Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Psichologija
Rūšiuoti pagal
 • Psychology

  What is psychology? History of psychology. Ranges of psychology. Becoming a psychologist. Practical work. Conclusion. Forensic Psychology Dictionary. Anglų kalba.
  Psichologija, pristatymas(13 puslapių)
  2006-01-09
 • Psichologija

  Apsisprendimai, Temperamentas, Charakteris, Aštuoni vystymosi "amžiai", Aš, Žmogaus valia, Mirties suvokimas, Dievo buvimo fazės.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2004-10-27
 • Psichologija (10)

  Streso psichologija. Asmenybės psichologija. Visuminė asmenybes struktūra. Elgesį reguliuojanti procesų eiga. Asmenybės poreikiai. Bendrasis jausmų apibūdinimas. Jausmų formos. Nuostatos. Temperamentas. Temperamento pagrindų aiškinimai. Žmonių skirstimas pagal Krečmerį. Charakteris. Vadovo asmenybė. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimas. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimas. Individualios vadovo savybės.
  Psichologija, špera(12 puslapių)
  2005-11-03
 • Psichologija (11)

  Psichologijos samprata. Psichologijos šakos. Psichikos struktūra. Psichologijos raida. Psichologijos tyrimo metodai. Eksperimentas. Koreliacinis tyrimas. Atvejo analizė. Aparatūrinis registravimas. Tiesioginis stebėjimas. Apklausa. Psichologiniai testai. Žmogaus veiklos produktų rinkimas. Etnografija. Biologiniai psichikos pagrindai. Jutimai. Klausa. Uoslė. Skonis. Lytėjimas. Kūno padėties ir judėjimo (kinesteziniai) jutimai. Suvokimas. Išmokimas. Atmintis. Mąstymas ir kalba. Intelektas. Motyvacija ir emocijos. Kitimas gyvenimo eigoje. Asmenybės teorijos. Psichinė sveikata ir psichikos sutrikimai. Psichologinės pagalbos būdai. Tarpasmeninių santykių psichologija. Tarpgrupinių santykių psichologija.
  Psichologija, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-11
 • Psichologija (12)

  Mąstymo rūšys. Veiksminis mąstymas. Vaizdinis mąstymas. Sąvokinis mąstymas. Mąstymo operacijos. Analizė, sintezė, lyginimas, apibendrinimas, sintetinis apibendrinimas, abstrahavimas. Mąstymo formos. Protavimas, dedukcinis protavimas, silogizmas. Psichologinių tyrimų metodai. Eksperimentas, stebėjimas, tyrimas. Klausimų formos.
  Psichologija, špera(9 puslapiai)
  2005-11-26
 • Psichologija (13)

  Psichologijos mokslo šakos. Psichika. Bendroji psichologija. Raidos psichologija. Pedagoginė psichologija. Diferencinė psichologija. Darbo psichologija. Medicinos psichologija. Klinikinė psichologija. Socialinė psichologija. Individualių skirtumų psichologija. Inžinerinė psichologija. Juridinė psichologija. Specialioji psichologija. Karo psichologija. Sporto psichologija. Struktūralizmas. Funkcionalizmas. Biheiviorizmas. Psichoanalizė (kognityvinė, humanistinė). Asmenybės tipai pagal Hipokratą. Jutimai. Suvokimas. Neurofiziologiniai suvokimo pagrindai. Suvokimo ypatumai. Judėjimo suvokimas. Girdimasis suvokimas. Spalvos suvokimas. Laiko suvokimas. Mąstymas. Konkretus veiksminis mąstymas. Konkretus vaizdinis mąstymas. Abstraktusis sąvokinis mąstymas. Kalba. Kalbos rūšys.
  Psichologija, špera(6 puslapiai)
  2005-11-26
 • Psichologija (14)

  Psichologija. Psichologijos kryptys. Psichikos samprata. Psichologijos filogenezė ir ontogenezė, jas įtakojantys veiksniai. Psichikos tyrimo galimybės, būdai. Asmenybės samprata, struktūra. Asmenybės tapsmas. Aktyvumo formos. Veikla, jos struktūra. Motyvacijos samprata. Motyvų rūšys. Asmenybės individualios savybės. Temperamentas. Charakteris. Dėmesys. Suvokimas ir suvokiniai. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Psichikos sutrikimai.
  Psichologija, špera(31 puslapis)
  2005-12-12
 • Psichologija (15)

