "Girių bizonas"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Projektavimo pradinių duomenų pagrindimas. Gaminio paskirtis, konstrukcija, išorinis sprendimas. Naudojamų medžiagų charakteristika. Technologinis procesas. Detalių ir surinkimo vienetų specifikacija ir vidutiniai matmenys. Projekto techninė užduotis. Projekto tiriamoji dalis Optimaliausios kraštų apdirbimo linijos parinkimas. Kraštų apdirbimo linija HOMAG OPTIMAT KFL 525/6/A3/15 ir KFL 526/8/A3/255. Detalių pasukimo mechanizmas HOMAG OPTIMAT TDL310/25/12. Kraštų apdirbimo linija "Stream SB". Detalės pasukimo mechanizmas LTC. Kraštų apdirbimo linija IMA COMBIMA K/M/600/F/SR 23. Detalių pasukimo mechanizmas. Apibendrinimas. Technologinė dalis. Įrengimų, įrankių parinkimas ir skaičiavimas. Technologinių įrengimų efektyvaus metinio darbo laiko fondo skaičiavimas. Įrenginių skaičiavimas. Produkcijos kokybė ir techninė kontrolė. Gamybinių plotų ir sandėlių skaičiavimas. Cecho, įmonės transportas. Energetiniai skaičiavimai. Elektros sąnaudų skaičiavimas. Darbo apsauga ir ekologija. Rizikos veiksnių įvertinimas. Dirbtinio apšviestumo skaičiavimas šviesos srauto panaudojimo koeficiento pagalba. Statybinė ir santechninė dalis. Šildymo sistema. Vėdinimas ir oro kondicionavimas. Patalpų apšvietimas. Vandentiekis. Kanalizacija. Sąmatiniai ir ekonominiai skaičiavimai (verslo planas). Pastatų (patalpų) vertės skaičiavimas. Investavimo kaštų suvestinė. Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo padengimas. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gaminio kainos nustatymas. Kritinio gamybos taško apskaičiavimas. Reziume.
  Statyba, diplominis darbas(73 puslapiai)
  2006-11-01
 • Balso analizės pritaikymas nekilnojamo turto verslui

  Įvadas. Informacinių technologijų (IT) plėtros tendencijos. Balso detektoriaus technologija. Balso detektoriaus paslaugos. Profesionali balso detektoriaus technologija bet kokiai įrašytai medžiagai. Analizės procesas. Draudiminių ieškinių valdymas ir rizikos sumažinimas. Darbuotojų streso valdymas. Personalas ir įdarbinimo aplinka. Balso detektoriaus veikimo principai. Balso detektoriaus schema. Balso streso analizė. Balso technologijų vystymosi tendencijos. Svarbiausios balso technologijos ir jų paskirtis. Balso technologijų plėtros motyvai. Balso technologijų panaudojimo sferos. Balso technologijų pasiekimai pasaulyje, pritaikymas Lietuvoje. Atpažinimas. Trys lietuviškos atpažinimo problemos. Balso technologijų vystymosi prognozės. Atpažinimas telefonų technologijose ir daugialypėse terpėse. Žmogaus ir kompiuterio galimybės, pirmas lietuviškas faktorius. Atpažinimo plėtros tempai. Fonetiniai dėsningumai – antras lietuviškas faktorius. Garsynai – trečias lietuviškas faktorius. Kitos sudėtinės atpažinimo funkcijos. Kalbos sintezės metodai. Problemos formulavimas. Sintezės kokybės vertinimo kriterijai. Kalbos sintezatoriaus komponentės. Kalbos sintezės metodai. Asmens vertinimas pagal jo balsą (Reynoldso eksperimentai). Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje ir Lietuvoje. Balso technologijų panaudojimo kriminalistikoje analizė pasaulyje. Sonografinis metodas. Fonetinis – akustinis metodas. Kombinuotas metodas. Automatinis metodas. Balso technologijų kriminalistikoje naudojimas ir vystymas Lietuvoje. X-13 VSA balso detektoriaus programinė įranga. Failo analizavimas. Balso analizės pritaikymas nekilnojamam turtui. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-10-12
 • Balso serverių technologijų analizė

