Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Visiškas užimtumas Lietuvoje

  Visiško užimtumo lygis Lietuvoje. Darbo jėga Lietuvoje. Uždavinių sprendimas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis, administracija, darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas

  Visiškos materialinės atsakomybės sutartis, administracija, darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas.
  Darbo teisė, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-04
 • Vyskupas Merkelis Giedraitis - Žemaitijos apaštalas

  Įvadas. Religinės studijos. Naujų kunigų rengimas. Ryšiai su jėzuitais. Apaštališkoji veikla. Tridento susirinkimo nutarimų vykdymas. Knygų leidyba. Parapijų tvarkymas. Mintys apie kanonizaciją. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-10
 • Vystymasis

  Įžanga. Darvino biologinio vystymosi teorija. Wallace įnašai. Ištvermingas-Weinberg principas. Palyginimas: Lamarck'as prieš Darviną. Darvino įtakos. Mokslinio išskaitymo metodai. Ribos iki Darvino teorijos. Morfologinės ir biologinės sąvokos. Bio-vystymasis: gyventojai prieš Asmenis. Mechanizmai genetiniam pakitimui. Genetinis specializavimas. Darvino kikiliai. Speciation prieš sueinantį vystymąsi. Adaptacijos sąvoka. Pertraukta pusiausvyra. Vertė/apribojimas: teorija biologinis vystymasis. Kintamas buvimo paaiškinimas. Išvados.
  Biologija, referatas(20 puslapių)
  2008-04-24
 • Vystymosi krizės

  Kas yra krizė? Vystymosi krizių skirstymas. Gimimo krizė. Pirmųjų gyvenimo metų krizė. Trečiųjų gyvenimo metų krizė. Septintųjų gyvenimo metų krizė. Paauglystės krizė. Gyvenimo vidurio krizė. Išėjimo į pensiją krizė. Mirimo krizė.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Vystymosi psichologija

  Kūdikystė. Sensomotorinio intelekto stadija. Pirmųjų metų krizė. Priešmokyklinio ugdymo stadija. Priešmokyklinukų būdingos problemos.
  Raidos psichologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-08-11
 • Visual FoxPro valdymo elementai ir objektai

  Anotacija. Įvadas. Literatūros apžvalga. Visual FoxPro priemonės duomenų bazėms tvarkyti. Visual FoxPro aplinka. Objektinio programavimo elementai. Kam reikalingas programavimas? Objektinis programavimas prieš modulinį programavimą. Objektinio programavimo principai. Kapsuliacija. Paveldėjimas. Polimorfizmas. Visual FoxPro programos struktūriniai elementai (konstrukcijos). Programos rašymas, kompiliavimas, vykdymas. Automatinis klasių sudarymas (Visual Class Designer). Išvados.
  Programos, referatas(21 puslapis)
  2007-05-22
 • Visuminė paklausa ir pasiūla

  Įvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2007-06-12
 • Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyra

  Įvadas. Visuminė paklausa. Visuminė pasiūla. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-02-26
 • Visuminė paklausa ir pasiūla. Klasikinė pusiausvyra (2)

  Įvadas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Temos aktualumas. Teorinė dalis. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos pokyčiai. Žemėjančios bendrosios paklausos kreivės formą lemia trys veiksniai. Visuminės paklausos šokai. Visuminė pasiūla. Praktinė dalis. Visuminės paklausos grafikai. Visuminės pasiūlos grafikai. Klasikinės pusiausvyros modelio grafikas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-28
 • Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla

  Įvadas. Visuminė paklausa ir visuminė pasliūla. Visuminė paklausa. Visuminės paklausos apskaičiavimas ir lemiantys veiksniai. Visuminė pasiūla. Klasikinis požiūris. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Vartojimo išlaidos. Vidutinės vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariui per mėnesį (lt). Miesto ir kaimo piniginės išlaidos (lt). Vartojimo išlaidų kitimas 2006–2008 metais. Išvados.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2011-09-30
 • Visuminė pasiūla. Visuminės pasiūlos struktūra

  Referatas "Visuminė pasiūla, jos struktūra". Įvadas. Visuminė pasiūla. Veiksniai, darantys įtaka visuminės pasiūlos kreivės poslinkiui. Visuminė pasiūla: klasikinis požiūris. Klasikinė visuminė pasiūlos kreivė. Trumpalaikiai visuminės pasiūlos svyravimai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Visuomenė – žmogaus tapimo žmogumi esminė sąlyga ir veiklos laukas

  Žmogus – visuomeninė būtybė. Žmogaus ir pasaulio ryšys. Filosofų požiūris į žmogų, visuomenę ir valstybę. Visuomeniškumas. Visuomeniškumo bruožai. Kiekybiniai visuomenės pakitimai. Vidiniai struktūriniai visuomenės pakitimai. Visuomenės makroanatomijos analizė. Pirmykštės visuomenės anatomija. Klasinė visuomenė. Žmogaus visuomeniškumo konfliktai. Šeima. Bendruomenė. Bendruomenės poreikiai. Bendradarbiavimo sritys. Bendruomenės problemos. Tauta. Tauta kaip bendrija. Tautos vientisumo faktoriai. Žmonija. Tautinės bendruomenės. Šiuolaikinių technologijų poveikis žmonijai. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-04
 • Visuomenė ir asmenybė. Individo prisitaikymo visuomenėje galimybės ir problemos

  Įvadas. Visuomenė ir asmenybė pagal struktūrinio funkcionalizmo teoriją. Konflikto reikšmė visuomenės gyvenime. Individo savęs pateikimas kasdieniniame gyvenime. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2012-04-24
 • Visuomenė ir žmogus

  Įžanga. Visuomenė ir žmogus. Individas ir vaidmuo. Laisvės fenomenas. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-13
 • Visuomenės dalyvavimas sportiniame judėjime

  Įvadas. Individualus piliečių dalyvavimas sportiniame judėjime. Apie sportą. Neprofesionalus sportas. Profesionalus sportas. Techninių sporto šakų atsiradimas ir piliečių dalyvavimas jame. Plaukimo veteranų sporto sąjūdžio pradžia Lietuvoje. Sportas mokslo įstaigose. Sportas mokykloje. Sportas universitete. Piliečių fizinis aktyvumas. Išvados.
  Sportas, referatas(19 puslapių)
  2006-02-06
 • Visuomenės informavimo priemonės

  Įvadas. Žiniasklaidos priemonės. Radijas ir televizija. Kinas. Knygos, laikraščiai, žurnalai. Reklama. Internetas. Išvados.
  Žiniasklaida, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-06
 • Visuomenės informavimo priemonių reglamentavimo ir savitvarkos institucijos

  Visuomenės priemonių savireguliavimo institucijų sistema. Žurnalistų etikos inspektorius. Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Kultūros ministerija.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-06
 • Visuomenės institucijos

  Žmogus, jo prigimtis ir veiklos galimybės. Visuomenė, valstybė, kultūra. Socialinės sistemos ir jų kaitos prielaidos. Visuomeninio gyvenimo ypatumai.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-17
 • Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis

  Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip reguliavimo sritis. Valstybės aplinkosauginė funkcija. Valstybės aplinkosauginės funkcijos istorinis pobūdis. Valstybės aplinkosauginės funkcijos esmė. Valstybės aplinkosauginės funkcijos. realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologiniai reikalavimai. Jų esmė. Ekologinių reikalavimų sistema. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinių teisės normų samprata. Ekologinių teisės normų rūšys. Ekologiniai teisiniai santykiai.
  Viešasis administravimas, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-05
Puslapyje rodyti po