Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Jo leidiniai

  Spaudos išradimas. Klasių kova. Spaudmenys. Punsonai. Popieriaus paruošimas. Inkunabulai. Gutenbergo spaudiniai.
  Visuotinė literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-18
 • Spaudos leidinių klaidos

  Spaudos leidinių klaidos. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Nevartotinos naujosios svetimybės. Žargonai. Kalbos klaidų analizė. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Barbarizmai. Žargonai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-12
 • Spaudos procesų kokybės kontrolė

  Įvadas. Kokybės sąvoka. Technologinė kokybės kontrolės analizė. Leidinių paruošimo procesų kontrolė. Spaudos formų gamybos procesų kontrolė. Kontrolinės skalės. Kokybės kontrolės matavimo prietaisai. Atspaudų defektai. Struktūriniai defektai. Optiniai defektai. Mechaniniai defektai. Grafiniai defektai. Gradaciniai defektai. Procesiniai defektai. Pospausdiminių procesų kontrolė. Išvados.
  Kita, referatas(18 puslapių)
  2007-03-26
 • Spausdinimo mašinų klasifikacijos principai

  Įvadas. Spausdinimo mašinos ir spaudos technologijos. Operatyvioji poligrafija. Trafaretinė spauda. Elektrostatinė spauda. Hektografija. Fleksografinė spauda. Kompiuterinė spauda. Skaitmeninė spauda. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Kita, referatas(11 puslapių)
  2009-04-14
 • Spausdinimo procesai

  Įvadas. Priešspausdiminiai procesai. Spausdiminiai procesai. Naudojamos medžiagos.
  Kita, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-11
 • Spausdintinių šaltinių, kaip mokymo metodo, naudojimas pamokoje

  Įvadas. Spausdintų šaltinių naudojimas. Percepciniai mokymosi metodai. Mnemoniniai mokymosi metodai. Mentaliniai mokymosi metodai. Naudojimasis pirminiais šaltiniais. Periodinės spaudos panaudojimo metodas. Grožinio kūrinio teksto naudojimas. Naudojimasis žinynais. Išvada.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-16
 • Spausdintos knygos pradžia Lietuvoje

  Dokumentotyros referatas. Įvadas. Spaudos atsiradimas Pabaltyje. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Pirmoji LDK spausdinta lietuviška knyga. Išvados. Priedai (1).
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2009-08-18
 • Spausdintuvai (2)

  Išvesties įrenginiai. Spausdintuvai; jų rūšys bei paskirtis; veikimo principai. Dvi rašalinių spausdintuvų technologijos. Rašalinių spausdintuvų rinka.
  Kompiuteriai, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-07
 • Spausdintuvai (3)

  Informacijos išvedimo priemonės. Spausdintuvai. Teksto spausdinimas. Grafinių vaizdų spausdinimas. Adatiniai matriciniai (dot-matrix) spausdintuvai. Rašaliniai (ink-jet) spausdintuvai. Pagrindinės dalys ir jų funkcijos. Terminiai (thermal) spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Spalvotieji spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai. Terminiai spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai.
  Kompiuteriai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Spausdintuvai (4)

  Įvadas. Spalvotieji spausdintuvai. Adatiniai spausdintuvai. Rašaliniai spausdintuvai. Terminiai spausdintuvai. Lazeriniai spausdintuvai. Daugiafunkciniai įrenginiai. Braižytuvai.
  Kompiuteriai, referatas(10 puslapių)
  2007-05-21
 • Spaustuvė "Lietuvos rytas". Gamybos technologija: žurnalas "TV antena"

  Tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Pramonės šaka. Poligrafija. Ištekliai. Darbo jėgos imlumas. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veikos pobūdis, pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojamos žaliavos (medžiagos) bei jų tiekėjai. Pagrindiniai konkurentai. Vartotojai. Žurnalo "TV antena" gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos procesai, gamybos fazės ir operacijos. Reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Procesų ir operacijų aprašymas nurodant, kaip pasikeitė žaliava atlikus technologinio proceso operacijas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(14 puslapių)
  2006-09-14
 • Spaustuvių istorija

