Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė>Krikščionybės referatai

Krikščionybės referatai (52 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Psalmių knyga

  Įžanga. Psalmių komentarai. 5 psalmės 7- 12 eilučių komentaras. Ketvirtos psalmės komentaras. Pirmos psalmės komentaras. Psalmės yra mūsų bendruomenės malda. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-29
 • Raudų knyga

  Įvadas. Biblija. Raudų knyga. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Rytų ir vakarų krikščionybės palyginimas

  Įvadas. Kas yra krikščionybė? Krikščionybės skilimas (schizma), jo priežastys. Krikščionybės šakos (vakarų ir rytų). Vakarų krikščionybės šaka – protestantizmas. Vakarų krikščionybės šaka – katalikybė. Rytų krikščionybės šaka – stačiatikybė (pravoslavybė). Vakarų ir rytų krikščionybės panašumai ir skirtumai. Grafinis krikščionybės šakų palyginimas. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-29
 • Sakramentai. Sutvirtinimo sakramentas

  Sakramentai. Kristaus sakramentai. Bažnyčios sakramentai. Tikėjimo sakramentai. Išganymo sakramentai. Amžinojo gyvenimo sakramentai. Sutvirtinimo sakramentas.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-17
 • Šlovinimo malda

  Įvadas. "Šlovinkit viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba." (PS 103, 31). Dievo šlovinimas - gyvenimas maldoje dievui. Šventosios dvasios vaidmuo šlovinime. Šlovinimas senajame testamente. Psalmės. Giedojimas ir muzika katalikų bažnyčios liturgijoje. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-09
 • Šv. Kazimieras

  Šv. Kazimiero gyvenimas. Šv. Kazimiero kanonizacija. Šv. Kazimiero gerbimas. Vilnius visą savaitę minėjo šventąjį Kazimierą.
  Krikščionybė, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-19
 • Švenčiausioji Trejybė

  Švenčiausioji Trejybė Bažnyčios dokumentuose. Švenčiausia Trejybė. Dievas Tėvas. Viešpats Jėzus tikras Dievas. Šventosios Dvasios asmuo.
  Krikščionybė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-15
 • Šventasis raštas (2)

  Šventasis Raštas. Naujasis ir Senasis Testamentai. Šventasis Raštas Viduramžiais. Pirmieji Biblijos vertimai.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-26
 • Šventybė (Sacrum) kasdienio gyvenimo patirtyje, paremtoje Šventojo Rašto įvykių analize

  Įvadas. Šventybės pažinimo ir patyrimo būdai žmogaus gyvenime: Dievo pažinimas prigimtiniu protu. Valia. Iracionalioji Šventybės patirtis. Šventybės apraiškos Krikščionybėje. Senasis Testamentas: Išėjimo priežasties slėpinys – visagalis Dievas. Naujasis Testamentas – akistatoje su Jėzumi iš Nazareto. Pripildyti Šventosios Dvasios. Išvados: Dievo ir žmogaus istorija – nuo mistikos iki akivaizdumo.
  Krikščionybė, referatas(17 puslapių)
  2007-01-09
 • Švento Petro misijinės veiklos vaidmuo žmogaus gyvenime

  Įvadas. Švento Petro gyvenimas ir bendrieji charakterio bruožai. Švento Petro gyvenimo misijinė veikla. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-07-26
 • Teisė ir teisingumas krikščioniškojo socialinio mokymo požiūriu

  Įvadas. Krikščioniškojo mokymo pradžia bei jo įtaka teisei ir teisingumui. Prigimtinė teisė pagal Tomą Akvinietį. Prigimtinė teisė – svarbiausia teisė. Teisingumas - pagrindinė dorybė. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Velykos. Kalėdos

  Velykos. Įžanga. Gavėnios laikotarpis. Dėl įkrikščioninimo apeigų. Šventimas per gavėnią. Kai kurių gavėnios dienų ypatybės. Didžioji savaitė. Verbų (Viešpaties kančios) sekmadienis. Krizmos Mišios. Atgailos šventimas baigiantis gavėniai. Bendrai apie Velykų tridienį. Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišios. Viešpaties vakarienės atminimui. Viešpaties kančios Didysis penktadienis. Didysis šeštadienis. Velykų sekmadienis ir Viešpaties prisikėlimas. Velykų vigilija šventąją naktį. Velykų vigilijos naktinio pobūdžio prasmė. Velykų diena. Velykų laikas. Kalėdos. Kalėdų papročiai.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po