Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Augalų tręšimas tausojamojoje žemdirbystėje

  Augalų tręšimas tausojamojoje žemdirbystėje. Organinės trąšos. Mėšlo normos augalams. Bulvės. Maistiniai javai. Daržovės. Daugiametės varpinės žolės ir varpinių – ankštinių žolių mišiniai. Raudonieji dobilai ir liucerna. Vienmečiai pašariniai augalai. Pašariniai javai. Žieminiai tarpiniai augalai. Ganyklos. Tręšimo mineralinėmis trąšomis specifikacija. Mineralinių trąšų įtaka žemės ūkio augalų derliui. Azotas. Žalioji trąša. Maisto medžiagų kiekis žaliose trąšose. Daugiamečių žolių ir kitų augalų daromos įtakos humuso kiekiui ir jo kokybinei sudėčiai palyginimas. Tręšimo planavimas.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Augalų vaisių ir sėklų prisitaikymas prie endozoochorijos

  Įvadas. Terminai. Vaisiaus morfologija. Sėklos luobelė. Sėklų kelionės. Išvados.
  Botanika, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-18
 • Augimo bei raidos dėsningumai

  Įvadas. Pagrindiniai žmogaus raidos etapai. Organizmo raidos dėsningumai. Vystymosi pakitimai. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2008-01-10
 • Augmenija, jos nykimo priežastys. Miškai Lietuvoje, jų apsauga

  Įvadas. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų apsauga. Miškų kirtimų reguliavimas. Miškų apsauga nuo gaisrų. Miškų apsauga nuo taršos. Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Miškų atkūrimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-09
 • Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija

  Įvadas. Augmentinė ir alternatyvioji komunikacija bei jos taikymas ugdant asmenis, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Augmentinė ir alternatyvioji (pagalbinė ir papildoma) komunikacija. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos taikymas. Bendravimo su vaikais, turinčiais įvairaus lygio negalią, būdai ir technologijos. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos lentelių sudarymas. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2009-03-30
 • Augustinas Voldemaras

  Augustinas Voldemaras. A. Voldemaro veikla iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Pirmasis Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas. A. Voldemaro veikla iki 1926m. gruodžio 17d. perversmo. A. Voldemaras valdžioje po 1926m. gruodžio 17d. perversmo. "Geležinio vilko" organizacija. Nepavykęs 1934m. pučas. A. Voldemaro asmeninės savybės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Augustino asmenybė ir jo kovos prieš erezijas

  Įvadas. "Išpažinimai". Pirmoji Augustino biografija. Kovos prieš eretikus. Kovos prieš manicheizmą. Kovos prieš donatizmą. Kovos prieš arijonizmą. Kovos prieš pelagizmą. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-23
 • Aukcionai elektros rinkoje

  Įvadas. Aukcionų modeliai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) elektros energijos rinkoje. Skubūs aukcionai. Elektros energijos rinkos. Pilnosios rinkos. Aukcionų tipai. Pagalbiniai paslaugų aukcionai. Multivieneto aukcionai. Vienalaikiai aukcionai. Nuoseklūs aukcionai. Efektyvūs aukcionai. Dvigubi Aukcionai. Reguliavimo aukcionai. Aukcionų taisyklės. Nepertraukiamos prekybos sesijos organizavimas. Aukcionų principai. Išvados.
  Elektronika, referatas(22 puslapiai)
  2009-02-24
 • Auklėjamieji šeimos uždaviniai

  Įvadas. Šeimyninės darnos ugdymas aspektai. Vaiko ugdymo uždaviniai šeimoje. Auklėjimo metodai. Išvados ir pasiūlymai. Priedas.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-12-09
 • Auklėjamosios veiklos vertinimo aspektai

  Įvadas. Auklėjimo prasmė bei ypatumai. Pedagogo auklėjamosios įtakos reikšmė. Saviaukla. Asmenybės pozicijos keitimas. Auklėjimo principai. Auklėjimo kompleksiškumas.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-01
 • Auklėjamųjų metodų taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai

  Įvadas. Auklėjimo metodų samprata. Auklėjimo metodai. Informaciniai – parodomieji auklėjimo metodai. Įtikinėjimo metodai. Įpratinimo metodas. Stimuliaciniai metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-02-26
 • Auklėjimas šeimai ir šeimoje

  Įvadas. Auklėjimo šeimoje esmės supratimas. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Šeiminio auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
 • Auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Auklėjimas šeimoje. Šeima kaip auklėjimo veiksnys. Auklėjimo šeimoje esmė. Auklėjimo šeimoje tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-08
 • Auklėjimo metodai

  Įvadas. Pavyzdžio metodika. Monologo metodika. Dialogo metodika. Stimuliavimo metodika. Renginio metodika. Veikdinamoji metodika. Šeiminio auklėjimo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Auklėjimo metodai (2)

  Auklėjimo metodo samprata. Auklėjimo metodų klasifikacijos problema. Įtikinėjimo metodas ir jo formos. Įpratinimo metodas. Pavyzdžio metodas. Skatinimo metodas. Draudimai ir bausmės. Religinis auklėjimas. Auklėjimo metodai lietuvių liaudies pedagogikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-03-28
 • Auklėjimo metodai ir jų pritaikymo galimybės

  Auklėjimo proceso prasmė. Auklėjimo esmė, struktūra. Auklėjimo metodai, vyksmo ypatumai. Auklėjimo tikslas. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo metodai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-30
 • Auklėjimo stiliai

  Auklėjimo būdai ir jų įtaka vaiko psichosocialiniam vystymuisi. Šeima – unikali auklėjimo sistema. Auklėjimo stiliaus apibrėžimas. Keturi auklėjimo stiliai. Pasekmės vaikams. Įtaka lyčiai, etninei grupei ir šeimos tipui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-31
 • Auklėjimo stiliai ir jų įtaka vaikams

  Įvadas. Šeima – unikali auklėjimo sistema. Auklėjimo stiliaus apibrėžimas. Auklėjimo stiliai. Pasekmės vaikams. Įtaka berniukų ir mergaičių auklėjime. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-04
 • Auklėtinių ir auklėtojų bendravimas pedagoginiame susitikime

  Įvadinė dalis. Kas yra klasės vadovas. Klasės vadovo kompetencija. Pedagogo – auklėtojo veiklos sudedamosios dalys. Koks turėtų būti klasės auklėtojas? Klasės auklėtojo portreto "interpretacija". Klasė kaip grupė. Rekomenduojamosios klasės auklėtojo inicijuojamos veiklos formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2009-11-13
 • Auklėtojos įtaka vaiko socializacijai

  Ikimokyklinio ugdymo programos. Lietuviškos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Pedagogas. Auklėtojos įtaka vaiko socializacijai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-17
Puslapyje rodyti po