Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė

Bibliotekininkystė (161 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos knygos istorija. Spaudos draudimo panaikinimas

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-08-03
 • Lietuvos mokyklų bibliotekų vaidmens kaita visuomenėje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti mokyklos bibliotekos – kaip bibliotekų sistemos dalies - paskirtį bei vaidmens kaitą Lietuvos švietimo bei ugdymo procese. Lietuvos bibliotekos istorinės raidos puslapiuose. Mokyklų biblioteka – Lietuvos bibliotekų sistemos dalis. Mokyklų veiklą reglamentuojanti teisinė bazė. Mokyklų bibliotekų funkcijos, teikiamos paslaugos, darbo planavimas. Mokyklų bibliotekininkas, jo kompetencija ir darbo problemos. Mokyklų bibliotekų modernizavimas. Fondų komplektavimas. Informacinių gebėjimų ugdymas mokyklos bibliotekoje. Išvados. Priedas.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(31 puslapis)
  2008-04-25
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas

  Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. Šiek tiek istorijos apie VU bibliotekos kompiuterizavimą. Kodėl ALEPH. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyriuje. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(12 puslapių)
  2007-09-28
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų valdymas (2)

  Mokslinės bibliotekos samprata. Šiuolaikinės mokslinės bibliotekos koncepcijos. Mokslinė tiriamoji biblioteka. Kas yra mokslinė biblioteka Lietuvoje. Mokslinės bibliotekos gamybinė, organizacinė struktūra. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Organizacinės valdymo sistemos formos. Informacijos išteklių formavimas. Tradiciniai ir interaktyvūs ištekliai. Teisiniai dokumentai. Teisiniai ir norminiai dokumentai. Elektroniniai informacijos ištekliai. Lietuvos bibliotekų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos bibliotekų/bibliotekininkų susivienijimai ir jų tikslai. Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimas. Lietuvos akademinių bibliotekų asociacija. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Automatizuotos informacinės sistemos Lietuvos mokslinėse bibliotekose, jų kūrimo istorija. VU bibliotekos kompiuterizavimą. ALPH. Vartotojai. Informacijos pateikimas vartotojams. Personalo valdymas. Žmogiškieji ištekliai, jų vystymas, darbuotojų motyvacija, poreikis. Ryšiai su visuomene. Moksliniai tyrimai bibliotekose. Istoriniai fondai, jų išsaugojimo problemos ir sprendimo būdai. Retų knygų ir rankraščių skyrius. Muzikos skyriaus rinkiniuose. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Vilniaus universiteto biblioteka. Lietuvos medicinos biblioteka. Lietuvos technikos biblioteka. Pagrindinės veiklos kryptys. Restauravimas. Skaitmeninimas. Mokslų akademijos biblioteka.
  Bibliotekininkystė, konspektas(22 puslapiai)
  2007-09-28
 • Lietuvos muziejų, paveldo objektų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos (Trakų ir Kernavės atvejis)

  Pratarmė. Istorinis kontekstas. Patekimo į pasaulio paveldo sąrašą kriterijai. Kernavės ir trakų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2010-11-18
 • Lietuvos valstybės istorijos archyvo istorija ir šiuolaikinė būklė

  Įvadas. Trumpa archyvo istorija. Archyvo valdymo struktūra. Fondai. Saugyklos. Pagrindiniai archyvo veiklos bruožai. Projektai 2000-2008 metais. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai (2).
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2008-10-22
 • Mažosios Lietuvos lietuvių knyga 1809 – 1919 metais. Repertuaras, tematika

  Seminarinis pranešimas. Įžanga. Mažosios Lietuvos lietuvių knyga (1808-1919). Repertuaras. Išsamesnė tematika, repertuaras. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-07-14
 • Mediologija

  Marshallas McLuhanas jo ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas?". Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Medijų kaita ir raida. Medijos ir technologijos santykis. Medijų ir turinio samprata. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Valstybinės kalbos ugdymas. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita šiuolaikinėje visuomenėje. Visuomenės informavimo priemonės: funkcijos ir kaita. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Visuomenės teisė žinoti ir žurnalistikos funkcijos. Universaliosios ir apverstosios piramidės principai. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvoje. Žiniasklaidos koncentracijos keliami pavojai. Žiniasklaidos kultūra, vertybių ir etikos problemos. Demokratinis plėtojimas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-23
 • Meno, muzikos, multimedia bibliotekų paslaugos

  Įvadas. Modernių paslaugų teikimo galimybės. Autorinės ir gretutinės teisės. Autorių teisės ir licencijos naudojimas. Asmens duomenų apsauga bibliotekose. Darbuotojų pažeidimai naudojantis programine įranga ir naudojimosi internetu tvarka. Ekstensyvios paslaugos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Mobiliosios bibliotekų paslaugos Lietuvoje: bibliobusai

  PowerPoint pristatymas. Mobilios bibliotekų pasaugos: bibliobusai. Bibliobuso techninis įrengimas. Specializuoti bibliobusai. Bibliobuso privalumai. Bibliobuso trūkumai. Anykščių viešosios bibliotekos bibliobusas. Pasvalio viešosios bibliotekos bibliobusas. Pasvalio viešosios bibliotekos bibliobuso viduje. Kauno viešosios bibliotekos infobusas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3).
  Bibliotekininkystė, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-09-25
 • Modernioji skandinavų bibliotekininkystė

