Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto sudarymo principai

  Įvadas. Tikslas išanalizavus įvairią mokslinę literatūrą ir periodikos leidinius, pateikti svarbiausius ES biudžeto struktūros bei sudarymo principus bei atlikti 2006-2009 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto analizę. Europos Sąjungos (ES) biudžeto struktūra. Europos Sąjungos (ES) išlaidų padengimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto pajamų ir išlaidų ribojimai. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto projektas. Biudžeto tvirtinimas. Kontrolė. Europos Sąjungos (ES) biudžeto 2006-2009 m. išlaidų analizė. Tvarusis augimas 2006-2009 m. Gamtos ištekliams skiriamos lėšos 2006-2009 m. Pilietybė, laisvė, saugumas bei teisingumas. Biudžeto išlaidų programa iki 2013 m. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2010-02-25
 • Europos Sąjungos (ES) ekonominės integracijos nauda valstybėms narėms

  Įvadas. Tikslas - atskleisti Europos Sąjungos (ES) ekonominės integracijos naudą valstybėms narėms ir parodyti, kokį ilgą kelią nuėjo Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Ekonominė politika - bendras rūpestis. Ekonominės politikos integracijos formos. Europos Sąjungos (ES) vaidmuo ekonominėje politikoje. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Vieningos rinkos programa. Lisabonos strategija. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-05-07
 • Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvai

  Santrumpų sąrašas. Įvadas. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento projekto įgyvendinimas. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metams projektas. Europos sąjungos finansinės paramos Lietuvai 2005 – 2009 metais analizė. Europos sąjungos teikiamos paramos Lietuvai nauda ir problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2011-05-18
 • Europos Sąjungos (ES) humanitarinė pagalba

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) vystymosi politika. Vystymosi politika. Europos Sąjungos (ES) humanitarinė pagalba. Humanitarinė pagalba. Europos Komisijos (EK) humanitarinės pagalbos departamentas (ECHO). Europos Sąjungos (ES) humanitarinės pagalbos partneriai. Tarptautinė humanitarinė teisė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
 • Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės plėtros programų apžvalga

  Duomenų mainų tarp administracijų (IDA) programa. IDA tikslai. IDA veikla. IDA programos veiksmų pavyzdžiai. IDABC programa. eContent programa. Išskirtos trys pagrindinės veiklos kryptys. eContentplus programa. Veiksmų kryptys. eTen programa. Paslaugų sritys ir apimtis. Finansavimo galimybė. MODINIS programa.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(15 puslapių)
  2006-04-02
 • Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės strategijos ir programos

  Įvadas. Informacinės visuomenės samprata ir klasifikacija. Europos Sąjungos (ES) informacinės visuomenės įgyvendinimo politika. Reglamentavimas informacinėje visuomenėje. Perdavimas. Turinys. Skatinimo sektorius informacinėje visuomenėje. *.eu domenas. Tyrimai ir pramoninė politika. Turinys ir paslaugos. Europa ir skaitmenizavimas. Pasinaudojimas privilegijomis informacinėje visuomenėje.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2007-11-14
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (11)

  Europos bendrijos. Bendrijų institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos (ES) Taryba (Vadovų Taryba). Europos Sąjungos (ES) Taryba (Ministrų Taryba). Europos Komisija. Europos Sąjungos (ES) Teisingumo Teismas (Kontroliuojanti institucija). Europos Audito rūmai (Kontroliuojanti institucija). Europos Centrinis Bankas (Finansinė institucija).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (12)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Istorinė apžvalga. Parlamento struktūra. Veikla. Europos Sąjungos Taryba. Istorinė apžvalga. Struktūra. Veikla. Europos Komisija (EK). Funkcijos. Darbo organizavimas. Teisingumo teismas. Sudėtis. Funkcijos. Darbo organizavimas. Audito Rūmai. Funkcijos. Darbo organizavimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (2)

  Įvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra ir kompetencija. Taryba (Ministrų taryba). Europos komisija. Europos Parlamentas (EP). Europos teisingumo teismas. Europos viršūnių taryba. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-13
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (3)