  Anotacija. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Temos aktualumas. Mokslinis naujumas. Praktinė vertė. Tyrimo metodai. Darbo tikslas ir uždaviniai. Aprobacija. Balso serverių technologijų analizė. Balso serverių technologijų raida. Voicexml. Voicexml raida. Voicexml savybės. Voicexml technologijos. Xml. Teksto skaitymas balsu. Automatinis kalbos atpažinimas. Dtmf tonai. Skambučių valdymas. Voicexml serverių architektūra. Voicexml išvados. Salt. Salt raida. Salt savybės. Daugiarūšė sąsaja. Balso sąsaja. Salt technologijos. Salt išvados. Xhtml + voice. Balso serverių technologijų palyginimas ir išvados. Voicexml balso sistemos kūrimo principai. Voicexml dokumentas. Dialogai. Formos. Meniu. Formų interpretavimo algoritmas. Sesijos. Voicexml įvestis. Voicexml išvestis. Kintamieji. Įvykiai. Nuorodos. Kiti elementai. Balso sąsaja. Voicexml vartų pasirinkimas. Voicexml balso sistemos programinė įranga. Voicexml balso sistemos aparatinė įranga. Voicexml balso sistemos komunikacijos. Dinaminės voicexml balso sistemos. Projektinė voicexml balso sistema. Projektinės voicexml balso sistemos programinė ir aparatinė įranga. Projektinės voicexml balso sistemos kūrimas. Skambučio srauto įrankis. Voicexml dokumentų redaktorius. Skambučių valdymo dokumentų redaktorius. Gramatikos redaktorius. Projektinės voicexml balso sistemos testavimas. Lietuvių kalba balso sistemose. Išvados. Priedai (2).
  Elektronika, diplominis darbas(90 puslapių)
  2006-09-18
 • Baltijos šalių jūrų uostų palyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – susipažinti su svarbiausiais Baltijos šalių jūros uostais. Darbo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Didžiausi pasaulio, Europos ir Baltijos šalių jūrų uostai. Baltijos jūros fizinė-geografinė analizė. Baltijos jūros valstybių krantų linijos ir uostų skaičiaus palyginamoji analizė. Baltijos valstybių jūros uostų palyginamoji analizė. Lietuvos jūrų uostai. Klaipėdos jūrų uostas. Būtingės naftos terminalas. Šventosios jūrų uostas. Latvijos jūrų uostai. Ventspilio jūrų uostas. Rygos jūrų uostas. Liepojos jūrų uostas. Kiti Latvijos jūrų uostai. Estijos jūrų uostai. Talino jūrų uostas. Didžiausi Baltijos šalių jūros uostai pagal laivų, krovinių ir keleivių skaičių. Konkurencinė kova tarp rytinės Baltijos jūrų uostų. Išvados.
  Geografija, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-09-25
 • Banko finansinis tarpininkavimas ir rizika

  Įvadas. Bankų finansinio tarpininkavimo reikšmė. Banko rizikos pagrindinės rūšys ir sąvokos. Kreditavimo operacijos. Kredito klasifikavimas. Banko reikalavimai teikiant paskolą. Overdraftas. Kreditinė linija. Kredito normavimas. Trumpalaikės, vidutinio ilgumo, ilgalaikės paskolos. Valstybės garantijos. Bankai kaip tarpininkai valiutų rinkoje. Valiutinė rizika ir jos valdymas. Valiutinių operacijų valdymas. Komercinių bankų investicinė veikla ir politika. Skirtumai tarp banko investicijų ir kredito. Pagrindiniai investicinės veiklos faktoriai. Investicinės veiklos rizika. Komercinių bankų netradicinės paslaugos. Lizingas. Faktoringas. Forfeitingas. Pasitikėjimo operacijos. Bankų finansinis tarpininkavimas Lietuvoje. Vilniaus bankas. Lietuvos komercinių bankų raidos perspektyvos rinkos ekonomikos sąlygomis. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Bankininkystė, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-01-08
 • Bankroto teisinius santykius reguliuojančių projektų teisinis įvertinimas

