Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Religija>Krikščionybė

Krikščionybė (112 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dievo sandora su Izraeliu ir krikščioniškas vertinimas

  Įvadas. Izraelis. Žodžio reikšmė. Sąvoka Senajame Testamente. Naujajame Testamente. Sąvoka mūsų dienomis. Dievo Sandora su Izraeliu. Senoji ir Naujoji sandoros. Holokaustas, katalikai ir žydai. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Dogminė teologija

  Gimtoji nuodėmė ir nuopuolis. Piktosios dvasios galios. Pirmųjų Tėvų nuodėmė. Pirmųjų tėvų nuodėmės pasekmės. Gimtosios nuodėmės pasekmės Adomo palikuonyse. Bažnyčia apie nuodėmę. Gimtosios nuodėmės prigimtis. Gimtosios nuodėmės perdavimas. Mariologija. Marija - Dievo motina. Marijos malonių pilnatvės ribos. Nekaltas prasidėjimas. Marija laisva nuo visų asmeninių nuodėmių. Marijos paėmimas į dangų. Marijos tarpininkavimas. Marijos kulto vystymasis. Kristologija. Apie Dievo Sūnų (Kristologija). Kas yra Kristologija? Kristaus istoriškumas. Pagonių liudijimai. Žydų liudijimai. Kristaus dievystė. Kristaus dievystė sinoptinėse evangelijose. Kristaus dievystė Jono ir Pauliaus raštuose. Hipostatinės vienybės pradžia ir trukmė. Hipostatinės vienybės trukmė. Jėzus Kristus kaip žmogus yra natūralus Dievo Sūnus, vertas dieviškos pagarbos ir dieviško kulto. Žmogiškų ir dieviškų savybių priskyrimas. Kristologinė perichorezė (buvimas vienas kitame). Kristaus įsikūnijimo tikslas. Tomo Akviniečio ir Dunso Škoto požiūriai į įsikūnijimą. Išganymo būtinumas. Išganymas yra absoliučiai laisvas dievo aktas. Kristaus prisikėlimas –centrinis krikščionybės įvykis. Bažnyčios susirinkimai. Terminai.
  Krikščionybė, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Dogminė teologija (2)

  Kas yra pneumatologija? Daugiareikšmis ruah žodžio naudojimo galimybės Senajame Testamente. Jahvės ruah istorinėje išganymo sampratoje. Senojo testamento pneumatologijos charakteristika. Naujojo Testamento šventoji dvasia. Evangelijų redakcija. Jėzaus krikštas. Viešas Jėzaus gyvenimas. Jėzaus Šv. Dvasios dovana. Mirtis – prisikėlimas kaip šv. Dvasios perdavimas. Šv. Dvasia - Bažnyčios pagrindas ir gyvenimas. Dvasia Pauliaus perspektyvoje. Dvasia Šv. Jono raštuose. Šv. Dvasia Bažnyčios tikėjime. Dogmatizuotas tikėjimas. Kirilas. Atanazijus. Modernioji ir šiandienos epocha: Reformacija. Tridento susirinkimas. Vatikano I susirinkimas. Vatikano II susirinkimas.
  Krikščionybė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-27
 • Egzorcizmas

  Įvadas. Egzorcizmas. Šetonas. Septyni egzorcizmo istoriniai laikotarpiai. Egzorcizmai. Egzorcizmo rezultatai. Egzorcizmui naudojami. Kas gali atlikti egzorcizmą. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ekonomika bažnyčios institucijose

  Įžanga. Ekonomika ir ankstyvoji bažnyčia. Viduramžių bažnyčia ir ekonomika. Bažnyčia ir modernieji laikai. Šių dienų bažnyčios pozicija ekonomikos atžvilgiu. Moralė ir ekonomika. Laisvosios rinkos vaidmuo. Globalizacija ir ekonominis sektorius.
  Krikščionybė, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-22
 • Eucharistija

  Įvadas. Eucharistijos sakramentas. Eucharistijos šventimo struktūra. Svarbiausi eucharistijos šventimo reikmenys.
  Krikščionybė, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-28
 • Europos vienuolynų atsiradimas

  Diplominio darbo tikslas, uždaviniai, metodai. Europos vienuolynų atsiradimas, jų istorijos bruožai. Vienuolynai ankstyvaisiais viduramžiais. Vėlyvųjų viduramžių laikotarpiu. Vienuolijos Lietuvoje. Vienuolijų atsiradimas ir raidos iki XX amžiaus. Apžvalga. Žymiausi Lietuvos vienuolynai ir kultūra. Pokyčiai vienuolijų istorijoje XX amžiaus III dešimtmetyje. Vienuolijos ir jų gyvenimo bruožai šiuolaikinėje Lietuvoje. Ką sužinome, bendraudami su šiuolaikiniais vienuoliais. Šiuolaikinė spauda apie vienuolynus ir vienuolius. Brolis Astijus – šiuolaikinė asmenybė Lietuvos vienuolių istorijoje. Kelionės į šiuolaikinius vienuolynus. Bažnyčia, tikėjimas, sportas – neatsiejama žmonijos egzistavimo dalis. Išvados. Šiuolaikinių Lietuvos vienuolių požiūris į kūno kultūrą ir sportą anketinės apklausos pagalba.
  Krikščionybė, referatas(52 puslapiai)
  2006-05-17
 • Evangelija pagal Joną

