Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Demografinės aplinkos įtaka tarptautiniam ir nacionaliniam verslui

  Įvadas. Darbuotojų mobilumas. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2).
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Demografinių procesų pokyčiai Lietuvos kaime

  Įvadas. Kaimo gyventojų skaičiaus sudėties ir struktūros pokyčiai. Gyventojų skaičius. Gyventojų sudėtis ir struktūra. Gyventojų sudėtis pagal lytį. Gyventojų amžiaus sudėtis ir struktūra. Natūrali gyventojų kaita ir migracijos permainos. Natūrali gyventojų kaita. Gimstamumas. Mirtingumas ir vidutinė būsimo gyvenimo trukmė. Santuokos: kintantis požiūris. Ištuokos. Migracija. Kaimo gyventojų skaičiaus, sudėties, natūralios kaitos ir migracijos perspektyvos. Išvados. Priedai (8).
  Statistika, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2006-10-20
 • Demokratija ir elitas

  Įvadas. Demokratija – politinio gyvenimo forma. Elitas, elito susiformavimas ir sunaikinimas. Elitizmo atstovai. Valdantysis ir nevaldantysis elitas, valdžių elitas. Elito skirtumai demokratinėje ir autokratinėje sistemose. Socialinis – demografinis elito portretas. Konkurencinė elitinė demokratija. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Demokratijos koncepcijos ir modeliai

  Įvadas. Demokratinė proceso teorija. Demokratijos proceso teorijos aspektai. Demokratinės santvarkos prielaidos. Demokratinės teorijos netyrinėtos prielaidos. Demokratinio proceso kriterijai. Demokratinės teorijos problemos. Poliarchija. Demokratijos modeliai. Klasikiniai demokratijos modeliai. Klasikinės demokratijos idėja senovės Atėnuose. Respublikoniškoji savivaldžio bendruomenės samprata. Liberaliosios demokratijos raida. Marksistinė tiesioginė demokratija. Dvidešimtojo šimtmečio modeliai. Konkurencinė elitinė demokratija. Pliuralizmas. Teisinė demokratija. Dalyvaujamoji demokratija. Išvados. Priedai (3).
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-20
 • Demokratijos pokyčiai Ukrainoje: "Oranžinė revoliucija"

  Įvadas. Revoliucijų samprata. Revoliucijų požymiai. Ar "Oranžinė revoliucija" apskritai yra revoliucija? "Oranžinės revoliucijos" priežastys ir eiga. "Prorusiška" ir "provakarietiška" Ukraina. L. Kučmos valstybės valdymo ypatumai. "Oranžinė revoliucija" – Ukraina pribrendo demokratijai. Ukraina po "Oranžinės revoliucijos". "Oranžinis duetas". Revoliucijos padariniai. Vakarų ir rytų žiniasklaida apie revoliuciją. Ukrainos integracijos į NATO ir Europos Sąjungą (ES) galimybės ir grėsmės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-16
 • Derybų organizavimas ir jų vedimas

  Įvadas. Delegacijos vizito programa ir scenarijus. Vizitų rūšys. Oficialusis vizitas. Darbo vizitas. Neoficialusis vizitas. Vizitas tranzitu. Mandagumo vizitas. Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas. Garbingiausių svečių sutikimas. Susodinimas į automobilius. Derybos. Problemos analizė. Derybų planavimas. Organizacinių momentų planavimas. Derybų vedimas. Pirmieji konsultantai su partneriu. Derybų vedimo technologija. Techniniai derybų variantai. Kaip įveikti konfliktus. Derybų taktika. Derybų pabaiga. Priėmimai. Priėmimų organizavimas. Kvietimai į priėmimą. Priėmimų rūšis (pietūs). Priėmimo rūšies pasirinkimas. Kviečiamųjų svečių sąrašo sudarymas. Prisistatymas. Sodinimas už stalo. Vizitinės kortelės. Stalo kortelės. Tostai ir kalbos. Tosto pavyzdys. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-30
 • Desertinių patiekalų ruošimo organizavimas restorane

  Įvadas. Valgiaraštis. Lankytojų skaičiaus pagrindimas. Gamintinų patiekalų skaičius. Atskirų patiekalų grupių santykio procentinė išraiška. Gamintinų patiekalų skirstymas. Žaliavų skaičiavimas. Tiekėjų parinkimas. Tiekėjų pasirinkimo pagrindimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbo jėgos skaičiavimas pagal laiko normą. Įrengimų parinkimas. Išvados.
  Maisto technologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-02-28
 • Design of the process plan and the operations of the part 304-01-112-00

