Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Administracinių ginčų komisijos: teisinis reglamentas, veiklos praktika, problemos

  Administracinių ginčų komisijos: teisinis reglamentas, veiklos praktika, problemos. Įvadas. Teisinis reglamentas. Veiklos praktika. Problemos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-01-26
 • Administracinių nuobaudų rūšys (2)

  Įžanga. Administracinių nuobaudų esmė. Administracinių nuobaudų rūšys. Įspėjimas. Bauda. Atlygintinis daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymo, konfiskavimas. Piliečiui suteiktos specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinių nuobaudų skyrimo tvarka. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2010-10-18
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos

  Įvadas. Asmenys, dalyvaujantys administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje. Įgaliotų pradėti ir atlikti administracinės teisės pažeidimo bylos tyrimą pareigūnai, jų teisės ir pareigos. Institucijos ar pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimo bylą ir skirti administracinę nuobaudą. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos. Nukentėjusysis, jo teisės ir pareigos. Atstovas pagal įstatymą, jo teisės ir pareigos. Įgaliotas atstovas, jo teisės ir pareigos. Liudytojas, jo teisės ir pareigos. Ekspertas, jo teisės ir pareigos. Specialistas, jo teisės ir pareigos. Vertėjas, jo teisės ir pareigos. Kviestinis, jo teisės ir pareigos. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-02-25
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos

  Įvadas. Darbo tikslas: Išnagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos stadijų (etapų, atliekamų galimų tyrimo veiksmų, pradžios ir pabaigos procesinio įforminimo) teorinius ir praktinius aspektus, taip pat - išanalizuoti administracinių teisės pažeidimų spektrą Lietuvos Respublikos informavimo priemonėse. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka, jos skirtumas nuo administracinio proceso sąvokos. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų teisenos stadijų sąvoka ir rūšys. Teisenos stadijų turinys. Bylos iškėlimas. Bylos nagrinėjimas. Nutarimo priėmimas. Nutarimo apskundimas. Nutarimo vykdymas. Administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos atnaujinimas. Praktinė dalis. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2010-12-27
 • Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės, jų tikslai

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos sąvoka. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principai ir uždaviniai. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės sąvoka ir rūšys. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių tikslai. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-07-24
 • Administracinių teisės pažeidimų prevencija

  Įvadas. Administracinių teisės pažeidimų prevenciją užkardoje. Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas. Asmenų buvimas valstybės sienos apsaugos zonoje ir pasienio juostoje. Bendradarbiavimas. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje. Apibendrinimai.
  Administracinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Administracinių vadybos metodų analizė. Jų taikymo tikslingumas, siekiant didinti organizacijos valdymo efektyvumą

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Valdymo metodų esmė. Administracinių vadybos metodų analizė. Administracinio valdymo funkcijos. Administracinių valdymo metodų privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Praktinė dalis. Įmonės apžvalga. Įmonės produkcija. Valdymo struktūra. Išvados.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-01-30
 • Administracinių-tvarkomųjų poveikio priemonių įtaka darbo efektyvumui

  Įvadas. Administracinio poveikio priemonių sistema. Tiesioginio poveikio priemonės. Nurodymai. Bendradarbių pasitarimai ir pokalbiai. Tarnybiniai pasitarimai ir pokalbiai. Pripažinimas ir kritika. Kritika ir peikimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Administravimo etika

  Vadyba. Vadovavimas. Kuo žmogus laikomas, tuo ilgainiui ir tampa. Žmonės dažniausiai elgiasi taip, ko kiti iš jų laukia. Žmonių elgesys. Etika ir etiketas. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Turizmo versle valdymas. Vadovo teisės organizacijoje. Praktinės problemos. Konfliktinė situacija.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Adobe Flex dokumentacija

  Flex technologijos apžvalga. Flex programos vystymo fazės. Projektavimo fazė. Formavimo fazė. Kūrimo fazė. Išdėstymo fazė. Saugumo fazė. Programų kūrimas su Flex SDK. Apie Flex kūrimo įrankius. Išvados.
  Programavimas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-04
 • Adobe Photoshop

  Įvadas. Photoshop programos. Failo dydis ir formatas. Skenavimas. Fotoaparato nustatymas. Spalvų koregavimas. Lygiai. Kreivės. Spalvinis balansas. Intensyvumo ir kontrasto korekcija. Piešinio gylio ir atspalvio keitimas. Spalvų korekcija. Piešinio spalvų koregavimas. Nuotraukos paryškinimas. Photoshop filtrai. Sharpen filtrų grupė. Blur filtrų grupė. Noise filtrų grupė. Distort filtrų grupė. Artistic filtrų grupė. Pixelte filtrų grupė. Kitos filtrų grupės. Išvados.
  Programos, referatas(14 puslapių)
  2008-01-25
 • Adobe Photoshop (2)

