Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aukštojo mokslo sistema Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) (4)

  Įvadas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) švietimo raida. Aukštasis mokslas. "Povidurinis mokymas". Studentų vertinimo sistema. Stojimo į aukštąsias mokyklas "niuansai". Podiplominės studijos. Suaugusiųjų švietimas. Nuotolinės studijos. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2008-04-23
 • Aukštojo mokslo sistema Prancūzijoje

  Įvadas. Prancūzijos švietimo sistema. Aukštasis mokslas. Didžiosios mokyklos. Didžiųjų mokyklų kategorijos. Universitetinio mokslo istorija. Universiteto kursas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2008-10-09
 • Babtų mokyklos istorija

  Vienos Lietuvos mokyklos trumpa istorija. Įvadas. Kas yra Babtai? Babtų mokyklos istorija. Babtų gimnazijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2008-12-17
 • Bibliografinis aprašas

  PowerPoint pristatymas. Bibliografinis aprašas. Bibliografinis įrašas. Žukas, Vladas. Bibliografinį įrašą sudaro. Bibliografinis aprašas. Daugialygis aprašas. Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (ISBD). Bibliografinio aprašo struktūra. Antraštės ir atsakomybės duomenų srities elementų apibūdinimas. Duomenų šaltiniai sritims. Aprašo kalba.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(23 skaidrės)
  2008-01-07
 • Bildungssystem

  Darbas vokiečių kalba. Vokietijos švietimo sistema. Einleitung. Bildungssystem. Bildung in Deutschland. Aufbau des Bildungssystems und Struktur der Bildungsgänge. Elementarbereich. Kindergarten. Primarbereich. Orientierungsstufe. Sonderschule. Grundschule. Sekundarbereich. Hauptschule. Realschule. Gymnasium. Gesamtschulen. Sekundarbereich II. Gymnasiale Oberstufe. Fachgymnasien. Abendschulen und Kollegs. Duale Berufsausbildung. Fachoberschulen. Berufsfachschulen. Berufsaufbauschulen. Schulen des Gesundheitswesens. Der tertiäre Bereich. Fachschulen. Universitäten. Kunst-, Musik-, Theologische und Pädgogische Hochschulen. Gesamthochschulen. Fachhochschulen und Verwaltungachhochschulen. Weiterbildung. Schlussfolgerungen.
  Mokslas ir švietimas, referatas(17 puslapių)
  2007-02-19
 • Bolonijos procesas – vieningos aukštojo mokslo erdvės kūrimas. Tikslai ir pasiekimai

  Įvadas. 1998 m. kovo 25 d. Sorbonos deklaracija. Bolonijos deklaracija dėl Europos aukštojo mokslo erdvės. Bolonijos deklaracija ir Europos aukštojo mokslo globalinis konkurencingumas. Nuo deklaracijos prie įgyvendinimo: organizuota tolesnės veiklos struktūra ir procesas. Bolonijos deklaracija kviečia aukštojo mokslo bendruomenę prisidėti prie reformos ir konvergencijos proceso sėkmės. Prahos konferencija, 2001 m. Bolonijos proceso uždavinių įgyvendinimas. Kaip pagerinti Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumą. Ateities darbai. Aukštojo mokslo ministrų konferencijos komunikatas. Berlynas, 2003 m. rugsėjo 19 d. Pažanga. Kokybės užtikrinimas. Diplomų struktūros: dviejų pagrindinių pakopų sistemos įgyvendinimas. Mobilumo skatinimas. Kreditų sistemos sukūrimas. Diplomų pripažinimas: aiškių ir lengvai palyginamų diplomų sistemos sukūrimas. Aukštojo mokslo institucijos ir studentai. Europos dimensijos skatinimas aukštajame moksle. Europos aukštojo mokslo ir studijų erdvės patrauklumo skatinimas. Mokymasis visą gyvenimą. Papildomi veiksmai. Įvertinimas. Tolimesnės priemonės – nauji nariai. Tolimesnės veiklos grupės struktūra. ENIC/NARIC tinklų išvados. Lietuvos kolegijų problemos ir galimybės Bolonijos proceso kontekste. Bolonijos proceso įgyvendinimas Europos šalių kolegijose. Kolegijų raida 2000 – 2003 metais. Studijų kokybė kolegijose. Pedagogų kvalifikacija ir mokslinė taikomoji veikla. Tarptautinių ryšių plėtra Lietuvos kolegijose. Bolonijos proceso įgyvendinimas Europos šalių kolegijose. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-02-15
 • British education system

