Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika ir organizavimas . GPS metodo esmė. LKS-94 – Lietuvos koordinačių sistema. GPS tinklo sutankinimo techninės sąlygos. Geodezinio ir kartografinio pagrindo informacinė sistema (GKPIS). Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės tyrimas. Geodezinių tinklų sutankinimo darbų apžvalga Jonavos rajone. Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklės analizė. Jonavos rajono geodezinio pagrindo būklė kitų Lietuvos rajonų kontekste. Išvados.
  Lietuvos geografija, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2006-11-09
 • Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimas

  Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – įvertinti Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūrą. Bendravimo kultūros įtakos žmonių tarpusavio santykiams analizė teoriniu aspektu. Bendravimo samprata. Bendravimo ir komunikacijos sąvokų panašumai bei skirtumai. Išorinės ir vidinės komunikacijos ypatumai organizacijoje. Etiško bendravimo kultūros elementai organizacijoje. Vidinės ar/ir išorinės komunikacijos problemų priežastys. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros įvertinimo tyrimo metodika. Tyrimų reikšmė socialiniuose moksluose. Anketos samprata. Anketavimo metodas įvertinant bendravimo kultūrą Joniškio savivaldybėje. Joniškio rajono savivaldybės bendravimo kultūros vertinimas. Anketinio tyrimo rezultatai. Joniškio rajono savivaldybės trumpa charakteristika. Tyrimo imties charakteristika. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų mikroklimato vertinimas. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su kolegomis aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas etiško elgesio su klientais aspektu. Joniškio rajono savivaldybės darbuotojų bendravimo kultūros vertinimas neetiško elgesio su klientais ir kolegomis aspektu. Išvados. Teorinės darbo dalies išvados. Praktinės darbo dalies išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (4).
  Vadyba, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2010-05-24
 • Judesio objektiškai orientuoto projektavimo modeliai

  Kompiuteriniai judesio modeliai ir problemų analizė. Judesio modeliavimo technologijų analizė (vektorinė rastrinė grafika). Vektorinė ir rastrinė grafika. Animacijos technologijos. Vektorinės grafikos ir animacijos technologijos Internete. Judesio modeliavimo aplinkų analizė, produktai. Macromedia Flash. Corel R.A.V.E. Adobe LiveMotion2. Kiti redaktoriai. Apibendrinimas. Objektiškai orientuoto projektavimo technologijų analizė. OOP technologijos. Vaizdinis modeliavimas. MagicDraw. Rational Rose. ArgoUML ir Poseidon for UML. Judesio objektiškai orientuotas projektavimas. Žmogaus judesio imitavimo modelis. Laikrodžio modelis. Sniegas. Apibendrinimas. Judesio objektiškai orientuotas programavimas. Objektiškai orientuotas ActionScript. Programavimo kalba Java. Judesio objektiškai orientuoto programavimo taikymas. Judesio OOP taikymas Interneto reklamoje. Judesio OOP taikymas žaidimuose. Judesio OOP taikymas robotų valdyme. Apibendrinimas.
  Programos, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2005-09-05
 • Junge Schriftellerinnengeneration und "Fräuleinwunder" Literatur

  Darbas vokiečių kalva. Jaunoji rašytojų karta ir "paneliu stebuklo" literatūra. "Nagrinėjama jaunųjų rašytojų kūryba: Judith Hermann, Zoe Jenny, Alissa Walser. Einleitung. Jugend und Frauenliteratur als verwandte literarische Typen der "Fräuleinwuder" Literatur. Junge Schriftellerinnengeneration und "Fräuleinwunder" - Literatur. "Sich – so – ein – Leben - Vorstellen". Generationbeziehungen in den Texten von Zoë Jenny und Alisa Walser. Darstellung der Tochter – Mutter - Verhältnise. Vergleich des väterlichen Status. "Liebe lässt sich nicht erzwingen". Stilistische Eigenarten. Schlussfolgerungen.
  Visuotinė literatūra, diplominis darbas(40 puslapių)
  2007-09-19
 • Juridinių asmenų reorganizavimas

