Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė

Krikščionybė (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kaip aš suprantu krikščionybę?

  Samprotaujamo tipo rašinys apie krikščionybę. Išdėstyta neigiama nuomonė apie šiuolaikinius kunigus, pinigų rinkimą bažnyčiai. Ar išties krikščionybė žmonijos išsigelbėjimas? Galbūt tai protingų valdininkų sukurtas farsas?
  Krikščionybė, rašinys(1 puslapis)
  2011-01-12
 • Kaip Jėzuje Kristuje atsispindi žmogiškumas?

  Esė apie apie Jėzų Kristų pagal filmą "Kristaus kančia".
  Krikščionybė, rašinys(1 puslapis)
  2008-10-20
 • Kas slypi po Jonu Paulium II

  Įvadas.Vaikystė ir jaunystė. Kunigystė. Vyskupas ir kardinolas. Tapimas popiežiumi. Apibendrinimas.
  Krikščionybė, referatas(6 puslapiai)
  2009-12-08
 • Katechetika

  Katechetika. Katechizmas. Dogminė katechezė. Pauliaus katechezė. Katechezės turinys. Katechezės uždaviniai. Katechezės metodų įvairumas. Kerigminis ir egzistencinis metodai. Katechezės šaltiniai.
  Krikščionybė, špera(3 puslapiai)
  2006-04-18
 • Katechetika (2)

  Kas paskatino sušaukti I Vatikano Susirinkimą. Pirmasis Bažnyčios susirinkimas iki II Vatikano susirinkimo ir po II Vatikano susirinkimo. II Vatikano nutarimo dokumentai. Prieš ir po II Vatikano susirinkimo. Kuo skiriasi Bendras Katechezės Vadovas nuo Katalikų Bažnyčios Katekizmo? Kas yra Katechezė? Katechezės uždaviniai, tikslai. Fundamentalūs katechezės uždaviniai. Katechezės kriterijai. Katechezės integralumas. Organiška ir hierarchiškai sutvarkyta žinia. Kokiu būdu vyksta išganymas? Tarnystės. Kas yra Dievo Karalystė? Kur? Teologinės dorybės. Kas yra herigma? Kada sušauktas II Vatikano susirinkimas.
  Krikščionybė, špera(5 puslapiai)
  2006-11-27
 • Korupcija (3)

  Įvadas. Nusikaltimas – korupcija Katalikų Bažnyčios požiūriu. Korupcijos samprata visuomenėje. Korupcijos samprata bažnyčioje. Bažnyčios požiūris į korupciją. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Krikščionybė

  Įvadas. Krikščionybės istorija. Krikščionybės atsiradimas Lietuvoje. Krikščionių šventės. Krikščionybė šiandien. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-22
 • Krikščionybė – visuomenę vienijanti jėga

  Įžanga. Religiniai vaizdiniai – kolektyviniai vaizdiniai. Pastangos išsaugoti krikščioniškąjį vieningumą. Krikščionybės vienijanti galia šiandien. Krikščionybė Europos mastu. Religijos reikšmė šiuolaikinei valstybei. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Krikščionybė (2)

  Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas Lietuvoje. Protestantizmas Lietuvoje. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Krikščionybė (3)

  Kas yra krikščionybė. Krikščionybės raida ir plėtra iki 1500 metų. Krikščionybė po 1500 metų. Krikščionybė Lietuvoje. Vienuoliai ir vienuolynai.
  Krikščionybė, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-22
 • Krikščionybė (4)

  Įvadas. Jėzus. Krikščionių raštai. Bažnyčios raida. Bažnyčios šakos.
  Krikščionybė, referatas(14 puslapių)
  2006-11-16
 • Krikščionybė: meilės principas

  Įvadas. Kas yra krikščioniška meilė. "Deus caritas est". Gyventi meile! Išvados.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-18
 • Krikščionybė. Katalikybė ir protestantizmas Lietuvoje

  Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimo pradžia Romos Imperijos laikais. Krikščionybės atsiradimo priežastys. Krikščionybės tobulėjimas ir apeigų skolinimasis iš senesnių religijų. Nauja religija. Krikščionybės atsiradimas Lietuvoje. Neišvengiamo lietuvių krikšto priežastys. Mindaugas. Lietuvos valstybės sukūrimas. Pirmasis krikštas. Antrasis Lietuvos krikšto etapas. Vytautas ir Jogaila. Krikščionybės diferenciacija, savarankiškos atmainos bei sektos. Katalikybės atsiradimas. Protestantizmo gimimas. Reformacija. Protestantizmas Lietuvoje. Protestantizmas ir Prūsijos kunigaikštis Albrechtas I. M.Liuterio mokslas Lietuvoje. A. Kulvietis. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-25
 • Krikščionybė. Kristaus misija

