Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Akcinis kapitalas

  Įvadas. Akcinio kapitalo samprata. Akcijos ir jų rūšys. Akcininkų teisės ir pareigos. Akcinės bendrovės Lietuvoje. Verslo organizavimo formos. Verslo organizavimo forma - akcinė bendrovė. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Akcinių bendrovių steigimas ir valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-14
 • Akcizų taikymas integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Valstybės finansai. Akcizo mokesčio atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, įsigaliojęs 1994 metų balandžio 12 dieną. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas, įsigaliojęs 2002 metų liepos 1 dieną. Papildomi įstatymai: Lietuvos Respublikos cukraus mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių apyvartos mokesčio įstatymas Lietuvos Respublikos akcizo įstatymo pakeitimo įstatymas. Akcizo mokesčio tarifų palyginimas (prieš įstojimą į Europos Sąjungą ir po).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-05-10
 • Akcizų taikymas ir jų apskaičiavimas

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Akcizų mokesčių mokėtojai. Akcizų objektas. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai. Apdorotas tabakas. Energetiniai produktai. Elektros energija. Akmens angliai, koksai ir lignitai. Mokestinis laikotarpis ir akcizų deklaracijos pateikimas. Akcizų sumos apskaičiavimo reikalavimai. Akcizų sumokėjimo tvarka ir kontrolė. Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas. Akcizų mokesčio lengvatos. Valstybės biudžeto pajamos, surinktos iš akcizo mokesčio. Praktinis akcizų apskaičiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-01-19
 • Aklųjų reljefinis raštas

  Įvadas. Aklieji nuo antikos laikų iki XVIII amžiaus pabaigos. Aklųjų rašto pradžia. Aklųjų sistemingo mokymo pradžia. Aklųjų instituto įkūrimas. Pirmosios reljefinės knygos. Didieji aklųjų reljefinio rašto ieškojimai. L. Brailio šešių taškų rašto sistema. Brailio rašto savitumas. V. Muno raštas. Tolesnė aklųjų reljefinio rašto raida. Brailio rašto plitimas užsienio šalyse. Lietuvos aklųjų vargai iki Brailio sistemos įvedimo ir po jo. Lietuviškoji Brailio abėcėlė. Tai, kas dar svarbu, aklųjų rašte. Išvados.
  Specialioji pedagogika, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-09
 • Akmenos upės ties Kretinga hidrocheminis įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo intervalus, Nustatyti kaitos tendencijas, Palyginti su DLK (didžiausiomis leistinomis koncentracijomis), Atskleisti organinių medžiagų vandenyje pobūdį, Atlikti parametrų koreliacinę analizę. Duomenys. Akmenos upės baseinas. Akmenos upės intakai. Svarbūs objektai. Didžiausi miestai. Akmenos upės hidrocheminis įvertinimas. Akmenos upės debitai 1991-2002 metais. Akmenos upės suspenduotų medžiagų kiekis 1991–2002 metais. Akmenos upės vandens temperatūra 1991-2002 metais. Aktyvi vandens reakcija (ph) Akmenos upėje 1991-2002 metais. Ištirpusio deguonies koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Biocheminis deguonies sunaudojimas Akmena upėje 1991-2002 metais. Chdscr Akmenos upėje 1991-2002 metais. Amonio azoto koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Nitratų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Nitritų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Ortofosfatų koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Bendro fosforo koncentracijos Akmenos upėje 1991-2002 metais. Kalcio koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Magnio koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Cloridų koncentracija Akmenos upėje 1991-2002 metais. Koreliacinė analizė. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2010-10-07
 • Akredityvų panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Akredityvo esmė ir sąvoka. Akredityvų formos ir rūšys. Akredityvų formos. Akredityvų rūšys. Atsiskaitymų pagal akredityvus teisinis reguliavimas. Atsiskaitymų pagal akredityvus tvarka. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyvių pareigos ir atsakomybė. Akredityvo atidarymo tvarka. Dokumentinio akredityvo vykdymas. Akredityvų privalumai ir trūkumai. Dokumentinių akredityvų įkainių analizė lietuvos bankuose. Latvijos ir estijos bankų dokumentinių akredityvų įkainiai. Išvados. Priedai (5).
  Ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2012-02-20
 • Aktyvaus teisėjo principas administraciniame procese