  Įvadas. Juridinių asmenų reorganizavimas pagal civilinį kodeksą. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai. Reorganizavimo negaliojimas. Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimas. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Reorganizuojamų bendrovių turto, teisių ir prievolių perėmimas. Reorganizavimo projektas bei nutarimo reorganizuoti bendrovę priėmimas ir paskelbimas. Reorganizavimo užbaigimas. Kooperatinių bendrovių reorganizavimas. Valstybės ir savivaldybės įmonių reorganizavimas. Žemės ūkio bendrovių reorganizavimas. Tikrųjų ūkinių ir komanditinių ūkinių bendrijų reorganizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-25
 • Juridinių asmenų steigimas Lietuvos nacionalinėje teisėje

  Summary. Įvadas. Juridiniai asmenys. Juridinio asmens požymiai. Juridinio asmens steigimas Lietuvoje. Juridinio asmens steigimo dokumento sudarymas. Juridinio asmens įregistravimas. Juridinio asmens paskelbimas. Juridinio asmens civilinė atsakomybė. Privatieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo ypatumai. Viešieji juridiniai asmenys ir jų rūšys. Viešųjų juridinių asmenų steigimo ypatumai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2008-11-26
 • Kabelinės linijos projektavimas

  TP "Verkiai" – SP-71 (Santarišrės) 10kv kabelinės linijos projektavimas. Bakalauro baigiamojo darbo užduotis. Santrauka. Резюме. Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tiekimo schemų parinkimas. Esamos ir perspektyvinės elektros vartotojų apkrovos. Vidutinės įtampos kabelinės linijos laidininkų parinkimas. Galios ir energijos nuostoliai kabelinėse linijose. Linijų laidininkų parinkimas pagal vainikinių išlydžio nuostolius. Ekonominis tinklo variantų skaičiavimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Kabelio, aparatų ir apsaugos priemonių nuo viršįtampių. Parinkimas. Šiluminio impulso reikšmės trumpojo jungimo vietose apskaičiavimas. Parinktos kabelinės linijos pagal ilgalaikį leistiną įšilimą patikrinimas. Kabelio pagal terminį atsparumą patikrinimas. Jungtuvų ir skyriklių parinkimas. Viršįtampių ribotuvų parinkimas. Objekto rekonstrukcijos ekonominis įvertinimas. Išvados. Priedai (SP-71 elektros schema, 10kV KL elektros principinė schema).
  Elektronika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2009-05-18
 • Kai kurie mokytojų kompetencijos aspektai integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokinius

  Įvadas. Mokslinės literatūros magistro darbo tema analitinė apžvalga. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas teisinė bazė. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių tenkinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Bendradarbiavimas integruotai ugdant SUP mokinius. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo problemos. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Psichologinis mokytojų kompetencijos aspektas. Metodinis mokytojų kompetencijos aspektas. Praktinis mokytojų kompetencijos aspektas. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos aspektas. Išvados. Pedagoginės rekomendacijos darbui su integruotai ugdomais SUP mokiniais. Santrauka. Summary. Priedas (1).
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(76 puslapiai)
  2007-12-17
 • Kaimo plėtros galimybės: Kelmės rajonas

  Įvadas. Tikslas – taikant teorinės analizės ir interviu apklausos metodą išanalizuoti ir įvertinti kaimo plėtros galimybes Kelmės rajone. Kaimo plėtros raidą lemiantys veiksniai. Kaimo plėtros sampratos kaita. Kaimo vietovių pokyčius sąlygojantys veiksniai. Gyventojų skaičiaus ir jų struktūros pokyčiai. Užimtumas ir nedarbas. Kaimo ekonominė veikla. Kelmės rajono ekonominiai, socialiniai bei demografiniai rodikliai. Teritorija ir gyventojai. Kelmės rajono darbo rinkos apžvalga. Ekonominė veikla. Žemės ūkis. Ūkininkai ir Europos Sąjungos (ES) parama. Kaimo turizmas ir verslo informacijos centras Kelmės rajone. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Tyrimo metodo aprašymas. Demografiniai tiriamųjų duomenys. Ūkinės veiklos kaime įvertinimas. Savivaldybės teikiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Kelmės rajono kaimo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Žemės ūkis, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2009-06-11
 • Kaimo turizmo plėtra Molėtų rajone

