Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė

Krikščionybė (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šventasis raštas (2)

  Šventasis Raštas. Naujasis ir Senasis Testamentai. Šventasis Raštas Viduramžiais. Pirmieji Biblijos vertimai.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-12-26
 • Šventybė (Sacrum) kasdienio gyvenimo patirtyje, paremtoje Šventojo Rašto įvykių analize

  Įvadas. Šventybės pažinimo ir patyrimo būdai žmogaus gyvenime: Dievo pažinimas prigimtiniu protu. Valia. Iracionalioji Šventybės patirtis. Šventybės apraiškos Krikščionybėje. Senasis Testamentas: Išėjimo priežasties slėpinys – visagalis Dievas. Naujasis Testamentas – akistatoje su Jėzumi iš Nazareto. Pripildyti Šventosios Dvasios. Išvados: Dievo ir žmogaus istorija – nuo mistikos iki akivaizdumo.
  Krikščionybė, referatas(17 puslapių)
  2007-01-09
 • Švento Petro misijinės veiklos vaidmuo žmogaus gyvenime

  Įvadas. Švento Petro gyvenimas ir bendrieji charakterio bruožai. Švento Petro gyvenimo misijinė veikla. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-07-26
 • Šventojo Rašto struktūra

  PowerPoint pristatymas. Bibliją sudaro dvi dalys. Senasis Testamentas – judaizmo (žydų) religijos pamatas. Literatūriniu požiūriu išsiskiria. Naujasis Testamentas – krikščionių religijos pamatas.
  Krikščionybė, pristatymas(5 skaidrės)
  2007-04-23
 • Teisė ir teisingumas krikščioniškojo socialinio mokymo požiūriu

  Įvadas. Krikščioniškojo mokymo pradžia bei jo įtaka teisei ir teisingumui. Prigimtinė teisė pagal Tomą Akvinietį. Prigimtinė teisė – svarbiausia teisė. Teisingumas - pagrindinė dorybė. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Teologijos įvadas

  Ką reiškia tikėti, Dievo tautos bruožai, Bažnyčios vienybė - bendrumo ryšiai, Visuotinė Bažnyčia, Bažnyčia - apaštalų pamatas, Dievas ir Tėvas, Prisikėlimo paslapties aspektai, Šv.Dvasia, Šv.Trejybė, Šv.Raštas, Maldos rūšys.
  Krikščionybė, špera(3 puslapiai)
  2005-03-11
 • Teologijos įvadas (2)

  Krikščionybės teologija, Sisteminė teologija, Prasmės samprata, Katekizmas, Ateizmas, Krikščioniško gyvenimo plotmės, Evangelija, Dievo paveikslas, Evangelijos sudarymo etapai.
  Krikščionybė, špera(12 puslapių)
  2005-03-11
 • Teologinis dalykas

  T. Hobsas. XIX amžiaus pozityvistai. Dievas. Dievo garbinimas. Dievo apsireiškimas. Stabas. Fetišas. Gėrio ir blogio samprata.
  Krikščionybė, špera(6 puslapiai)
  2005-04-24
 • The Bible

  Biblijos ištraukos interpretacija (anglų kalba).
  Krikščionybė, interpretacija(6 puslapiai)
  2005-12-18
 • Tikėjimas ir abejonė

  Iš evangelijos pagal Matą, ištraukos pavadinimu "Jėzus eina vandeniu" analizė.
  Krikščionybė, rašinys(2 puslapiai)
  2005-02-25
 • Tikyba (2)

  PowerPoint pristatymas. Ar yra dievas? Ar yra tik vienas Dievas? Ar Dievas yra amžinas? Ar Dievas yra kūrėjas? Ar savo dvasia Dievas viską žino ir mato? Ar Dievas yra tikras ir realus asmuo?
  Krikščionybė, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-03-30
 • Velykos. Kalėdos

  Velykos. Įžanga. Gavėnios laikotarpis. Dėl įkrikščioninimo apeigų. Šventimas per gavėnią. Kai kurių gavėnios dienų ypatybės. Didžioji savaitė. Verbų (Viešpaties kančios) sekmadienis. Krizmos Mišios. Atgailos šventimas baigiantis gavėniai. Bendrai apie Velykų tridienį. Didžiojo ketvirtadienio vakaro Mišios. Viešpaties vakarienės atminimui. Viešpaties kančios Didysis penktadienis. Didysis šeštadienis. Velykų sekmadienis ir Viešpaties prisikėlimas. Velykų vigilija šventąją naktį. Velykų vigilijos naktinio pobūdžio prasmė. Velykų diena. Velykų laikas. Kalėdos. Kalėdų papročiai.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-03-17
Puslapyje rodyti po