Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kanados Vakarinės dalies turizmo išteklių vertinimas ir palyginimas su Lietuvos ištekliais

  Įvadas. Kanados vakarinės dalies geografinės padėties gamtinių bei kultūrinių išteklių apibūdinimas ir vertinimas. Kuo ir kodėl Kanados vakarinės dalies turizmo ištekliai pranašesni už Lietuvos turizmo išteklius. Turizmo verslo vystymas ir sąlygos jam plėtoti. Turizmo zonos Vakarinėje Kanados dalyje ir vienos iš jų apibūdinimas. Nurodyti Kanados Vakarinės dalies turizmo sektoriaus stiprybes ir silpnybes. Kelionės maršrutas po Kanados Vakarinę dalį. Išvados. Priedai (nuotraukos).
  Turizmas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-02
 • Kapitalas. Kapitalo kaštai

  Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros ypatumai kitose šalyse. Kapitalo struktūros įtaka jo kainai. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansavimas ir rizika. Kapitalo kaštai. Kapitalo kaštų sudėtis. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (WACC). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Kapitalo biudžetas ir jo valdymas

  Įvadas. Kapitalinio biudžeto raida. Kapitalo investicijų sprendimų tipai. Pagrindiniai ekonominio projekto įvertinimo principai. Investicinių projektų efektyvumo vertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos - kaštų santykio metodas. Investicijų įvertinimo metodai. Projekto pinigų srautai. Metinis pinigų srautas. Diskontiniai metodai. Diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas (Net present value). Vidinė pelno norma (IRR). Investicinių projektų vertinimo metodų palyginimas. Vertinimo tikslai. Pasaulinis kapitalinis biudžetas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-03-26
 • Kapitalo pelningumo analizė ir jos taikymas

  Pelningumo ir kapitalo sampratos. Kapitalo pelningumo rodiklių skaičiavimas ir jų analizė. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių įtakos kapitalo pelningumo rodiklio pasikeitimui skaičiavimas. Du Pont modelis. Kapitalo pelningumo analizės taikymas pagal AB "Kauno grūdai" ataskaitinius duomenis.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-12-28
 • Karalių valdžia (teisė) Prancūzijoje viduramžiais

  Įvadas. Prancūzijos susikūrimas. Prancūzijos pirmosios dinastijos. Kutiumai. Teisės partikuliarizmas. Karalių įtakos didėjimas VII–XVIII amžiuje. Karalių įtakos teisės aktų leidybai didėjimas XII–XIII amžiuje. Pilypo II Augusto asmenybė ir valdymas. Paryžiaus parlamentas. Generaliniai luomai. Prancūzijos karalių teisė absoliutizmo laikotarpiu XV–XVI amžiuje. Feodalinėje Prancūzijoje galioję teisės institutai. Šeimos ir paveldėjimo teisė. Baudžiamoji teisė. Teisinis turtinių santykių reguliavimas. Bažnyčia viduramžių Europoje. Išvados.
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-26
 • Kardomųjų priemonių samprata

  Įžanga. Kardomųjų priemonių samprata baudžiamajame procese. Kardomųjų priemonių rūšys ir reikšmė. Kardomųjų priemonių taikymo tendencijos įsigaliojus naujajam baudžiamojo proceso kodeksui. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-22
 • Karinė viktimologija

  Įžanga. Trumpa karinės viktimologijos charakteristika ir dalykas. Karinės viktimizacijos samprata, viktimologijos tyrinėjimai, statistikos problema. Kariuomenės viktimologinė situacija, nusikalstamos veikos ir drausmės pažeidimai, nestatutiniai santykiai, karinė policija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-15
 • Karinės globalizacijos įtaka nacionaliniam saugumui