  Įvadas. I. J. Gutenbergo išradimas. Pranciškus Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas. Pirmosios Lietuvos spaustuvės. Reformatų spaustuvės. Akademijos spaustuvė. Mamoničių spaustuvė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-19
 • Specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendencijos

  Darbo tikslas – įvertinti specialybės motyvų pasirinkimo kitimo tendenciją. Žmogaus gyvenimo stilius. Profesijos pasirinkimas. Profesijos pasirinkimo kriterijai. Profesijos pasirinkimo motyvai. Pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai. Sporto pedagogas kūno kultūros mokytojas. Trenerio dorovinės brandos bruožai. Visuomeninis kryptingumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams. Sąžiningumas. Pagarba kiekvienam auklėtiniui. Jautrumas. Nuoširdumas. Darbštumas. Pareigingumas. Reiklumas sau. Kuklumas. Gerumas. Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas. Asmeninės atsakomybės jausmas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Anketinė apklausa. Matematinė statistika. Tyrimo organizavimas ir tiriamųjų kontingentas. Gauti rezultatai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-18
 • Specialybės teksto samprata. Teksto struktūra. Pastraipa — pagrindinis teksto vienetas. Pastraipų kūrimas, sakinių leksinės, gramatinės ir leksinės gramatinės siejimo priemonės. Prasminis sakinių siejimas. Teksto sandara (įvadas, dėstymas, išvados)

  Įvadas. Tekstas. Teksto prasmė. Teksto formos. Teksto komponavimas. Rašymas ir mąstymas. Pagrindinė mintis. Planavimas. Rašymo proceso modelis. Pastraipa. Pastraipos samprata. Pastraipos sandara. Pastraipos kūrimo principai. Sakinys. Sakinio sąvoka. Sakinio kūrimas. Sakinių siejimas. Specialybės kalba. Specialybės kalba ir su ja susijusios sąvokos. Profesinė kalba ir dokumentai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(15 puslapių)
  2006-05-29
 • Specialieji teismai

  Įvadas. Specialiųjų teismų samprata ir jų pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos bylos. Apygardos administracinių teismų kompetencija. Išskirtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Išvados. Priedas: administracinio teismo struktūra.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-04-02
 • Specialieji vaikų ugdymo (si) poreikiai

  Įvadas. Specialiųjų ugdymo(ugdymosi) poreikių samprata. Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių grupė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-01-05
 • Specialioji kaimo rėmimo programa: prioritetai ir priemonės

  Įvadas. Bendras žemės ūkio situacijos apibūdinimas. Politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai aspektai. Kaimo plėtra Europos sąjungoje ir Lietuvoje. Specialioji kaimo rėmimo programa. Kaimo rėmimo programos priemonių finansavimo vertinimas. Programų išlaidų – kitų subsidijų gamybai – skyrimas paramos gavėjams. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2006-10-24
 • Specialiojo ugdymo metodai

  Įvadas. Specialusis ugdymas ir metodologija. Mokymo metodai vaikams su protine negale. Mokymo metodai vaikams su klausos negale. Mokymo metodai vaikams su regos negale. Mokymo metodai vaikams su fizine negale. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-05-11
 • Specialiosios pedagogikos raida Lietuvos mokyklose

  Įvadas. Neįgaliųjų specialiojo ugdymo ir globos organizavimas nepriklausomoje Lietuvoje 1918 – 1940 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas, auklėjimas ir globa 1940 – 1944 m. Neįgaliųjų specialusis mokymas ir globa 1944 – 1990 m. Ugdymo įstaigų tinklas 1991 – 2001 m. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-17
 • Specialiosios reliatyvumo teorijos pagrindai

  Įvadas. Lorenco transformacijos. Ilgio ir laiko tarpų sąvokų reliatyvumas. Masė ir impulsas specialiojoje reliatyvumo teorijoje. Einšteino lygtis. Kūno impulso ir energijos ryšys. Fotonų impulsas ir energija. Išvados. Darbas .doc ir .pdf formatu.
  Reliatyvumo teorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-21
Puslapyje rodyti po