  Summary. Įvadas. Bendra bankroto teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų apžvalga. Įmonių bankroto įstatymų kaita Lietuvoje. Bankroto samprata. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai. Nemokumo samprata. Tyčinis bankrotas. Įmonės kreditoriai. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Įmonės administratorius. Įmonių bankroto įstatymų analizės apibendrinimas. Siūlomo projekto tikslai bei siūlomi pakeitimai įstatymo bendrosiose nuostatose ir pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo. Siūlomo bankroto įstatymo projekto tikslai. Įstatymo paskirties ir sąvokų pakeitimas ir papildymas. Pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Projekte siūlomi pakeitimai bankroto procedūras vykdant teismo, ne teismo tvarka ar supaprastintą bankroto procesą. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Supaprastintas bankroto procesas. Skolininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesų gynimas, kai yra iškelta bankroto byla. Tyčinis bankrotas. Bankroto teisinio reguliavimo trūkumai sandorių vertinime. Taikos sutartis. Projekte siūlomi pakeitimai dėl įmonės administratoriaus, jo funkcijų. Siūlomi likvidavimo procedūros pakeitimai, jų teisinis įvertinimas. Projekte siūlomi pakeitimai įmonių turto pardavime ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkoje, jų teisinis įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Komercinė teisė, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2008-03-17
 • Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo ypatumai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo pradinėje mokykloje teoriniai aspektai. Mokymosi bendradarbiaujant istorinė raida užsienio šalyse. Bendradarbiavimo ugdymas Lietuvoje. Mokymosi bendradarbiaujant ypatumai pradinėje mokykloje. Bendradarbiaujančių grupių samprata. Grupių mokymo tikslai ir sudarymo principai. Bendradarbiaujančios grupės ypatumai ir sąlygos. Bendradarbiaujančių grupių vertinimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokymosi bendradarbiaujant metodai. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2008-04-29
 • Bendri difuzijos dėsningumai kietuose kūnuose

  Įvadas. Kietųjų kūnų sandara. Kristalinių gardelių defektai. Pernešimo reiškiniai kietuose kūnuose. Netiesinės difuzijos lygtis ir jos analizinio sprendinio vienatinumas ir konvergavimas. Netiesinė difuzija neizoterminiu atveju. Difuziniai procesai. Tyrimas. Išvados. Priedai (3).
  Fizika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2009-06-22
 • Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės veiklos įvertinimas ir priemonės jai gerinti

  Santrauka. Zusammenfassung. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė temos analizė. Tyrimo metodika. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės veiklos įvertinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės charakteristika: bendrieji duomenys, pirkėjai, konkurentai. Bendrieji duomenys. Pirkėjai. Konkurentai. Bendros Lietuvos – Vokietijos "N" įmonės asortimentas ir tiekėjai. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės kainų politika. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės pardavimų skatinimas. Bendros Lietuvos – Vokietijos įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso ir mokumo rodikliai. Valdymo aktyvumo rodikliai. Finansinių rodiklių Du Ponto analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės cirkuliacijos kaštų analizė. Bendros Lietuvos - Vokietijos "N" įmonės veiklos gerinimo kryptys ir priemonės. Išvados. Priedai (3)
  Įmonių aprašymai, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2005-10-22
 • Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimas

  Įvadas. Tikslas yra sisteminiu požiūriu ištirti bei įvertinti Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje pateiktą nuosavybės teisės turinio traktuotę ir išsamiai išnagrinėti šios teisės ribojimo pagrindus, su tuo susijusias teorines bei praktines problemas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo teoriniai aspektai. Nuosavybės ir nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybė konstitucinėje ir civilinėje teisėje. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo. Tyrimo metodologija. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo tyrimo rezultatai. Nuosavybės teisės turinio traktuotės formavimasis. "triados koncepcija" Lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimuose. Nuosavybės teisės turinio apibrėžties problematika Lietuvos respublikos. Konstitucinio teismo praktikoj. Nuosavybės teisės ribojimų pagrindai Lietuvos respublikos konstitucinio. Teismo praktikoje. Išvados. Pasiūlymai.
  Teisė, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2009-09-14
 • Bendruomenės slaugytojo veikla, slaugant pacientus, turinčius judėjimo negalią