  Introduction. Design of the department for the part production including technological explanations and calculations. General work-specific calculations necessary for further design. Analysis and selection of the blank of the part. Analysis of the drawing of the part and its technical specifications. Analysis of machining operations, operation sequence and substantiation of the part location in operations. Design of machining plan. Computing and selection of machining allowances. Design of operational technology, calculation of rates of cutting. Time rating. Variant comparison. Design of the department for part production. Design of special fixtures. Design of a special fixture for surface A machining operation. Analysis of the accuracy specification ensured by the fixture. Design of special measurement device to measure parallelism and analysis of measurement accuracy. Conclusion. References.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Dešimt kokybės valdymo priemonių ir būdų

  Modelių žvalgyba. Mokymas. Orientacija į procesą. Problemų apsibrėžimas. Problemų sprendimas. Kokybės laidavimas: firmos darbuotojų vaidmuo. Aktyvioji vadyba. Tiekėjų kokybės laidavimas. Bendravimas. Darbuotojų pripažinimas ir paskata.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-04-16
 • Detalių gamyba

  Įvadas. Ruošinio parinkimas dviem skirtingiems gamybos tipams. Užlaidų dviem paviršiams analitinis skaičiavimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Pjovimo režimų ir techninio normavimo dvejoms skirtingų operacijų pakopoms skaičiavimas. Ruošinio pastatymo apdirbimui staklėse schemų sudarymas kiekvienai operacijai. Maršrutinių kortelių ir vienai operacijai operacinės kortelės pildymas. Kursinio darbo išvados. Formos. Eskizai. Maršrutinės kortelės.
  Mechanika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-02-15
 • Deviacijos ir nusikalstamumo aiškinimai

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti deviantinio ir nusikalstamo elgesio ypatumus, funkcijas ir pasekmes bei aptarti socialinę kontrolę, reguliuojančią žmonių elgesį visuomenėje. Deviacijos fenomenas. Deviacijos aiškinimas. Deviacijos tipologizavimas. Deviacijos funkcijos. Deviacijos pasekmės. Deviacija kaip procesas ir jo etapai. Nusikalstamumas, kaip deviacijos rūšis. Lytis ir nusikaltimas. Nusikaltimų tipai. Jaunimas ir nusikalstamumas. Smurtiniai nusikaltimai prieš moteris. Socialinė kontrolė. Deviaciją ir nusikalstamumą aiškinančios teorijos. Biologiniai aiškinimai. Psichologiniai aiškinimai. Sociologiniai aiškinimai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-12-01
 • Deviacijos problemų sprendimo gairės

  Įvadas. Tikslas. Išsiaiškinti deviacijos sprendimo būdus ir metodus. Paauglių deviantinio elgesio ypatumai. Asocialaus ir deventinio elgesio samprata. Paauglių deviantinio elgesio priežastys. Nusikalstamumas kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Nusikaltusių nepilnamečių charakterio ir elgesio bruožai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių sistema. Ugdomojo – prevencinio poveikio lygiai. Nepilnamečių nusikaltimų prevencijos priemonių analizė. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-04-07
 • Deviantinės subkultūros pasaulio istorijoje

  Įvadas. Kultūros samprata ir raida iki naujųjų amžių. Pirmykštės žmonių kultūros. Senovės civilizacijos. Heleninė civilizacija. Atėnų demokratijos samprata ir Sparta. Atėnų demokratija. Viduramžiai. Socialiniai pokyčiai Vakarų Europos kultūroje. Nepriklausomoje Lietuvoje atsiradusių deviantinių subkultūrų charakteristika ir įtaka visuomenės kultūrai. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-28
 • Diagnostikos ir techninės priežiūros technologijos

  Teorinė dalis (informacinių šaltinių apžvalga). Aptarnaujamų automobilių paklausos tyrimas. Automobilių variklių uždegimo sistemos. Diagnostikos ir techninės priežiūros posto projektavimas. Žvakių elektrodų valymo įtaiso projektavimas. Technologinių įrenginių, įtaisų ir įrankių parinkimas. Automobilių variklių uždegimo sistemos. Diagnostikos ir techninės priežiūros technologijos analizė. Darbų saugos ir ekologinis įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Mechanika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-15
 • Didieji Lietuvos kalbininkai

