Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Istorijos pamokos išplėstinis planas: "Hitlerio pralaimėjimas Europoje II Pasaulinio karo pabaigoje"

  X klasės istorijos pamokos "Hitlerio pralaimėjimas Europoje II Pasaulinio karo pabaigoje" išplėstinis planas. Savarankiškas darbas. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo(-si) priemonės. Mokymo(si) metodai. Lentelė: Pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinio veikla.
  Mokslas ir švietimas, pavyzdys(6 puslapiai)
  2009-11-17
 • Išsimokslinimo kaita Lietuvoje

  Įvadas. Išsimokslinimo apibrėžimas. Lietuvos gyventojų išsimokslinimo raida 1980 – 2006 m. Išsimokslinimo įtaka nedarbui. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2007-09-19
 • Italijos aukštojo mokslo sistema

  Įvadas. Aukštasis Italijos mokslas. Aukštasis mokslas: konstituciniai principai ir tikslai. Universitetų sektorius. Trumpa istorija ir paskutinės reformos. Naujoji reforma. Reformos tikslai. Naujoji universitetų sistema. Buvusi sistema. Naujieji akademiniai laipsniai ir kvalifikacijos. Kursų tikslai. Kreditų sistema. Stojimo sąlygos. Studijų programų klasifikacija. Studijų programos, siūlomos Italijos universitetuose. Italijos Universitetai. Universitetinės organizacijos. Universitetų valdymas. Mokymo ir tiriamojo darbo struktūra. Mokymo nuostatai. Pagrindinės universitetinės institucijos. Švietimo, universitetų ir tyrimų ministerija (Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - MIUR). Nacionalinė universitetų taryba (Consiglio Universitario Nazionale - CUN). Italijos universitetų rektorių asociacija (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI). Nacionalinė universitetų studentų taryba (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - CNSU). Valstybinis universitetinės sistemos vertinimo komitetas. Nuotolinis mokslas. Neuniversitetinis sektorius . Įvadas. Švietimas meno ir muzikos srityse. Vykstančios reformos. Dailės akademijos. Taikomųjų menų akademijos. Muzikos konservatorijos. Valstybinės akademijos ir mokyklos. Kultūrinio paveldo institutai. Senovinių knygų ir dokumentų restauravimo mokykla. Tarptautiniai kultūros paveldo institutai. Lietuvos ir Italijos švietimų sistemų palyginimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(19 puslapių)
  2007-02-09
 • Italijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Aukštojo mokslo sistema Italijoje. Universitetinį išsilavinimą teikiančios institucijos Italijoje. Neuniversitetinis aukštasis išsilavinimas. Galimybės studijuoti Lietuvos studentams Italijoje. Aukštojo mokslo sistema Lietuvoje. Universitetas. Kolegija. Bakalauras. Magistrantūra. Doktorantūra. Aukštojo mokslo finansavimas. Lietuvos ir Italijos švietimų sistemų skirtumai ir panašumai. Tikslai. Švietimo ateitis. Lietuvos bendradarbiavimas su užsieniu. SOCRATES studentų mainų programa. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(22 puslapiai)
  2006-02-15
 • Japonijos aukštojo mokslo sistema

  Įžanga. Pagrindinis Japonijos švietimo įstatymas. Stojimas į Japonijos universitetus. Stojamieji egzaminai. Priėmimo į Japonijos aukštąsias mokyklas sąlygos. Kodėl verta pasirinkti studijas Japonijoje? Mokslas universitetuose. Japonijos švietimo sistema. Finansavimas. Mokestis už mokslą. Universitetinio išsilavinimo teikiamos galimybės. Vyrai ir moterys Japonijos universitetuose. Pagrindinės Japonijos universitetų problemos. Užsienio studentai Japonijoje. Japonijos universitetuose įgyjami laipsniai. Tokijo universitetas. Administracinis personalas (pagal Tokijo universiteto modelį). Stipendijos. Išvados. Priedai (5).
  Mokslas ir švietimas, referatas(33 puslapiai)
  2007-02-09
 • Japonijos švietimo sistema

  Švietimo politika. Švietimo ekonomika. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ir vidurinis mokymas. Profesinis mokymas. Aukštasis mokymas. Pedagogų rengimas. Suaugusiųjų ir tęstinis ugdymas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-18
 • Johanas Henrikas Pestalocis ir Žanas Žakas Ruso

  Johano Henriko Pestalocio pedagoginė teorija. Pedagoginė Pestalocio veikla. Socialinės-pedagoginės ir filosofinės Pestalocio pažiūros. Auklėjimo tikslas ir esmė. Elementaraus lavinimo teorija. Fizinis ir darbinis auklėjimas. Dorovinis auklėjimas. Protinis lavinimas. Dalinių pradinio mokymo metodikų sukūrimas. Pestalocio pedagoginės teorijos ir praktikos reikšmė. Žanas Žakas Ruso. Žano Žako Ruso gyvenimas. Ruso pažiūros. Natūralusis ir laisvasis auklėjimas. Amžiaus periodizacija. Moters auklėjimas. Ruso pedagoginės teorijos reikšmė.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(8 puslapiai)
  2007-10-29
 • Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai

  Įvadas. Jono Laužiko biografija. Jono Laužiko pedagoginės idėjos ir darbai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2012-03-20
 • Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistema