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos formos. Nacionalinis saugumas. Karinė globalizacija. Karinės globalizacijos istorija. Karinė galia. Jungtinių Amerikos Valstijų vaidmuo karinėje globalizacijoje. Naujosios grėsmės saugumui. Karinės globalizacijos ir naujųjų grėsmių tarpusavio ryšys. Karinės globalizacijos pasekmės valstybės saugumui. Nacionalinė saugumo strategija. Nacionalinis gynybos organizavimas. Gynybos priemonių gamyba. Išlaidos karinėms reikmėms. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-15
 • Karjeros planavimas

  Įvadas. Karjeros planavimas. Karjeros planavimo etapai. Karjeros problemos. Išorės faktoriai. Vidaus faktoriai skirstytini į tris pagrindines grupes. Seminarai už kompanijos ribų. Universitetų programos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos. Kvalifikacijos kėlimo strategijos įgyvendinimas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos. Personalo ugdymo sistema. Išvados. Tyrimas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-02-28
 • Karjeros valdymas (2)

  Įvadas. Pagrindiniai karjeros valdymo aspektai. Karjeros samprata. Karjeros formavimo koncepcijos. Karjeros pakopos, ryšys su gyvenimo ciklu. Karjeros rūšys. Karjeros valdymo būtinumas. Karjeros valdymo modeliai. Karjeros pasirinkimą lemiantys veiksniai ir etapai. Personalo karjeros valdymas. Karjeros planavimas ir realizavimas. Karjeros planavimo instrumentarijus. Tipiniai darbuotojų karjeros planai. Karjeros planavimo ir realizavimo organizavimas ir problemos.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-16
 • Karlo Markso ekonomika

  Įvadas. K. Markso ekonomika. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Vertės formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcija. Vertės dėsnis. Kapitalas ir pridėtinė vertė. Darbo užmokesčio teorija. Kapitalo kaupimo proceso tyrimas. Kapitalo apyvarta ir apytaka. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Pelno teorija. Išvada.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Karo policija

  Įžanga. Ikiteisminio tyrimo subjekto samprata. Karo policijos teisinė padėtis pagal Lietuvos Respublikos karo policijos įstatymą. Karo policijos uždaviniai ir funkcijos. Karo policijos organizavimas. Karo policininkų teisės, pareigos ir atsakomybė. Karo policijos statusas ikiteisminiame tyrime. Karo policijos santykiai su kitomis ikiteisminio tyrimo institucijomis ir prokuratūra. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-11-25
 • Karpiniai. Karpinio technikos taikymo galimybės menineme ugdyme

  Dailės mokymo metodikos modulio kursinis darbas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Karpinio, kaip dailės žanro raida. Karpinių technika. Ką ir kaip ugdo meninėje veikloje karpiniai. Išvados.
  Dailė, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2008-09-10
 • Karpinių menas – nuo tradicijos iki moderno

  Įvadas. Karpiniai Lietuvoje. Karpinių meno vystymasis Lietuvoje XVI – XIX amžiuje. Karpinių menas Lietuvoje XX amžiuje. Ornamentika ir simbolika. Karpiniai pasaulyje. Karpinių atlikimo technika. Medžiagos ir įrankiai. Karpymo būdai. Išvados. Priedai (11 psl.)
  Dailė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-12-20
 • Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas

