Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas>Mokslo ir švietimo referatai

Mokslo ir švietimo referatai (136 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos mokykla 1918 metais

  Įvadas. Tautinių mokyklų kūrimasis. Pradžios mokslo organizavimas. Vidurinis ir aukštesnysis mokslas. Lietuvos aukštosios mokyklos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Lietuvos švietimas 1918-1940 metais (2)

  Įvadas. Švietimo raida Lietuvoje 1918-1940m. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-13
 • Lietuvos švietimas ir mokslas tarpukario metais

  Įvadas. Pradinis mokslas. Mokyklų organizacija. Mokytojai. Mokyklų ūkis. Vidurinis mokslas. Mokyklų organizacija. Vidurinių mokyklų mokytojai. Vytauto Didžiojo Universitetas ir Žemės Ūkio Akademija. Specialinis mokslas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-30
 • Lietuvos švietimo padėtis 1920-1940 metais

  Įvadas. Lietuvos švietimo situacija iki nepriklausomybės atgavimo. Mokyklų švietimo pokyčiai ir padėtis 1920-1940 metais. Ikimokyklinis ir pomokyklinis švietimas. Išvados. Priedas (1). Išnašos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-07
 • Lietuvos švietimo plėtotė

  Įvadas. Švietimo kaita – dabarties būtinybė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-11
 • Mokykla

  Įvadas. Pradžios mokykla. Vidurinis mokslas. Įvairaus profilio mokyklos. Aukštasis mokslas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Mokykla Lietuvoje 1918-1940 metais

  Įžanga. Istorinė aplinka ir pokyčiai. Švietimo reformos. Mokytojų pasiruošimas ir jų ryšys mokyklose vykdančioms reformoms. Išvados. Darbo refleksija.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2006-07-21
 • Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas: Vilniaus Ozo vidurinė mokykla

  Įvadas. Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija ir misija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. 2008 metų veiklos tikslai, uždaviniai ir mokyklos funkcijos. Nuotolinis mokymas. Specialusis ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2009-02-25
 • Mokyklos tobulinimas ir efektyvumas

  Mokyklos efektyvumas. Efektyvumo sąvoka ir bendra samprata. Klasės, mokyklos ir sistemos procesų įtaka mokyklos efektyvumui. Mokyklos efektyvumo bruožai. Mokyklos neefektyvumą lemiantys veiksniai. Mokyklos efektyvumo teorijos. Mokyklos tobulinimas. Mokyklos tobulinimo schema.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-17
 • Mokyklos vadovų pagrindinės funkcijos

  Įvadas. Vadovavimas mokyklos bendruomenei. Pagrindinės vadovų pareigos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Moksleivio teisių ir pareigų ugdymas sociologiniu-pedagoginiu aspektu Lietuvoje ir Vokietijoje

  Įžanga. Teisių ir pareigų aiškinimas Vokietijos bendruomenėje. Reinaldo Eichholzo aiškinimas vaikų teisių gerbimo klausimais. Teisių ir pareigos harmonija ("Deutsche Allgemeine"). Vaiko pozicija teisių ir pareigų kontekste. Reglamentuotos vaikų ir tėvų teisės ir pareigos. Situacija mokyklose teisių ir pareigų klausimais. Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatyme esančios moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Šiaulių miesto X mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės bei pareigos. Darbo ir esamos situacijos, teisių ir pareigų ugdymo srityje, analizė. Frankfurto (Vokietija) bendrojo lavinimo pagrindinės mokyklos reglamentuotos moksleivių ir tėvų teisės ir pareigos. Analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2008-03-31
 • Mokslo ir studijų sistema nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iki šių dienų

  Lietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Mokslas ir studijos sovietinėje Lietuvoje. Mokslas. Studijos. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Mokslo ir studijų sistemos teisinė padėtis ir reformos. Aukštųjų mokyklų reforma. Valstybinių mokslo institutų reformos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokslo raida

  Įžanga. Mokslo samprata. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Viduramžių mokslas. Renesanso laikotarpio mokslas. XVIII – XIX amžiaus mokslas. XX amžiaus mokslas. Kasdieninis ir mokslinis žinojimas. K. Popperio mokslo raidos koncepcija. T. Kūno mokslo raidos samprata. I. Lakatoso mokslinio tyrimo programos esmė. P. Feuerabendo metodologinio anarchizmo esmė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2007-03-22
 • Motiejaus Valančiaus švietėjiška veikla

  XIX amžiaus švietimo situacija Lietuvoje. 1803 - 1831 metai. 1831 - 1861 metai. Motiejus Valančius. Motiejaus Valančiaus biografija. M. Valančiaus – švietėjas. M. Valančius ir blaivininkų sąjūdis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Nacionalinės mokslo premijos laureatai 2001-2004 metais

  Annotation. Įvadas. 2001-ųjų metų nacionalinės mokslo premijos laureatai. KTU tekstilininkų įvertinimas. 2002 m. Lietuvos mokslo premijos. KTU mokslininkai – Lietuvos mokslo premijos laureatai. 2003 m. Lietuvos mokslo premijos. KTU mokslo premijos laureatai 2003 m. Paskirtos 2004 m. Lietuvos mokslo premijos. 2004 m. Nacionalinės mokslo premijos laureatai – KTU mokslininkai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(21 puslapis)
  2007-03-29
 • Narkotikų vartojimo prevencija vyresniame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti narkotikų vartojimo prevenciją vyresniame mokykliniame amžiuje. Narkotikų rūšys ir poveikis. Narkotikų vartojimo priežastys. Paauglių narkotikų vartojimo etapai. Narkotikų vartojimo prevencija. Pagrindinės pirminės prevencijos strategijos. Prevencijos įgyvendinimas mokykloje. Praktinė dalis. Praktiniai pasiūlymai. Ar sunku pasakyti "ne"? "Mūsų mokykla - be narkotikų". Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2009-02-10
 • Neformalus ugdymas Lietuvoje

  Įvadas. Truputis žinių apie neformaliojo ugdymo tyrinėjimą. Bendrosios lyginamosios neformaliojo ugdymo studijos. Specialieji neformaliojo ugdymo lyginamieji tyrimai. Integruotos lyginamosios studijos. Neformalusis švietimas, jo kryptys. Neformaliojo ugdymo biudžetas. Neformalusis vaikų švietimas. Jaunimo neformalus ugdymas. Jaunimo neformalaus ugdymo metodiniai principai. Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-14
 • Neturinčiųjų pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo integracija į socioekonominį pasaulį per mokymąsi

  Įvadas. Žmogus baigęs tik pradinę mokyklą. Individas baigęs tik pagrindinę mokyklą. Individas baigęs tik vidurinę mokyklą. "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo" analizė. "Mokymosi visą gyvenimą užimtumo strategijos" analizė. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2007-09-18
 • Norvegijos pradinio ugdymo sistema

  Švietimo reformos. Pagrindinis Norvegijos švietimo principas. Švietimo tikslas. Norvegijos švietimo dokumentai. Švietimo sistemos struktūra. Mokymo procesas pradinėje mokykloje. Mokymo dalykai. Prailginta grupė mokykloje (day-cary). Mokymosi pasiekimų vertinimas. Mokslo metų ir pamokų trukmė. Mokytojo kvalifikacija. Sutrikimų turinčių vaikų integravimas. Papildomas ugdymas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2007-03-23
 • Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti

  Įvadas. Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti. Situacija Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos skirstymas. HARMOS (Europos komisijos eContent programos projektas) - Virtuali "Muzikos magistro" mokykla ("Magister musicae").
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po