Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Malūnų pritaikymas Panevėžio apskrities turizmo plėtrai

  Kultūrinio turizmo apibūdinimas: Kultūrinio turizmo vieta turizmo klasifikacijoje; Kultūrinio turizmo reikšmė ir poveikis; Kultūrinio turizmo produktai; Kultūrinio turizmo forma - malūnai. Informacinių priemonių panaudojimo kultūrinio turizmo plėtrai Panevėžio apskrityje analizė: Informacijos sklaidos priemonės. Malūnų tinklo Panevėžio apskrityje formavimosi kontekstas: Kultūros paveldo objektai Panevėžio apskrityje; Panevėžio apskrities malūnų charakteristika. Panevėžio apskrities pritaikymo kultūrinio turizmo plėtrai tyrimas analizė: Tyrimo metodologijos parinkimas; Anketinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatų apibendrinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2005-07-25
 • Marketingo aplinkos ir komplekso analizė: kranų gamyba, remontas ir nuoma UAB "Mažeikių strėlė"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Mažeikių strėlė" marketingo aplinką ir kompleksą. Marketingo aplinkos ir komplekso analizė teoriniu aspektu. Marketingo samprata. Marketingo aplinka. Marketingo makroaplinka. Marketingo mikroaplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso elementas prekė. Marketingo komplekso elementas kaina. Marketingo komplekso elementas paskirstymas. Marketingo komplekso elementas rėmimas. Marketingo aplinkos ir komplekso veiksnių įtaka UAB "Mažeikių strėlė" veiklai. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. UAB "Mažeikių strėlė" veiklos charakteristika. UAB "Mažeikių strėlė" aplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" makroaplinkos veiksnių analizė. UAB "Mažeikių strėlė" mikroaplinkos analizė. UAB "Mažeikių strėlė" marketingo komplekso analizė. UAB "Mažeikių strėlė"gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų asortimentas. UAB "Mažeikių strėlė" teikiamų paslaugų bei produktų kaina. UAB "Mažeikių strėlė" paskirstymas. UAB "Mažeikių strėlė" rėmimas. Išvados. Anotacija. Summary. Priedai.
  Rinkodara, diplominis darbas(61 puslapis)
  2009-10-19
 • Marketingo komplekso tobulinimas: AB "Lietuvos telekomas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomo" veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2006-10-25
 • Marketingo komunikacijos ypatumai aukštojo mokslo institucijose (Alytaus kolegijos atvejis)

  Įvadas. Marketingo komunikacijos ypatumų aukštojo mokslo institucijose teorinė analizė. Aukštojo mokslo institucijų vaidmuo kintančioje aplinkoje. Marketingo ir komunikacijos taikymo aukštojo mokslo institucijose galimybės ir ribotumai. Aukštojo mokslo institucijų marketingo koncepcija. Aukštojo mokslo institucijų paslaugų vartotojai ir jų elgsenos pažinimas. Marketingo komunikacijos kaip aukštojo mokslo institucijų įvaizdžio formavimo pagrindas. Marketingo komunikacijos esmė. Marketingo komunikacijos priemonės aukštojo mokslo institucijose. Marketingo komunikacijos priemonių naudojimo prioritetai aukštojo mokslo institucijų įvaizdžiui formuoti. Marketingo komunikacijos raiškos aukštojo mokslo institucijose modelis. Marketingo komunikacijos ypatumų tyrimas Alytaus kolegijos studentų grupėje. Aukštojo neuniversitetinio mokslo situacijos apžvalga Lietuvoje. Marketingo komunikacija Alytaus kolegijoje: darbuotojai ir studentai. Marketingo komunikacijos raiškos Alytaus kolegijoje tyrimo metodika. Marketingo komunikacijos ypatumai Alytaus kolegijos studentų grupėje. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Santrauka. Priedai (2).
  Rinkodara, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2008-12-15
 • Marketingo koncepcijų skirtumai ne pelno ir pelno siekiančiose organizacijose

