Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo referatai

Mokslo ir švietimo referatai (136 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švietimo įstaigų įvairovė ir išorinio diferencijavimo prielaidos

  Įvadas. Švietimo ir ugdymo įstaigų įvairovė (tipai). Specialiųjų ugdymo įstaigų tinklas. Mokyklos pasirinkimas. Integruotas ugdymas. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Švietimo kaita

  Įvadas. Švietimo kaita. Švietimo kaitos samprata. Pagrindiniai švietimo kaitos principai. Kaitos proceso struktūra. Planinga švietimo kaita. Kaitos modeliai. Švietimo vadovų veikla kaitos sąlygomis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje

  Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo politika

  Įvadas. Švietimo politikos apibrėžimas. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Ideologinės ir etinės švietimo politikos ištakos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Švietimo politika (2)

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos lygmenys. Švietimo politika Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-25
 • Švietimo politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Švietimo politikos samprata. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Lietuvos Švietimo politikos paradoksai europinės švietimo kaitos kontekste.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo politikos strategijų palyginimas: Lietuvos ir Estijos šveitimo strategijos

  Įvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimas Estijoje. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų panašumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-27
 • Švietimo raida

  Įvadas. Ugdymo mokslo kryptys XX amžiuje.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Švietimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Švietimo reforma Lietuvoje atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Švietimo reformos. Švietimo reformos XX amžiaus pabaigoje. Reformos švietimo sistemoje per 10 nepriklausomybės metų. Specialiojo ugdymo nuostatos. Jaunimo pagrindinio profesinio rengimo nuostatos. Aukštojo mokslo nuostatos. Suaugusiųjų švietimo nuostatos. Pedagogų atestacija. Švietimo koncepcija. Švietimo finansavimas. Švietimo sistemos kokybė. Švietimo strategijos 2003 – 2012 metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-01-10
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose

  Įvadas. Aukštasis mokslas JAV. Stojimas į aukštąsias mokyklas. Studentų vertinimo sistema. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-14
 • Švietimo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (2)

  Įvadas. Vidurinis išsilavinimas JAV. JAV mokyklų pagrindinė pedagoginės minties raida. JAV mokyklų socialinės ir pedagoginės funkcijos. Vidurinis išsilavinimas JAV (high school). Vidurinio išsilavinimo tikslai. Ugdymo turinio veiksniai. Aukštasis išsilavinimas JAV. Koledžai ir universitetai: klasifikacija ir skirtumai. Studijų kokybė. Aukštojo mokslo finansavimas. Bakalauro studijos (bachelor's). Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka. Magistrantūra (master's). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Švietimo sistema kaip ugdymo sudedamoji dalis

  Ikimokyklinio ugdymo reikšmė. Šeimos ir pradinės mokyklos sąveika ugdymo procese. Švietimo sistemos dalys. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Švietimo sistemos pokyčiai

  Švietimo sistema. Pokyčiai Lietuvos mastu ir atskiruose regionuose. Švietimas. Besimokantieji pagal švietimo lygmenis. Bendrieji švietimo rodikliai. Ikimokyklinio ugdymo rodikliai. Bendrojo mokyklinio ugdymo rodikliai. Profesinio mokymo rodikliai. Aukštesniojo mokslo rodikliai. Neuniversitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Universitetinių aukštųjų mokyklų rodikliai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2009-03-30
 • Švietimo vadyba (3)

  Įvadas. Švietimo vadybos apibrėžimas. Bendrosios vadybos apibrėžimas. Švietimo vadybos skirtumai nuo klasikines vadybos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Švietimo vadybos sistemos Vokietijoje ir Švedijoje

  Įžanga. Vokietijos švietimo sistema. Švedijos švietimo sistema. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Teatro vaidmuo formuojant jaunąją kartą

  Įvadas. Šiame referate nagrinėsiu teatro įtaką jauno žmogaus gyvenime, taip pat nepamiršiu ir taip vadinamo "probleminio" jaunimo, nes teatras, netgi ir Lietuvoje, kartais naudojamas kaip prevencinė priemonė suvaldyti tokiam jaunimui. Teatro vaidmuo vaikystėje. Teatro stovyklos. Teatriniai renginiai vaikams ir jaunimui. LTSR valstybinis jaunimo teatras. Šiuolaikinių teatrų jaunimui tematika. Tarptautinis festivalis "Bildučiai". Tarptautinis universitetų teatrų forumas. "Teatro fantomas". Pasaulinė teatrų vaikams ir jaunimui diena. Teatro įtaka kurčiųjų pasauliui. Forum teatro metodika. Nusikalstamumo prevencija mokyklose ir globos namuose, taikant forumo teatro metodą. Forumo teatras nusikalstamumo ir narkomanijos prevencijoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-20
 • Tyrimo proceso planavimas: metodologija, resursai, struktūra

  Įvadas. Mokslinis tyrimas ir jam keliami reikalavimai. Mokslinio tyrimo planavimas. Planų rūšys ir požymiai. Tyrimo proceso planas. Mokslinio tyrimo programa. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-07-17
 • Ugdymas senovės Graikijoje

  Ugdymas senovės Graikijoje. Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai. Antikos pedagogikos teorijos pradininkai (Sokratas, Platonas ir kt.) ir jų pedagoginės idėjos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-09
 • Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas

  Įvadas. Ugdymo proceso samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymo tikslo samprata. Abstraktaus ugdymo modelis. Sudėtinės ugdymo dalys. Sudėtinių ugdymo dalių sąveika. Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. Ugdymo savybės. Bendriausios funkcinės ugdymo priemonės. Ugdymo suskirstymas. Ugdytojai. Šeimos ugdomasis poveikis. Mokyklos ugdomasis poveikis. Grupės ugdomasis poveikis. Bažnyčios ugdomasis poveikis. Kultūros institucijų ugdomasis poveikis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2012-03-01
Puslapyje rodyti po