  Referatas anglų kalba apie Didžiosios Britanijos švietimo sistemą. Education. Public Schools. Schooling. Pre-primary and Primary Education. Secondary Education. Life at School. Social, Cultural and Sporting Life. Life at College and University. Higher education.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-31
 • Comparative studies of educational systems

  Darbas anglų kalba apie Lietuvos edukacinę sistemą. Palyginti edukacines sistemas įvairiose šalyse ir Lietuvoje. Comparative studies of educational systems: Colombia, Germany, Sweden and Australia.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-12-30
 • Demokratinio ugdymo samprata ir tikslai

  Globalus demokratijos stiprėjimas. Didėjantis tarptautinis domėjimasis. demokratiniu ugdymu. Pilietinis ugdymas modernioje demokratinėje ir laisvoje visuomenėje. Demokratinio ugdymo tikslas. Lietuvos demokratiškumo kolegija ir mokytojai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-02
 • Didžiosios Britanijos ir Suomijos švietimo politika

  Įvadas. Didžiosios Britanijos apibūdinimas ir šiandienos švietimo būklė. Didžiosios Britanijos švietimo strategija ir taktika. Suomijos apibūdinimas ir šiandienos švietimo politika. Suomijos švietimo strategija ir taktika. Didžiosios Britanijos ir Suomijos panašumai ir skirtumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-01-19
 • Didžiosios Britanijos švietimo sistema

  Trumpas šalies ir jos švietimo sistemos apibūdinimas. Anglijos ir Velso švietimo sistema. Šiaurės Airijos švietimo sistema. Škotijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo istorinė apžvalga. Švietimo sistemos valdymas ir finansavimas. Švietimo tikslai ir turinys. Pedagoginiai kadrai. Mokinių žinių vertinimas ir egzaminai. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ir vidurinis mokymas. Povidurinių studijų institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Didžiosios Britanijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(20 puslapių)
  2006-10-23
 • Didžiosios Britanijos, Lietuvos ir Norvegijos švietimo sistemų palyginimas

  Įvadas. Didžiosios Britanijos švietimo sistema. Didžiosios Britanijos švietimo sistemos valdymas. Švietimo tikslai. Privalomasis mokyklinis amžius. Vidurinės mokyklos. Povidurinių studijų institucijos. Aukštosios mokyklos. Tolesniojo profesinio rengimo institucijos. Suaugusiųjų švietimas. Įgūdžių strategija. Norvegija. Švietimo sistema. Profesinis mokymas. Suaugusiųjų švietimas. Kompetencijų reforma. Kompetencijų statymo strategija. Lietuva. Bendrojo lavinimo mokykla. Profesinės mokyklos. Profesinio rengimo principai. Aukštojo mokslo sistema. Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistema. Švietimo sistemų panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-08
 • Distancinis švietimas

  Distancinis švietimas. Pagrindiniai distancinio švietimo proceso komponentai. Distancinis švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2006-09-27
 • Education and students life at universities of Europe and America

  Referatas apie užsienio aukštąsias mokyklas bei studentų gyvenimą (anglų kalba). Baker University. Features. Benedictine University - Chicago, IL. Features. Stanford University. Features. Undergraduate Education. Graduate Education. Students. Baylor University. Students life.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-29
 • Education in Great Britain and Lithuania