  Temperamentas. Charakteris. Emocijos ir jausmai. Jutimas. Pojūčių rūšys ir klasifikacija. Mąstymas. Intelektas. Veiklos ir elgesio motyvacija. Veiklos motyvacija. Atmintis. Užmiršimas. Dėmesys.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2005-12-19
 • Psichologija (16)

  Psichologijos mokslo apibūdinimas. Psichologijos dalykas ir objektas. Psichologijos istorijos santrauka. Psichologijos metodai. Psichikos aiškinimas. Sąmonė ir jos būsenos. Hipnozė. Jutimas ir suvokimas. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Atmintis. Mokymasis. Intelektas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras asmenybės aiškinimas. Motyvacijos klausimas. Socialinės percepcijos prigimtis.
  Psichologija, konspektas(56 puslapiai)
  2006-01-05
 • Psichologija (17)

  Psichologijos kaip mokslo formavimosi prielaidos. Pagrindinės psichologijos kryptys. Kas būdinga psichologijai kaip mokslui. Pagrindinės sąvokos: pasąmonė, sąmonė, psichiniai procesai, būsenos ir savybės. Fundamentaliosios ir taikomosios psichologijos mokslo šakos. Mokslinio tyrimo strategijos: aprašomoji, eksperimentas, koreliacinis tyrimas. Duomenų rinkimo būdai arba metodikos: stebėjimas, jo rūšys, apklausa, psichologiniai testai: gabumų, asmenybės, projekciniai. Neurono struktūra ir funkcijos. Jautrumas ir jo ribos: slenksčiai, adaptacija, ribotos aplinkos poveikis, suvokimo be pojūčių dilema. Pojūčių sistemos: rega, klausa, odos pojūčiai, skonis, uoslė, kūno padėties ir pusiausvyros pojūčiai. Dėmesio rūšys, ypatybės ir skirtumai. Suvokimo ypatybės. Erdvės, laiko ir judėjimo suvokimas. Pagrindiniai atminties procesai. Atminties rūšys pagal informacijos laikymo trukmę. Išmokymų rūšys: imprintingas, pripratimas ir kiti. Pagrindinės mąstymo operacijos. Mąstymo ypatybės. Jausmus aiškinančios teorijos. Jausmų funkcijos. Jausmų rūšys. Asmenybės samprata. Sąvokos: žmogus, asmuo, asmenybė, individas. Poreikiai. Motyvai. Interesai. Žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. Sugebėjimai. Temperamentas. Charakteris. Valia.
  Psichologija, konspektas(24 puslapiai)
  2006-01-10
 • Psichologija (18)

  Psichologijos šakos, kryptys ir galimybės. Psichologijos raidos apžvalga. Psichologijos kryptys. Psichika: jos sritys ir reiškiniai. Asmenybės ir jos struktūros samprata. Asmenybės teorijos. Apie Froidą ir kitus mokslininkus. Asmenybė - žmogaus vertingumas. Asmenybės veiklos motyvacija: poreikiai, interesai, vertybės, nuostatos. Individualios asmenybės savybės: temperamentas, charakteris, sugebėjimai, intelektas. Pažinimo procesai. Mąstymas ir kalba. Emociniai reiškiniai: jų ypatumai, vieta ir vaidmuo žmogaus gyvenime. Psichikos sutrikimai.
  Psichologija, konspektas(80 puslapių)
  2006-01-11
 • Psichologija (19)

  Vertybės ir vertybinės orientacijos, jų įtaka žmogaus elgesiui. Konformizmas, jį sukeliantys veiksniai. Asmenybės autonomija. Nežodinio bendravimo būdai: gestai, kūno kalba, apranga, daiktai, prisilietimai. Nežodinės kalbos reikšmė bendravimo metu.
  Psichologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-01-23
 • Psichologija (2)

  Kas yra psichologija, Psichologijos struktūra, Eksperimentas, Sąmonė, Psichika, Psichikos funkcijos, Psichiniai procesai, Veiklos psichologinė charakteristika, Žaidimų rūšys, Dėmesys, Valia, Intelektas, Asmenybės struktūra, Charakterio bruožai.
  Psichologija, špera(5 puslapiai)
  2004-12-17
 • Psichologija (20)