  Ne pelno siekiančių organizacijų marketingo tipai. Ryšių marketingas. Masinis marketingas. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo komplekso specifika ne pelno siekiančiose organizacijose. Produktas/paslauga. Produkto ir paslaugos komponentai. Paslaugos gyvavimo ciklai. Paslaugų paketo analizė. Kaina. Kaina palyginti su kaštais. Kainos nustatymas. Diskriminacija kainomis. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Procesas. Fizinis akivaizdumas. Marketingo priemonių taikymas KMUIC. KMUIC veiklos pristatymas. Marketingo priemonių taikymas ir naudojimas. KMUIC teikiamos paslaugos ir jų dinamika. Rėmimas. Asmeninė komunikacija. Reklama KMUIC. Pardavimų rėmimas. Ryšiai su visuomene. Mokomoji medžiaga. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Lentelės, grafikai, paveikslėliai.
  Rinkodara, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-12-12
 • Marketingo priemonės "X Casino" versle

  Įvadas. Kazino marketingo teoriniai aspektai. Kazino bei lošimų produkto marketingo samprata. Lošimų produkto apibrėžimas. Lošimų produkto marketingas. Lošimų programinis marketingas. Azartinių lošimų rinkos segmentai, koncepcija ir identifikavimas. Prasiskverbimo į rinką ir konkurencijos nustatymas. Įstatymų bazė. Marketingo priemonių strategijos UAB "X Casino". UAB "X casino" pristatymas. "X casino" marketingo struktūra. "X casino" tikslų formavimas ir uždavinių nustatymas. "X casino" vystymo strategijos, taktikos ir marketingo programų plėtojimas. Marketingo ciklas. Motyvatoriai. Pranešimas, pristatymas ir įpakavimas. Konkurentai. Administravimas ir valdymas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-03-09
 • Marketingo strategijos formavimo teoriniai aspektai

  Marketingo strategijos esmė. Marketingo strategijos formavimo mechanizmas. Strateginis planavimas. Marketingo strategijos formavimo procesas. Misija, vizija ir įmonės tikslai – pagrindiniai marketingo strategijos formavimo elementai. Organizacijos aplinkos ir SWOT analizės reikšmingumas marketingo strategijai. Bendrosios strategijos formavimas. Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas. Pozicionavimas. Konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Marketingo komplekso elementų strategijų analizė. Prekės strategija. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Marketingo strategijos parinkimas, veiklos įvertinimas ir kontrolė.
  Rinkodara, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2008-03-03
 • Marketingo strategijos kūrimas: kavinė

  Kavinės marketingo strategijos kūrimas UAB "X" pavyzdžiu. Įvadas. Situacijos analizė. Teikiamų paslaugų ir rinkoje dalyvaujančių firmų apžvalga. UAB "x" charakteristika. Tyrimų metodika. Marketingo strategija ir valdymas. Bendrosios marketingo strategijos. Paslaugų strategijos. Kitos problemos sprendimo teorinės prielaidos. Tyrimai ir jų rezultatai. Kavinės įvaizdžio kūrimas. Kavinės įvaizdžio formavimas. Logotipo įvaizdžio gerinimas. Prekės tobulinimas ir kainodara. Asortimento tobulinimas. Maisto kokybės gerinimas. Aptarnavimo kokybės tobulinimas. Kainos strategija. Darbo organizavimas. Darbo laiko keitimas. Personalo darbo organizavimas. Marketingo duomenų bazės sukūrimas. Pardavimų skatinimas. Reklama. Spausdinta reklama. Transliacinė reklama. Stacionari reklama. Reklama internete. Ryšiai su visuomene. Tolesnių veiksmų marketingo srityje gairės. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, diplominis darbas(25 puslapiai)
  2005-06-09
 • Mažatriukšmis dažnių sintezatorius

  Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga ir darbo krypties formulavimas. Dažnio sintezatorių apžvalga. Aktyvioji dažnių sintezė. Dažnių sintezatorių struktūros. AFP sistema su dažnio dalikliu. Sumuojančioji AFP sistema. Sumuojančioji AFP su dažnio dalikliu. DS su AFP sistema, veikiančia atraminio generatoriaus harmonikomis. Dekadinė AFP sistema. Dažnių sintezatoriai be dažnių daliklių AFP kilpoje. Pagrindiniai dažnio sintezatorių mazgai ir jų parametrai. Atraminis generatorius ir įtampa valdomas generatorius. Fazinis detektorius. Dažnio daliklis. Žemo dažnio filtras. Dažnių sintezatoriaus triukšmai. ĮVG faziniai triukšmai. Projektuojamo mažatriukšmio dažnio sintezatorius struktūros parinkimas ir funkcinės schemos sudarymas. Uždavinio sprendimas. Eksperimentai ir programos. Projektuojamo DS generatoriaus stabilumo patikrinimas. Projektuojamo dažnio sintezatoriaus triukšmų skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2007-03-22
 • Mažo, miesto tipo automobilio priekinė pakaba

  Įvadas. Ankstesnių darbų panašia tema apžvalga. Referatinės ir informacinės medžiagos apžvalga. Automobilio judėjimas. Ratų pakabos detalės. Ratų pakabos tipai. Vairuojamų ratų padėtys. Patentinės medžiagos apžvalga. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Pakabos principinės schemos sudarymas. Pakabos sandara ir veikimo principas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Detalių medžiagų ir sujungimų parinkimas. Pakabos geometrinio modelio sudarymas. Pakabos skaičiuojamojo modelio sudarymas. Pakabos elementus veikiančių jėgų nustatymas. Stabdymo jėgos dalies, tenkančios apatinei svirčiai, skaičiavimas. Stiprumo skaičiavimai. Suvirinimo siūlių stiprumo patikrinimas. Rato ašies tvirtinimo varžtų parinkimas. Pakabos apatinės svirties analizė BEM. Analizės rezultatai. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Autentiškos programos. Eksperimento rezultatų pavyzdžiai. Grafinė medžiaga.
  Kinematika, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2006-02-10
 • Mechaninių dirbtuvių elektros tinklų rekonstrukcija: AB "Panevėžio keliai"

  Įvadas. Elektros įrangos techniniai duomenys. Elektros įrangos paskirtis ir techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Instaliuotų galių skaičiavimas. Elektros tinklo skaičiavimas. Apsaugos ir valdymo aparatų parinkimas. Procesu automatizavimas. Automatizavimo modelio sudarymas. Technologinio proceso ir ryšių schemų nagrinėjimas. Proceso modeliavimas. Automatikos elementų parinkimas. Saugus darbas. Sąmatiniai skaičiavimai. Materialinių išteklių poreikis ir išlaidos. Elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmatos.
  Elektronika, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2009-02-13
 • Migruojančių per Lietuvą paukščių rūšių (rudenio srauto) spontaninio mutabilumo tyrimai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Pabaltijo ekosistemų kompleksinė tarša. Taršalai ir jų patekimo keliai į aplinką. Taršalų bioakumuliacija ir biomagnifikacija organizmuose. Spontaninis mutabilumas ir esamos taršos ekosistemose sinergetinis poveikis rūšims. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų objektas ir metodika. Objektas. Preparatų paruošimas. Statistinis duomenų apdorojimas. Darbo rezultatai. Spontaninio mutabilumo lygis mėlynosios zylės populiacijoje. Spontaninio mutabilumo lygis didžiosios zylės populiacijoje. Spontaninio mutabilumo lygis nykštuko populiacijoje. Spontaninio mutabilumo tyrimai ilgauodegės zylės populiacijoje. Spontaninio mutabilumo tyrimai lipučio populiacijoje. Spontaninio mutabilumo lygio įvertinimas karetaitės populiacijoje. Spontaninio mutabilumo įvertinimas tarp skirtingų tirtų paukščių rūšių. Rezultatų aptarimas. Išvados.
  Zoologija, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-01-25
 • Mišrių ąžuolynų kertinių miško buveinių fitocenotinės struktūros ir būklės tyrimas

  Įvadas. Literatūros analizė. Biologinės įvairovės konvencija ir kiti teisės aktai. Kertinių miško buveinių ypatybės. Defoliacijos problemos. KMB tyrimai užsienyje. Ąžuolynų fitocenologiniai tyrimai. KMB inventorizacijos problemos Lietuvoje. Biologinės įvairovės praradimas pasaulyje. K rajono ir N girininkijos miškų bendra charakteristika. Tyrimo tikslas. Tyrimo objektas ir metodai. Tyrimo objektas. Eksperimento planas. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai
  Botanika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-09-12
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (4)

