Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antrinių žaliavų perdirbimas

  Antrinių žaliavų perdirbimas. Perdirbimo savaitė. Pakuočių ženklai. Patarimai kaip saugoti gamtą. Pavojingos atliekos. Kartoninės gėrimų pakuotės.
  Ekologija, referatas(20 puslapių)
  2006-01-12
 • Antroji - jaunesnioji mokyklinė vaikystė (7-12 m.)

  Antroji – jaunesnioji mokyklinė vaikystė (7 – 12 m.). Įvadas. Tikslas – aprašyti antrosios – jaunesniosios mokyklinės vaikystės (7-12 m.) ypatumus. Amžiaus tarpsniai. Chronologinis amžiaus tarpsnių klasifikavimas. Vaikystės samprata. Antroji – jaunesnioji mokyklinė vaikystė (7-12 m.). Konkretaus operacinio mąstymo stadija. Pažintinių procesų raida. Vaikų visuomenė. Žodynas. Vaikų elgesio taisyklės. Atstūmimas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(14 puslapių)
  2010-02-19
 • Antroji Lietuvos sovietizacija. Kolektyvizacija ir tremtys

  Įvadas. Represinių struktūrų kūrimas. Pabaltijo rusų istorija. Pokario trėmimų pradžia. Masinės deportacijos. Tarybinės žemėvaldos atkūrimas ir gilinimas. Kolektyvizacijos prielaidos ir pradžia. Ištisinė kolektyvizacija. Ištisinės kolektyvizacijos pabaiga. Respublikos žemės ūkis po kolektyvizacijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(16 puslapių)
  2008-05-30
 • Antroji naujoji poezijos srovė turkų literatūroje

  Antroji naujoji poezijos srovė. Apie Antrąją naująją poezijos srovę. Antrosios naujosios poezijos srovės ypatybės. Ilhan Berk. Turgut Uyar. Edip Cansever. Eilėraščiai.
  Visuotinė literatūra, referatas(11 puslapių)
  2009-06-20
 • Antropogenezė. Mano požiūris į skirtingas teorijas

  Kaip atsirado pasaulis ir žmogus pagal katalikų testamentą. Pirmieji žmonės. Žmogaus ir proto kilmė. Nuo individualios prie visuomenės evoliucijos. Darvinas ir jo teorijos atsiradimas. Išvados.
  Kita, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-07
 • Antropogeninė aplinkos tarša

  Pagrindinės antropogeninės taršos problemos. Oro tarša. Žemės ir vandens tarša. Atliekų susidarymas ir jų keliamas pavojus. Aplinkos apsauga. Oro taršos amžinimas. Aplinkos apsauga ūkinėje veikloje. Atliekų tvarkymas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Antropogeninė tarša

  Įvadas. Vienas iš ekologijos tyrinėjimo objektų – antropogeninė tarša. Antropogeninės taršos sukeliamos problemos. Oro tarša. Žemės tarša. Vandens tarša. Svarbiausios Lietuvos antropogeninės taršos problemos. Stabili globalinė aplinka ir žmogaus sveikata. Atliekų susidarymo keliamas pavojus. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Antropogeniniai Indonezijos teritorijos ypatumai

  Įvadas. Urbanizuotos teritorijos ir salos. Agrarinės teritorijos. Laukinių genčių gyvenamos salos. Negyvenamos salos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Regioninė geografija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-13
 • Antropogeninis poveikis Lietuvos gamtinei aplinkai ir žmogaus sveikatai

  Įvadas. Ar oš Lietuvoje girios? Energetika. Šildymas. Autotransportas. Statyba. Svarbiausios Lietuvos ekologinės problemos. Nuotekų valymo problema. Upių ir ežerų vandens užterštumas. Dirvožemio tarša. Atliekų problema. Stabili globalinė aplinka ir žmogaus sveikata. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-07
 • Antropologija (7)

