Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai

  Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai. Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti mokestinio patikrinimo sąvoką, jo rūšis. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti mokestinio patikrinimo vietą, jo periodiškumą, trukmę ir apribojimus atlikti mokestinį patikrinimą bei kitus teisinio reglamentavimo ypatumus. Mokestinio patikrinimo sąvoka. Mokestinio patikrinimo rūšys. Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta, periodiškumas ir trukmė. Apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą. Pranešimas apie mokestinį patikrinimą. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu. Dokumentų ir daiktų paėmimas. Patikrinimo aktas ir pažyma. Operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentai. Muitinės atliekamo mokestinio patikrinimo specifika. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-02-05
 • Mokestinių ginčų komisija

  Įvadas. Mokestinių ginčų komisija, jos tikslai ir funkcijos. Mokestiniai ginčai ir jų nagrinėjimas. Mokestinių ginčų procesas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje. Mokestinių ginčų komisijos 2008 m. veiklos analizė. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-03-26
 • Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka, esmė ir reikšmė. Mokestinių ginčų nagrinėjimo samprata ir esminės įstatymo nuostatos. Mokestinių ginčų nagrinėjimo etapai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka ir reikšmė. Mokestinių ginčų nagrinėjimo samprata ir pagrindinės nuostatos. Mokestinių ginčų nagrinėjimo stadijos. Mokestinių ginčų nagrinėjimas centriniame mokesčio administratoriuje. Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje. Mokestinių ginčų nagrinėjimas teisme. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-04-25
 • Mokestinių ginčų sąvoka, subjektai ir jų teisės

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka ir ypatybės. Mokestinių ginčų subjektai. Mokestinių ginčų subjektų teisės. Mokestinių ginčų bylų proceso atnaujinimo galimybės. Laimėjimai ir pralaimėjimai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-27
 • Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis

  Įvadas. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Gamtos ištekliai, kas tai? Mokesčio objektas bei mokėtojai. Valstybinių gamtos išteklių mokesčio tarifai. Mokesčio mokėjimas, deklaracijos ir lengvatos. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė ir tarifai. Mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Naftos ir dujų išteklių mokesčio atitikmuo jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje. Išvados. Priedas (1).
  Mokesčiai, referatas(20 puslapių)
  2011-10-21
 • Mokykla

  Įvadas. Pradžios mokykla. Vidurinis mokslas. Įvairaus profilio mokyklos. Aukštasis mokslas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Mokykla Lietuvoje 1918-1940 metais

  Įžanga. Istorinė aplinka ir pokyčiai. Švietimo reformos. Mokytojų pasiruošimas ir jų ryšys mokyklose vykdančioms reformoms. Išvados. Darbo refleksija.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2006-07-21
 • Mokyklinio amžiaus vaikai ir jaunimas

  Vaiko problemos visuomenėje ir mokykloje. Amžiaus tarpsniai. Paauglys šeimoje ir mokykloje.
  Raidos psichologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-15
 • Mokyklinio amžiaus vaikų mityba

  Ikimokyklinio amžiaus vaikų mityba. Mokyklinio amžiaus vaikų mityba. Moksleivių mitybos problemos. Medžiagų apykaita. Ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos rekomendacijos. Sveikos mitybos piramidė. Miegas. Kiek laiko vaikas turi miegoti? Miego higiena. Ar trukdo miegoti triukšmas? Kas skatina sveiką, gilų miegą? Ką daryti, jei vaikas nenori eiti popiečio miego?
  Medicina, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Mokyklinio amžiaus vaikų traumatizmas ir jo profilaktika

  Įvadas, tikslai ir uždaviniai. Vaiko psichosocialinis vystymasis ir traumų rizika. Vaikų sužalojimai. Pirmoji pagalba, traumų priežastys, kas gali būti. Ką daryti ir kada kreiptis į gydytoją. Kaulų ir sąnarių traumos, priežastys. Kas būdinga, ką daryti ir kada kreiptis į gydytoją. Nosies ir veido traumos, priežastys, kas gali būti, ką daryti ir kada kreiptis į gydytoją. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(10 puslapių)
  2008-05-15
 • Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Ozo vidurinė mokykla

  Įvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija ir misija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. 2008 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir mokyklos funkcijos. Nuotolinis mokymas. Specialusis ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2009-02-25
 • Mokyklos darbo perspektyvos

  Įvadas. Mokyklos uždaviniai. Ugdymo tikslo aspektai. Ugdymo tikslo aspektai skirtingose psichologijos srityse ir laikotarpiuose. Mokinių amžiaus periodizacija ir charakteristika. Perspektyvios mokyklos modelis. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-03-21
 • Mokyklos efektyvumas, jos tobulinimas

  Įvadas. Mokyklos efektyvumas. Efektyvių mokyklų bruožai. Penkių veiksnių modelis. Visapusiškas švietimo efektyvumo modelis. Mokyklos tobulinimas. Kaitos samprata. Mokyklos efektyvumas, jos tobulinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-14
 • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas

  Įvadas. Sėkmingas mokyklos ir šeimos ryšys. Šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – šeima. Mokyklos ir šeimos partnerystės problemos ir jų sprendimo būdai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-12-18
 • Mokyklos ir šeimos bendravimas ir bendradarbiavimas

  Įvadas. Pradinės mokyklos vaidmuo ugdant ateities žmogų. Sėkmingas mokyklos ir šeimos ryšys. Šeimos ir pedagogo bendradarbiavimas. Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – šeima. Tėvai mokyklos gyvenime. Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant mokinių ir tėvų bendruomenę. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-15
 • Mokyklos ir šeimos sąveika

  Nagrinėjama kaip šeima turėtų bendradarbiauti su mokykla, Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai, Darbo su šeima formos, Mokinio šeimos pažinimo metodai, Tyrimas, Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kokias bendravimo su šeima formas tėvai vertina palankiausiai.
  Pedagogika, referatas(19 puslapių)
  2004-11-23
 • Mokyklos nelankymo problema

  Įvadas. Vaiko teisė į mokslą. Mokyklos nelankymo priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankymui. Mokymosi sunkumai ir mokyklos nelankymas. Mokytojo vaidmens sąsajos su mokyklos nelankymu. Patyčių problemos sąsajos su vengimu lankyti mokyklą. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Prievarta prieš vaikus kaip vengimo lankyti mokyklą veiksnys. Mokinių veikla mokyklos nelankymo metu. Priemonės, skirtos spręsti mokyklos nelankymo problemą. Socialinio pedagogo vaidmuo, sprendžiant blogai mokyklą lankančių vaikų problemas. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-12-18
 • Mokyklos savivalda

  Mokyklų savivalda. Įvadas. Mokyklos savivalda. Organizavimas. Pritaikymo problemos. Savivaldos struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-23
 • Mokyklos strateginė analizė: Kauno Kalniečių vidurinės mokykla

  Įvadas. Teorinė dalis. Situacijos strateginės analizės metodika. Išorės aplinkos analizė. Vidaus aplinkos analizė. SSGG analizė. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Mokyklos išorės aplinkos analizė. Vidinė mokyklos aplinkos analizė. Mokyklos SSGG (SWOT) analizė. Strateginės alternatyvos. Strateginių alternatyvų įvertinimas bei pagrindinės alternatyvos parinkimas. Projektinė dalis – strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Mokyklos vizija, misija, strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(25 puslapiai)
  2008-05-14
Puslapyje rodyti po