  Įvadas. Trumpa Lietuvos mokesčių sistemos apžvalga. Lietuvos mokesčių teorinė apžvalga, jų esmė ir funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių klasifikavimas. Gyventojų pajamų mokesčio mokėtojai. Pajamų apmokestinimo tvarka, problemos ir tobulinimas. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Kūrybinės veiklos apmokestinimas. Gyventojų pajamų iš komercinės-ūkinės veiklos ir kitų pajamų apmokestinimas. Pajamų deklaravimas. Mokesčių administravimas. Išvados. Priedai (4).
  Mokesčiai, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-22
 • Mokyklinio amžiaus vaikų mityba (2)

  Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas - įvertinti mokyklinio amžiaus vaikų mitybą. Mitybos istorija. Racionali mityba. Baltymai. Riebalai. Angliavandeniai. Vitaminai. Energijos poreikis. Sveikos mitybos produktai. Mitybos principai. Nesubalansuota vaikų mityba. Valgymo sutrikimai. Valgymo sutrikimo požymiai. Vaikų mitybos įpročiai. Vaikų mitybos problemos. Tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Tyrimo išvados. Išvados. Rekomendacijos.
  Medicina, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2008-01-15
 • Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti mokyklos aplinkos veiksnius, kurie slopina vyresniųjų klasių mokinių mokymosi motyvaciją. Pagrindinės sąvokos. Anketų analizė ir apibendrinimas. Mokyklos aplinkos veiksniai, slopinantys vyresnių klasių moksleivių mokymosi motyvaciją. Išvados. Interviu ištrauka su socialine pedagoge apie mokinių pamokų praleidimą. Interviu ištraukos analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(15 puslapių)
  2009-05-29
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdyme

  The collaboration between school and family in an informal education (summary). Įvadas. Pedagogai ir psichologai apie mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos samprata ir esmė. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme formos. Klasės vadovo vaidmuo organizuojant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Neformalusis ugdymas šiandieninėje mokykloje. Neformaliojo ugdymo samprata. Neformaliojo ir papildomojo ugdymo uždaviniai, principai, kryptys. Popamokinė mokinių veikla. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginė ir psichologinė charakteristika. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme pradinėje mokykloje tyrimas. Tyrimo imtis ir metodika. Tėvų požiūrio į bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokytojų požiūrio į mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokinių požiūrio į popamokinę veiklą bei tėvelių dalyvavimą joje tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Pedagogika, diplominis darbas(60 puslapių)
  2007-05-29
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ypatumai ugdant sveiką mokinių gyvenseną

  Santrauka. Summary. Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Šiuolaikinė sveikatos samprata. Sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje ypatumai. Sveikos gyvensenos ugdymo mokykloje ypatumai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybės, ugdant sveiką mokinių gyvenseną. Tradicinės ir netradicinės bendradarbiavimo formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, ugdant sveiką mokinių gyvenseną: tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje tyrimo analizė. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo situacijos analizė (šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo kontekste). Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3). Išnašos.
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-06-09
 • Mokyklos konceptualumas

  Įvadas. Bendrojo lavinimo mokyklos, kaip organizacijos vizija ir misija. Vizijos apibrėžimas. Švietimo vizija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Misijos apibrėžimas. Mokyklos misija švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Mokyklos vizija ir misija. Reikalavimai mokyklų nuostatams. Mokyklų deklaruojamų vizijų ir Lietuvos švietimo vizijos atitikimas. Mokyklų deklaruojamų misijų ir Lietuvos švietimo misijos atitikimas. Mokyklos vizija ir misija draugiškos mokyklos aspekte. Išvados. Priedas.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(24 puslapiai)
  2009-02-24
 • Mokyklos pilietiškumas

  Įvadas. Pilietinio ugdymo pagrindimas. Valstybės švietimo politika. Pilietinio ugdymo sistemos. Pilietinio ugdymo būklė Lietuvos mokyklose. Mokyklos pilietiškumo tyrimas. Empirinio tyrimo modelis ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografija. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-26
Puslapyje rodyti po