  Įvadas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos skyriaus projektavimas. Žaliava. Prieskoniai ir medžiagos. Druska. Cukrus. Karagenanas. Natrio nitritas. Sūdymo preparatas ALMI COMBI C40-FL. Muskatų riešutai. Pipirai. Česnakai. Vanduo. Pagalbinės medžiagos. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Privalumai. Maišeliai vakuuminiam įpakavimui. Tara. Technologinių procesų mokslinis tyrimas ir gamybos būdo parinkimas. Technologinių procesų mokslinis tyrimas. K-karagenanas. Rūkymo aromatizatorių naudojimas mėsos produktų gamyboje. Sojos izoliatų poveikis rūkytos jautienos produktų maistinei vertei. Gamybos būdo parinkimas. Karštai rūkytų mėsos gaminių gamybos technologinė schema. Mėsos sūdymas. Masažavimas. Formavimas, paruošimas terminiam apdorojimui. Terminis apdorojimas. Atšaldymas. Paruošimas realizavimui. Pakavimas, ženklinimas, gabenimas, laikymas. Gaminių receptūros. Gamyboje naudojamų žaliavų ir medžiagų skaičiavimas. Prieskonių skaičiavimas. Pagalbinių medžiagų skaičiavimas. Technologinių procesų ir produkcijos kokybės valdymo organizavimas. Juslinių, techninių, cheminių bei bakteriologinių savybių nustatymas ir standartizacija. Normatyvinė- techninė dokumentacija. Žaliavų ir medžiagų kontrolė- technologinio proceso kontrolė. Gatavos produkcijos laikymo kontrolė. Gaminamų produktų charakteristika. RVASVT sistema. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų apskaičiavimas ir jų komponavimas.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(62 puslapiai)
  2006-05-04
 • Karvidės elektros tinklo projektavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Jėgos tinklo skaičiavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Įvado skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Išvados. Priedai: .dwg. bylos: Jėgos tinklo planas, Apšvietimo tinklo planas, Elektros grandinės principinė schema.
  Elektronika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2011-04-28
 • Karvidės. Karvidžių įrengimas

  Įvadas. Gyvulių laikymo sistemos ir būdai. Gyvulių grupavimas, statiniai. Tvarto technologinė įranga. Veršiavimosi gardai. Veršelių ir prieauglių patalpos. Melžiamų karvių patalpos. Melžimo centras. Mikroklimatas. Mėšlo šalinimas. Išvados. Karvidės planas.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-22
 • Kasybos inžinerija: purentuvas

  Įvadas. Apdorojamo grunto fizinės ir mechaninės savybės. Purentuvo paskirtis. Darbo procesas. Purentuvo paskirtis. Purentuvo darbo procesas. Purentuvo klasifikacija. Konstrukcinės schemos. Valdymo schemos. Nago galimos konstrukcijos. Purentuvo darbo judesio kinematika. Purentuvo bazinės mašinos parinkimas. Purentuvo darbinio ir transportinio greičio parinkimas. Purentuvo traukos skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos patikrinimas pagal sankabumą. Purentuvo judėjimo galimybės patikrinimas. Variklio galingumo nustatymas. Masės centro radimas. Purentuvo stovumo įvertinimas. Purentuvo stovumo skaičiavimas. Išilginis stovumas. Skersinis stovumas. Purentuvo našumo skaičiavimas. Purentuvo darbinių apkrovų radimas. Darbo įrangos atsparuminis skaičiavimas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Inžinerija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-02-09
 • Kasmetinės Šiaulių šventės patrauklumas dalyvių atžvilgiu: "Šiaulių dienos 2008"

  Kasmetinės Šiaulių šventės "Šiaulių dienos 2008" patrauklumas dalyvių atžvilgiu. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti kasmetinės Šiaulių šventės "Šiaulių dienos 2008" patrauklumą dalyvių atžvilgiu. Rekreacijos esmė. Rekreacijos sąvoka. Rekreacijos rūšys. Renginių organizavimo ypatumai. Renginių klasifikavimas. Šventės "Šiaulių dienos 2008" patrauklumas respondentų požiūriu. Tyrimo metodika. Dalyvių nuomonė. Priedas (anketa).
  Turizmas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-06-29
 • Kasos operacijų apskaita: UAB "Kauptė"

  Įvadas. UAB "Kauptė" pristatymas. UAB "Kauptė" paslaugų analizė. Turgų rinka Panevėžyje. Konkurentų analizė. Įmonės valdomieji ir vykdomieji organai. Valdymas ir darbuotojai. Darbo vietų aprašymas. Turgaus rinkos plėtra. Kasos operacijos ir jų apskaita. Apskaitos dokumentai. Piniginiai dokumentai. Kasos pajamų orderis. Kasos išlaidų orderis. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po