  Įvadas. Animizmas. Animatizmas ir mana. Magija ir religija. Religinių tikėjimų ir papročių organizacija. Šamanistiniai kultai. Bendruomeniniai kultai. Bažnytiniai kultai. Religija ir politinė ekonomika: aukštieji dievai. Atgaivinimas. Tabu, religija ir ekologija. Išvados.
  Religija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-05
 • Antropomorfinė ir zoomorfinė akmens amžiaus dailė Lietuvoje

  Įvadas. Zoomorfinė akmens amžiaus dailė Lietuvoje. Antropomorfinė akmens amžiaus dailė Lietuvoje. Faliniai atvaizdai. Neolito dailės stiliaus formavimasis. Baigiamosios antropomorfinės dailės pastabos. Išvados.
  Dailė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-28
 • Antrosios Lenkijos Respublikos konstitucija

  Įvadas. Lenkijos istorija iki Antrosios Lenkijos respublikos. Respublikos formavimosi metai (1918-1921). Seimo rinkimai 1919 metais. Laikinoji konstitucija. Kovo konstitucija. Balandžio konstitucija. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2009-09-07
 • Antstoliai: funkcijos ir teisinis statusas

  Įvadas. Kas yra antstolis? Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolių funkcijos ir kita veikla. Antstolių kontrolė.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Antstoliai. Antstolio veiklos principai

  Antstolio apibrėžimas. Antstolio veiklos principai. Reikalavimai asmenims pretenduojantiems tapti antstoliu. Antstolių viešas konkursas. Teisė vykdyti antstolių veiklą. Vykdymo vieta, laikas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Vykdymo išlaidos. Vykdymo išlaidų apmokėjimas. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka. Antstolio veiklos apribojimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Drausminės nuobaudos. Antstolio atsakomybė. Antstolio funkcijos ir kita veikla. Antstolio teisė gauti informaciją. Antstolio kvalifikacijos kėlimas. Antstolio atestavimas ir sveikatos tikrinimas. Antstolio depozitinės sąskaitos, antspaudas ir parašas. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-04
 • Antstolių savivalda

  Lietuvos Respublikos teismo antstolių savivalda iki reformos ir pasikeitimai po reformos įgyvendinimo. Lietuvos antstolių savivaldos ypatumai po 2003 m. pradžioje įvykdytos antstolių reformos. Lietuvos antstolių rūmai. Antstolių rūmų susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Reformos rezultatai bei jos įvertinimas visuomenėje. Tarptautinė antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga.
  Administracinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Antstolių veikla

  Įvadas. Antstolių veikla. Antstolių funkcijos. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių privalomas atsakomybės draudimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-03
 • Antžeminis transportas Lietuvoje

  Automobilių transportas Lietuvoje. Pirmieji Lietuvos automobiliai. Automobilių transporto statistika. Naujausi automobiliai Lietuvoje. Miestų transportas. Krovinių pervežimas antžeminėmis transporto priemonėmis. Keleivių pervežimas antžeminėmis transporto priemonėmis. Geležinkelių transportas Lietuvoje. Pirmieji Lietuvos geležinkeliai. Dabartinis geležinkelių transportas. Oro transportas Lietuvoje. Oro transporto priemonių raidos apžvalga. Dabartinis oro transportas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Transportas ir logistika, referatas(23 puslapiai)
  2007-08-31
 • Antžmogio alegorija Nyčės filosofijoje

  Įvadas. Frydrichas Nyčė. Frydricho Nyčės antifilosofija. Antžmogio alegorija Nyčės filosofijoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Antžmogio koncepcija F. Nyčės filosofijoje

  Frydricho Nyčės antifilosofija. Antžmogio koncepcija. Antžmogių savybių koncepcija.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-01
 • Anzelmas Matutis-Matulevičius

  Anzelmas Matutis-Matulevičius, jo biografija, darbai, aptarimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-01-12
Puslapyje rodyti po