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo sistema susideda tarsi iš 50 sistemų. Tačiau nerašytų susitarimų vis dėlto yra, būtent. Švietimo administravimas. Kiekviena valstija turi švietimo tarybą. Valstijų įstatymai švietimo srityse paprastai apibrėžia. Vietiniai mokyklų administravimo padaliniai tiesiogiai vadovauja mokykloms. Pagrindinės jų funkcijos. Švietimo struktūra. Pradinis lavinimas. Vidurinis lavinimas. Profesinis rengimas. Aukštasis mokslas. Ugdymo tikslas. Nors išsilavinimo standartai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) nustatomi decentralizuotai, tačiau visų valstijų švietimo tarybos paiso. Specialusis lavinimas. Švietimo reforma. Reformos planą sudarė šešios dalys. Socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) mokyklos problemų kontekste. Mokinių teisės ir elgesio kontrolė. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokyklose egzistuoja keli netinkami mokinių drausminimo būdai. Mokyklos socialinio darbuotojo vaidmuo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(25 skaidrės)
  2006-12-07
 • Kauno Mato Šalčiaus mokyklos istorija

  PowerPoint pristatymas. Pirmoji mokykla. Mokykla tarpukario laikotarpiu. Mokyklos atkūrimas. XIII vidurinė mokykla. Mokyklos reformos.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-01-19
 • Kinijos švietimo sistema

  Kinija. Įdomūs faktai apie Kiniją. Kinų raštas. Kinijos istorija. KINIJOS TIKĖJIMAS. Kinijos kultūros pasiekimai. Kinijos švietimas. Mokytojai. Pagrindinis ugdymas. Ikimokyklinė veikla. Pradinės ir vidurinės mokyklos. Mokymas. Aukštasis mokslas. Suaugusiųjų švietimas. Egzaminai. Protų "nutekėjimas" Kinijoje. Anti-japonų švietimas. Galimybės studijuoti Kinijoje. Interviu.
  Mokslas ir švietimas, referatas(17 puslapių)
  2010-12-27
 • Konfliktai ir bendradarbiavimas Lietuvos viešosiose organizacijose (viešosiose švietimo organizacijose)

  Įvadas arba trumpai apie viešųjų organizacijų sampratą. Lietuvos mokymosi įstaigų analizė. Savivaldos institucijų dermė ir bendradarbiavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizacijų bendradarbiavimas su kitomis viešosiomis organizacijomis, siekiant pagerinti besimokančiųjų susisiekimą su mokymo įstaigomis. Švietimo įstaigų bendradarbiavimas su socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministerijomis, organizuojant maitinimą mokyklose. Švietimo organizacijų bendradarbiavimas su vyriausybe, užtikrinant švietimo kokybę ir tinkamą mokymosi pasiekimų vertinimą. Švietimo organizacijų bendradarbiavimas, stiprinant tarpinstitucinį suderinamumą ir lankstų pereinamumą. Mokyklų bendradarbiavimą skatinančių ir ieškančių radikalesnių kylančių konfliktų ir problemų sprendimo būdų Lietuvos švietimo atstovų įgyta patirtis Slovėnijoje. Konfliktai ir problemos bendrojo lavinimo mokyklose. Konfliktai ir problemos, kylančios dėl švietimo finansavimo. Pati naujausia konfliktinė situacija ir diskusijos aukštosiose mokyklose. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Kongo švietimo sistema

  Kongo Demokratinė Respublika. Kongo švietimo sistema. Vidurinis ugdymas. Aukštasis mokslas. Demokratinėje Kongo Respublikoje. Didžiausias KDR universitetas. Dabartiniai informacinių technologijų projektai ir iniciatyvos.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-12-28
 • Kultūros politika Lietuvoje

  Kultūros ministerijos 2005 – 2007 m. strateginis veiklos planas. Kultūros politika šiandien. Prioritetai. Vykdomos programos. Finansavimas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-23
 • Kuo man nepatinka dabartinė mokykla?

  Esė. Įvadas. Esė tikslas: savo pozicijos išdėstymas mokyklos atžvilgiu bei dominuojančių problemų analizė. Problemų analizė. Nemotyvuoti mokytojai. Vaikų ugdymas griežtos sistemos ribose. Kūrybingumo stabdymas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, esė(4 puslapiai)
  2010-01-07
 • Kursinio darbo struktūra ir metodika

  PowerPoint pristatymas. Kursinis darbas. Kursinių darbų rūšys. Tipinė kursinio darbo struktūra. Turinys. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-04-27
 • Laboratorinių darbų metodika

  Laboratoriniai darbai. Laboratorinių darbų metodika. Gamybinės ekskursijos. Mokinių praktiniai darbai.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Latvijos švietimo sistema

  Švietimo struktūra, Švietimo teisiniai pagrindai, Ikimokyklinis ugdymas, Patariamosios (konsultacinės) bendradarbiavimo institucijos, Ugdymo programos, Aukštojo mokslo studijos, Aukštojo mokslo programų kūrimas, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema, Mokestis už mokslą, stipendijos ir studijų kreditavimas, Suaugusiųjų mokymas, Nepamokinė veikla ir ugdymas, Švietimo finansavimas, Mokytojų rengimas.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(16 puslapių)
  2005-09-15
 • Lauko tyrimo praktikos planas: pasaulio pažinimas

  Skruzdžių stebėjimas Panevėžio pradinėje mokykloje. Klasė. Pamokos tema: Skruzdžių miestas. yrimą atliko. Įvadas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Integruojamų dalykų tikslai. Priemonės. Tyrimo vieta ir laikas. Pasaulio pažinimo lauko tyrimas. Mokytojos pasirengimas. Tyrimo užduotys. Stebėjimai ir bandymai. Praktikos darbas. Mokinių pasirengimas ir veiklos planas. Tyrimo išvados.
  Mokslas ir švietimas, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-10-01
 • Liaudies kalendorius. Pavasaris

  Vasario 3 diena. Vasario 24 diena. Balandžio 1. Didysis penktadienis. Priešvelykinis šeštadienis. Margučiai. Apeiginę prasmę turėjo ir žaidimai su margučiais. Jurginių šventės
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2011-06-06
Puslapyje rodyti po