  Įvadas. Teisinio proceso sąvoka. Administracinis bei kiti teisiniai procesai Administracinio proceso sąvoka. Administracinė justicija ir teisės pricinpai Viešojo administravimo ir viešųjų visuomenės interesų derinimas. Teisinės valstybės bei teismų bruožai. Teismo vaidmuo administraciniame procese. Išvados.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-12-07
 • Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi metodo samprata, klasifikavimas. Mokymo metodų pasirinkimas. Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje. Tiriamasis darbas. Išvados ir pasiūlymai. Reziume.
  Pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-02-27
 • Aktyvieji ugdymo metodai geografijos pamokose

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Literatūros šaltinių apžvalga. Aktyviųjų ugdymo metodų panaudojimas geografijos mokyme. Geografijos mokslo samprata. Aktyvieji ugdymo metodai.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-18
 • Aktyvios reabilitacijos įtaka žmonėms po nugaros smegenų kaklinės dalies pažeidimų

  Tyrimas. Tyrimo tikslas: nustatyti aktyvios reabilitacijos įtaką asmenims po nugaros smegenų kaklinės dalies pažeidimų. Klinikiniai nugaros smegenų pažeidimo simptomai. Nugaros smegenų pakenkimo patologinė fiziologija. Motorikos sutrikimai. Simpatinės nervų sistemos pakenkimas. Kvėpavimo sistemos sutrikimai. Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai. Termoreguliacijos sutrikimai. Stovyklos organizavimas. Stovyklos struktūra. Treniruočių moduliavimas. Sunkioji atletika. Šaudymas iš lankų ir stalo tenisas. Stalo tenisas. Užduočių atlikimas. Išvados ir pasiūlymai. Darbas su nuotraukomis, paveikslėliais, lentelėmis.
  Slauga, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-05-19
 • Aktyviųjų metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Aktyviųjų metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodo samprata. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Aktyviųjų mokymo metodų taikymo galimybės. Aktyviųjų metodų taikymo ikimokykliniame amžiuje tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Aktyvų analizė: SEB bankas

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti SEB banko aktyvus, ir juos išanalizuoti. Įmonės paslaugų apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. SEB grupės misija, vizija ir vertybės. SEB socialinė atsakomybė. Bankų aktyvai ir pasyvai. Aktyvinių operacijų charakteristika. Kreditavimas – pagrindinė aktyvinė banko operacija. Kreditavimo tikslas, paskolų rūšys, ir kreditavimo etapai banke. Kreditų rūšys. Kreditavimo etapai banke. Kreditavimo operacijų apskaita. Kredito rinkos analizė. Abejotini aktyvai. Vertybiniai popieriai, jų rūšys. SEB banko aktyvų analizė. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-02
 • Aktyvų ir pasyvų valdymas

  Įvadas. Aktyvų ir pasyvų valdymo istorinė apžvalga. Aktyvų ir pasyvų valdymo metodai. Aktyvų ir pasyvų valdymo esmė. Aktyvų ir pasyvų valdymo sudėtinės dalys. Pagrindinės rizikos rūšys. Portfelio sudėtis (kredito rizika). Likvidumo valdymas. Likvidumo politika. Banko pinigų srautai. Terminų derinimas. Palūkanų normų nepastovumas. Palūkanų normos rizika. Užsienio valiutų pirkimo – pardavimo kurso rizika. Sandorių rizika. Keitimo rizika. Ekonominė rizika. Palūkanų normos ir užsienio valiutų kurso keitimo rizikos įvertinimas. Įkainojimas. Kaip pasinaudoti banko vardu. Rizikos įtakojami aktyvai balanse. Apibendrinti APV modeliai. Aktyvų ir pasyvų valdymo komitetas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-12-29
 • Akumuliatorių baterijų modulis hibridiniame automobilyje