  Santrauka. Tema. Aktualumas. Tikslas. Metodas ir tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir išvados. Naudojami trumpiniai. Terminų žodynėlis. Įvadas. Negalios apibrėžimai ir apibūdinimas. Judėjimo funkcijos rodikliai ir sutrikimai. Bendruomenės slaugytojo vaidmenys dirbant su judėjimo negalią turinčiais žmonėmis. Vadovavimas slaugai ir jos atlikimas. Mokytojo vaidmuo. Komandos nario ir patikėtinio vaidmuo. Tyrinėtojo vaidmuo. Žmonių su negalia slauga kasdienio gyvenimo veiklose. Teorinės dalies išvados. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Išvados. Priedai (1).
  Slauga, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-01
 • Bendruomenės slaugytojos veiklos svarba profilaktiniame darbe su vaikais, vartojančiais priklausomybę sukeliančias medžiagas

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti bendruomenės slaugytojos veiklą alkoholio ir nikotino prevencijoje, dirbant su moksleiviais. Pagrindinės sąvokos. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo žala sveikatai. Tabako žala sveikatai. Alkoholio poveikis sveikatai. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo dažnis ir ypatumai. Alkoholio vartojimo dažnis ir ypatumai. Tabako vartojimo dažnis ir ypatumai. Priežastys, paskatinusios priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą. Psichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Rūkymo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Alkoholio vartojimo paplitimas tarp moksleivių Lietuvoje ir Europoje. Alkoholio ir rūkymo vartojimo tendencijos. Slaugytojos veikla priklausomybių profilaktikoje. Bendruomenės slaugytojos veiklos svarbos profilaktiniame darbe su vaikais, vartojančiais priklausomybę sukeliančias medžiagas, tyrimas. Tyrimo pagrindimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Zusammenfassung. Priedas (anketa).
  Slauga, diplominis darbas(40 puslapių)
  2008-10-31
 • Bendruomeniška mokykla

  Įvadas. Bendruomeniškumo ugdymo mokykloje svarba šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Mokyklos ir vietos bendruomenės ugdomieji tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2009-02-17
 • Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiška

  Įvadas. Tyrimo tikslas - ištirti kompiuterinio raštingumo raišką mokykloje kaip prielaidą besimokančios organizacijos kūrimui. Pagrindinių sąvokų analizė. Besimokanti organizacija ir kompiuterinio raštingumo raiška. Kompiuterinis raštingumas švietimo sistemos kontekste. Kompiuterinio raštingumo samprata ir turinys. Kompiuterinio raštingumo švietimo sistemoje tyrimų analizė. Kompiuterinis raštingumas bendrojo lavinimo mokykloje. Kompiuterinio raštingumo diegimo kryptys švietime. Besimokančios organizacijos identifikavimas. Besimokančios organizacijos koncepcija. Mokyklos kaip besimokančios organizacijos bruožai. Kompiuterinio raštingumo kaip besimokančios organizacijos kūrimui tyrimo metodologija. Tyrimo imties charakteristikos. Tyrimo instrumentų pagrindimas. Statistinio duomenų apdorojimo metodikos pagrindimas. Kompiuterinio raštingumo kaip besimokančios organizacijos kūrimui tyrimo rezultatai. Alytaus bendrojo lavinimo mokyklų kompiuterizavimo lygio situacijos analizė. Mokyklų vadovų nuostatos pedagogų kompiuterinio raštingumo atžvilgiu. Mokytojų ir mokyklų vadovų kompiuterinio raštingumo raiška. Mokyklų vadovų ir mokytojų emocinio-motyvacinio santykio su kompiuteriu raiška. 5 mokyklos kaip besimokančios organizacijos identifikavimas. Besimokančios organizacijos ir kompiuterinio raštingumo raiškos bruožų statistinis sąryšis. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Informacija ir informacinė visuomenė, diplominis darbas(86 puslapiai)
  2009-03-06
 • Bešeimių vaikų socialinės – pedagoginės raidos ypatumai (5-7 metų)

