Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Grupinio darbo organizavimas (2)

  Įvadas. Grupės darbo organizavimas. Vadovavimas darbo grupei. Grupėje pareigų nustatymas. Darbuotojų įgūdžių panaudojimas. Parama grupei. Grupės našumo didinimas. Grupės bendravimas. Kūrybiškumas. Grupės lygio kėlimas. Vadovavimo grupei vertinimas. Grupės darbo planavimas ateičiai. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-10-10
 • Grupinio darbo organizavimas (3)

  Įvadas. Grupių susiformavimas. Grupinio darbo esmė. Grupinio darbo organizacinės formos. Individualios negamybinės grupės. Grupės suinteresuotos įmonės veikla. Padalinių veiklos tobulinimo grupė. Kokybės būreliai. Procesų tobulinimo grupė. Tikslinės / programinės (probleminės) grupės. Grupinio darbo efektyvumas. Grupinio darbo trūkumai. Veiksmingo susirinkimo organizavimas. Grupė ir lyderis.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-10-18
 • Grupinio darbo reikšmė ir organizavimas

  Grupinio darbo reikšmė. Grupių formavimosi etapai ir dėsningumai. Formalios ir neformalios grupės. Grupinio darbo organizacinės formos. Grupių veiksmingumas. Darbo efektyvumas grupėse. Grupinio darbo trūkumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Grupinio darbo sistema "Lotus Notes"

  Įvadas. Bendro darbo parengimas. Galingos architektūros darbo grupių priemonė. Lotus Notes ir Internetas. Lotus Notes techninė apžvalga. Lotus Notes sukurta dokumentams. Replikavimas. Saugumas. Pranešimų perdavimas. Katalogo paslaugos. Taikomųjų programų kūrimo aplinka. Taikomųjų programų kūrimo priemonės. DBVS integravimas. Išvada.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-03
 • Grupinio darbo sistemos Lotus Notes/Domino duomenų bazių analizė

  Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Pagrindinė dalis. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Galimybės. Notes specialiosios duomenų bazės. Naudotojų teisės dirbti su duomenų baze. Forma. Rodinys. Aplankai. Informacijos paieška. Duomenų bazės kūrimas. Techninis palaikymas ir priežiūra. Išvados.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-23
 • Grupinio socialinio darbo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti grupinio socialinio darbo metodo esmę. Socialinio darbo su grupe ypatumai. Socialinio darbuotojo ir grupės sąveika. Psichoterapinės grupės ir jų ypatumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Grupinis darbas ir jo taikymo būtinumas

  Įvadas. Grupės ir jų reikšmė. Formalios grupės. Neformalios grupės. Grupių kūrimas. Darbo grupių tipai. Darbuotojų įtraukiamosios grupės. Savivaldės darbo grupės. Kokybės būreliai. Darbo grupių mokymas. Grupių nesėkmės priežastys. Savo užduočių neatlikimas. Asmeninės ir politinės problemos (konfliktai). Įsitraukimo stoka. Grupinis protinis darbas. Grupinio darbo svarba. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-14
 • Grupinis ir komandinis darbas organizacijoje

  Įvadas. Kas yra komanda. Kodėl papratai darbo grupei daug rečiau pavyksta dirbti taip efektyviai kaip komandai? Ką duoda organizacijai komandos formavimas. Kada ir kaip formuoti komandą. Ką vertėtų daryti ir į ką kreipti dėmesį vadovui. Komandinis darbas = efektyvus darbuotojų sugebėjimų panaudojimas + pasitenkinimas darbu. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-12
 • Grupinių ir individualių valdymo sprendimų priėmimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Individualių ir grupinių sprendimų aspektai. Grupinių sprendimo priėmimo metodų formos. Grupinio sprendimo priėmimo trukdžiai. Sėkmingos dalykinės grupės požymiai. Nesėkmingos dalykinės grupės požymiai. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus grupėje. Kiti vaidmenys dalykinėse grupėse. Praktinė dalis. Situacijos įvardijimas. Valdymo sprendimo paruošimas. Valdymo sprendimo priėmimas. Valdymo sprendimo realizavimas. Rezultatų įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-12-12
 • Grupių konfliktai

  Grupių konfliktai. Realios ir sąlyginės grupės. Makro ir mikrogrupės. Formalios ir neformalios grupės. Konfliktai. Konfliktų priežastys. Konfliktų prevencija. Konflikto pasekmės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Grupių rūšys

  Grupės ir kolektyvo samprata. Grupė ir jos rūšys. Grupių raida. Grupės tikslai ir normos. Grupės struktūra. Grupė ir asmenybė. Grupės lyderiai. Asmenybės savijauta grupėje. Kolektyvinis apsisprendimas ir konformizmas. Psichologinė darna ir konfliktai.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-13
 • Grupių susidarymas ir jų valdymas

  Įvadas. Darbuotojų grupės, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Grupės, jų rūšys, tarpusavio sąveika, priklausomybė. Individualių ir grupinių sprendimų aspektai. Grupinio sprendimo priėmimo trukdžiai. Sėkmingos dalykinės grupės požymiai. Nesėkmingos dalykinės grupės požymiai. Vadovo vaidmuo priimant sprendimus grupėje. Kiti vaidmenys dalykinėse grupėse. Formalios grupės. Efektyvus darbas formalioje grupėje. Neformalios grupės. Neformalių grupių efektyvumo didinimas. Neformalios organizacijos valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-31
 • Gruzijos ekonomikos atstatymo planas