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti kaimo turizmo plėtros galimybes bei poreikį Molėtų rajone. Kaimo turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Kaimo turizmas. Kaimo turizmo sodybos samprata. Kaimo turizmo svarbiausi teisiniai pagrindai. Lietuvos kaimo turizmo raida 1999–2006 m. Kaimo turizmo dabartinė situacija Lietuvoje. Kaimo turizmas Molėtų rajone. Molėtų kraštas. Dėmesys turizmo infrastruktūrai. Sodybos tarnauja ir gamtai, ir žmonėms. Turizmo specifika. Aktyviausios sodybos. Rekreacinė veikla Molėtų kaimo turizmo sodybose. Veiksniai, darantys įtaką kaimo turizmo plėtrai Molėtų rajone. Rajono galimybės. Molėtų kaimo turizmo sodybų savininkų pamąstymai. Molėtų rajono plėtros planas kaimo turizmo atžvilgiu. Susitikimas su kaimo turizmo verslo atstovais. Kaimo turizmo plėtros tyrimas Molėtų rajono savivaldybėje. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Kaimo turizmo sodybų savininkų Molėtų rajone apklausa. Kaimo turizmo sodybų savininkų tipas. Dabartinė kaimo turizmo sodybų situacija Molėtų rajone. Molėtų rajono kaimo turizmo sodybų – lankytojų tipas. Kaimo turizmo plėtros Molėtų rajone pozityvūs aspektai. Kaimo turizmo sodybų Molėtų rajone lankytojų apklausa. Kaimo turizmo sodybų lankytojų tipas. Kaimo turizmo sodybų lankytojų nuomonė. SWOT. Mano siūlymai kaimo turizmo verslo plėtra Molėtų rajone užsiimančioms institucijoms. Mano siūloma kaimo turizmo sodybos įkūrimo. Molėtų rajone – strategija. Tiriamasis straipsnis – Molėtų kaimo turizmas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas paveiksliukais ir diagramomis.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2009-10-02
 • Kaimo turizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke

  Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko fizinė – geografinė apžvalga. Geografinė padėtis. Reljefas. Dirvožemis. Klimatas. Augmenija. Gyvūnija. Vandens telkiniai. Pagrindinės gamtinės vertybės. Pajūrio regioninio parko teritorijos istorinė apžvalga. Pajūrio regioninio parko kultūrinis paveldas. Veiklos Pajūrio regioninio parko teritorijoje reglamentavimas. Pajūrio regioninio parko teritorinis suskirstymas. Pajūrio regioninio parko urbanizacija. Pajūrio regioninio parko infrastruktūra. Pajūrio regioninio parko rekreacinės zonos ir jų plėtros galimybės. Pajūrio regioninio parko lankomiausios teritorijos ir jų plėtros galimybės. Kaimo turizmo sodybų įkūrimo galimybės Pajūrio regioniniame parke. Agroturizmo plėtros galimybės Pajūrio regioniniame parke. Pajūrio regioninio parko išorinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Pajūrio regioninio parko vidinės aplinkos poveikio kaimo turizmo plėtrai analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Turizmas, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2006-10-04
 • Kainų politikos pateikimas bei motyvavimas

  Įvadas. Gaminių kainų motyvacija. Rinkos kainos samprata. Kainų nustatymo etapai. Kaštų įvertinimas. Kainos nustatymo metodai. Gamybinės veiklos analizė. Tekstilės pramonės vystymasis Lietuvoje. Gamybinis potencialas ir veikla. Rinkodaros veiklos organizavimas įmonėse. Įmonės kainodaros politika. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Nenuostolingumo metodas. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika ir darbo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Darbo išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Summary.
  Rinkodara, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2006-11-23
 • Kargo sutarčių sudarymo analizė ir plėtros perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Draudimo įmonių veiklos apžvalga Lietuvoje. Kargo sutarčių sudarymo pasaulinė patirtis. Kargo sutarčių sudarymo principai Lietuvoje. Draudimo įmonės užsiimančios kargo draudimu. Kargo sutarčių sudarymo principas. Kargo sutarties pasirašančių šalių funkcijos, galimybės ir atsakomybė. Kargo plėtros perspektyvos Lietuvoje. Kargo sutarčių galimybių įvertinimas ir tobulinimas. Kargo sutarčių perspektyvinis planas-pasiūlymas. Išvados. Priedai (6). Darbas iliustruotas grafikais, diagramomis.
  Finansai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2007-06-06
 • Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizė

  Įvadas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimas - aktuali vadybos mokslo ir praktikos problema. Karjeros planavimas - svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos grandis. Pagrindinės karjeros sąvokos ir jos tipai. Karjeros planavimo sistemų esmė. Iššūkiai karjeros planavimui organizacijose, šiuolaikinėmis sąlygomis. Globalizacijos įtaka šiuolaikinėms karjeros planavimo sistemoms. Demografinės situacijos pokyčiai ir jų įtaka karjeros planavimo sistemoms. Teisinės aplinkos įtaka karjeros planavimo sistemoms. Karjeros planavimo sistemų tobulinimo teoriniai modeliai. Teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Viešojo administravimo teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teorijų panaudojimo galimybės tobulinant karjeros planavimo sistemas. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirtų tyrimų metodika. Teoriniai tyrimų metodai. Empiriniai tyrimų metodai. Karjeros planavimo sistemų tobulinimui skirti tyrimai. Karjeros planavimo sistemų lyginamoji analizė. Karjeros planavimo sistemos užsienio šalių verslo sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių viešajame sektoriuje. Karjeros planavimo sistemos Lietuvos ir užsienio šalių kariuomenėse. Karjeros planavimo sistemų Lietuvos krašto apsaugoje tyrimų analizė. Pilotinės anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Anketinės apklausos, atliktos Krašto apsaugoje, analizė. Sprendimų, skirtų tobulinti karjeros planavimą sistemas, projektas. Išvados, skirtos tobulinti karjeros planavimo sistemą. Siūlymai, skirti tobulinti karjeros planavimo sistemą. Išvados. Conclusions. Siūlymai. Proposals. Priedai (5). Išnašos.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(125 puslapiai)
  2008-03-19
 • Katilų utilizatorių valdymo sistemos modernizavimas

  Darbo užduotis. Santrauka. Summary. Santrumpos ir žymėjimai. Įvadas. Garo katilų darbo ir valdymo principai. Bendra garo katilų konstrukcija ir darbo principai. Įmonėje esančių katilų konstrukcija ir veikimo principas. Katilų utilizatorių darbo nominalūs leistini parametrai. Įmonėje esančių katilų valdymas. Šiuo metu esančios pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pneumatinės valdymo sistemos. Garo katilą valdanti pneumatinė valdymo sistema. Pneumatinės valdymo sistemos trūkumai. Pavojingos aplinkos reikalavimai valdymo prietaisams. Reikalavimai prietaisams, esantiems pavojingoje aplinkoje. Katilų valdymo modernizavimui reikalingi prietaisai. Principai, kuriais vadovaudamasi renkuosi prietaisus. Prietaisai, reikalingi katilų valdymo modernizavimui. Katilų valdymo modernizavimas. Siūlomi pakeitimai. Schemos. Programa valdikliui (Concept programavimo paketu). Vizualizacija. Reikalavimai operatoriaus pultui ir vizualizavimui. Vizualizatcijos, atliktos InTouch programa aprašymas. Vizualizacijos skaidres. Išvados. Priedai (7).
  Inžinerija, diplominis darbas(57 puslapiai)
  2007-12-17
 • Kauno apskrities Prienų rajono Važatkiemio kaimo ūkininko žemės sklypo rekonstrukcijos projektas

  Informacijos šaltinių apžvalga. Svarbiausių sąvokų paaiškinimų žodynėlis. Įvadas. Rezultatai ir jų aptarimas. Prienų rajono gamtinės ir geografinės sąlygos. Žemės reformos teisinis pagrindas. Žemės reformos eiga Prienų rajone. Lietuvos Respublikos žemės fondas. Ūkininko ūkio rekonstrukcijos projektas. Kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimai. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai patalpoms ir aplinkai. Svečių kambariai. Maitinimo patalpa. Virtuvė. Dušo (vonios) patalpa ir tualetas. Aktyvaus poilsio sąlygos. Baigiamosios nuostatos. Kaimo turizmo teisiniai pagrindai. Teisė teikti kaimo turizmo paslaugas. Kaimo turizmo paslaugų sutartys. Kontrolė, atsakomybė ir ginčų sprendimas. Ūkininko ūkio pertvarkymas į kaimo turizmo centrą. Apsaugos juostų formavimas ir išdėstymas. Ūkinės veiklos apribojimai ir gamtos auginiai sprendimai. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Ekonominis rekonstrukcijos projekto vertinimas. Išvados.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2006-06-16
 • Keleivių vežimo organizavimas tolimaisiais maršrutais UAB "Toks"