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su Adobe Photoshop CS2 programa.Pagrindiniai Photoshop elementai. Photoshop darbo langas. Failai. Failų atidarymas. Failų išsaugojimas. Failų eksportas. Naujo dokumento kūrimas. Lapas ir aktyvusis dokumento langas. Piešinio matmenų keitimas. Photoshop liniuotės. Tinklelis. Photoshop paletės. Piešinio peržiūra. Paletė HISTORy. Piešinio kopijos sukūrimas. Piešinio pasukimas. Piešinio fragmento iškirpimas. Darbo su Adobe Photoshop programa pavyzdžiai. Dėmių pašalinimas pagražinant odą. Dantų balinimas pajauninant žmones. Išvada. Priedas (1).
  Programos, referatas(13 puslapių)
  2010-03-28
 • Adolfas Hitleris

  Hitlerio biografijos faktai. Išsamus darbas su nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-01
 • Adolfas Hitleris (3)

  Įvadas. Adolfas Hitleris ir Trečiasis reichas. Kilimas. Žlugimas. Asmeninis testamentas. Politinis testamentas. Paskutinės Hitlerio dienos. Hitlerio pelenai. Įtarimą keliantys gandai. Erico Lucaso, kilusio iš Hengeno kaimo, 1939 m. pasitraukusio į Didžiąją Britaniją, paauglystės prisiminimai. Trečiojo reicho paslaptys. Nacių kamikadzės. Zombių paieškos. Pasikėsinimas į Hitlerį. Nacių moterys. Moters idealas: vaikai, virtuvė, Bažnyčia. Eva Braun–žmona dviem dienom. Nesėkmingos savižudybės. Geli Raubal–pirmoji ir paskutinė fiurerio meilė. Magda Goebbels–vokietės idealas. Trečiojo reicho aukštuomenės dama. Arbata pas A. Hitlerį. Emmos Göring likimas. Hitlerjugend istorija. PS. Netrukus pasirodys Stalino pavedimu parašyta slaptoji "Hitlerio knyga".
  Visuotinė istorija, referatas(25 puslapiai)
  2006-10-18
 • Adolfas Hitleris (5)

  Adolfas Hitleris. Hitlerio vadovaujama nacistinė partija. Ideologinis veikalas "Mein Kampf" (Mano kova). Adolfo Hitlerio kelias į valdžią. 1921 m. NSDAP nutarimas: moterų negalima įsileisti į partijos vadovybę. Ištrauka iš Hitlerio kalbos 1928 m. Sėkmingiausi metai Hitleriui buvo 1940.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-10-18
 • Adomas Mickevičius

  Įvadas. Adomo Mickevičiaus gyvenimas. A. Mickevičiaus vaikystės metai. Gyvenimo metai Rusijoje. Kelionės po Europą. Paskutinieji gyvenimo metai. Pomirtinis Adomo Mickevičiaus gyvenimas. Kūryba. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-01-29
 • Adomas Mickevičius (3)

  Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos kelias. Ankstyvoji kūryba. Mickevičius Rusijoje. Emigracijoje. Lietuviškoji tematika Mickevičiaus kūryboje.
  Visuotinė literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-30
 • Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

  Įvadas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos kaip valdymo bei administravimo objekto ypatybės. Trumpas Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybės. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktas ir jo pagrindinė charakteristika. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos produktui sukurti reikalingi gaviniai ir jų charakteristika. Gavinių virtimo darbo produktu technologija. Produktui sukurti reikalingos darbo priemonės, jų charakteristika. Darbo pasidalijimo ir darbo koordinavimo principai. Pasirinktos institucijos korporacinė kultūra. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos veiklos valdymo ir administravimo principinis modelis. Planavimo realizavimo ypatybės Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekoje. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos valdymo bei administravimo principinio modelio taikymo perspektyvos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(19 puslapių)
  2010-03-30
 • Adutiškio dvaras

  Adutiškio dvaro istorija. Adutiškio dvaras. Dvaro gyventojai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-03
 • Advantages and disadvantages of integration into European Union (EU)

  Darbas anglų kalba apie integracijos į Europos Sąjungos (ES) privalumus ir trūkumus. The treaty on European Union (EU). Advantages. Disadvantages. The bank of Lithuania after enters the European Union (EU). European Union (EU) accession negotiation. Co-operation with the European Central Bank (ECB). The single currency. Dictionary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-21
Puslapyje rodyti po