Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Mechanika>Kinematika>Kinematikos diplominiai darbai

Kinematikos diplominiai darbai (4 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Automobilių remonto baro rekonstrukcija ir jos darbo perspektyvos: UAB "Dizrida"

  Anotacija. Summary. Įvadas. Autoserviso veiklos galimybės ir apribojimai. Autoserviso veiklos analizė. Teikiamų paslaugų charakteristika. Ilgalaikis turtas. Personalas. Rinkos tyrimas. Išorinė aplinkos analizė. Vartotojų analizė. Autoserviso tikslai ir uždaviniai. Technologinis autoserviso skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Metinė darbų apimtis. Darbų imlumų nustatymas. Pagalbinių darbų metinė apimtis. Darbininkų kiekio skaičiavimas. Darbininkų metinio laiko fondo skaičiavimas. Technologinių įrenginių metinio laiko fondo skaičiavimas. Darbininkų rankiniams darbams skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų skaičius. Inžinerinių-techninių, tarnautojų ir vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo vietų skaičiavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Pagrindinių patalpų ploto skaičiavimas. Pagalbinių patalpų ploto skaičiavimas. Automobilių stovėjimo aikštelės ploto skaičiavimas. Autoserviso rodikliai. Darbų organizavimas autoservise. Struktūra ir valdymas. Paslaugų organizavimas. Automobilių variklių taisymo technologinis procesas. Paslaugų struktūra. Aplinkosauga autoservise. Gamybos atliekų pobūdis ir kiekiai. Nuotekų valymas. Gamybos atliekų surinkimas. Darbų sauga autoservise. Darbų saugos būklės analizė. Darbų saugos reikalavimai teritorijai ir patalpoms. Priešgaisrinė sauga. Darbų sauga dirbant su įvairiais technologiniais įrenginiais. Patalpų techninis apšviestumas. Technologinio įtaiso konstravimas. Įtaiso pagrindimas. Įtaiso schema. Analogų apžvalga. Įrenginio veikimo principas. Pagrindinių elementų atsparumo skaičiavimai. Ekonominis pagrindimas. Gamybos kaštai, savikainos kalkuliacija. Paslaugos kainos nustatymas. Išvados. Anketa.
  Kinematika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2006-02-08
 • Automobilių variklių remonto technologijų taikymas: J. Ramono įmonė

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Automobilių variklių remonto technologijų teorinis pagrindimas. Automobilių variklių remonto technologijų taikymas J.Ramono įmonėje. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. J.Ramono autoremonto įmonės veiklos analizė. Automobilių remonto įmonės projektavimas. Technologinių įrenginių parinkimas. Patalpų apšvietimo, ventiliacijos, šildymo parinkimas. Automobilių variklio dujų skirstymo mechanizmo remonto technologijų sudarymas. Automobilių remonto darbų laiko sąnaudų tyrimas. Nestandartinės įrangos remontui projektavimas. Variklių cilindrų bloko galvutės remonto savikainos skaičiavimas. Automobilių remonto įmonės ekonominis įvertinimas. Įmonės darbų saugos ir ekologinis įvertinimas. Išvados. Anotacija. Annotation.
  Kinematika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2005-09-21
 • Lengvųjų automobilių techninės priežiūros pakelės stoties Radviliškio rajone projektavimas

  Anotacija. Annotation. Baigiamojo projekto užduotis. Profesinių kompetencijų, demonstruojamų projekte, sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Technologijos skyrius. Gamybos programa. Metinė darbų apimtis. Įmonės metinė darbų apimtis. Pakelės stoties metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Etatinių darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbuotojų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Gamybos įranga. Įrangos žiniaraštis. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Elektros energija. Metinis elektros energijos sąnaudos apšvietimui. Metinės elektros energijos sąnaudos. Suslėgto oro sąnaudos. Vanduo gamybos reikalams. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Automobilio VW Pasat vairo mechanizmas su stiprintuvu. Vairo pavaros su stiprintuvu išėmimas. Vairo pavaros su stiprintuvu įdėjimas. Oro pašalinimas iš sistemos. Sistemos hermetiškumo patikrinimas. Vairo pavaros tarpelio reguliavimas. Vairo traukės keitimas. Automobilio VW Pasat vairo mechanizmo hidraulinis siurblys. Dirželio įtempimas. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Pakelės stoties proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Darbuotojų sauga. Aplinkos apsauga. Konstravimo skyrius. Prietaisų analizė. Projektuojamas prietaisas. Prietaisas palyginimui Nr. 1. Prietaisas palyginimui Nr. 2. Prietaiso paskirtis, konstrukcija ir veikimo principas. Prietaiso techninė charakteristika. Prietaiso detalių medžiagų parinkimas. Ekonominio pagrindimo skyrius. Darbuotojai ir jų darbo apmokėjimas. Gamybos išlaidos. Įrengimų vertė ir nusidėvėjimas. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms ir žaliavoms. Išlaidos medžiagoms ir žaliavoms. Išlaidos vandeniui. Išlaidos elektros energijai. Savikainos kalkuliacija. Finansiniai rodikliai. Paskolos grąžinimo grafikas. Pelno (nuostolio) prognozė. Atsipirkimo laikas. Išvados ir rekomendacijos.
  Kinematika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-05-01
 • Mažo, miesto tipo automobilio priekinė pakaba

  Įvadas. Ankstesnių darbų panašia tema apžvalga. Referatinės ir informacinės medžiagos apžvalga. Automobilio judėjimas. Ratų pakabos detalės. Ratų pakabos tipai. Vairuojamų ratų padėtys. Patentinės medžiagos apžvalga. Nagrinėjamo objekto aprašymas. Pakabos principinės schemos sudarymas. Pakabos sandara ir veikimo principas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Detalių medžiagų ir sujungimų parinkimas. Pakabos geometrinio modelio sudarymas. Pakabos skaičiuojamojo modelio sudarymas. Pakabos elementus veikiančių jėgų nustatymas. Stabdymo jėgos dalies, tenkančios apatinei svirčiai, skaičiavimas. Stiprumo skaičiavimai. Suvirinimo siūlių stiprumo patikrinimas. Rato ašies tvirtinimo varžtų parinkimas. Pakabos apatinės svirties analizė BEM. Analizės rezultatai. Rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Autentiškos programos. Eksperimento rezultatų pavyzdžiai. Grafinė medžiaga.
  Kinematika, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2006-02-10