  Bibliotekininkystės pranešimas. Modernioji skandinavų bibliotekininkystė. Šiandienos viešųjų bibliotekų modelis. Bibliotekų tinklo organizavimas ir paslaugos. Šiaurės šalių viešųjų bibliotekų misija. Šiaurės šalių viešųjų bibliotekų sistema. Demokratinio valdymo, demokratinės gyvensenos ir savivaldos tradicijos. Bibliotekininkų tęstinis mokymas. Komplektavimo politika. Bibliotekos paslaugų politika. Bendros bibliotekų technologijos. Techninės bibliobuso savybės. Bibliobuso erdvės. Bibliotekos rūpinasi kelti skaitymo kultūrą. Bibliotekose organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai. Bibliotekos yra gerai suprojektuotos funkciniu ir estetiniu požiūriu. Šiaurės šalių viešosios bibliotekos pirmauja Europoje ir pasaulyje.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-13
 • Mokyklų bibliotekų paslaugų charakteristika

  Įvadas. Mokyklų bibliotekų darbo ypatumai. Vartotojų diferencijavimas. Informacinių įgūdžių ugdymas mokyklos bibliotekoje. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo informacijos teikimas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-19
 • Nacionalinė bibliografija. Lietuvių bibliografija

  Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1796 – 1864 metais. Bibliografijos visetai. Kajetonas Rokas Nezabitauskis. Piotras Kepenas. Laurynas Ivinskis. Lietuviški spaudiniai Vilniaus lenkų bibliografų darbuose. Nacionalinės bibliografijos šaltiniai 1865–1917 metais. Bibliografijos visetai. Jonas Karlovičius. Darbai pasirodę Lietuvoje. Jonas Žilius Žilinskas. Vaclovo Biržiškos "Lietuvių bibliografija". Referatinė bibliografija XX amžiaus antroje pusėje. Repertuarinės bibliografijos modelis. Janonio rodyklės struktūros variantas. Esama bibliografinės rodyklės struktūra. Repertuarinės bibliografinės rodyklės apimties prognozės. Lietuvių bibliografija. Privalomasis egzempliorius. Istorija privalomo egzemplioriaus (PE). Privalomo egzemplioriaus (PE) gavėjai. Šiuolaikinės bibliotekininkystės tendencijos. Lietuvių spaudos einamoji bibliografija XIX amžiuje – 1917 metais. Einamoji valstybinė bibliografija tarpukario Lietuvoje 1918-1940. Einamoji valstybinė bibliografija Lietuvoje nuo 1940 metų iki dabar.
  Bibliotekininkystė, konspektas(30 puslapių)
  2010-01-26
 • Norvegijos bibliotekų darbas

  Norvegijos bibliotekos. Viešosios bibliotekos. Naujos Norvegijos NB kūrimas. Naujų technologijų naudojimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-03-27
 • Pirmosios knygų saugyklos pasaulyje

  Referate pasakoju apie knygų atsiradimą, kas pirmieji saugojo knygas ir kodėl atsirado bibliotekos. Juk bibliotekos taip pat knygų saugyklos. Pirmųjų gamtos raštus išsaugojimas, Rašto atsiradimo istorijos ir pirmosios bibliotekos, Bibliotekos Lietuvoje. Užsienio bibliotekos.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-15
 • Poligrafijos vystymosi kelias

  Poligrafijos vystymosi kelias. Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas.
  Bibliotekininkystė, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-13
 • Poligrafinės spaudos plitimas

  Įvadas. Poligrafija. Jos išradimas. Johano Gutenbergo biografija. Poligrafinės spaudos plitimas. Poligrafinės spaudos plitimas Vokietijoje. Poligrafinės spaudos plitimas Lietuvoje. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2010-07-19
 • Praktikos ataskaita: Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka

  Pratarmė. Praktikos atlikimas vasario mėnesį. Praktikos atlikimas kovo mėnesį. Praktikos atlikimas balandžio mėnesį. Praktikos atlikimas gegužės mėnesį. Priedai (Praktikos privalumai, trūkumai ir pasiūlymai dėl praktikos tobulinimo).
  Bibliotekininkystė, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-02-25
 • Praktikos ataskaita: Vilniaus pedagoginio universiteto biblioteka

  Pratarmė. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos istorija. Bibliotekos tikslai. Praktikos eigos aprašymas. Praktikos turinio įvykdymas. Bibliotekos fondai, trumpa skyrių (ir skaityklų) veiklos charakteristika bei statistika. Pagrindinis Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) fondas. Knygų ir kitų dokumentų komplektavimo šaltiniai. Duomenų bazės. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) prenumeruojamos ir testuojamos duomenų bazės. Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos (VPU) kuriamos bibliografinės duomenų bazės. Tarpbibliotekinio abonemento darbas. Kartotekos. Katalogai, knygų gavimas, katalogavimas ir dalykinimas. Knygų ir kitų dokumentų gavimas. Dokumentų katalogavimas ir dalykinimas. Katalogų redagavimas ir tvarkymas. Bibliografinių įrašų (aprašų) skaičius elektroniniame ir korteliniuose kataloguose. Biblioteka siūlo prieigą prie šių elektroninių katalogų. Suvestinis katalogas LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema). Knygų nurašymas. Pagalba vartotojams. Apibendrinimas.
  Bibliotekininkystė, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2009-09-18
 • Prano Mašioto vidurinės mokyklos bibliotekos organizacinė komunikacija

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti mokyklų bibliotekų išorinę ir vidinę komunikaciją, pabrėžiant bibliotekos, kaip organizacijos savarankiškumą. Komunikacija ir institucijos. Komunikacijos svarba mokyklų bibliotekose vidinė komunikacija mokyklų bibliotekose išorinė komunikacija mokyklos bibliotekose. Klaipėdos Prano Mašioto vidurinės mokyklos bibliotekos išorinės ir vidinės komunikacijos analizė. Išvados.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-13
Puslapyje rodyti po