Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybė ir jos paskirtis

  Įvadas. Valstybė. Valstybės samprata. Šiuolaikinės valstybės aiškinimo modelis. Valstybės genezė ir tautinė valstybė. Valstybės formos. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo formos. Valstybės santvarkos formos. Valstybės paskirtis. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-05-11
 • Valstybė ir saugumas

  Įvadas. Valstybė visuomenės politinėje sistemoje. Valstybės apibūdinimas. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Valstybės nacionalinis saugumas. Tarptautinis saugumas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-11-14
 • Valstybė ir savivaldybės bei jų institucijos, kaip civilinės teisės subjektai

  Valstybė ir savivaldybės bei jų institucijos, kaip civilinės teisės subjektai. Juridinio asmens samprata civilinėje teisėje. Juridinių asmenų rūšys. Valstybė ir savivaldybės kaip civilinės teisės subjektai. Valstybės bei savivaldybių įstaigos kaip civilinės teisės subjektai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-23
 • Valstybė ir teisė

  Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-04
 • Valstybė ir teisė antikos šalyse

  Antikos valstybių (Atėnų ir Romos) teisės institucijos ir teisės šaltiniai, Romėnų teisės šaltinių rūšys, Romėnų teisės kodifikavimas.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-01
 • Valstybė ir teisė Senovės Rytų šalyse

  Įvadas. Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai. Babilono civilizacija. Politinė Babilono raida. Hamurabio teisyno bendrasis apibūdinimas. Įsakai – mišarum. Babilono visuomeninės santvarkos savitumo įtvirtinimas teisyne. Teismo procesas. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Valstybė ir teisė. Samprata, požymiai ir funkcijos

  Įvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės esmė. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos. Funkcijų klasifikavimo kriterijai ir funkcijų rūšys. Valstybės funkcijų sąvoka ir klasifikacija. Valstybės funkcijų įgyvendinimo formos ir metodai. Valstybės formos. Valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Išvados.
  Teisė, referatas(20 puslapių)
  2009-03-02
 • Valstybė konstitucinėje teisėje

  Įvadas. Valstybės samprata. Valstybė, jos elementai ir socialinė funkcija epochų kaitos akivaizdoje. Valstybės elementas: tauta. Valstybės elementas: teritorija. Valstybės elementas: valstybės valdžia. Valstybės teisinės savybės. Valstybė – juridinis asmuo. Valstybės suverenitetas. Valstybės funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-02-14
 • Valstybė visuomenės politinėje sistemoje

  Įvadas. Tikslas – apibūdinti valstybę visuomenės politinėje sistemoje. Valstybės samprata. Valstybės atsiradimo prielaidos. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės suverenitetas. Valstybės tarptautinis pripažinimas. Istoriniai valstybių tipai. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-08-04
 • Valstybės atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimus

  Valstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Vidaus gynybos priemonių išnaudojimas. Valstybės įvykdytas tarptautinės teisės pažeidimas. Veiklos priskyrimas valstybei. Tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas. Valstybės atsakomybė dėl kitos valstybės veikos. Aplinkybės, pašalinančios veikos neteisėtumą. Valstybės tarptautinės atsakomybės turinys. Įsipareigojimų, kuriuos nustato bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės normos, sunkūs pažeidimai. Valstybės tarptautinės atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomosios priemonės ir ginčų sprendimas. Tarptautinės teisės pažeidimo pasekmės. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-16
 • Valstybės biudžetas

  Fiskalinė politika. Bendra biudžeto samprata. Valstybės finansų valdymo kaita. Valstybės biudžeto struktūra. Valstybės biudžeto lygtis. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidos. Europos Sąjungos biudžeto sudarymas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto principai. Europos Sąjungos (ES) biudžeto pajamos. Visuomeninimų gėrybių gamyba/tiekimas. Kolektyvinio vartojimo prekių gamyba/tiekimas. Natūraliųjų monopolijų reguliavimas. Socialinės rūpybos funkcija. Informacijos srautų išlyginimas. Nacionalinių pajamų perskirstymas taikant pervedimų (transferų) mechanizmą. Europos Sąjungos (ES) biudžeto išlaidos. Biudžeto tvirtinimas ir kontroliavimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto funkcijos ir vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) biudžeto principai. Biudžeto balansas. Biudžeto atsiradimo deficitas, priežastys. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Ateities prognozės. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis, lentelėmis.
  Finansai, referatas(41 puslapis)
  2005-10-17
 • Valstybės biudžetas (2)

  Valstybes biudžetas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto paskirstomosios funkcijos. Biudžeto kontrolės funkcija. Ekonomikos valstybinis reguliavimas. Gamybinių procesų valstybėje skatinimas. Socialinių procesų valstybėje skatinimas. Valstybės biudžetinės politikos vykdymas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacijos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto balansas. Biudžeto perteklius. Biudžeto deficitas.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-24
 • Valstybės biudžetas (3)

  Įvadas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto asignavimai. Valstybės biudžeto balansas. Fiskalinės prognozės 2004-2007 metams. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-11-15
 • Valstybės biudžetas (4)

  Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir naudojimas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinis biudžetas 1999 metais. Iš kur valstybė gauna pinigų? Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Europos Sąjungos (ES) biudžetas. Nacionalinis biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-20
 • Valstybės biudžetas (5)

  Įvadas. Biudžeto raida. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara ir struktūra. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-04-25
 • Valstybės biudžetas ir jo formavimo principai 2004–2007 metais

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto apibūdinimas. Biudžeto raida. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lėšų į valstybės biudžetą rinkimą organizuoja Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybė. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Patvirtintas biudžetas. Biudžeto vykdymas. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto prognozės ir įvykdymai. Kai kurie biudžeto terminai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2009-04-21
 • Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos

  Darbo objektas yra valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos. Darbo tikslas – suvokti kas yra valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Vykdomi asignavimai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2005-12-05
 • Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos (2)

  Įvadas. Valstybės biudžetas, jo sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacijos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Valstybės biudžeto formavime susidarančios situacijos. Valstybės biudžeto subalansavimo problema - deficitas, jo priežastys. Deficito sumažinimas. Biudžeto deficito pasekmės. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-12-04
 • Valstybės biudžeto analizė

  Įvadas. Vasltybės biudžetas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Pagrindinių ekonomikos sektorių apžvalga. Valstybės kontrolės vaidmuo. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-21
 • Valstybės biudžeto asignavimai pagal vykdomas funkcijas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti, Valstybės biudžeto asignavimus pagal vykdomas valstybės funkcijas. Valstybės biudžeto asignavimai ir jų klasifikacija. Asignavimų skirstymas pagal vykdomas funkcijas. Valstybės biudžeto 2006 – 2008 metų asignavimų pagal vykdomas funkcijas analizė. Išvados. Priedas (1 psl.).
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2008-11-25
Puslapyje rodyti po