  Vaiko socialinė – pedagoginė raida. Socialinės raidos ypatumai. Pedagoginė įtaka vaikų ugdymui. Šeima – pagrindinė visuomenės ląstelė. Nedarnios šeimos – pagrindinis beglobių vaikų. Daugėjimo šaltinis. Vaikas, kurio nelaukiama. Vaikai nusikaltėliai, antisocialaus vaiko sąvoka. Ugdymo institucijos globojančios vaikus. Tyrimas. Darbo metodika ir tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2005-08-24
 • Biochemijos laboratorijos darbuotojų sveikatą įtakojančių cheminių ir biologinių veiksnių tyrimas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Cheminiai veiksniai. Cheminių medžiagų saugojimas ir laikymas. Darbo tvarka su cheminėmis medžiagomis. Rizikos, kurią kelia cheminiai veiksniai, nustatymas ir įvertinimas. Cheminių medžiagų ženklinimas ir pakavimas. Dezinfekuojamos medžiagos. Rankų dezinfekcijai naudojamų cheminių medžiagų poveikis odai. Biologiniai veiksniai. Galimybė užsikrėsti krauju. Apsaugos priemonės dirbant su krauju. Rankų higienos būdai. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imties aprašymas. Tyrimo metodai. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas. Stebėjimo metodo analizė ir apibendrinimas. Preanalizės periodas. Analizės periodas. Poanalizės periodas. Anketinės apklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Medicina, diplominis darbas(40 puslapių)
  2006-11-15
 • Biodujų valymo įrenginys

  Įvadas. Tikslas padidinti biodujų energetinę vertę pašalinant nepageidaujamus komponentus. Naudojamų valymo metodų apžvalga. Pasirinkto metodo pagrindimas. Biodujų pagrindinių parametrų nustatymas. Biodujų tankio nustatymas. Biodujų sudėtis po valymo įrenginio. Absorbcijai reikalingo vandens kiekio nustatymas. Valomų dujų drėgnumo skaičiavimas. Biodujų valymo įrenginio konstrukciniai skaičiavimai. Venturi vamzdžio parametrų skaičiavimas. Venturi vamzdžio matmenų skaičiavimas. Venturi vamzdžio hidraulinis pasipriešinimas. Masės mainų skaičiavimas venturi vamzdyje. Skysčio išpurškimo įrenginio skaičiavimas. Purkštuko konstrukcijos parametrų skaičiavimas. Purkštuko hidraulinių parametrų skaičiavimas. Lašų gaudytuvo parametrų skaičiavimas. Lašų gaudytuvo matmenų skaičiavimas. Skysčio kiekio patenkančio į lašų gaudytuvą skaičiavimas. Skysčio kiekio išvalytose biodujose skaičiavimas. Lašų gaudytuvo hidraulinis pasipriešinimas. Valymo įrenginio hidraulinis pasipriešinimas. Viršutinės slėginės talpos skaičiavimas. Viršutinės slėginės talpos sienelių storių skaičiavimas. Viršutinės slėginės talpos flanšų skaičiavimas. Biodujų valymo įrenginio hidrauliniai skaičiavimai. Vamzdžių skersmenų skaičiavimas. Aukščio nuostolių skaičiavimas įsiurbimo ir slėgimo linijoje. Biodujų valymo įrenginio siurblio parinkimas. Slėgimo linijos slėgio nuostolių skaičiavimas. Darbo ir gaisrinė sauga. Aplinkos apsauga. Techninių ekonominių rodiklių skaičiavimas. Įrenginio savikainos nustatymas. Įrenginio eksploatavimo išlaidų nustatymas. Biodujų valymo įrenginio efektyvumo skaičiavimas. Išvados. Priedas (1).
  Mechanika, diplominis darbas(64 puslapiai)
  2009-04-22
Puslapyje rodyti po