  Psichologijos apibrėžimas, šakos, tyrimų sritys, tyrimų metodai. Aviatoriaus darbo psichologija. Sensoriniai procesai. Sensorinis kodavimas. Jutimo organai. Biologiniai psichologijos pagrindai. Reflekso lankas. Dydžio, erdvės, judesio suvokimas. Sąmonė ir jos būsenos. Atminties stadijos: įsiminimas, laikymas, atgaminimas. Kalba ir mąstymas. Efektyvus mokymasis. Intelektas. Emocijų apibrėžimas. Emocijų teorijos. Emocinės išraiškos. Sprendimų priėmimas. Užmiršimas, atminties treniravimas. Pojūčiai. Dėmesys. Atminties tipai. Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Motyvai, motyvacijos teorijos. Efektyvus bendravimas. Konfliktas. Asmenybės samprata. Savimonė, savigarba ir savirealizacija. Grupė. Komanda.
  Psichologija, špera(8 puslapiai)
  2006-01-23
 • Psichologija (21)

  Psichologija. Psichologijos mokslo šakos, pagrindinės psichologijos tyrimo kryptys. Psichikos samprata, struktūra. Sąmonė ir neįsisąmoninti reiškiniai. Savimonė. Psichologijos tyrimo metodai (aprašomieji, eksperimentiniai, koreliaciniai). Psichologinio įvertinimo metodai (klinikinis, testai ir kiti.). Asmenybės apibūdinimas, individualumo samprata. Temperamentas, jo tipai. Charakteris, nuostatos, stereotipai, vertybinės orientacijos. Sugebėjimai ir intelektas, jų rūšys. Prigimties ir aplinkos įtaka intelekto formavimuisi. Intelekto matavimas. Dirbtinis intelektas. Jutimo apibūdinimas. Pojūčių rūšys. Bendrieji dėsningumai. Suvokimo apibūdinimas. Suvokimo savybės (konstantiškumas, visybiškumas ir kitos) ir rūšys. Iliuzijos. Haliucinacijos. Dėmesys. Dėmesio komponentai. Dėmesio rūšys ir ypatumai. Išsiblaškymo samprata. Atminties apibūdinimas. Atminties asociacijos ir rūšys. Atminties procesai, užmiršimas. Vaizduotė, jos rūšys. Mąstymo samprata. Mąstymo turinys ir formos. Mąstymas ir kalbėjimas. Jų ryšys. Mąstymo operacijos ir rūšys. Mąstymo uždavinių sprendimas. Individualūs mąstymo skirtumai, sutrikimai. Motyvacijos samprata. Motyvai ir poreikiai. Motyvų rūšys (biologiniai, socialiniai, intelektiniai). Emocijų samprata ir fiziologija. Valia. Stresas. Asmenybės sutrikimai.
  Psichologija, špera(7 puslapiai)
  2006-02-03
 • Psichologija (22)

  Savęs vertinimas, jo lygiai. Veiksniai nuo kurių priklauso savęs vertinimo formavimasis. Savigarbos reikšmė bendravime, profesinėje veikloje. Bendravimo samprata. Efektyvaus bendravimo principai. Bendravimo etapai. Vadovavimo veiklos ypatybės. Vadovo funkcijos. Gero vadovo asmenybės savybės.
  Psichologija, konspektas(20 puslapių)
  2006-02-03
 • Psichologija (23)

  Psichologijos objektas, šakos, susijusios disciplinos. Psichologijos ištakos. Ką tyrinėja šiuolaikinė psichologija? Temperamentas. Psichologiniai tyrimo metodai. Dėmesys. Atmintis. Mąstymas. Intelektas. Emocijos. Emocijų teorijos. Psichologijos metodai. Vaizduotė. S. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija.
  Psichologija, konspektas(16 puslapių)
  2006-02-09
 • Psichologija (24)

  Psichologija. Psichologijos mokslo objektas. Psichologijos tikslas. Psichologijos metodai. Psichika. Psichinių reiškinių klasifikavimas. Psichologijos tyrimo kryptys. Psichologijos disciplinos. Požiūriai į asmenybę. Konfliktų sprendimo būdai. Psichologinė asmenybės samprata. Adler. Neurotiški gynybos mechanizmai. Asmenybė. humanistinė asmenybės samprata. Rogersas. Spontaniškumas. Pilnai funkcionuojanti asmenybė. A. Maslovo poreikių piramidė. Saviraiška. Psichiniai pažintiniai procesai. Absoliutus pojūčių slenkstis. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Vaizduotė. Emocijos. Vertybės. Nerimas. Psichozė. Depresija. Stresas. Afekto būsena. Adekcija. Socialinė psichologija. Komunikavimo veiksniai.
  Psichologija, špera(5 puslapiai)
  2006-02-17
 • Psichologija (25)

