Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrojo lavinimo mokyklų investicijos į žmogiškuosius išteklius

  Įvadas. Darbo tikslas – bendrojo lavinimo mokyklų investicijų į žmogiškuosius išteklius nagrinėjimas. Investavimas į mokytojus. Investicijų formos. Pagrindiniai investuotojai švietimo sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo priemonės. Investicijų paskirstymas ir prioritetai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-09-19
 • Bendrojo sutuoktinių testamento ir paveldėjimo pagal jį ypatumai

  Įvadas. Testamento sąvoka. Testamentas - vienašalis sandoris. Testamento forma. Testamento turinys. Bendrasis sutuoktinių testamentas, jos specifiniai bruožai. Oficialieji testamentai. Bendrasis testamentas. Bendrasis sutuoktinių testamentas. Testamentų registravimas. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2010-05-26
 • Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-02-09
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos bendrojo produkto pokyčiai. Lietuvos BVP struktūriniai pokyčiai. 2005 – 2015 m. Lietuvos BVP augimo prognozės.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-08
 • Bendrojo vidaus produkto kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika

  BVP kitimas Lietuvoje 1995-2005. Palyginimas su pasauline ekonomika. Įvadas. BVP samprata. BVP augimo tempai ir tendencijos Lietuvoje. Palyginimas su kitomis šalimis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-10
 • Bendros ir specialios paskirties operacinės sistemos

  Programos Fdisk.exe paskirtis. Darbas su operacine sistema MS - DOS. Operacinės sistemos MS - DOS iškvietimas. Pagrindinės operacinės sistemos MS-DOS komandos. Parametrai. Raktai. DOS komandų sąrašas. Operacinės sistemos diegimas. Pagrindinės nuostatos. Windows XP įdiegimas. WinXP OS SP1 įdiegimas ir pastabos. Taikomųjų programų įdiegimas. Operacinių sistemų tipai.
  Kompiuteriai, referatas(26 puslapiai)
  2006-10-18
 • Bendros kompetencijos teismai. Jų rūšys

  Lietuvos aukščiausiasis teismas. Apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apygardų administraciniai teismai. Apylinkės teismai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
  Komercinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-29
 • Bendros vandens politikos direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje

  Įvadas. Dabartinė Lietuvos vandens išteklių būklė. Bendroji vandens politikos direktyva: bendrieji principai. Vandens monitoringas. Paviršinio vandens monitoringas. Požeminio vandens monitoringas. Kompleksinis vandens monitoringas. Vandens kokybę nustatantys parametrai. Upių ekologinės būklės vertinimas. Ežerų ekologinės būklės vertinimas. Kuršių marių ekologinės būklės vertinimas. Baltijos jūros priekrantės vandenų ekologinės būklės vertinimas. Visuomenės vaidmuo rengiant Bendrosios vandens politikos direktyvos programą. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2008-04-02
 • Bendros žinios apie variklius

  Variklių klasifikacija. Bendra variklio sandara ir pagrindinės sąvokos. Keturtakčių variklių veikimo principai. Keturtakčio Oto variklio veikimas. Keturtakčio dyzelinio variklio veikimas. Dvitakčių variklių su karteriniu praputimu veikimas. Dvitakčio dyzelinio variklio su tiesioginiu prapūtimu veikimas. Vankelio rotorinio variklio veikimas. Stirlingo stūmoklinlo variklio veikimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, referatas(10 puslapių)
  2005-05-19
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

  Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės draudimas. Darbdavių civilinės atsakomybės draudimas. Ūkinės veiklos civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios asmens civilinės atsakomybės draudimas. Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.
  Civilinė teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-02
 • Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai

  Įvadas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata. Bendrosios nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimasis. Disponavimas Bendrosios nuosavybės teisės įgijimas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių teisės ir pareigos naudojimosi turtu ir jo išlaikymo srityje. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvio teisė perleisti savo dalį. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis bendrosios nuosavybės teisėje. Nuosavybės teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Išvados.
  Teisė, referatas(21 puslapis)
  2011-06-09
 • Bendrosios etinės nuostatos privalomos verslininkui

  Įvadas. Mano darbo uždaviniai. Verslo etikos samprata. Bendrosios etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • Bendrosios Europos sąjungos žemės ūkio politikos esmė ir tikslai

  Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) suformavimo tikslas. Romos sutartis. BŽŪP tikslai. Principai. Įgyvendinimas.
  Makroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-07
 • Bendrosios informacijos apsaugos priemonės

  Įvadas. Duomenų apsaugos istorija. Bendrosios informacijos apsaugos būdai. Specializuotos kovos su virusais priemonės. Profilaktinės priemonės. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-12
 • Bendrosios ir profesinės etikos samprata ir ryšiai

  Etikos apibrėžimas. Etikos elementai. Bendroji etika. Auditoriaus profesinės etikos taisyklių svarba. Sąžiningumas ir objektyvumas. Nepriklausomybė.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Bendrosios kalbos funkciniai stiliai

  Įvadas. Bendrosios kalbos funkciniai stiliai Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-13
 • Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų priėmimas

  Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir jo kompetencija. Apygardos teismų sudėtis ir jų kompetencija. Lietuvos apeliacinio teismo sudėtis ir jo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) aukščiausiojo teismo sudėtis ir jo kompetencija. Bylų nagrinėjimas teismuose, sprendimų priėmimo tvarka. Bylų nagrinėjimo procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-09-20
 • Bendrosios nuosavybės teisė ir jos rūšys

  Įvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės rūšys ir formos lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo formos. Perleidimo teisė. Teisė savo lėšomis padidinti bendro turto vertę. Teisė atidalyti turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Bendrabučiai. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2011-11-17
 • Bendrosios paskirties aviacijos vystymosi tendencijos

  Bendrosios paskirties aviacijos vystymosi tendencijos. Gamintojų ir jų produkcijos apžvalga. Bendrosios aviacijos vystymąsi įtakojantys faktoriai. Dyzeliniai varikliai. Darbo jėga. Aviacija ir ekologija – nauji prioritetai. Bendroji aviacija verslui. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis, grafikais.
  Transportas ir logistika, referatas(11 puslapių)
  2005-05-16
 • Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos

  Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Kas yra prielinksnis? Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-27
Puslapyje rodyti po