Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Mokslas ir švietimas

Mokslas ir švietimas (253 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Švietimo finansavimas ir gerinimo galimybės

  Įvadas. Švietimo finansavimo principai. Švietimo finansavimo šaltiniai. Švietimo Vaučeris. Švietimo Vaučerio samprata. Vaučerio idėja švietime: istorinė apžvalga. Vaučerio šalininkai ir oponentai. Švietimo Vaučeris, argumentai "už". Švietimo Vaučeris, argumentai "prieš". Moksleivio krepšelis. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika. Moksleivio krepšelio įvedimo etapai. Moksleivio krepšelio pranašumai ir trūkumai. Priešmokyklinuko krepšelis. Pastabos ir siūlymai. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas. Aukštųjų mokyklų finansavimas. Profesinio mokymo finansavimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas. Švietimo finansavimo gerinimas. Valstybės švietimo finansavimo vertinimas. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-30
 • Švietimo ir aukštojo mokslo politika Lietuvoje

  Įžanga. Švietimo politika. Politikos procesas. Lietuvos švietimo politikos paradoksai Europinės švietimo kaitos kontekste. Lietuvos švietimo ir aukštojo mokslo raida. Lietuvos mokslas ir studijos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Carinės Rusijos sudėtyje. Atsikūrusioje Lietuvos valstybėje. Sovietinėje Lietuvoje. Lietuvos švietimo struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Bendrasis lavinimas. Profesinis ugdymas. Studijos aukštesniosiose mokyklose. Studijos aukštosiose mokyklose. Papildomas ugdymas. Švietimo ir mokslo ministerijos užduotys. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros 2006-2010 metų planas. Tikslas ir uždaviniai. Plano įgyvendinimo etapai. Laukiamas plano įgyvendinimo rezultatas. Lėšos skiriamos švietimui. Aukštojo mokslo studijos. Aukštųjų mokyklų pavaldumas. Mokėjimas už studijas. Kolegijų galimybė vykdyti universitetines studijas. Paskolų teikimas studentams. Stipendija. Išsimokslinimo lygis. Suaugusiųjų švietimas. Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras. Studentų su negalia integracija. Išvados. Probleminiai klausimai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-19
 • Švietimo ir mokslo finansavimas Lietuvoje

  Studentų skaičius. Protų nutekėjimas. Dėstytojų sudėtis. Finansavimas. Mokslo įrangos atnaujinimas. Konkurencija. Aukštojo mokslo prieinamumas. Reformos. Išvados. Siūlymai.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-06-06
 • Švietimo įstaigų įvairovė ir išorinio diferencijavimo prielaidos

  Įvadas. Švietimo ir ugdymo įstaigų įvairovė (tipai). Specialiųjų ugdymo įstaigų tinklas. Mokyklos pasirinkimas. Integruotas ugdymas. Išvados. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Švietimo įstaigų įvertinimas Šiaulių mieste

  Įvadas. Švietimo sistema. Švietimo programos apibrėžimas. Švietimo lygmenys. Įstaigos, "saugančios" Lietuvos švietimą. Mokytojo vaidmuo mokymo ir mokymosi procese. Mokytojo vaidmuo ugdant mokinių kompetencijas. Pamokos modelis. Sėkmingos pamokos dėmenys. Dviejų Šiaulių miesto gimnazijų palyginimai. Juliaus Janonio gimnazija. Šiaulių Universiteto gimnazija. Problemos. Mokinių apklausos analizė. Išvados. Priedas.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-04-22
 • Švietimo kaita

  Įvadas. Švietimo kaita. Švietimo kaitos samprata. Pagrindiniai švietimo kaitos principai. Kaitos proceso struktūra. Planinga švietimo kaita. Kaitos modeliai. Švietimo vadovų veikla kaitos sąlygomis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Švietimo kaita Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kaita Lietuvoje. Komunistinio valdymo laikotarpis. Nacionalinės programos būvimas. Švietimo reformos atėjimas į mokyklas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Švietimo kokybės samprata ir visuotinė kokybės vadyba