  Evangelijos pagal Joną analizė. Įžanga. Evangelija pagal Joną. Evangelija - Dievo žodis visiems laikams. Ieškant pirminės teksto prasmės. Allegoria - "žiūrėti tikėjimo akimis". Sensus moralis - "moralinė prasmė". Anagogia - "kryptis". Išvados.
  Krikščionybė, analizė(9 puslapiai)
  2007-05-08
 • Evangelija pagal Matą: "Jėzaus gundymas dykumoje"

  Evangelijos pagal Matą "Jėzaus gundymas dykumoje" interpretacija.
  Krikščionybė, interpretacija(3 puslapiai)
  2011-03-18
 • Evangelijoje pagal Joną pateikti Jėzaus naudoti simboliai, atskleidžiantys jį patį

  Jėzaus ženklų, stebuklų apibūdinimas Jono Evangelijoje. Septynių simbolių, atskleidžiančių Jėzų apibūdinimas. Antrasis simbolis. Trečiasis simbolis. Penktasis simbolis. Šeštasis simbolis. Septintasis simbolis. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Faith testing in 73 psalm

  Darbas anglų kalba. 73 psalmės analizė. Analyzing of the 73rd psalm.
  Krikščionybė, analizė(7 puslapiai)
  2006-10-11
 • Graikų-romėnų krikščionybė

  PowerPoint pristatymas. Krikščionybė. Jėzus Kristus ir jo mokymas. Krikščionių persekiojimai. Krikščionybės simboliai. Milano ediktas. Konstantino pergalės. Graikija. Krikščionybės paplitimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (11).
  Krikščionybė, namų darbas(15 skaidrių)
  2009-05-12
 • Ikona

  Žodžio "ikona" reikšmė ir kilmė. Ikona kaip dvasinis ženklas. Ikonoje vaizduojamų figūrų ypatybės. Spalvos ikonoje. Religinė ikonos reikšmė. Šio darbo tikslas – kaip supratau ir vertinu Bronės Gudaitytės straipsnį "Ikona kaip žodis". Čia pateikiama daug ir išsamios informacijos, kuri mus supažindina su pačia ikona jos reikšme, tapymo būdais, pagaliau kaip ją reikia suprasti ir įvertinti.
  Krikščionybė, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-07
 • Ištraukos iš antrojo laiško korintiečiams 8 ir 9 skyrių teologija

  Įvadas. 2–ojo laiško korintiečiams 8–9 skyrių teologija. Apie Korintą ir ten įkurtą bendruomenę. Išvados.
  Krikščionybė, analizė(7 puslapiai)
  2008-12-22
 • Jeremijo knygos analizė

  Įvadas. Knygos struktūra ir turinys. Jeremijo knygos istorinis ir kultūrinis atsiradimo aspektas. Teologinės įžvalgos. Išvados.
  Krikščionybė, analizė(10 puslapių)
  2007-05-23
 • Jėzaus Kristaus dieviškumas ir žmogiškumas filme "Kristaus kančia"

  Jėzaus Kristaus dieviškumas ir žmogiškumas (pagal M. Gibsono filmą "Kristaus kančia"). Kristaus dieviškumas ir žmogiškumas atsiskleidžia, kai išgydo sargybiniui nukirstą ausį. Fariziejai apkaltino Jėzų Kristų erezija. Kai Jėzus buvo piloto teisme, visa minia buvo pasipiktinus. Kryžius – atpirkimo ženklas. Jėzus pasiėmė kančias ir skausmą sau iš didelės meilės mums.
  Krikščionybė, rašinys(1 puslapis)
  2008-04-15
 • Jobo knyga

  Įžanga. Jobo Knyga. Jobo knygos struktūra. Jobas – Biblinis personažas. Jobo draugai. Žmogus guodžia žmogų. Antrasis draugų pasisakymas. Trečiasis draugų pasisakymas. Išvados.
  Krikščionybė, interpretacija(14 puslapių)
  2007-03-13
 • Jobo knyga (2)

  Įvadas. Atskleisti Jobo knygos prasmę ir esmę. Turinio apžvalga. Taiklūs Jobo klausimai. Dievas atsiliepia Jobui. Nerimo išmintis Jobo knygoje. Kas buvo Jobo knygos autorius. Smulki Jobo knygos interpretacija. Apibendrinimas.
  Krikščionybė, referatas(20 puslapių)
  2008-04-30
 • Jobo knyga (3)

  Jobo knygos analizė. Senojo testamento analizė su istoriniu, teologiniu ir kultūriniu kontekstu. Istorija. Trumpas turinio pasakojimas. Kūrinio struktūra. Teologinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas. Jobas - kiekvienas iš mūsų.
  Krikščionybė, analizė(9 puslapiai)
  2009-04-01
 • Jono evangelija

  Teologijos darbas "Jono evangelija". Darbe nagrinėjama Evangelijos pagal Joną antroji dalis – Ženklų knyga. Įvadas. Ženklų knyga. Išvados.
  Krikščionybė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-10-02
Puslapyje rodyti po