  Europos Sąjungos (ES) institucijos. Komisija. Ministrų taryba. Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (ESRK). Regionų komitetas. Audito rūmai. Europos investicijų bankas (EIB). Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (5)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Europos Sąjungos taryba. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Vadovų Taryba. Europos Komisija. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas, Europos Sąjungos teisingumo teismas. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Europos Audito Rūmai. Struktūra. Būstinė. Veikla. Darbo organizavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (7)

  Įvadas. Europos Parlamentas (EP). Buveinė ir sudėtis. Europos Parlamento veikla. Teisės aktų leidimo galia. Įtaka Europos sąjungos biudžetui. Demokratinė kontrolė. Darbo tvarka. Europos Komisija. Kas yra ta Komisija? Buveinė ir sudėtis. Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. Europos sąjungos politikos ir biudžeto vykdymas. Europos sąjungos teisės įgyvendinimas. Atstovavimas Europos Sąjungos (ES) tarptautinėje arenoje. Darbo tvarka. Europos Sąjungos Taryba. Buveinė ir sudėtis. Europos sąjungos Tarybos veikla. Darbo tvarka. Europos Teisingumo Teismas. Buveinė ir sudėtis. Teisingumo Teismo veikla. Preliminarus nutarimas. Bylos dėl pareigos nevykdymo. Bylos dėl panaikinimo. Bylos dėl neveikimo. Darbo tvarka. Audito rūmai. Buveinė ir sudėtis. Audito rūmų veikla. Darbo tvarka. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-03-22
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (8)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Parlamentas (EP). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados.
  Teisė, referatas(27 puslapiai)
  2006-04-29
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos ir jų paskirtis

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kilmė. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos veikla. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2007-03-06
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos: struktūra ir funkcijos

  Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Viršūnių Taryba. Kitos Europos Sąjungos institucijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-05-26
 • Europos Sąjungos (ES) istorija

  Šumano planas. Europos Anglių ir Plieno Bendrija. Europos Ekonominė Bendrija (EEB) ir Europos atominė bendrija (EURATOM). Muitų sąjungos įsteigimas. Hagos viršūnių susitikimas. Pirmasis Bendrijos plėtros etapas. Tiesioginiai Europos parlamento rinkimai. Antrasis ir trečiasis Europos bendrijos plėtros etapai. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Ketvirtasis plėtros etapas Europos Sąjungoje (ES). Nicos sutartis. Euro įvedimas.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-05
 • Europos Sąjungos (ES) istorija (2)

  Europos Sąjungos (ES) istorijos pradžia. Ištakos: karas ir taika. Nuo trijų Bendrijų link Europos Sąjungos (ES). Integracija reiškia bendras politikas. Bendra rinka: kliūčių šalinimas. Bendri pinigai: euras jūsų kišenėje. Svarbiausios sutartys. Ypatumai. Simboliai. Vėliava. Himnas. Europos diena. Pasas.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-20
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos

  Europos sąjungos ištakos. Europos bendrijos kūrimasis 1950 – 1986 m. Europos bendrijų tikslai ir uždaviniai. Kas yra Europos Sąjunga? Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Ypatumai.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-19
 • Europos Sąjungos (ES) ištakos (2)

  Judėjimas už valstybių susivienijimą. Europos bendrijos kūrimasis 1950 – 1986 m. Europos bendrijų tikslai ir uždaviniai. Teisės harmonizavimas. Kas yra Europos Sąjunga? Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Ypatumai.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-25
 • Europos Sąjungos (ES) kaip tarptautinės organizacijos veikla

  Įvadas. Europos sąjungos (ES) kūrimasis. Europos Sąjungos susikūrimo istorija. Europos Sąjungos valstybių integracija. Bendros rinkos sukūrimas. Europos Sąjungos didėjimas. Europos Sąjungos funkcionavimas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos Taryba. Europos Vadovų Taryba. Europos Parlamentas. Europos Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Kitos institucijos. Pirmosios instancijos teismas. Audito rūmai. Europos investicijų bankas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos pinigų institutas. Europos Sąjungos (ES) veikla. Darbas regionuose. Struktūrinės politikos išplėtimas į naujas valstybes nares. Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Bendrųjų politikų finansavimas. Bendros žemės ūkio politikos reforma. Tvari plėtra. Technologinės inovacijos. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-02-06
Puslapyje rodyti po