  Įvadas. Krikščionybė. Krikščionybės ir filosofijos konfliktas. Dievas kaip meilė. Krikščionybės esmė. Kristaus misija. Kristaus kilmė. Religinė Kristaus misija. Socialinė Kristaus misija. Socialinis atpirkėjas. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(12 puslapių)
  2006-12-01
 • Krikščionybės atsiradimas ir plitimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Krikščionybės atsiradimas. Kas sieja judaizmą ir krikščionybę. Jėzaus gyvenimas. Jėzaus gimimas. Jėzaus viešoji veikla. Jėzaus gyvenimo pabaiga. Ką skelbė Jėzus. Dievo karalystė. "Atgailaukite ir tikėkite". Jėzaus mokymas apie save. Džiaugsmas. Palaiminimai. Jėzaus sekėjai. Dievo garbinimas. Krikščionių apeigos Naujajame Testamente. Judėjiškas pagrindas. Velykų (paskutinė) vakarienė. Krikštas. Tikėjimo išpažinimai ir giesmės. Sekminės ir krikščionybės plitimas. Krikščionybės įteisinimas.
  Krikščionybė, pristatymas(33 skaidrės)
  2008-04-03
 • Krikščionybės ir Romos Imperijos konfliktų užuomazgos

  Analizuojami pirmieji krikščionių susidūrimai su Romos valdžia iki imperatoriaus Hadriano laikų.
  Krikščionybė, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-16
 • Krikščionybės istorija

  Pirmųjų amžių krikščionių Bažnyčios augimas ir plitimas. Apaštališkieji Tėvai ir apologetai. Šv. Klemensas Romietis. Šv. Ignotas Antiochietis. Polikarpas Smirietis. Papijas Hierapolietis. Hermas. Apologetai. Justinas kankinys. Tatianas. Atėnagoras Atėnietis. Šv. Teofilis Antiochietis. Konstantino laikų permainos. Visuotiniai bažnyčios susirinkimai IV-V a. Popiežių sąjunga su frankų karaliais, Karolio imperija ir karolingų renesansas. "Tamsieji amžiai" ir Otono Didžiojo laikų bažnytinės reformos. Rytų ir Vakarų Bažnyčios schizma. Kryžiaus žygiai. XII–XIII a. erezijos (katarai, valdiečiai) ir Inkvizicijos įkūrimas. Elgetaujančios vienuolijos: dominikonai ir pranciškonai. Viduramžių scholastika ir u-tų steigimasis. Avinjono nelaisvė, Didžioji Vakarų schizma ir Renesanso popiežystė. Reformacija Vokietijoje ir Liuteris. Tridento susirinkimas ir katalikiškoji reforma. XVI–XVIII a. misijų veikla pasaulyje. Vienos kongreso reikšmė Katalikų Bažnyčiai. Popiežiaus valstybės problema XIX a. 1864m. Syllabusas: jo atsiradimo priežastys ir pasekmės. Vatikano I susirinkimas. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX-ojo a. Pradžioje. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX-ojo a.pradžioje. Bažnyčios socialinio mokymo raida XX a. Vatikano II susirinkimas. Liturginės reformos vykdymas. Ekumeninis bendradarbiavimas ir Bažnyčios santykiai su nekrikščioniškomis konfesijomis. Misijinė veikla XX a. Didžiausi modernaus pasaulio iššūkiai posusirinkiminei Bažnyčiai (gimimų kontrolė, nauja santuokos samprata, požiūris į homoseksualizmą). Bažnyčia Vakarų Europoje ir JAV po II Vatikano susirinkimo. Bažnyčia Lotynų Amerikoje po II Vatikano Susirinkimo. Išlaisvinimo teologija.
  Krikščionybė, konspektas(25 puslapiai)
  2009-06-12
 • Krikščionybės istorija (2)

  Prancūzijos revoliucija ir katalikų bažnyčia. Vienos kongreso reikšmė katalikų bažnyčiai. Popiežiaus valstybės problema XIX amžiuje. 1864 metų Syllabusas: jo atsiradimo priežastys ir pasekmės. Pirmasis Vatikano susirinkimas. Ultramontanizmo stiprėjimas XIX amžiaus pabaigoje. Kultūrkampfas Vokietijoje. Antimodernistinė Šv. Sosto reakcija XX amžiaus pradžioje. Bažnyčia ir totalitariniai režimai Europoje. Bažnyčios socialinio mokymo raida XX amžiuje. Bažnyčios vidaus gyvenimo tendencijos iki II Vatikano susirinkimo. II Vatikano susirinkimas ir jo nutarimai. Institucinis bažnyčios atsinaujinimas po II Vatikano susirinkimo. Naujos vienuolijų veiklos formos. Liturginės reformos vykdymas. Ekumeninis bendradarbiavimas ir bažnyčios santykiai su nekrikščioniškomis konfesijomis. Misijinė veikla. Didžiausi modernaus pasaulio iššūkiai posusirinkiminei bažnyčiai. Konservatyvi reakcija į II Vatikano susirinkimą. Pijaus X kunigų brolija. Bažnyčia pasaulyje po II Vatikano susirinkimo.
  Krikščionybė, konspektas(22 puslapiai)
  2010-12-06
 • Krikščionybės teorija: tikėjimas ir protas

  Įvadas. Krikščionybė. Krikščionybės ir filosofijos konfliktas. Dievas kaip meilė. Krikščionybės esmė. Kristaus misija. Kristaus kilmė. Religinė Kristaus misija. Socialinė Kristaus misija. Socialinis Atpirkėjas. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(12 puslapių)
  2008-03-18
 • Krikščionybės unikalumas

  Kas yra religija? Religijos tyrinėjimas. Jėzaus laikais svarbiausi žydų religijos bruožai. Biblija. Tradicija. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-03
Puslapyje rodyti po