  Įvadas. Aprašymo skyrius. UAB "Toks" pristatymas. Keleivių vežimo rodiklių dinamika. UAB "Toks" bendradarbiavimas su tarptautinėmis vežimo organizacijomis. Tiriamoji dalis. Transporto priemonės tiriamuosiuose maršrutuose. Tarptautinių autobusų klasifikavimas. Keleivinių maršrutų pristatymas. Vilnius - Varšuva – Vilnius. Vilnius - Gdanskas – Vilnius. Vilnius - Kaliningradas – Vilnius. Vilnius - Talinas – Vilnius. Palanga – Vilnius -Palanga. Keleivių srautų tyrimo metodai taikomi UAB "Toks". Keleivių paslaugų kiekybiniai rodikliai. Skaičiavimo skyrius. Transporto priemonių eismo rodikliai maršrutuose. Transporto priemonių paklausa. Transporto priemonių ridos rodikliai. Vairuotojų skaičius. Gamybinis planas. Darbo organizavimo skyrius. Maršrutų organizavimo principai. Autobusų stočių veikla. Dokumentacijos ruošimas maršrutui. Draudimas. Eismo tvarkaraščiai. Žmonių saugos ir gamtos saugos skyrius. Darbo ir poilsio organizavimas darbuotojams. Vairuotojų sauga darbe. Gamtos sauga. Ekonominio pagrindimo skyrius. Vežimų išlaidos, savikainos kalkuliacija. Finansiniai rodikliai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2005-10-04
 • Kineziterapijos įtaka juosmeninės stuburo dalies funkcijai ir kasdieniniam paciento aktyvumui po disko išvaržos operacijų

  Santrauka. Summary. Santrumpos ir operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Tarpslankstelinė disko išvarža. Kineziterapijos įtaka juosmeninės stuburo dalies funkcijai po disko išvaržos operacijos. Kineziterapijos įtaka pacientų kasdieniniam aktyvumui po disko išvaržos operacijų. Skausmas išoperavus stuburą. Profilaktikos patarimai pacientams. Tyrimo metodika. Tyrimo subjektai. Tyrimo instrumentai. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Tyrimo išvados. Bendrosios išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Kineziterapija, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-01
 • Kineziterapijos įtaka pacientų, sergančių galvos smegenų insultu, kasdieninio savarankiškumo pokyčiams pakartotinės reabilitacijos metu

  Summary. Santrauka. Įvadas. Reabilitacijos svarba galvos smegenų insultu sergantiems pacientams. Išeminis insultas. Hemoraginis insultas. Kur ir koks yra pažeidimas insulto metu. Galvos smegenų insulto samprata. Galvos smegenų insultą patyrusių pacientų reabilitacija. Kineziterapija sergant galvos smegenų insultu. Teorinės dalies išvados. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo instrumentas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (1).
  Kineziterapija, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2008-01-16
 • Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių analizė

  Santrauka. Įvadas. Klaipėdos miesto turizmo veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Rinkodaros veiksnių kaip priemonių formuojant miesto įvaizdį teorinė analizė. Turizmo įvaizdžio vieta rinkodaros veiklos sistemoje. Rinkodaros komplekso elementai, lemiantys įvaizdžio formavimą. Identitetas kaip įvaizdžio kūrimo dalis. Klaipėdos miesto turizmo įvaizdžio formavimo priemonių tyrimas. Klaipėdos miesto atvykstamojo turizmo veiklos statistinė apžvalga. Klaipėdos miesto įvaizdžio kūrimui rinkodaros priemonių panaudojimo analizė. Media ir viešinimas. Parodos ir verslo misijos. Elektroninė rinkodara. Kitos Klaipėdos miesto įvaizdį formuojančios priemonės. Esamų išteklių panaudojimo galimybių įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų ir sąvokų žodynas. Priedai (3).
  Turizmas, diplominis darbas(50 puslapių)
  2011-04-12
Puslapyje rodyti po