  PowerPoint pristatymas. Švietimas. Švietimo kokybės samprata. Švietimo kokybė. Švietimo kokybės vadyba. Penki pagrindiniai principai užtikrina kokybės valdymo sistemos sukūrimą. Dešimt priemonių (metodų) nubrėžia sistemos realizavimo būdus.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-01
 • Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje

  Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas

  Viešoji informacija. Reklama. Visuomeninė veikla. Lobizmas. Santykiai su rėmėjais. Formuojant teigiamą mokyklos įvaizdį, svarbų vaidmenį atlieka šios interesų grupės. Aukštosios mokyklos įvaizdžio formavimo procese dalyvauja šios interesų grupės. Mokyklos bendruomenė. Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus auditas. Mokyklos veiklos rodikliai vidaus audito metodikoje.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-10-07
 • Švietimo politika

  Įvadas. Švietimo politikos apibrėžimas. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Ideologinės ir etinės švietimo politikos ištakos.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-13
 • Švietimo politika (2)

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos lygmenys. Švietimo politika Lietuvoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-25
 • Švietimo politika ir švietimo sistemos unifikacija bei diferencija

  PowerPoint pristatymas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politikos raida. Lietuvos Švietimo Sistemos pertvarkymo ir organizavimo principai. Vidiniai švietimo raidos veiksniai. Lietuvos švietimo sistemos sandara. Pagrindinės sąvokos. Politikos prioritetai. Švietimo politikos sąveika su švietimo sistemos unifikavimu ir diferencija. Švietimo sistemos unifikafimas. Švietimo sistemos diferenciacija. Lietuvos švietimo unifikacijos ir diferencijos reikšmę švietimo sistemai tobulinti.
  Mokslas ir švietimas, pristatymas(11 skaidrių)
  2009-10-13
 • Švietimo politika Lietuvoje

  Trys pagrindiniai švietimo politikos uždaviniai. Švietimo politikos modeliai. Lietuvos politinių partijų švietimo politika.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-24
 • Švietimo politika Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendrosios nuostatos. Švietimo politikos samprata. Politikos, vadybos ir administravimo ryšys. Švietimo politikos charakteristikos. Švietimo politikos pobūdis. Švietimo politikos procesas. Lietuvos Švietimo politikos paradoksai europinės švietimo kaitos kontekste.
  Mokslas ir švietimas, referatas(10 puslapių)
  2006-05-02
 • Švietimo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) principai, formuojantys Lietuvos švietimo politiką. Lisabonos procesas ir jį sąlygojantys veiksniai. Kopenhagos deklaracija ir jos uždaviniai. Mastrichto komunikatas. EUROPASS programa ir būtini dokumentai kvalifikacijų skaidrumui užtikrinti.
  Mokslas ir švietimas, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-21
 • Švietimo politikos strategijų palyginimas: Lietuvos ir Estijos šveitimo strategijos

  Įvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimas Estijoje. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo strategijų panašumai. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(7 puslapiai)
  2009-11-27
 • Švietimo raida

  Įvadas. Ugdymo mokslo kryptys XX amžiuje.
  Mokslas ir švietimas, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Švietimo raida Lietuvoje

  Įvadas. Švietimo kūrimasis ir pirmosios mokyklos Lietuvoje. Mokymas ir auklėjimas dvaruose. Profesinis mokymas. Jėzuitų ordinas Lietuvoje ir švietimas. Vilniaus universiteto įkūrimas ir jo veikla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Mokyklų tinklas XIX amžiuje. XX amžiaus pirmosios pusės švietimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos švietimas ir pedagogika. Sovietinė švietimo sistema Lietuvoje. Šiuolaikinis švietimas.
  Mokslas ir švietimas, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Švietimo reforma Lietuvoje atgavus nepriklausomybę

  Įvadas. Švietimo reformos. Švietimo reformos XX amžiaus pabaigoje. Reformos švietimo sistemoje per 10 nepriklausomybės metų. Specialiojo ugdymo nuostatos. Jaunimo pagrindinio profesinio rengimo nuostatos. Aukštojo mokslo nuostatos. Suaugusiųjų švietimo nuostatos. Pedagogų atestacija. Švietimo koncepcija. Švietimo finansavimas. Švietimo sistemos kokybė. Švietimo strategijos 2003 – 2012 metais. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(18 puslapių)
  2007-01-10
Puslapyje rodyti po