  Įvadas (trumpas supažindinimas su kalbotyros istorija). F. Kuršaitis. A. Baranauskas. V. Juška. K. Jaunius. K. Būga. J. Jablonskis. J. Balčikonis. P. Skardžius. A. Salys. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-11
 • Didžiausi pasaulio miestai

  Įvadas. Miestai. Miestų sąvoka. Miestų raida. Didžiausi Miestai. Didžiausi Pasaulio Miestai. Bombėjus. Buenos Airės. Delis. Džakarta. Kalkuta. Meksikas. Niujorkas. Rio De Žaneiras. San Paulas. Tokijas. Išvados.
  Geografija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-25
 • Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijos

  Įvadas. Tarptautinės kompanijos. Kaip kompanijos tampa tarptautinėmis. Tarptautinių kompanijų plėtra į užsienio valstybes. Pasaulinė gamybos sistema. Pasaulinės gamybos sistemos pokyčiai ir perspektyvos. Pasaulinės gamybos sistemos aplinkos poveikis kompanijai. Konkurencija tarptautinėse kompanijose. Konkurencijos veiksniai ir strategijos. Konkurencinga gamybos sistema. Technologijos įtaka konkurencingumui. Technologijos įtaka kompanijos strategijai. Technologijos įtaka kompanijos veiklai. Gamybos technologijos įtaka konkurencingumui. Produkcijos kokybės įtaka konkurencingumui. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) kompanijos. 20 didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų. Didžiausia Europos Sąjungos (ES) kompanija. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų nacionalinė priklausomybė. Didžiausių Europos Sąjungos (ES) kompanijų pasiskirstymas ūkio šakose. Didžiausios Europos Sąjungos (ES) bankininkystės sektoriaus kompanijos. Išvados. Priedai (1)
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-12-08
 • Die Bedeutung der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF-Unterricht-handlungsorientierter Unterricht

  Darbas vokiečių kalba. Žodžių įsisavinimo reikšmė vokiečių (užsienio) kalbos pamokoje. Mokymo metodai mokant vaikus vokiečių kalbą kaip užsienio kalbą. Einleitung Bedeutung der Fremdsprachen. Bedeutung und Probleme der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF. Wortschatzarbeit und Faktoren des Wortschatzerwerbs in der Primarstufe. Bedeutungserklärungen von Wörtern. Verwendung von Lernspielen im Fremdspracheunterricht, bzw. im DaF- Unterricht. Definition des Wortes das Spiel. Spielen im Leben eines Kindes von psychologischer Seite. Spielzwecke im Spracheunterricht. Musterspiel bzw. Pantomimespiel. Wiederholen des Wortschatzes. Schlussfolgerungen.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-04-28
 • Die Phraseologismen

  Frazeologizmai. Darbas vokiečių kalba. Einführung. Was ist die Phraseologie? Feste Wortverbindungen. Merkmale der Phraseologismen. Feste Wortverbindungen phraseologischen Typs. Phraseologische Einheiten. Wortpaare oder kopulative Wortverbindungen. Komparative Phraseologismen. Festgeprägte Sätze. Phraseologische Verbindungen. Feste Wortverbindungen nichtphraseologischen Typs. Phraseologisierte Verbindungen. Modellierte Bildungen. Lexikalische Einheiten. Klassifikation von Phraseologismen nach Bedeutung. Essen. Körperteile. Pflanzen. Farbe. Zahlen. Tiere. Erscheinung. Kleidung. Mögliche Besonderheiten des Erwerbs von Phraseologismen. Metaphern. Nichtsumative Bedeutung und Motivierung. Mehrgliedrigkeit und Festigkeit. Doppeldeutigkeit. Sprachbewußtsein. Praktische Anwendung der Phraseologismen.
  Gramatika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-04-27
 • Diferencijuotas mokymas

  Įvadas. Diferencijuoto mokymo samprata. Mokymo kryptys. Diferencijuotas mokymas kaip didaktinė sistema. Diferencijuoto mokymo kryptis. Pedagogo ir ugdytinio vaidmuo diferencijuoto mokymo sistemoje. Diferencijuoto mokymo organizavimo formos. Ugdytinių skirstymas arba susiskirstymas į grupes. Mokyklų diferencijavimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-10
Puslapyje rodyti po