  Psichologijos mokslo objektas. Psichikos samprata. Psichologijos teorijos: psichoanalizė, biheviorizmas, humanistinė teorija. Asmenybės samprata. Intelekto samprata ir intelekto matavimo būdai. Skinnerio eksperimentai. Banduros eksperimentai. Streso sąvoka ir teorijos. Psichinė savireguliacija. Motyvai ir emocijos.
  Psichologija, konspektas(41 puslapis)
  2006-03-01
 • Psichologija (26)

  Psichologijos objektas, šakos. Kryptys. Uždaviniai. Reikšmė. Vieta mokslų sistemoje. Psichikos tyrimo galimybės ir būdai. Specifiniai raidos. Pedagoginės ir socialinės psichologijos tyrimo būdai. Asmenybė. Jos struktūra, aktyvumo formos. Poreikių, kaip asmenybės raidos varomosios jėgos, hierarchinė struktūra. Asmenybės motyvacinė sfera (kryptingumas). Temperamentas. Charakteris ir sugebėjimai asmenybės struktūroje. Valia. Valios procesas. Asmenybės emocinė sfera. Emocijos ir jausmai. Jų rūšys ir raiškos formos. Dėmesys ir dėmesingumas. Dėmesio rūšys, ypatybės ir veiksniai. Jutimas ir suvokimas. Pojūčių ir suvokimų rūšys, savybės ir ypatumai. Jutimo jautrumas. Jo kitimas. Kompensacija. Atmintis, jos procesai, rūšys, formos, tipai. Atminties veiksniai. Mastymas. Jo veiksmai (operacijos). Mastymo turinio (minties) formos. Mastymo rūsys. Lygiai. Tipai. Mastymas ir kalba. Vaizduotė, jos rūšys. Vaizdinių perdirbimo vaizduotėje būdai. Vaizduotė ir emocijos. Žmogaus pažintinės sferos raida. J. Piaget. Moralės raida. Ž. Pježė, L. Kohlbergas apie moralės raidos lygius ir stadijas. Valios raida. Asmenybės tapsmas. Įvairių psichologijos krypčių atstovų pažiūros į asmenybės raidą, jos veiksnius. Asmenybės raidos stadijos, krizės (pagal Z. Froidą, E. Eriksoną), jų pasekmės. Paauglio psichologinis apibūdinimas. Pedagoginis psichologijos objektas. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Ugdymo priklausomybė nuo asmenybės sampratos. Išmokimo teorijos. Reakcijos sąlygojamas. Operantinis, socialinis išmokimas. Išmoktas bejėgiškumas. Mokymosi objektyvūs ir subjektyvūs veiksniai. Mokymosi motyvacija, jos rūšys. Išmokimo priklausomybė nuo motyvacijos lygio. Pedagogo psichologinės savybės. Pedagoginiai mokėjimai, įgūdžiai, pedagoginiai sugebėjimai. Pedagogo profesinės raidos stadijos. Pedagogo savybės. Grupės psichologinis apibūdinimas. Grupių savybės ir rūšys. Referentinė grupė. Sociometriniai metodai. Socializacija. Jos teorijos. Desocializacija ir resocializacija. Socialiniai vaidmenys, jų rūšys. Vaidmenų konfliktai. Socialinis statusas. Statusų hierarchija grupėse. Bendravimas, jo struktūra, rūšys, socialiniai suvokimo ypatumai, klaidos. Individualūs skirtumai bendravime. Bendravimo stiliai. Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai. Konfliktiškų asmenybių tipai. Konfliktų profilaktika. Socialinė percepcija. Socialinio suvokimo ypatumai, klaidos. Lyderio psichologija. Požiūriai i lyderystę bruožų, poreikių, elgesio, sąveikos teorijų kontekste. Disfunkcinis ir neurotinis lyderio supratimas. Taikomoji reklamos psichologija. Verslo psichologija.
  Psichologija, špera(34 puslapiai)
  2006-03-01
Puslapyje rodyti po