  Įvadas. Automobilių su hibridine pavara apžvalga ir privalumai. Energijos balansas. Akumuliatorių apžvalga ir analizė. Akumuliatorinių baterijų, naudojamų hibridiniuose automobiliuose, apžvalga. Nikelio metalo hibrido akumuliatoriai (ni-mh). Nikelio kadmio akumuliatoriai (ni-cd). Ličio jonų akumuliatoriai (li-ion). Švino rūgštinės akumuliatorių baterijos veikimo principas. Akumuliatoriaus elektrinės charakteristikos. Akumuliatorių baterijų eksploatavimas. Akumuliatorių gamybos perspektyvos. Akumuliatorių aušinimas. Hibridinio automobilio akumuliatorių tvirtinimas. Akumuliatorių baterijų tvirtinimo konteineris. Akumuliatorių konteineris. Baterijos aušinimas. Akumuliatorių parinkimas. Minimalios šilumos ir galios skaičiavimas. Laidų skerspjūvio parinkimas. Komponuotės analizė. Akumuliatorių konteinerio projektavimas. Agregato principinė schema. Detalių medžiagų ir sujungimų suleidimų parinkimas. Pagrindinių parametrų nustatymas. Stiprumo skaičiavimai. Varžtų įtempimų skaičiavimas ir parinkimas. Varžto stiebelio kirpimo/glemžimo įtempimai. Sriegių stiprumo skaičiavimas. Konstrukcijos stiprumo patikrinimas. Baigtinių elementų tinklelio sudarymas. Įtempimų analizė. Deformacijų analizė. Atsargos koeficientas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Mechanika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2007-12-28
 • Alaus eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos

  Įvadas. Gėrimų sektoriaus būklė Lietuvoje. Alaus eksporto iš Lietuvos būklė. Alaus eksporto iš Lietuvos problemos. Alaus eksporto iš Lietuvos prognozės ir perspektyvos. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-12
 • Alaus gamybos technologijos

  Individuali užduotis: Miežių mirkymas. Mirkymo metu miežio grūde vykstantys procesai. Miežių mirkymo būdai. Svarbiausi faktoriai, veikiantys žalio salyklo kokybę ir išeigą. Salyklo daiginimo būdai. Salyklo gamyba. Miežių daiginimo morfologiniai – biocheminiai procesai. Miežių mirkymas. Mirkymo metu miežio grūde vykstantys procesai. Miežių mirkymo būdai. Orinis – vandeninis mirkymas. Mirkymas nepertraukiamame oro ir vandens sraute. Drėkinamasis (purškiamasis) mirkymas. Orinis – drėkinamasis (purškiamasis) mirkymas. Mirkymas su prailgintom oro srauto pauzėm (pneumatinis mirkymas). Pakartotinio mirkymo metodas. Svarbiausi faktoriai, veikiantys žalio salyklo kokybę ir išeigą. Salyklo daiginimo būdai. Drėgmės kiekis. Temperatūra. Aeracijos laipsnis. Daiginimo trukmė. Grūdų kvėpavimas. Daiginimo būdai. Salyklo daiginimas padinėse salyklidėse. Dėžinės salyklidės. Salyklidė su judančia lysve. Būgninė salyklidė. Salyklo gamyba. Miežių daiginimo morfologiniai – biocheminiai procesai.
  Maisto technologija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-09-25
 • Alaus rinkos tyrimas

  Įvadas. Alaus rinkos vystymasis Lietuvoje. Alaus suvartojimo litrais vienam žmogui analizė. Makro ir šakinių veiksnių įtaka alaus rinkos vystymuisi. Makro veiksnių įtaka rinkai. Šakinių, konkurencinių veiksnių įtaka rinkai. Rinkos dydžio prognozės ir galimi vystymosi trendai. Rinkos dydžio prognozės 2004-2005 metams. Vystymosi trendai iki 2007 metų.
  Rinkodara, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-06-02
 • Albinas Rimka

  Įvadas. A. Rimkos gyvenimo kelias. A. Rimkos politinės pažiūros. A. Rimkos darbai statistikos srityje. A. Rimkos darbai demografijos srityje. A. Rimkos požiūris agrariniu klausimu. A. Rimka – universiteto profesorius. Išvados. Santrauka (anglų kalba).
  Statistika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-25
 • Aleksandras Makedonietis – žmogus

  Įvadas. Aleksandras Makedonietis - alkoholikas. Aleksandras Makedonietis - biseksualus. Aleksandro lytinė orientacija ir jo vedybos. Aleksandro Makedoniečio vedybos. Aleksandro ambicijos. Dzeuso sūnus. Aleksandro Makedoniečio formalus išsilavinimas. Išvados. Priedai (5).
  Visuotinė istorija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-09
 • Alimentinės ir įgimtos karvių reprodukcijos sutrikimo priežastys

  Įvadas. Alimentiniai vaisingumo sutrikimai. Avitaminozės. Mineralinių medžiagų stoka. Fitoestrogenai, ir pelėsių alkaloidai. Įgimti vaisingumo sutrikimai. Frimartinizmas. Kiaušidžių hipoplazija. Hermafroditizmas. Rektovaginalinė konstrikcija. Gatherio latakų patologija.
  Žemės ūkis, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po