  Įvadas. Darbo tikslas - Gruzijos ekonomikos atstatymas. Gruzijos šalies pristatymas. Pagrindiniai Gruzijos socialiniai - ekonominiai rodikliai. Lietuvos ir Gruzijos užsienio prekyba. Gruzijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Gruzijoje. Ekonominė krizė, jos pasireiškimo sritys Gruzijoje. Gruzijos krizės pradžia, pasekmės. Gruzijos atgaivinimo planas. Dujotiekio "Nabucco" projektas: Kaspijos regionas - Europa. Naftos gavybos išplėtimas. Yerevano - Batumio autostrada. Bendradarbiavimas su JAV. Poti uostas. Mini miestas Tbilisio priemiestyje. Pirmojo ligoninių tinklo Gruzijoje įkūrimas. Mūsų nuomonė ar šalis pasirinko teisingą strategiją. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • GSM tinklai

  Įvadas. GSM istorija. GSM tiekiamos paslaugos. GSM architektūra. Mobilioji stotelė. Bazinė stotis. Tinklo posistemė. Radijo ryšys. Daugialypis priėjimas ir kanalo struktūra. Duomenų kanalai. Kontrolės kanalai. Paketinio duomenų apsikeitimo ciklo struktūra. Garsų kodavimas. Kanalo kodavimas ir moduliavimas. Daugiaspindulinė korekcija. Dažnio keitimas. Trūkusis transliavimas. Trūkusis priėmimas. Energijos taupymas. Tinklo aspektai. Radijo resursų valdymo sluoksnis. Perkėlimas. Mobilumo valdymo sluoksnis. Autentifikacija ir saugumas. Ryšio valdymo sluoksnis. Skambučio adresavimas. Išvados.
  Informatika, referatas(13 puslapių)
  2005-10-04
 • GSM tinklai (2)

  Įvadas. GSM istorija. GSM teikiamos paslaugos. GSM architektūra. Mobilioji stotelė. Bazinė stotis. Tinklo posistemė. Radijo ryšis. Daugialypis priėjimas ir kanalo struktūra. Duomenų kanalai. Kontrolės kanalai. Paketinio duomenų apsikeitimo ciklo struktūra. Garsų kodavimas. Kanalo kodavimas ir moduliavimas. Daugiaspindulinė korekcija. Dažnio keitimas. Trūkusis transliavimas. Trūkusis priėmimas. Energijos taupymas. Tinklo aspektai. Radijo resursų valdymo sluoksnis. Perkėlimas. Mobilumo valdymo sluoksnis. Autentifikacija ir saugumas. Ryšio valdymo sluoksnis. Skambučio adresavimas. Išvados.
  Elektronika, referatas(18 puslapių)
  2007-01-30
 • GUI: wxWindows biblioteka

  Apie GUI. GUI kūrimo įrankiai. wxWidgets. wxWidgets bibliotekos.
  Programos, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Guolio žiedo nuimtuvo projektavimas

  Įvadas. Tikslas: suprojektuoti guolio 7312 išorinio žiedo nuimtuvą. Nuimtuvų įvairovės analizė. Praktinė dalis. Įtaiso paskirtis, sandara ir veikimas. Įtaiso jėgų veikimo schema. Detalių projektavimas. Sraigto-veržlės perdavos projektinis skaičiavimas. Perdavos patikrinamieji skaičiavimai. Eskizinis komponavimas. Rankenos projektinis skaičiavimas. Atramų skaičiavimas. Griebtuvo projektinis ir patikrinamasis skaičiavimas. Neskaičiuotų detalių projektavimas. Stovo projektavimas. Šarnyrinės veržlės projektavimas. Nustatymo sraigto projektavimas. Kreipiamosios projektavimas. Įtaiso surinkimo technologija ir eksploatavimo sąlygos. Išvados.
  Inžinerija, referatas(26 puslapiai)
  2009-09-30
 • Guptų laikotarpio menas

  Guptų periodas (329 – 647). Guptų skulptūros bruožai. Piešiniai.
  Dailė, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-02
 • H. Hesse "Unterm Rad"

  Hermanno Hesse knygos "Unterm Rad" ("Po ratu") analizė vokiečių kalba. Hermann Hesse. Inhalt. Die Charaktere. Die Kamerade. Das Rad. Die Wörter.
  Visuotinė literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-01-19
 • H. Klauss "Drugeliai prie ligonio lovos" (2)

  Įvadas. Heinrich Klaus knygoje bando atskleisti vertikalaus ir horizontalaus ligonio problemas. "Vertikalus" ir "horizontalus" ligonis. Kaip tapti "vertikaliu" ligoniu. Ligonis prisideda prie savo pasveikimo. "Vertikalūs" giminaičiai. Susikalbėjimas su savo organizmu, siela. Pratimai. Poveikis savo vidiniams dialogams. Pasyvus ir aktyvus atsipalaidavimas. Kvėpavimas – gyvybės eliksyras. Išorinis ligonio pasaulis. Jus prižiūrintys specialistai. Operacija: gyvenimas iki jos ir po. Keturios sveikimo fazės. Juokas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-27
Puslapyje rodyti po