  Referatas anglų kalba, kuriame aprašomos ir lyginamos Lietuvos ir Didžiosios Britanijos aukštojo mokslo sistema. Introduction. Lithuania: General Description of the Structure of Higher Education; Types of Institutions; Stages of studies; Methods; Student evaluation; Student expenses and financial aid; Statistics. United Kingdom: Types of higher education institutions; Higher education; Organization of the academic year; Weekly and daily timetables in higher education; Stages of studies; Non-traditional studies; Grants; Funding arrangements for European Union (EU) Nationals; Grading System. Comparisons and similarities. Conclusions. Supplements.
  Mokslas ir švietimas, referatas(20 puslapių)
  2005-05-17
 • Education in Pakistan

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Švietimas ir ugdymas Pakistane. Quick facts about education in the country of Pakistan. Primary education in Pakistan. Middle education in Pakistan. High education in Pakistan. Intermediate education in Pakistan. University programs in Pakistan. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6).
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(9 skaidrės)
  2009-11-02
 • Education system in Lithuania

  Types of higher education institutions. Shool leaving and higher education credentials. Structure of education system. Pre–higher education. Teacher education. Non-traditional studies. Admissions to higher education.
  Mokslas ir švietimas, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Edukacinės komisijos susikūrimas ir jos veikla

  Įvadas. Edukacinės komisijos įkūrimas. Edukacinės Komisijos sudėtis. Edukacinės komisijos veikla. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-12-09
 • Edukologijos įvadas

  Ugdymo samprata. Tikslas. Planas. Užduotis. Terminų "ugdymas", "funkcija", "aspektas", "sąvoka", "kategorija" aptarimas. Kokios funkcijos, Jūsų manymu, išsamiau atskleidžia, apibūdina ugdymo procesą? Pagrįskite savo nuomonę. Daugiaprasmė ugdymo sąvokos samprata ir jos vartojimo realiame gyvenime variantai. Pateikite keletą pavyzdžių. Apibūdinkite ir palyginkite ugdymo pobūdį įvairiais laikotarpiais. Apibūdinkite ir įvertinkite priežastis, dėl kurių ugdymas tapo visuomeniniu reiškiniu. Ugdymo tikslas ir uždaviniai — ugdyti visybišką žmogų. Tikslas. Planas. Užduotis. Kokiems ugdymo tikslų skirstymo kriterijams pritariate? Paaiškinkite, kodėl. Palyginkite įvairių autorių ugdymo tikslų skirstymo kriterijus, pobūdį. Suraskite panašumus ir skirtumus. Pateikite konkrečių pavyzdžių, kokius ugdymo tikslus suformuluosite vedant renginį ar pamoką, pagrįskite savo pasirinkimą. Išnagrinėkite savo gyvenimo siekius pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ko jūs šiandiena siekiate? Išsikelkite trumpalaikį konkretų tikslą ir numatykite konkrečios veiklos etapus (uždavinius). Psichologiniai ugdymo pagrindai. Tikslas. Planas. Užduotis. Tapatumai. Skirtumai. Suformuluokite (ikimokyklinukui, pradinukui, paaugliui) 5 svarbiausius ugdymo uždavinius. Ugdymo mokslo dalykas ir raida. Tikslas. Planas. Užduotis. Apibūdinkite: ugdymas – mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite sakinius, kuriuose būtų pavartotos sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(16 puslapių)
  2009-02-04
 • Egipto ir Lietuvos švietimų sistemos palyginimas

  Lietuva: Šalies geografija. Kalba. Lietuvos švietimo istorija. Švietimo sistemos lygmenys. Mokyklų tipai. Egiptas: Šalies geografija. Švietimo politika. Ugdymo tikslai. Švietimo sistemos struktūra. Nevalstybinė mokomoji veikla. Administravimas ir finansai. Pedagogai ir kiti darbuotojai. Mokytojų programos ir jų rengimas. Egzaminai. Edukaciniai tyrimai. Švietimo problemos.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-20
Puslapyje rodyti po